Author Topic: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten  (Read 583 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Det kan være duket for en real skittentøysvask etter at Jensen nå har fått sin dom. Dommen er anket til Høyesterett, men Jensen er uansett fradømt all ære ifm. rettsprosessene så langt. NTB skriver nå om Jensens "svar på tiltale":

EIRIK JENSEN: ANMELDT FLERE PERSONER HOS SPESIALENHETEN
Eirik Jensen sier han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten til Riksadsvokaten, melder NTB.
Korrupsjons- og narkotikadømte Eirik Jensen framstilles torsdag formiddag for forlenget varetektsfengsling i Oslo tingrett.
Jensen har sittet varetektsfengslet siden han i juni ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av hasj og grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Dommen er anket til Høyesterett.


Kan det være at flere i Jensens gamle nærområder begynner å gå på gummisåler?

PS: Det kan vel igjen passe å legge inn Einar Roses klassiker: https://www.youtube.com/watch?v=nkF8slt6mkQ

 
« Last Edit: 16.07.2020, 15:44:59 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #1 on: 16.07.2020, 11:52:49 »
Nå har VG fulgt opp med mer i denne saken:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K3Ovg4/eirik-jensen-sier-han-har-anmeldt-flere-personer-hos-spesialenheten-til-riksadvokaten

VG skriver bl.la at blant de den tidligere polititoppen sier han har anmeldt i Spesialenheten, er leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som var aktor i saken.
– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sier Jensen.
Jensen mener han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil, som igjen vil være et argument mot videre fengsling.


De som hadde ventet at Jensen nå ville begynne å peke mot andre i etaten som kan ha vært med på lysskye forhold (som en rekke medier har hintet om før) blir kanskje litt skuffet her, i første omgang ihvertfall. Men som det heter i gammel visdom; ruller du i møkk må du vente å støte på en gris her og der.
   
« Last Edit: 16.07.2020, 11:57:34 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 215
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #2 on: 20.07.2020, 10:35:52 »
Nå har VG fulgt opp med mer i denne saken:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K3Ovg4/eirik-jensen-sier-han-har-anmeldt-flere-personer-hos-spesialenheten-til-riksadvokaten

VG skriver bl.la at blant de den tidligere polititoppen sier han har anmeldt i Spesialenheten, er leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som var aktor i saken.
– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sier Jensen.
Jensen mener han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil, som igjen vil være et argument mot videre fengsling.


De som hadde ventet at Jensen nå ville begynne å peke mot andre i etaten som kan ha vært med på lysskye forhold (som en rekke medier har hintet om før) blir kanskje litt skuffet her, i første omgang ihvertfall. Men som det heter i gammel visdom; ruller du i møkk må du vente å støte på en gris her og der.
 

Telehiv; takk for at du tar opp denne saken, har hatt lyst til å gjøre det selv. Det er svært mye jeg ikke forstår her, men magefølelsen er alt annet enn god. Jeg er også vanligvis svært skeptisk til alskens konspirasjonsteorier - de er så altfor lettvinte og behagelige å skjule seg bak- men her er jeg alvorlig bekymret. Dersom Jensen er feildømt må dette bli tidenes justismord i Norge.

Jeg kan ikke se et eneste fellende bevis i saken, bare indisier som virker direkte latterlige i sitt omfang. Mye er selvsagt unntatt offentlighet, men jeg vil tro at en sterk beviskjede ville blitt lagt frem i domsavsigelsen. Min frykt er at dersom påtalemyndighetene har tatt feil, så må konsekvensene bli så alvorlige for de impliserte at dette er en sak som er "too big to fail". Hvorfor idømmes Jensen lovens strengeste straff? Det virker som om man tyr til dette for å virke overbevisende overfor samfunnet, mer enn for å gi en rettferdig dom. Alle som anklages for forbrytelser får også vurdert eventuelle formildende omstendigheter. Hvor er de i denne saken? Eirik Jensen har utvilsomt gjort en meget viktig jobb i sin karriere i politiet, teller ikke dette med overhodet? Er alt han har utført fra dag en bare å glemme? Jeg er veldig, veldig redd for at Jensen ikke har forstått hvilket maktapparat han har utfordret, og trodd at en ærlig forklaring ville føre frem.

