Author Topic: Frontene i USAs energikamp - inn mot en usikker framtid  (Read 139 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Det som i USA trolig best kan sidestilles med Europas "grønne skifte" er kampanjen "Green New Deal" med største partipolitiske støtte hos Demokratene, herunder miljøet rundt Alexandria Ocasio-Cortez. Kampanjens hovedmål er å ta USA helt bort fra fossil energi i løpet av et tiår.


Ed Markey speaks on a Green New Deal in front of the Capitol Building in February 2019

Begrepet "Green New Deal" mynter selvsagt på Roosevelts legendariske New Deal i mellomkrigstiden, en keynesiansk-inspirert motkonjunkturpolitikk som bidro enormt til å gjenreise USA etter det store krakket i 1929 og de påfølgende harde 30-årene med årelange varmebølger og tørke i Midt-Vestens jordbruksområder som bl.a. resulterte i store folkegruppers vandring vestover ("The Dust Bowl Refugees").

Men stadig mer urovekkende miljøproblematikk ved disse "grønne" alternative løsninger var det altså som fikk Michael Moore et al til å lage den sterkt kritiske filmen Planet of the Humans. For spørsmålene som har dukket opp i kjølvannet av teknologivalgene bak dette påståtte grønne skiftet er bl.a.:
- er dette virkelig "grønt", eller er det like mye - eller mer - miljøskadelig som tradisjonell fossil energi?
- hva med den økonomiske bærekraften?
- hva med stabiliteten i energinettverkene?
- hva med leveringssikkerhet og framtidig ressurstilgang på kritiske råvarer og andre innsatsfaktorer, osv.?
 
Motstanderne: The Empowerment Alliance’s Declaration of Energy Independence
Pga. denne usikkerheten kom det i 2019 raskt opp et tilsvar på Green New Deal, nemlig The Empowerment Alliance’s Declaration of Energy Independence som påberopte seg å ta bedre vare på USAs energisikkerhet og -uavhengighet. Sentrale støttespillere bak etableringen var bl.a. den republikanske Texas-senatoren Ted Cruz og en rekke andre senatorer, guvernører og attorneys general.   


Sen. Ted Cruz

The Daily Caller News Foundation har referert fra sin eksklusive kopi av initiativet, som peker på “four principles that will help power America’s economy for everyone over the next century and beyond”. Og disse fire prinsippene er:

1. Affordable energy for families;
2. Clean energy for the environment;
3. Abundant energy for the future; og
4. Domestic energy for national security.

Man hevder at fordelene med å styrke USAs energiuavhengighet vil inkludere bl.a.:
1. Decreasing utility bills,
2. Cleaner air,
3. “a continuous 100-year supply of natural gas", og at
4. økt egenkontroll med energien vil sikre at USA “is no longer dependent on rapidly changing global markets and unstable or hostile countries.”

Republikanske senatorer klarte som kjent å slå tilbake "Green New Deal" i nasjonalforsamlingen da den ble introdusert, men Rep. Alexandria Ocasio-Cortez og andre Demokrater håper å få initiativet på banen igjen. Derav de mange rivningene i Senatet for tiden rundt disse spørsmålene.

De som vil ha stanset den dramatiske omleggingen fra fossil til "grønn" energi viser til at det er knapt ett år siden USA ble nettoeksportør av gass. I sept 2019 eksporterte USA iht. EIA ca 89.000 fat fossilt brennstoff pr. dag. Det var den første hele måneden USA har hatt nettoeksport siden man begynte å føre data for dette i 1949.

COVID-19 med stor påvirkning på energifordelingen
I år er det optimistiske energibildet raskt blitt truet av COVID-19 utviklingen, med en sterk svekkelse i enkelte samfunnssektorer og tilhørende overtilbud av råoljepriser der en rekke skiferselskap har måttet slå seg konkurs. Republikanerne svarer med at det grønne initiativet bare vil forsterke effektene av pandemikrisen og at tradisjonelle virkemidler er eneste løsning med den teknologi man råder over så langt. Cruz uttaler f.eks.
 
“In the midst of the global COVID-19 pandemic, it’s become even more important to support America’s energy producers to spur economic growth, lower energy costs, help employ thousands of hardworking men and women, and increase America’s energy independence.

Dessverre er amerikansk politikk blitt så preget av to partier som ligger i hver sin grøft og kaster stein og skjellsord til hverandre at det er vanskelig å se om noen av partene klarer å komme forbi disse nivåene til nytte for det folk de representerer - og det miljø de begge sier å ville ivareta.
Det er svært vanskelig å se at en rent kunnskapsbasert og fremtidsrettet energikurs kan stakes ut, når begge parter er mest opptatt av å spenne bein på hverandre.

