Author Topic: Bjørn Lomborg angripes av Stiglitz i New York Times  (Read 330 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 365
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Statistiker Bjørn Lomborg har, som omtalt her tidligere, kommet ut med boka FALSE ALARM - How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet. Boka anklager den mest ambisiøse og karbonskatt-fokuserte klimarøyrsla - med større støtte i sensasjonsmedia enn i seriøse forskermiljø -  for å kjøre overdreven alarmisme og tilhørende økonomisk selvskading ved ulønnsomme løsninger, og at man derfor øder store summer på feilaktige virkemidler som i stedet kunne vært brukt på mer samfunnsnyttige formål. 

Nå har Lomborg fått svar fra samfunnsøkonomen Joseph E. Stiglitz i hans kommentarspalte i NYT. Stiglitz skriver at Lomborg med dette ignorerer studien han selv og Nicholas Stern leverte i 2017 som hevder at klimarøyrslas handlingsforslag tvert i mot er lønnsomme ("climate action is affordable").


Fra venstre: Stiglitz, Stern og Lomborg.

Stiglitz kritikk i NYT av Lomborg synes å være en god beskrivelse av den faktiske tilstand?
Stiglitz skriver nemlig at:

"The thesis of Bjorn Lomborg’s “False Alarm” is simple and simplistic: Activists have been sounding a false alarm about the dangers of climate change. If we listen to them, Lomborg says, we will waste trillions of dollars, achieve little and the poor will suffer the most. Science has provided a way to carefully balance costs and benefits, if we would only listen to its clarion call. And, of course, the villain in this “false alarm,” the boogeyman for all of society’s ills, is the hyperventilating media. Lomborg doesn’t use the term “fake news,” but it’s there if you read between the lines."

Først, når det gjelder artikkelen i NYT skal Stiglitz ha ros for å faktisk omtale hva Lomborgs kritikk går på, før han starter sin motargumentasjon. Ikke altfor mange av klimarøyrslas aktivister overholder dette kravet, og ender dermed med ren stråmannsargumentasjon.

Dernest må Stiglitz (og Stern) få kritikk for å fremdeles ikke ha kommet opp med realistisk/oppdatert kapitalkostnad ved å kjøre så sterkt på fornybar energi som deres studie gjør: I årene etter deres 2017-arbeid har stadig mer forskning vist at man sterkt har overvurdert (den foreliggende) fornybarenergiens evne til å levere det våre samfunn krever for å ikke få et infrastruktur-sammenbrudd, kombinert med at Stiglitz og Stern sterkt har undervurdert både miljøutfordringene og samlet nytte/kostnad (lønnsomhet) ved både vind-, sol- og bioenergi. De nevner kjernekraft som en opsjon i 2017 men uten å fremme tydelig at dette trolig kan by på den mest bærekraftige energiløsningen i overskuelig framtid (man må da selvsagt forutsette at vi snakker om kjernekraft bygget etter de beste moderne sikkerhetsprinsipper).   

Stiglitz synes i den nye argumentasjonen i NYT fremdeles å være bundet til denne masten, der man antar at adressert klimakrise kan løses med å øke karbonprisingen høyt nok. Noe som i neste instans da skal drive fram en innovasjonsutvikling som vil gi de ønskede resultater. Men dessverre, slik snakker nok gjerne samfunnsøkonomer uten større teknisk innsikt, mens ingeniørmiljøene er langt mer forsiktige med å tro at man så enkelt kan "skattetvinge" fram de løsninger man håper på.

Svakheten ved Stiglitz og Sterns argumentasjon er at de fremdeles ikke klarer å vise fram lønnsomme alternative energiformer, dvs. lønnsomme og praktiske nok til at verden ser fornuftig bærekraft i dem. Derfor ser man at Stiglitz og Sterns arbeid mangler en energiteknisk omformingsplan som realitetsvurderer de faktiske utfordringer man må løse, herunder volum- og kostnadsomfang (inkludert nye og tidligere uforutsette miljøbelastninger) av nye materialer som kreves; mineral og kjemikaliebehov og miljøproblematikk rundt solpaneler; tilsvarende for batteriproblematikk; og komplekse/kompliserte og dyre gjenvinningsutfordringer; vedlikeholdskostnader, osv.

Dermed blir Lomborgs kritikk av nettopp disse forholdene stående nokså uimotsagt fremdeles.     

Mye av dette er kommentert i dagens artikkel i WUWT:
https://wattsupwiththat.com/2020/07/23/nyt-slams-bjorn-lomborgs-new-climate-economics-book/

Linken til Stiglitz' artikkel står også i WUWTs oppslag, men her er den også:
https://www.nytimes.com/2020/07/16/books/review/bjorn-lomborg-false-alarm-joseph-stiglitz.html


« Last Edit: 24.07.2020, 10:43:45 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 625
  • View Profile
Re: Bjørn Lomborg angripes av Stiglitz i New York Times
« Reply #1 on: 24.07.2020, 10:13:54 »
Oh Lord! It's Lord Stern again:

Lord Stern, author of the Stern Review (2006), a government report which was used as the basis of UK climate policy, now says we need a four trillion dollar per annum carbon tax to save the world from CO2.

https://wattsupwiththat.com/2017/05/30/claim-four-trillion-dollar-per-annum-carbon-tax-required-to-save-the-world/

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 365
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Bjørn Lomborg angripes av Stiglitz i New York Times
« Reply #2 on: 24.07.2020, 10:18:35 »
Oh Lord! It's Lord Stern again:

Lord Stern, author of the Stern Review (2006), a government report which was used as the basis of UK climate policy, now says we need a four trillion dollar per annum carbon tax to save the world from CO2.

https://wattsupwiththat.com/2017/05/30/claim-four-trillion-dollar-per-annum-carbon-tax-required-to-save-the-world/

Korrekt!