Dersom Jensen er skyldig, må han ha gjennomført et fantastisk dobbeltspill, og han hadde selvsagt lagt planer for å komme seg unna med de påståtte millionene med det samme han luktet at noen mistanke ble rettet mot ham. Han gjorde ikke det. Noen vil kanskje si at det vitner om et stort overmot og tiltro til eget bløffmakeri, men det er i iallfall ikke mitt inntrykk av hans person, selv om mitt inntrykk -i likhet med de aller fleste andres- nødvendigvis må være basert på lite konkret informasjon.

Det er noe helt grunnleggende galt med den beinharde behandlingen Jensen er blitt utsatt for. Juryen i lagmannsretten frikjente ham for narko-anklagene. Myndighetene brukte en teknikalitet som påskudd for å kaste ut juryen (for godt, viste det seg) og sørge for at ingen utenfor justisvesenet var innblandet i dommen. Dette er folk som snakker sammen, de møtes, de utveksler tanker og erfaringer, de tar opp signaler. Jeg kan ikke tenke meg at det er forekommet korrupsjon, men det ikke umulig at et visst tankesett har festet seg innad i systemet. Det blir håpløst å komme med konkrete spekulasjoner, men at Eirik Jensen skal straffes like hardt som ABB, er for meg en fallitterklæring for norsk rettsvesen.
« Last Edit: 20.07.2020, 10:37:52 by ConTrari1 »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #3 on: 20.07.2020, 11:18:52 »
Jeg tror ikke det er grunn til å mistenke noen form for (rettslige) konspirasjoner mot Jensen i denne saken:

Skyldspørsmålet:
- jeg tror Jensen er skyldig i de forhold han er dømt for, med det innsyn den lange og omfattende rettsprosessen innebar, og der lagmannsretten til slutt synes å ha mistet all tro på Jensens hvitvaskingsforsøk, jfr. uttalelser i selve dommen.
- jeg kan ikke se at de ulike rettsinstansene kan ha hatt et konspirativt ønske om å felle Jensen. Kanskje noen i etaten som var misunnelige på hans frie storkarsliv, men ikke rettsapparatet. Jeg tror de felte ham på greie premisser.

Mulige årsaker til Jensens handlemønster:
- hvordan Jensen selvforskyldt kunne havne i denne miseren tror jeg skyldes at han gikk for lenge i et lukket og uformelt operasjonsmiljø uten tilstrekkelig tilsyn/korreksjon fra overordnede - og uten klare grenser for (ekstrem/kontroversiell) metodebruk. Denne spesielle friheten i et ellers linjepreget system kan ha medført en selvhenførelse, et slags lokalt "napoleonsyndrom" og en dragning mot å spille herre i et lurvete informantsystem som han i økende grad synes å ha brukt etter eget forgodtbefinnende. Over tid kan noe sånt bryte ned selv en bra karakter.
- dermed kan pengene ha spilt en mindre rolle enn selve fascinasjonen over spillets dramaturgi i seg selv. Det er vel ikke framlagt noen antatt svære pengesummer som kan forklare den sosiale risiko han eksponerte seg for med å sjonglere med alt fra informanter til provokative set-ups osv. der han faktisk tok kjeltringer - men til slutt altså også lot en narkostorkjeltring få operere under sin selvbestaltede verneparaply.
- hvordan Cappelens rene entreprenørvirksomheter innen narkosmugling m.m. unngikk å bli fersket i dette bildet tilsier at Jensen opererte med ulike "frisoner" for sine informanter (der Jensen synes å ha begynt å leke privat Messias mht. hvem som skulle tas eller ikke) som igjen synes å ha satt ham i en ikke reverserbar knipe som ikke kunne løses med ordinære politigrep uten at hans hans bruk av ureglementerte metoder måtte rulles opp for andre i etaten.   