Link: https://dailycaller.com/2020/07/02/ted-cruz-energy-dominant-natural-gas/ 

   
« Last Edit: 03.07.2020, 12:51:12 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Apropos Green New Deal som vil "avkarbonisere" USA i løpet av det neste tiåret (utfasing av all fossil energi), så er EU i gang med noe som synes å være en ganske parallell prosess, men her er det snakk om litt lengre tidsperspektiv (med hovedmål satt til 2050) og heller ikke full utfasing. Men også her frontes avkarboniseringen med at det vil være et sentralt virkemiddel for å løfte Europa ut av koronakrisen.
Onde tunger vil ha det til at man tross alt ikke kan servere den samme galskap til europeere som til amerikanere som vil slite med den lille gangetabellen også i det neste tiåret...

 
EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen mener grønne satsinger vil bli avgjørende for å løfte europeisk økonomi ut av koronakrisen.
Onsdag legger EU-kommisjonen fram en ny strategi for energimarkedene som skal vise vei til en klimanøytral økonomi.


Det er NTB som melder dette nå, og som skriver:

"EU-kommisjonen anslår at fossil naturgass vil utgjøre bare 20 prosent av gassen som forbrukes i EU i 2050.

«Dyp avkarbonisering av alle sektorer».
Det er hovedmålet i EU-kommisjonens ferske strategi for integrering av energisystemene.

NTB har nå fått tilgang til en hemmeligstemplet versjon av planen, som har fått tittelen «Powering a climate-neutral economy».
Dokumentet skal legges fram onsdag og kan fortsatt bli endret fram mot publisering.
Men i det lekkede utkastet kommer retningen tydelig fram: De fossile brenslene skal fases ut, og det inkluderer naturgass.

Fornybare erstatninger
I utkastet understreker EU-kommisjonen at brensler i gassform fortsatt vil spille en viktig rolle i energimarkedet.
Men det vil da i større og større grad være snakk om fornybare gasser som grønt hydrogen, biometan og syntetisk gass.
Innen 2050 er det ifølge strategiutkastet ventet at fossil naturgass vil utgjøre bare 20 prosent av gassen som forbrukes i EU, mens fornybare gasser vil utgjøre størstedelen av de resterende 80 prosentene.

Det å erstatte importert naturgass og andre importerte petroleumsprodukter med lokalt produsert fornybar kraft og fornybare gasser og flytende brensler «vil redusere importregningen og skape en mer motstandsdyktig europeisk økonomi», skriver EU-kommisjonen."


« Last Edit: 03.07.2020, 13:19:35 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
NTB melder også om andre lands beslutninger om utfasinger av fossil energi for tiden, der vi kjenner igjen den gamle rivningen mellom dem som mener dette går for sakte mens andre mener det motsatte:

TYSKLAND VIL FASE UT KULL INNEN 2038
Planer om å fase ut kull i Tyskland innen 2038 ble fredag vedtatt av Tysklands nasjonalforsamling. Miljøvernere raser og mener 18 år er for lenge til.
Nasjonalforsamlingen vedtok i samme forbindelse å bevilge 40 milliarder euro til regioner som blir berørt av utfasingen.
Tyskland er sterkt avhengig av kull som står for rundt en tredel av landets energibehov. Til sammenligning står kull bare for 3 prosent av Frankrikes behov.
Økonomiminister Peter Altmaier sa under debatten at fossilalderen nærmer seg en ugjenkallelig slutt med denne beslutningen.
De grønnes leder Annalena Bärbock sa imidlertid at planen gir blaffen i framtiden og utfasingen må være sluttført innen 2030, og Greenpeace demonstrerte utenfor riksdagsbygningen mot planen.
(NTB)

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Til sammenligning står kull bare for 3 prosent av Frankrikes behov.

Kan legge til at grunnen til at Frankrike bare har 3 prosent kull er fordi de dekker over 70 prosent av sitt energibehov med kjernekraft. Men tyskerne vil verken ha kullkraft eller kjernekraft, og ikke er det særlig muligheter der for vannkraft heller, så da så...

https://snl.no/Kjernekraft_i_Frankrike
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Kan legge til at grunnen til at Frankrike bare har 3 prosent kull er fordi de dekker over 70 prosent av sitt energibehov med kjernekraft. Men tyskerne vil verken ha kullkraft eller kjernekraft, og ikke er det særlig muligheter der for vannkraft heller, så da så...

https://snl.no/Kjernekraft_i_Frankrike

Det vil vel ikke overraske om en del land etterhvert begynner å snakke kjernekraft igjen, for alle nøytrale regnestykker tilsier rene sammenbrudd i infrastrukturer om man bare legger ned fossil energi og tror dagens "grønne" energiformer kan holde samfunnene i gang.
Man kan ikke bare øke skattene på befolkningen i all evighet for å dekke inn budsjettene, når samfunnets produksjon svikter pga. redusert tilgang på konkurransedyktig energi. Den kabalen går ikke opp.