Author Topic: Vindkraftmeldingen underslår energipotensialet i vannkraften vår?  (Read 188 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Vindkraftpromotorene har med politikerflertallets politiske støtte lenge oppnådd påfallende mye positiv omtale av vindkraftens store velsignelser i våre medier - til sterk faglig motstand fra flere hold. Men dette har fortsatt inn i konklusjonene som nå kjøres fram i stortinget i vindkraftmeldingen, der konklusjonen er at det er nødvendig å fortsette å bygge ut vindkraft på land fordi opprustning og utvidelse av vannkraftanlegg kun vil gi en økning på 3,5 prosent av den totale produksjonen.

I en artikkel i Klassekampen (bak betalingsmur så vi får holde oss til NTBs utlegning) slår nå forskere ved NTNU tilbake, og mener energipotensialet i vannkraften her i landet er over tre ganger så høyt som hva regjeringen legger til grunn i vindkraftmeldingen. Au da?!


Slusene i Hunderfossen ved E6 nord for Lillehammer er fortsatt ikke åpnet helt opp. Selv om vannstanden øker i takt med temperatur og nedbørsmengdene var det fortsatt en eller to sluser som ikke var åpnet da dette bildet ble tatt fredag 5. juni 2020. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Sitat NTB:
Til Klassekampen sier professor Leif Lia ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), at stortingsmeldingens anslag er for lavt. Han mener dagens kapasitet – som er på 137 terawattimer (TWh) – kan utvides med mellom 11 og 15 prosent.
– Tallene som blir presentert for Stortinget, er feil, sier Lia.


Mye tyder altså på at også vindkraften nå er klimapolitisert forbi de faglig nøytrale vurderinger.
Og med en slik nedsnakking av vannkraftens energitekniske potensiale svekkes selvsagt mulighetene til å dreie mer satsing mot denne rene og evigvarende energien.
Og kanskje det verste: Skal vi tro på forskerne her, er det jo fare for at stortinget rett og slett vil fatte beslutninger på basis av feilaktige energipolitiske føringer?
Man kan jo undres på hvem som vil ha det slik?

NVE har heller ikke tenkt å gi ved dørene
Forslag om å holde igjen og tenke seg om en gang til der en rekke kommuner har bedt om utsettelse til bedre utredning foreligger, preller av på NVE:
Tre nye vindkraftprosjekter får nå avslag fra NVE på søknader om utsatt frist for oppstart.

Link: https://www.document.no/2020/07/06/nve-sier-nei-til-a-utsette-vindkraftfrister/
« Last Edit: 06.07.2020, 15:59:23 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Regjeringen får stadig flere kritiske spørsmål fra tunge faglige hold om samlet holdbarhet i vindsatsingen.
I Dagens Næringsliv i går hevder Anders Skonhoft, Professor samfunnsøkonomi ved NTNU at vindkraftutbyggingen ikke har foregått etter en samlet plan, og at det for alle prosjekter kun har blitt foretatt rent summariske konsulentvurderinger av natur- og miljøkostnader.

Skonhoft har derfor to spørsmål til statsråd Bru:

"For det første; hva vil departementet gjøre for å bringe miljøkostnadene inn i prosjektvurderingen og konsesjonsbehandlingen på en seriøs måte slik at det blir foretatt en samfunnsøkonomisk vurdering av prosjektene. Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15) foreslo å innføre en naturavgift på bruk av naturen. I denne St. m. 28 sies det at Regjeringen ikke vil innføre nye skatter eller avgifter for vindkraft på land og hvor argumentet er ‘forutsigbare rammebetingelser’ (s. 76).
Det andre spørsmålet er; hvorfor bryter det med forutsigbare rammebetingelser å innføre en naturavgift for nye prosjekter?"
 