Straffenivået:
- når det gjelder straffen på 21 år tror jeg det er en refleks av strafferettspleiens ønske om å tydelig understreke at utro tjenere sentralt i ordensvesenet ikke skal tolereres, ikke minst for å styrke den allmenne rettsfølelse

Jensens motiv med mot-anmeldelser:
Eirik Jensen sier altså nå at han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten til Riksadsvokaten. Det høres med det ikke ut som at han primært er ute etter hans tidligere ledere i etaten over seg, men heller de som har styrt rettsprosedyren mot ham på etterforskningsiden. Som da kanskje bør tolkes som et grep for å skape usikkerhet rundt premissene for dommen mot ham? 
- Man kan vel likevel ikke se bort fra at Jensen også sikter mot at flere ledere over ham må ha visst/forstått at det foregikk operative forhold i Jensens lille actiongruppe som neppe ville gjort seg i Aftenposten. Og at disse kan føle seg såpass i treffsonen (mht. at dette kunne foregå så lenge uten deres inngripen) at de vil prøve å mildne Jensen litt - ved å bistå til hans ankesak og evt. senere soningsforhold - for å unngå at mer skal virvles opp? Men da er vi farlig nær en konspirativ tanke, og der har jeg ikke grunnlag for å spekulere mer.

Tiden vil kanskje vise om det knaker i også andre råtne egg i organisasjonen, bl.a. om Jensen vil rykke ut med flere anmeldelser/anklager også mot disse etatsnivåene. Uansett kan jeg ikke se at noe slikt vil føre fram. Jensens troverdighet er ikke vel det beste startgrunnlaget for å starte en parnassrevolusjon?


     
« Last Edit: 20.07.2020, 13:12:59 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 215
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #4 on: 20.07.2020, 11:38:04 »
Takk for utførlig svar, men ikke noe av dette virker overbevisende på meg. Det virker totalt ulogisk at en forherdet forbryter gjennom så mange år -som Jensen i så fall må ha vært- ikke sørger for  å dekke seg med fluktmuligheter. Og synes du virkelig ikke Jensen fortjener noen som helst formildende omstendigheter? Som sagt er jeg skeptisk til konspirasjoner, men dette stinker.

PS Palasser kan være opprivende steder, men parnasset er harmonisk og fredfylt :-)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #5 on: 20.07.2020, 11:49:37 »
Det virker totalt ulogisk at en forherdet forbryter gjennom så mange år -som Jensen i så fall må ha vært- ikke sørger for  å dekke seg med fluktmuligheter.

Det er nettopp her et svar på "gåten" Jensen kan ligge:
- hvis han i sitt selvbestaltede rike  - loven vest for Pecos* - faktisk hadde utviklet et selvhenført napoleonsyndrom der utøvelsen av løpende lov og rett overfor enkeltpersoner lå under valg han foretok i sitt skjulte/ikke-offentlige regime, er det ikke sikkert han opplevde seg selv som forbryter i det hele tatt. Hans virkelighetssans og objektive rettsfølelse kan ha blitt ødelagt gjennom mange år pga. dette. Til han til slutt helt sikkert forstod at han var på ville veier, men da var det for sent: Det er da du begynner å gjemme pengesummer i garasjeveggene...og i retten prøver å hevde at det var avdrag på gjeld. Jeg har aldri gjemt avdrag på gjeld i mine garasjevegger. 

*Loven vest for Pecos og dens forvalter Judge Roy Bean: https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Bean
« Last Edit: 20.07.2020, 11:52:15 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #6 on: 20.07.2020, 12:57:07 »
Og synes du virkelig ikke Jensen fortjener noen som helst formildende omstendigheter? Som sagt er jeg skeptisk til konspirasjoner, men dette stinker.

21 år høres selvsagt veldig strengt ut. Men kanskje oppleves det slik fordi det relativt sett idømmes lavere straffer for andre forhold (f.eks. ulike drapssaker), der den allmenne rettsfølelse tilsier strengere dom enn det Jensen er dømt for. Man bør kanskje ikke spørre hvorfor Jensen fikk så lang straff, og heller spørre hvorfor f.eks. drap dømmes så lavt? Jfr. at straffebestemmelsene sier at dersom drapet er forøvd med forsett, er straffen fengsel i minst åtte og maksimum 21 år etter straffeloven § 275. Normalstraffen for et forsettelig drap i Norge ligger i 2015 på 12 års fengsel.

