Author Topic: Nidarosdomen må ned!  (Read 159 times)

ConTrari1

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 917
    • View Profile
Nidarosdomen må ned!
« on: 09.07.2020, 16:19:49 »
BLM-galskapen går klimagalskapen en høy gang.

Et naturlig spørsmål i forlengelsen av rivningen av statuer, er spørsmålet om vi skal rive Nidarosdomen. Katedralen er bygget til minne om Olav Haraldsson, en norrøn krigerkonge som døde på Stiklestad. I etterkant er hendelsen blitt mytologisert og fortolket som avgjørende for kristendommens innføring i Norge. Sentralt i denne mytedannelsen har vært at den troende Olavs seirende død speiler Kristi korsfestelse og oppstandelse.

Et minoritetsperspektiv avslører at kristendommen gjennom hele sin historie har stått i en tjeneste. Men den tjenesten har ikke kun vært for den sårbare nesten, men også for ideologier og praksiser som har tillagt både andre kulturer og religioner lavere verdi enn den kristne.


Jeg vil også være med. Jeg er krynkelig krank og krenket, særlig over at jeg ikke vet hva krenkelsen består i.

https://www.document.no/2020/07/09/prest-i-den-norske-kirke-mener-det-er-naturlig-a-vurdere-a-rive-nidarosdomen-av-hensyn-til-minoriteter/