Author Topic: Norsk klimadebatt i hiatus-fase: Klimaalarmismen og -debatten snart begravd?  (Read 3452 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 041
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Ved å akseptere en talemåte om at vi nå "bare" har en "midlertidig pause" (dvs. den påpekte 18+ års "hiatus") bidrar man til å fornekte naturlig variasjon
De som aldri har gått god for den ytterliggående klimaalarmismen, verken premisser eller framstillingsmåter, har aldri godtatt at "global warming" er i en "hiatus" (underforstått: en midlertidig pause), slik mainstream klimaforskere prøver å framstille dette som.

I så fall blir man indirekte dratt med på å underspille totalt, ja kanskje direkte fornekte, naturlig variasjon på samme måte som de mest enøyde AGW/CO2-fanatikerne.

Og for edru og sannhetssøkende observatører, som prøver å sammenfatte korrekte observasjonsdata så langt det er mulig i denne klimapolitiske heksedansen, er det jo nettopp de regelmessige og forutsigbare 30/60 års naturlige variasjoner som utfolder seg fremdeles - mens klimamodellene basert på AGW/CO2-hypotesen bare feiler mer og mer for hvert år:

- Den 30-Ã¥rs varmeperioden fra 1976/77 (som fulgte etter en 30-Ã¥rs kald periode 1946-76) tonet som forventet ut ca. i 2006/7
- Som i tidligere periodeskifter har vi også observert de like forventede "utflatingsårene" fra ca. 1996/98 (jfr. at det nå har vært 18 års stans og etter hvert nedgang i global temperatur, som AGW/CO2-fanatikerne fremdeles klynger seg til som bare en "midlertidig pause", dvs. at man fornekter at det er naturlig variasjon som er overordnet styrende faktor her)
- Lufttemperaturene snur som kjent raskt ved slike trendskifter, men som ved tidligere overganger fra varm til kald periode har vi også observert den forventede 5-8 års forsinkelse i de store havstrømmene, slik at Arktis begynte å få økt istilvekst først for et par sesonger siden.
- Altså, helt som forventet dette også, en syklus helt i tråd med utviklingen etter forrige varmeperiode i mellomkrigstiden da nedsmeltingen i Arktis i en periode muligens var enda kraftigere enn vi har sett denne gangen.
- Stadig flere uavhengige forskere, inkludert mange som tidligere har sittet pÃ¥ gjerdet og som nÃ¥ vÃ¥ger Ã¥ begynne Ã¥ kremte og renske halsen, uttrykker nÃ¥ at de har størst tro pÃ¥ at kloden er pÃ¥ vei med en ny - og naturlig - kald syklus som vil flate ut pÃ¥ 2030-tallet   

Norsk klimadebatt er nå på det laveste nivå på mange år - hvorfor?
Man kunne derfor innledningsvis kanskje bare påpeke at de faktiske observasjonene for lengst - og på alle plan - har vist at alarmistiske klimamodeller er helt ute av virkelighetens verden, og dermed også falsifiserte iht. Poppers falsifiseringsnorm.

Vi ser derfor at det nå er bare et lite knippe alarmister som fremdeles sitter igjen på de få klimadebatt-nettstedene som fremdeles er åpne for debatt.
Vi har jo dessverre sett det ene debattstedet etter det andre - uten unntak med en IPCC-støttende redaksjon - har lagt ned forumet og/eller stengt for debatt når ingen lenger har klart å forsvare AGW/CO2-hypotesen på faglig vis. Selv etter at man stengte ute kritiske røster i bøtter og spann i tillegg.

Typiske eksempler:

a) forskning.no, der man dessverre stengte for klimadebatt akkurat da forumet var pÃ¥ vei til Ã¥ bli interessant. I tillegg hadde man der den ualminnelig oppegÃ¥ende journalisten Kristin Straumsheim Grønli, som imponerte med en rekke innsiktsfulle innspill som faglig og aktualitetsmessig  gikk langt utenpÃ¥ andre "klimajournalister" i kongeriket. Mange syns det var synd da debatten stanset her.

b) Aftenpostens Debattsentral (AD), som i tillegg drev uryddig og tendensiøs utestengelse av IPCC-kritiske røster mens man lot portvoktende nettroll operere langt utenfor saklige rammer, ble også lagt ned da disse pinlighetene vokste over hodet på redaksjonen. Til gjengjeld har man latt klimafanatikeren Mathismoen få herje vilt i spaltene i ettertid, dog til stor underholdning for faglig oppegående mennesker. Men trist for den ærverdige gamle tanta i Akersgata.