Men retten fant vel ingen formildende omstendigheter, siden Jensen ikke ville tilstå noe men tvertimot konsekvent prøvde på bortforklaringer som retten ikke festet lit til. Jensen prøvde åpenbart på en vinn-eller-forsvinn; enten frifinnelse eller strengere straff enn ved å gjøre som Cappelen, som ble innrømmet strafferabatt for tilståelser og samarbeid med retten.

Likevel ble altså Cappelen idømt straff på 14 år, som er 2 år mer enn normalstraffen for forsettlig drap, jfr. over.
Jfr. at Cappelens forsvarere reagerte med å be om større rabatt for Cappelens samarbeid med politiet og mener riktig straff er 11 år.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 715
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #7 on: 21.07.2020, 11:30:24 »
I denne diskusjonen er jeg enig med ConTrari. Det er ikke rimelig at påtalemyndigheten skal feste all sin lit til en opplagt kriminell (Cappelen) som har en egeninteresse (mildere straff for seg selv) av å trekke andre, mulig uskyldige personer, inn i en sak, i dette tilfellet attpåtil en politimann som utvilsomt har gjort mye for å gjøre det norske samfunnet tryggere.

Her er det faktisk en parallell til baneheia-saken: den opplagt skyldige (Jan Helge Andersen) som straks tilsto de grufulle drapene, snakket sin kamerat Viggo Kristiansen inn i saken. Dermed fikk han selv redusert straff, mens Kristiansen ble dømt til 21 års fengsel, hovedsakelig basert på Andersens forklaring og noen tvilsomme DNA-spor.

Historien om norske straffesaker de siste årene inneholder en lang liste med justismord, og det vil ikke undre meg om dette kommer til å bli ett av dem.

 
« Last Edit: 21.07.2020, 11:33:58 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #8 on: 21.07.2020, 12:27:10 »
I denne diskusjonen er jeg enig med ConTrari. Det er ikke rimelig at påtalemyndigheten skal feste all sin lit til en opplagt kriminell (Cappelen) som har en egeninteresse (mildere straff for seg selv) av å trekke andre, mulig uskyldige personer, inn i en sak, i dette tilfellet attpåtil en politimann som utvilsomt har gjort mye for å gjøre det norske samfunnet tryggere.

Her er det faktisk en parallell til baneheia-saken: den opplagt skyldige (Jan Helge Andersen) som straks tilsto de grufulle drapene, snakket sin kamerat Viggo Kristiansen inn i saken. Dermed fikk han selv redusert straff, mens Kristiansen ble dømt til 21 års fengsel, hovedsakelig basert på Andersens forklaring og noen tvilsomme DNA-spor.

Historien om norske straffesaker de siste årene inneholder en lang liste med justismord, og det vil ikke undre meg om dette kommer til å bli ett av dem.

Grad av skyld her er ikke lett å definere for en utenforstående. Men retten var nokså bastant på at Jensen dekket over grov kriminalitet samtidig som han mottok penger og andre ytelser fra det samme systemet. Men en ting er Jensen og hans eskapader isolert. Jeg er faktisk mer bekymret for det samlede redelighetsnivået i etatens ledelse, som hittil har klart å gli unna nærgående gransking: Jensen må uansett ha vært omgitt av en rekke tvilsomme ledere som lot dette surre og gå i år etter år. Og der er det fremdeles ikke ryddet opp i noe, og de fleste av disse har nå stilt og rolig glidd inn i sin lukrative og tidlige pensjonisttilværelse uten å bli røsket tak i.
   


translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 715
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #9 on: 24.07.2020, 14:29:15 »
Grad av skyld her er ikke lett å definere for en utenforstående. Men retten var nokså bastant på at Jensen dekket over grov kriminalitet samtidig som han mottok penger og andre ytelser fra det samme systemet. Men en ting er Jensen og hans eskapader isolert. Jeg er faktisk mer bekymret for det samlede redelighetsnivået i etatens ledelse, som hittil har klart å gli unna nærgående gransking: Jensen må uansett ha vært omgitt av en rekke tvilsomme ledere som lot dette surre og gå i år etter år. Og der er det fremdeles ikke ryddet opp i noe, og de fleste av disse har nå stilt og rolig glidd inn i sin lukrative og tidlige pensjonisttilværelse uten å bli røsket tak i.
 

