Norstat har gjennomført en meningsmåling for Klimarealistene om klimakrisen

Started by ConTrari1, 26.06.2020, 11:31:16

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Den er mest merkbar på Grünerløkka ser det ut som, iallfall er Oslo hardest rammet av klimakrise, ifølge svarene. Det er vondt å tenke på at Latte-gjengen må lide på grunn av ku-rap (nei, er ikke en musikkstil, hvis man da ikke er usedvanlig umusikalsk) og sauepromp og utslipp fra store skip på Atlanterhavet som frakter ved fra USA til klima-reddende forbrenning i Storbrittania. Harde tider, harde tak. De kan i det minste søke tilflukt i det nye Klimahuset ved Botanisk Hage.

Litt fler enn halvparten av befolkningen mener de har opplevd klimaendringer i sin levetid, og at været har blitt verre. Den knappe andre halvparten har ikke det. Det er flere kvinner enn menn som unødvendig har blitt våte i håret, flest på Østlandet og særdeleshet i Oslo, og færrest nordpå. De som har levd lengst, har i minst grad opplevd klimaendringer og klimaforverring.

Spørsmålet om intervjuobjektet kjenner noen som har fått problemer knyttet til klimaendringene, er interessant. 72 prosent sier kategorisk nei, men her er det flere menn enn kvinner som svarer ja. Oslo skiller seg markant ut, med mer enn én av fire som påstår å kjenne noen slike sjeler. Særlig gjelder det de aller yngste.

https://resett.no/2020/06/26/nordmenn-vil-ha-en-apnere-og-mer-balansert-klimadebatt/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.