Author Topic: CCS -det nye norske eventyret  (Read 224 times)

ConTrari1

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 1 212
    • View Profile
CCS -det nye norske eventyret
« on: 25.06.2020, 15:03:49 »
Nei og nei og nei og nei, at det skulle bli så mye "worse than we thought";

Sjokkrapport: CO2-rensing kan koste 25 milliarder
Prisanslaget for fangst og lagring av CO2 i Norge justeres kraftig opp i en ekstern kvalitetssikring. Kostnad over ti år kan bli 25,1 milliarder kroner. De nye tallene kommer fram i sluttrapporten fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført av de to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics.

https://www.document.no/2020/06/25/sjokkrapport-co2-rensing-kan-koste-25-milliarder/

Og i TU:
Staten skal ta de fleste kostnadene. I rapporten anslår konsulentene at rundt 90 prosent av kostnadene blir dekket av staten.

Kvalitetssikrerne har i tillegg analysert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

De to konsulentselskapene sier seg enige i at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men understreker at man da må ha et globalt perspektiv, og at man må legge til grunn en offensiv norsk og europeisk klimapolitikk i tråd med Parisavtalen. Norge og europeiske land har forpliktet seg til å følge denne avtalen.

Utslippene av CO2 må koste ti ganger mer enn i dag, for at regnestykket skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Konsulentene mener også at regnestykket i andre varianter kan bli ulønnsomt.


https://www.tu.no/artikler/ny-rapport-dropp-rense-prosjektet-for-co2-i-oslo/494999

Men selvsagt har vi råd til dette:
Bellona-sjef Frederic Hauge syns ikke prislappen er avskrekkende.

– Kostnaden for disse prosjektene tilsvarer bompengeforliket før forrige valg. Dette er mulig å gjennomføre og helt klart en akseptabel investering i det som er vårt fremste klimatiltak, sier han.