Jeg er egentlig mest bekymret for at vi ser ut til å ha et rettsvesen som i sak etter sak setter uskyldige folk i fengsel, basert mer eller mindre etter innfallsmetoden, mens mange av de virkelige skurkene går fri. Når det gjelder "tvilsomme ledere" i politiet, så virker det som at det viktigste kriteriet er: hold deg inne med politikerne og hold deg til det politisk korrekte. Jensen var vel noe av det motsatte i sitt politiarbeid, og det kan tenkes at noen syntes det ble for mye og nå så de en sjanse til å felle ham.
« Last Edit: 24.07.2020, 14:33:08 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 215
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #10 on: 24.07.2020, 17:28:30 »
Grad av skyld her er ikke lett å definere for en utenforstående. Men retten var nokså bastant på at Jensen dekket over grov kriminalitet samtidig som han mottok penger og andre ytelser fra det samme systemet. Men en ting er Jensen og hans eskapader isolert. Jeg er faktisk mer bekymret for det samlede redelighetsnivået i etatens ledelse, som hittil har klart å gli unna nærgående gransking: Jensen må uansett ha vært omgitt av en rekke tvilsomme ledere som lot dette surre og gå i år etter år. Og der er det fremdeles ikke ryddet opp i noe, og de fleste av disse har nå stilt og rolig glidd inn i sin lukrative og tidlige pensjonisttilværelse uten å bli røsket tak i.
 

Jeg er egentlig mest bekymret for at vi ser ut til å ha et rettsvesen som i sak etter sak setter uskyldige folk i fengsel, basert mer eller mindre etter innfallsmetoden, mens mange av de virkelige skurkene går fri. Når det gjelder "tvilsomme ledere" i politiet, så virker det som at det viktigste kriteriet er: hold deg inne med politikerne og hold deg til det politisk korrekte. Jensen var vel noe av det motsatte i sitt politiarbeid, og det kan tenkes at noen syntes det ble for mye og nå så de en sjanse til å felle ham.

Jeg deler din frykt her, translator. Det er trist at man ikke våger stole  på sitt lands rettsvesen, men det har vært for mange skandaler. Jeg tenker på Fritz Moen-saken, en funksjonshemmet mann som ble mobbet til å avgi tilståelser for to mordsaker han var helt uskyldig i. Det var bare den virkelige forbryterens tilståelse på  dødsleiet som fikk Moen fri. Han rakk vel å komme ut av fengsel en stakket stund før han døde, men slike forhold er sjokkerende.

Moen var funksjonshemmet. Våren 1978 ble han dømt for drapet på Torunn Finstad, og høsten 1981 ble han dømt for drapet på Sigrid Heggheim, der hans forsvarsadvokat Olav Hestenes reiste seg opp i rettssalen og proklamerte: «For første gang i skranken tillater jeg meg å si at det er begått justismord».

Samlet ble Moen idømt 21 års fengselsstraff og inntil 10 års sikring for de to drapene, og til sammen sonet han 18 og et halvt år av dommen i fengsel. I tillegg måtte han etterleve sikringsbestemmelsene så lenge han levde.


https://no.wikipedia.org/wiki/Fritz_Moen

John M. Johansen i Resett:
Når det gjelder skyldspørsmålet så sitter ikke almennheten med all informasjon, og vi kan derfor bare spekulere i dette. Det blir da gjerne føleri hvor de som liker Jensen og det han står for, mener han er uskyldig, og hvor de som ikke liker ham eller har en eller annen agenda, mener han er skyldig.