LinK: https://www.dn.no/innlegg/innlegg-vindkraft-uten-samlet-plan/2-1-838036

PS: Skonhoft har visst ikke fått svar på samme spørsmål den 26. juni
Da tok han opp de samme forholdene og reiste de samme spørsmål som han gjentar i gårsdagens innlegg:
 
Link: https://www.dn.no/innlegg/naturavgift-pa-vindkraft-er-god-samfunnsokonomi/2-1-833572

« Last Edit: 07.07.2020, 08:56:08 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 780
  • View Profile
Tina Bru fikk også spørsmål om hva elektrifiseringen av oljeplattformene vil koste. Det aner hun ikke noe om.

«Olje- og energidepartementet har ikke regnet ut hva det vil koste å elektrifisere oljeplattformene på sokkelen. Det kommer frem i olje- og energiminister Tina Brus svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.»

https://www.document.no/2020/07/06/tina-bru-ingen-anelse-om-hva-elektrifisering-av-sokkelen-vil-koste/

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Tina Bru fikk også spørsmål om hva elektrifiseringen av oljeplattformene vil koste. Det aner hun ikke noe om.

«Olje- og energidepartementet har ikke regnet ut hva det vil koste å elektrifisere oljeplattformene på sokkelen. Det kommer frem i olje- og energiminister Tina Brus svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.»

https://www.document.no/2020/07/06/tina-bru-ingen-anelse-om-hva-elektrifisering-av-sokkelen-vil-koste/

Elektrifiseringen av oljeplattformer for titalls milliarder kroner, mens man allerede har naturgass i brønnene som kan drive dem, er en miljøpolitisk og økonomisk skandale som det norske samfunn taper store penger på. Altså enda et eksempel på grov selvskading i klimareligionens navn.
For ved å selge all gassen til kontinentet og ikke brenne noe av den selv lokalt til å drifte plattformene, og i stedet hente (langreist) ekstra kullkraft fra Europa (marginalkraft) får man tilsynelatende et gunstigere CO2-utslippsbilde for norsk sokkel isolert (les: tilpasning til det perverterte CO2 kvoteregimet), mens det samlede CO2-regnskapet selvsagt da blir mye verre når totalutslippene ved marginal kraft innregnes.

Jfr. hva forskerne fra NTNU sa på elbiltråden her ( http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1619.msg12306;topicseen#msg12306 ) om beregningsmetode/matematisk formel som beregner forholdet mellom CO2-utslipp for elektrifisert og fossil prosess basert på energieffektivitet:

"Resultatet avhenger av hvilken type elkraft som er marginal kraft. (Den korte forklaringen: Marginalkraft er den kraften som øker og minker i takt med forbruket.) I dag er marginalkraften kullkraft, og følgelig slipper en elbil av samme vekt som en fossilbil globalt ut cirka dobbelt så mye CO2 som fossilbilen. Når marginalkraften kanskje rundt 2040 blir gasskraft, blir utslippet omtrent det samme. (Ingen har så langt bestridt disse beregningene.)"

Opp mot dette råder altså den komplette galskap og selvskading:

"«Olje- og energidepartementet har ikke regnet ut hva det vil koste å elektrifisere oljeplattformene på sokkelen."

Jesos Kristos! Som de ville sagt på Jæren.

 
« Last Edit: 07.07.2020, 13:55:56 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Må nesten sitere de frustrerte forskerne litt til når de peker hvor store deler av landets formue som ødsles bort på dette. De sier derfor at man må utsette all klimabegrunnet elektrifisering (bortsett fra for eksempel varmepumper) inntil kullkraft ikke lenger er marginalkraft – sannsynligvis vil det skje rundt 2040.
Særlig i disse koronatider vil det være godt å spare statsbudsjettet for hundrevis av milliarder til elektrifisering som virker mot sin hensikt og gir økte klimautslipp.

Derfor får vi denne parodien av en "klimapolitikk":

"Vårt avgiftssystem belønner at man øker det globale CO2-utslippet for å redusere det nasjonale CO2-utslippet"

Bare ikke utlendingene oppdager dette, også?
« Last Edit: 07.07.2020, 14:30:54 by Telehiv »