Author Topic: Det går rundt for svenskene  (Read 140 times)

ConTrari1

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 917
    • View Profile
Det går rundt for svenskene
« on: 14.07.2020, 15:58:50 »
"Sirkulær økonomi" er et nye honnørordet i svensk politikk. Det høres ut som om de har stirret storøyd svensk på alt de kan finne av FN-krav om ny økonomisk verdensorden. Går noe slikt igjennom der borte, er det enda større fare for at samfunnet kollapser.

Nylig fremla regjeringen Löfven sitt ambisiøse prosjekt bygget på det man ullent benevner som en…

«nationell strategi för cirkulär ekonomi».

Her handler det i realiteten om en radikal omlegging av all produksjon av varer og tjenester. I praksis skal hele den svenske økonomiske modellen snus på hodet, ut fra en vagt formulert modell…

«…som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället».

Det er ikke lett å begripe hva dette går ut på. I en pressemelding om dette forsøker regjeringen å forklare ambisjonene som ligger til grunn:

Kjernen i det hele er følgende målsetning:

«Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.»

Prosjektet inngår dermed i regjeringens arbeid for å løse de påståtte «klimautfordringene»


La oss håpe det bare er et utslag av politisk korrekt svensk tøys, det begynner å bli mye av det nå, som da en statsråd anklaget resten av Norden for å  ødelegge nordisk enhet pga stengte grenser mot Sverige. Utrolig frekt og arrogant, og ikke egnet til å skape tiltro til Sveriges politiske elite.https://www.document.no/2020/07/14/hodelost-kommentator-oppgitt-over-sveriges-plan-om-sirkulaer-okonomi/