c) Dagsavisen Nye Meninger (DNM) er Ã¥penbart i ferd med Ã¥ havne i samme felle som AD; akkurat nÃ¥ sitter det bare et par av de mest utagerende AGW-portvokterne igjen der (Ã?rnulf Sandbæk og Trond Hansen) og slenger rundt seg med usaklig og ufaglig latterliggjøring av folk som prøver Ã¥ trekke opp en reell debatt (jfr. mitt ferske eksempel pÃ¥ en annen trÃ¥d), og uten at redaksjonen griper inn. Derimot er en rekke skeptikere kastet ut, slik at forumet nÃ¥ i praksis ligger pÃ¥ sotteseng. All ære til bl.a. Erik Bye og Steinar Jakobsen m.fl. som har prøvd Ã¥ spille opp til reelle faglige debatter, men de møtes konsistent med ren mobbing fra de nevnte portvoktere. Jeg vil derfor tro at forumet best burde forlates av alle skikkelige folk nÃ¥.   

Sørgelige saker, altså.

Men det finnes fremdeles norske nettsteder der man prøver å samle informasjon og ta opp reelle klimafaglige spørsmål, og da vil jeg særlig anbefale http://www.klimarealistene.com/ (selv om dette sunt AGW-kritiske nettstedet trolig er en rød klut for våre mest notoriske alarmister)

Akkurat nå er der f.eks. et redaktørskifte for informasjonsorganet Klimanytt, der professor Jan-Erik Solheim (en av de tre såkalte "wise Norwegians" ute i verden) sender redaktørstafettpinnen over til en annen velkjent klimaprofil, sivilingeniør Petter Tuvnes. Her noen kloke ord fra Solheim ifm. dette:

Klimadebatten â?? hva nÃ¥?
   
Av Professor Jan-Erik Solheim

La oss bli enige om at vi ikke kjenner klimaet godt nok til Ã¥ pÃ¥stÃ¥ at â?science is settledâ? og gÃ¥ tilbake til en rasjonell vitenskapelig diskusjon â?? hvor alle naturlige klimaendringer kan vurderes. Med dette takker jeg for mine to Ã¥r som redaktør av Klimanytt og ønsker sivilingeniør Petter Tuvnes lykke til med fortsettelsen. La oss hÃ¥pe pÃ¥ en Ã¥pen og fri klimadebatt i 2015 â?? uten religiøse overtoner.

http://www.klimarealistene.com/2015/01/klimadebatten-hva-na/

Håper riktig mange følger Solheims flotte oppfordring, og bidrar til å gjøre klimadebatten til en verdig arena for faglig meningsutveksling.
 
Men nå er juleferien slutt, og undertegnede vil gjøre som klimaet, skru ned temperaturen og - OK da - begynne en passe dosert hiatus - på klimafronten.
For fakta er blitt klarere, debatten er vunnet, og nå gjenstår noen år med faglig opprydding til politikere og andre lettlurte beslutningstakere får igjen samling og sans og meningsfullt miljøarbeid kan komme i gang igjen.

Ha en flott januar, miljøvenner! 

 
« Last Edit: 04.01.2015, 17:35:52 by Telehiv »

Pravda

 • Guest
Desverre er debatten begravd, men klimaalarmismen holdes fortsatt kunstig i live.  Debatten er begravd gjennom maktmisbruk, som Telehiv pÃ¥peker; utestegning, nedleggelse etc. 
Klimaalarmismen holdes i live pÃ¥ grunn av at store pengebeløp er bevilget av hjernevaskede og forskremte politikere. 
Propagandaen fra FNs klimapanel IPCC og deres betalte medløpere vil bare øke i år.
FN er en korrupt organisasjon som ikke vil innrømme feil (bl.a. satte diktaturstat til Ã¥ lede menneskerettsorganisasjon)  Et av de nyeste eksempler er FNs skyld i kolera-epidemien pÃ¥ Haiti etter jordskjelvet i 2010, ref. VG dokumentar 3/1-15.  FN-pampene lever av Ã¥ skremme verdens ledere til Ã¥ betale IPCC store summer.  IPCC er ikke nøytrale og vil aldri gi opp denne inntektskilden.  Derfor kan vi bare forvente mer propaganda og hjernevask fra den kanten og medløperne, som har en politisk agenda.

