Sparring med DNM: Alarmistenes siste pause-bortforklaring

Started by Telehiv, 03.01.2015, 15:11:37

Previous topic - Next topic

Telehiv

Siden jeg er utestengt fra Dagsavisen Nye Meninger (åpenbart på livstid, og uten å ha fått en seriøs grunngivelse) for å ha bibrakt dokumenterbare klimafakta hentet fra åpne kilder som ikke passet visse aktører i klimadebatten med derpå tydelig effekt på redaksjonens vurdering, kan man jo alltids kanskje føre debatten med DNM videre her på forumet?

Vi kan gjøre et første forsøk, slik jeg ville ha kommentert dette på DNM hvis jeg ikke var utestengt:
 
I Dagsavisen Nye Meninger har Erik Bye et utmerket startinnlegg om sammenhengen mellom temperatur og CO2 (basert på faktiske observasjonsdata som viser det stikk motsatte av AGW/CO2-modellen) og får selvsagt øyeblikkelig svar av en av forumets faste AGW-portvoktere (�rnulf Sandbæk), som lojalt drar dagens gjeldende IPCC-bortforklaring på hvorfor det ikke er påvist økning i global temperatur på 18 år trass i at atmosfærens CO2-innhold har økt jevnt i hele perioden.

Jeg gjengir Byes startinnlegg her, og kommenterer til slutt Sandbæks svar:   

"Sammenhengen mellom temperatur og CO2?"
Publisert I går kl. 11:09 - 163 visninger
IPCC hevder at det foregår en global oppvarming, som er menneskeskapt. Dette skal angivelig skyldes utslipp av fossilt CO2, og at CO2 i atmosfæren er årsaken til temperaturøkningen. Men, hva viser observasjonene?

Det er full enighet om at temperaturen har steget ca. 0,8 grader etter 1850. Imidlertid har Met Office (GB) meldt om utflating av temperaturen fra 1997. I tillegg viser HadCRUT4 at den globale temperaturen har sunket etter år 2000, til tross for at CO2-nivået i atmosfæren har steget jevnt og trutt. Det siste kan vi se av denne kurven, hentet fra Ole Humlums Climate4you:

http://www.climometrics.org/tempco2x.gif

Det er jo ganske pussig at IPCC kan hevde at det er en klar sammenheng mellom stigningen av temperaturen og CO2. Temperaturen synker fra 1960 til 1975, stiger fra 1970 til 2000, og synker deretter. Samtidig stiger CO2-nivået hele tiden. Her er det åpenbart noe som ikke stemmer.

Enda mer interessant og avslørende blir dette, når temperaturen fremstilles som en funksjon av CO2, i et xy-diagram, også fra Climate4you:

http://www.climometrics.org/s-curvex.gif

Fra venstre i denne figuren, kan vi se at temperaturen stiger samtidig med CO2. Denne stigningen pågår frem til ca. 2005. Da flater kurven ut og temperaturen stiger ikke mer, til tross for at CO2-nivået fortsatt stiger. Etter 2000 synker temperaturen, som vist med HadCRUT4-grafen øverst og denne trenden utlikner veksten i CO2-innholdet. Senkningen i temperaturen og økningen i CO2-nivået utlikner hverandre og xy-kurven flater ut.

Det som er merkelig, er at denne kurven aldri blir brukt eller vist frem av IPCC. De fremstiller temperaturutviklingen som en funksjon av tiden. Men, når IPCC hevder at det er en sammenheng mellom temperaturen og CO2, ja så burde de jo fremstille nettopp denne sammenhengen. Det gjør de ikke, sannsynligvis fordi det ville avsløre feilen i det IPCC påstår. Nemlig at det er en kausal sammenheng mellom temperatur og CO2: «Forbrenning av fossilt brennstoff sender ut fossilt CO2 og dette skal danne grunnlaget for økt temperatur i atmosfæren». Men, dette er det ikke noe vitenskapelig dokumentasjon for, og heller ingen observerte og verifiserte temperaturdata på.