Det vi derimot kan si med stor grad av sikkerhet, er at Jensen ikke kan ha vært alene om dette, om han er skyldig. Det er flere grunner til det. Den viktigste er at ingen politimann kan foreta seg ting som det Jensen er beskyldt for å gjøre uten at dette ville ha blitt lagt merke til. Så vet vi at Jensen hadde en høy og betrodd stilling, som lot ham jobbe noe utradisjonelt. Jeg legger vekt på «noe» her, da det er et viktig element.  Det er klart at om han hadde brutt noen av de retningslinjene som er soleklare innad i politiet, så ville det ha blitt lagt merke til, og det veldig kjapt. De politifolkene som har stått frem offentlig og uttalt at de har blitt lurt av Jensen, avslører egentlig bare seg selv som uegnede politimenn hvis det er sant.

https://resett.no/2020/06/22/er-eirik-jensen-en-kriminell-eller-et-offer-for-udugelighet-fra-norsk-politi-og-rettsvesen/

I kommentarene er det omtrent jevn fordeling mellom skyldig / ikke skyldig. De er verdt å lese. Også fra Resett:

Kjell T. Ringen
Jeg jobbet selv på politihuset i Oslo da det åpnet i 1980 og var der i ca 1,5 år. Jeg husker godt Eirik Jensen fra denne tiden. Jeg kjenner ham ikke selv, men husker han hadde kontor i 2. etage i gul sone. Allerede den gangen var det mye snakk om ham rundt i korridorene på politihuset. Han var meget dårlig likt blandt veldig mange av kollegene. Det ble aldri snakket konkret om hvorfor, men mange mente den gangen at han var for uortodoks og at han var "dirty". Med bakgrunn i dette ser jeg det ikke som usannsynlig at han har tråkket på mange kollegatær på sin vei oppover i systemet. Det skulle på ingen måte forundre meg om hele dette scenariet er iscenesatt av kolleger som en intern hevn. De kan bare ha gått og ventet til de selv nærmet seg pensjonsalderen slik at skadene ble minimale om dette skulle slå tilbake på dem selv. Jeg kjenner arbeidsmiljøet på Oslo Politikammer godt og vet at kolleger ikke nøler med å dolke hverandre i ryggen dersom dette skulle tjene deres egen sak.


https://resett.no/2020/07/19/det-er-mange-som-vil-eirik-jensen-til-livs-han-er-et-problem-for-kriminalomsorgen/

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Eirik Jensen-saken: Høyesterett forkaster anken
« Reply #11 on: 10.11.2020, 13:21:20 »
Dette skriver VG i dag:Saken endelig avgjort: Høyesterett behandler ikke Eirik Jensens anke
Eirik Jensen ble av en enstemmig lagmannsrett dømt skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til narkoinnførsel. Nå har Høyesterett satt endelig punktum for den snart sju år lange saken mot eks-polititoppen.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at Jensens anke ikke tillates fremmet.
Dermed blir Borgarting lagmannsretts dom på 21 års fengsel og inndragning av 1.418.00 kroner stående.


Da slipper vi vel mer gnål om den lurve-saken der?

Link: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/39J12d/saken-endelig-avgjort-hoeyesterett-behandler-ikke-eirik-jensens-anke

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 215
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #12 on: 10.11.2020, 14:01:55 »
Jeg mener fortsatt at han er uskyldig og at det er begått et forferdelig justismord. Lurvet er fra påtalemyndighetene, og det skremmer vannet av meg. Det jeg frykter nå, er at Jensen tar livet av seg.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Eirik Jensens hevn? Anmelder polititopper til Riksadvokaten
« Reply #13 on: 10.11.2020, 15:49:57 »
Det jeg frykter nå, er at Jensen tar livet av seg.

Jensens fall er så svært at det trolig er grunn for å være redd for noe sånt.
Jeg heller imidlertid til at Jensen er skyldig.
Hadde han vært uskyldig hadde det vært enda større grunn til å forlate denne jammerdal.