Det er da viktig med fora som klimadebatt.com og klimarealistene.com for å få frem riktig og realistisk informasjon.

Gollum

 • Guest
Har lest en del om medienes rolle i klimasaken her på Klimadebatt. Ser ut til at den gjengse oppfatning er at mediene står bak såkalt blind alarmisme. Kan også virke som om de har en tung slagside i debattstyringen mellom alarmister og skeptikere. Kanskje det er mediene en bør rette oppmerksomheten mot?

Pravda

 • Guest
Vi er mange som har forsøkt Ã¥ fÃ¥ inn realistiske innlegg i media som en motvekt mot alarmistiske innlegg, men det meste er blitt avvist (Aftenposten, VG, TU m.m.m.).  Overskrifter som "Klimaet er normalt" og "Ingen grunn til bekymring om klima" selger ikke.  Media vil ha kriser med krigsoverskrifter.  Journalister som skriver om miljø og klima er pÃ¥virket av WWF, Greenpeace, Bellona o.l.  Hver gang det er en sak om klima og/eller miljø hanker de inn Bellona-Hauge som uttaler seg skrÃ¥sikkert og med pondus eller en annen klimahysteriker som Haltbrekken o.l.  Det mÃ¥ en Ã¥penbar og skikkelig avsløring av en klima-skandale til før media snur.  Ikke engang Climategate 1 og 2 eller andre avsløringer har vært tilstrekkelige.  Media innrømmer heller ikke feil, frivillig, ref. sakene i PFU.

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Og hvordan vil du påvirke redaktører som ukritisk gjengir pressemeldinger fra AGW sirkuset og stadig refuserer innlegg fra andre i debatten?

Pravda

 • Guest
Jeg vet ikke og det er derfor jeg skriver:
"Det mÃ¥ en Ã¥penbar og skikkelig avsløring av en klima-skandale til før media snur.  Ikke engang Climategate 1 og 2 eller andre avsløringer har vært tilstrekkelige. "
Hvis andre har gode ideer så hadde det vært supert.

Gollum

 • Guest
Kanskje de som sitter på pengesekken og de som forvalter disses ønsker har sausa Norge så inn med klimaguffe at en rask avsløring i mediene om en klimasvindel blir sett på som en trussel mot rikets sikkerhet? Det er vel ikke bare mediene som ikke innrømmer feil? Kanskje særlig ikke hvis det svekker både økonomi og folks tillit til regjerende krefter? Redaktørenes punktliste over ikke-saker burde kanskje avsløres snart?

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 467
  • View Profile
Jeg vet ikke og det er derfor jeg skriver:
"Det mÃ¥ en Ã¥penbar og skikkelig avsløring av en klima-skandale til før media snur.  Ikke engang Climategate 1 og 2 eller andre avsløringer har vært tilstrekkelige. "
Hvis andre har gode ideer så hadde det vært supert.

Den største suksessen til alarmistene er jo at de aldri har fokus for lenge på samme sak. "Global oppvarming" ble omformulert til "klimaendringer", fokus på temperaturer i stratosfæren ble flyttet til troposfæren, deretter til Arktis, deretter til havene, deretter til dyphavene. Siden dyphavene i overskuelig framtid er umulige å måle, har de nå et mer langvarig alibi, og kan bruke tiden på å tilfeldigvis snakke om CO2 hver gang vi har ekstremværsepisoder.

Det vi KAN gjøre er jo å lage en kraftpakke rundt jukstering av tidligere temperaturmålinger. En virkelig stor en, altså.

Brukeren Knuta har jo gjort en del arbeid rundt dette, f.eks. her:
GISS - en studie i endringer

Vi kjenner jo sikkert alle til Goddards utholdenhet angående slike saker, f.eks. disse fra de siste ukene:
http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/18/cooling-the-past-at-uah/
http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/18/consistency-of-the-us-temperature-record/
http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/19/the-0-01-degree-shell-game/
http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/21/rewriting-the-past-at-the-ipcc/
http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/27/top-debunker-of-the-year/
http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/30/new-years-resolutions-for-climate-scientists/
http://stevengoddard.wordpress.com/2015/01/04/nasa-rewriting-the-past-to-suit-the-needs-of-funding/

Eksempel:


Mange forsøker å døyve Goddard, men han holder koken. Utholdenhet kan til slutt vise seg å være viktig. Likevel blir han forsøkt diskreditert hele tiden, f.eks. på Wikipedia, der han fremstilles med 3 eksempler på utsagn som på eksemplarisk vis har blitt debunket av gutteklubben grei. At de drar fram Anthony Watts som Goddard-kritiker på Wikipedia er jo ikke feil, men det står for meg forst og fremst som et klumsete eksempel på "nå skal skeptikerne få smake sitt eget skyts".