Hvem blir den første klimaforsker innen IPCC, som presenterer denne grafen?Erik Bye peker jo her rett på observasjonsdata som truer hele AGW/CO2-hypotesens (les: klimaalarmismens) fortsatte liv, og portvokter Sandbæk rykker prompte ut:


�rnulf Sandbæk
Innlegg: 31
Kommentarer: 782

Forbløffende.....
Publisert I gÃ¥r kl. 12:46   Kommentar #1
.....hvor lite du har satt deg inn i det klimavitenskapen forteller om samspillet mellom ulike faktorer i klimasystemet. På den annen side er det typisk for klimarealister. At du fortsatt prøver deg med påstanden om at IPCC og klimavitenskapen hevder at en CO2-økning uten videre gir en økning i overflatetemperatur, vitner om i beste fall uvitenhet fra din side. At du unngår koblingen mellom hav og atmosfære, og unngår det faktum at energien i havene er på vei opp, forteller det meste om hvor langt (eller retter sagt kort) du er villig til å sette deg inn problemstillingene. Forbløffende.


Kommentar: La oss ta en kvikk titt på hva Sandbæk tyr til av uetiske og ufaglige utveier her - bare på noen linjer:

1) En fullstendig usaklig nedvurdering av naturvitenskapsmannen Erik Bye som det siste tiåret har markert seg som en bredt informert aktør i klimadebatten:
.....hvor lite du har satt deg inn i det klimavitenskapen forteller om samspillet mellom ulike faktorer i klimasystemet.
Og så en liten ekkel påslenger for å sette standarden:
"PÃ¥ den annen side er det typisk for klimarealister".

Kommentar: At det som Sandbæk foraktelig omtaler som "klimarealister" utgjøres av noen av landets beste naturvitenskapsfolk på en rekke klimaforhold er nok ikke interessant i denne sammenheng.

2) SÃ¥ kommer den første indikasjonen pÃ¥ hvordan han har tenkt Ã¥ smyge seg unna at det IPCC har hevdet fra starten (som "settled science") er at økt CO2-innhold i atmosfæren vil uvegerlig gi økt atmosfæretemperatur: 
"At du fortsatt prøver deg med påstanden om at IPCC og klimavitenskapen hevder at en CO2-økning uten videre gir en økning i overflatetemperatur (min understreking), vitner om i beste fall uvitenhet fra din side."

Kommentar: Vi noterer oss at etter 18 år uten atmosfæreoppvarming så gjelder plutselig ikke denne opprinnelige "settled science" lenger?! Og at man derfor nå må flytte målstolpene for å komme seg rundt denne hodepinen for AGW/CO2-hypotesen (jfr. særlig Trenberths skjulte varme i dyphavene som kom fram som sentral nødløsning i fjor; men som observasjonene fra Argo-bøyene dessverre druknet før bortforklaringen nådde overflaten). Sandbæk synes imidlertid likevel å henge seg på dette fallerte prosjektet som første forsvarsskanse.

3) Joda, Sandbæk begir seg videre ut pÃ¥ den nye spekulative bortforklaring (som altsÃ¥ er i strid med fysikkens og termodynamikkens grunnleggende lover som Bye har pÃ¥pekt i en rekke sammenhenger tidligere), som da er IPCCs siste Don Quijote-lur-deg-bort-krok (dere vet, han som alltid fektet med vindmøller for en eller annen diffus sak):   

"At du unngår koblingen mellom hav og atmosfære, og unngår det faktum at energien i havene er på vei opp, forteller det meste om hvor langt (eller retter sagt kort) du er villig til å sette deg inn problemstillingene. Forbløffende."

Kommentar: Det som gjelder nÃ¥ er altsÃ¥ "energien i havene", og helst i joule, som gir inntrykk av at det er store endringer ute og gÃ¥r - og at denne "energien" er "pÃ¥ vei opp".... Merk: PÃ¥ vei. Inntil videre kan man ikke mÃ¥le dette, men man vet altsÃ¥ at det er pÃ¥ vei opp. Problemet er at dersom man regner disse pÃ¥stÃ¥tte "energiøkningene" om til Celsius, snakker vi om brøkdeler av brøkdeler av en grad. Etter juksteringer. 

Men men, dette var nå bare et innspill fra et demokratisk og vidåpent forum uten DNMs ynkelige utestengelseshistorikk.

Invitasjon:
Alle dere andre selvtenkende og sannhetssøkende klimainteresserte som også er utestengte fra DNM o.l. (det begynner jo å bli noen etter hvert!), er med dette hjertelig velkomne til å føre debatten videre her på klimadebatt.com!

PS: Ikke en gang Rasmus Benestad vil bli utestengt her!