Jostemikk hadde en glimrende sak rundt juksteringer på Klimaforskning: ...stasjonshistorikken på Jan Mayen


La oss ikke diskreditere homogeniseringsprosessen fullt ut. Det er vel for alle klart at hvis man har 100 temperaturmålere som måler omtrent samme trend, der 1 av dem plutselig hopper opp 1 grad i snitt, så har man et problem som må håndteres. Det er dog for meg tindrende klart at:

 • Hvis man jobber med hundrevis av temperaturserier over lang tid, mÃ¥ "trenden" pÃ¥ homogeniseringer jevnes ut. Jeg mener altsÃ¥ at ca. like mange temperaturserier mÃ¥ justeres NED som OPP.
 • I tillegg er det viktig at man ALLTID tar tak i rÃ¥data. Det hadde ikke falt meg inn i svime engang Ã¥ justere data mot andre data som allerede er homogenisert.
 • For det tredje er det intet annet en full Ã¥penhet rundt rÃ¥data som kan gi tillit til en slik prosess. Fins det i det hele tatt et eneste gyldig argument for Ã¥ ikke ha alle rÃ¥data fritt tilgjengelig?

Siden vi ikke har så mye rådata tilgjengelig, er det fint at det er mange som jobber hardt med å avdekke hvordan data ikke bare homogeniseres, men homogeniseres gjentatte ganger, og alltid i en retning som styrker inntrykket av at det er varmere nå enn før. Mye bra hos Jennifer Marohasy om Rutherglen, med utfyllende stoff hos Jo Nova: Explain this? Rutherglen homogenized with 17 stations including Hillston!

Juksteringsbevis:
Men altså; Kan vi lage en slik kraftpakke rundt homogenisering i f.eks. Norge? Fins det nok rådata tilgjengelig med åpne kilder til at vi kan lage en stor samling eksempler på umotivert homogenisering? Er det allerede noen som har gjort et slikt arbeid?

Hvis det er STORT nok, har rikelig med åpne kilder og presenteres i et språk som den gjengse avisleser vil forstå, har vi en sak.

Jeg har en fortid innen grafisk formgiving, så jeg kan i alle fall stille opp rundt selve utformingen. Når det gjelder en eventuell innhenting av data, tror jeg det er flere andre som stiller sterkere enn meg her på forumet.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 041
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Fabelaktig startkildeframgraving, Admin!

De vedlagte Knuta- og Goddard-linkene er jo en veldig god start i utgangspunktet; Goddard har vært fremlagt som kildehenviste og dokumenterte eksempler på humbug i en årrekke og aldri blitt motbevist, bare fortidd.

Jeg har vært med på en del slike avdekkinger tidligere (jfr. også eksersisen på tidligere klimaforskning.com), men vil for min del ikke ha kapasitet til å følge opp her de neste ukene. Men jeg kan love det er moro for dem som har lyst å grave seg litt ned i dette - for å si det slik: Man går ikke resultatløs fra anstrengelsen.

Mysteriet er jo hvordan en hel vitenskapelig verden står småfeig på sidelinjen og lar disse få aktørene herje på i dulgsmål som om rådata ustraffet kan improviseres med like mye som gamlelæreren satte ordenskarakter for klassens fattiglem, eller norsklæreren som ga Ibsen Ng i norsk stil fordi han ikke forsto alle ordene Ibsen brukte og at det derfor måtte straffes...

Håper dere andre bistår Admin her, for dette er nå - etter rundt 20 år med stadig økende endring ("homogenisering" etc.) av rådata i systematisk tendensiøs retning - så lett å dokumentere at det bare skriker etter noen oppsummerende gode grafer som kan få selv den mest enøyde alarmist til å sette hele klimadesserten i luftrøret... ;)
« Last Edit: 05.01.2015, 15:58:55 by Telehiv »