Alarmistmedia tynnes ut

Started by ConTrari1, 07.06.2020, 12:40:10

Previous topic - Next topic

ConTrari1

ABC nyheter har i den senere tid utmerket sg negativt med svært lange klimakrise-fortellinger, der det samme  budskapet kvernes ut gang på gang, som i de siste 30+ årene. Men nå er det slutt, for ABC legger ned all egen produksjon av stoff, og blir et rent mikrofonstativ for NTB og utenlandske syndikater. De taper penger, og uten overskudd blir det vanskelig å drive videre, også med klima-skrekk journalistikk. Og nå som Terje Wahl er ute av dansen (jeg regner hans blogg som død, ikke noe nytt innlegg siden 20. februar), så tynnes det ut ja.

Det meste om klima går på autopilot nå. Og jeg synes å merke en klar tendens til generalisering; de spesifikke skremslene leser vi ikke så mye om lenger. De gamle traverne traver ikke så ofte mer, når så vi sist et skrekkoppslag om synkende Stillehavsøyer? Eller isbjørner? Eller "forsuring" av havet? Til og med en schlager som havnivå-stigning skvulper svært så stille i vannkanten. Skal ikke si hva som ligger bak, men kanskje  aner alarmistene at det blir stadig mer vanskelig å kjøre disse sakene, til tross for at de har fullt monopol og en ensretting av media som landet ikke har opplevd siden 2. verdenskrig.

Nå er det bare gitt at vi "må gjøre" (sett inn det som passer til enhver tid), om noen andre gjør noe eller ikke, holdes det kjeft om. Kyoto er død, København var dødfødt, selv Paris er død, men de lever en zombie-tilværelse som spøkelser plantet i våre hoder. Hensikten i dag ser ut til ikke å være at folket primært skal bekymre seg om Arktis, isbjørner eller havstigning, men bare ha en vag ulmende frykt dypt inne i hodet. Da slipper alarmistene å respondere på spesifikk kritikk.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 07.06.2020, 12:40:10
Skal ikke si hva som ligger bak, men kanskje  aner alarmistene at det blir stadig mer vanskelig å kjøre disse sakene, til tross for at de har fullt monopol og en ensretting av media som landet ikke har opplevd siden 2. verdenskrig.

Tror ikke at det bare er blitt "vanskelig å kjøre disse sakene" rent generelt, det er blitt spesifikt faglig veldig vanskelig; en del av alarmistene som har såpass kunnskaper at de klarer å se en viss helhet i alarmismekjøret fram til nå, vil jo se at "klimakrise"-bastion etter bastion har falt sammen de siste par tiårene, etter at den høyst forventede varmeperioden i 1980- og 90-årene toppet ut i 1998.
At de siste dagers skinnhellige nå ligger og etterjusterer grafer fra steder i verden andre knapt kan kontrollere, for å få en hundredels temperaturoppgang i grafene sine mens de samtidig nitidig unnlater å rapportere om alle forhold som peker i andre retningen, er snart bare til latter.

For husk: Kommer den kaldere perioden som bl.a. solforskerne ser for seg, vil vi få et heindundrende oppgjør med en bande lurve-forskere som har påført verden ufattelige og unødvendige kostnader over flere tiår uten et reelt faglig grunnlag. Og hos politikerne må det selvsagt ryddes fra kjeller til loft for å få verden energimessig på fote igjen.   

ConTrari1

#2
Quote from: Telehiv on 07.06.2020, 15:05:19

For husk: Kommer den kaldere perioden som bl.a. solforskerne ser for seg, vil vi få et heindundrende oppgjør med en bande lurve-forskere som har påført verden ufattelige og unødvendige kostnader over flere tiår uten et reelt faglig grunnlag. Og hos politikerne må det selvsagt ryddes fra kjeller til loft for å få verden energimessig på fote igjen.

Det er det jeg ikke er så overbevist om. Selve skalaen på denne svindelen er så stor at mange vil vegre seg for et oppgjør. Det vil rokke så dypt i tilliten til både politikere, forskning og media, samt en betydelig del av næringslivet og diverse innflytelsesrike NGO'er, at ryddejobben vil virke uoverkommelig.

Tror det er mer sannsynlig at det hele brenner langsomt ut, i den lille delen av verden som fortsatt frykter klimakatastrofen. Det kommer et oppgjør, men det vil skje etter at dagens aktører har forlatt banen. Dessverre sitter nok alle Samseter og Dranger trygt i sine stillinger til alderdommen innhenter dem. For hvem skal ta dette oppgjøret? Hvem vil tjene på det? Sannheten har sin egen verdi, men her er det snakk om en massiv innsats for flytte på fjell av inngrodd og befestet  alarmisme.

Per i dag kan jeg ikke se noen større politiske grupperinger som vil være tjent ved å påta seg oppgaven. Kanskje det i fremtiden kan komme en høyre / sentrum allianse, men det fordrer også endringer internt i partiene, i retning av mindre globalisme og mer vektlegging av nasjonale interesser. Men selv da vil ubehaget ved et oppgjør sannsynligvis regnes som for kostbart i forhold til hva man kan oppnå. Politikere må ta hensyn i alle retninger, de kan ikke tillate seg å være for nidkjære i slike saker, bortsett fra i de helt marginale fløy-partiene. Godt uttrykt her, synes jeg:

"I'm a politician, which means that I'm a liar and cheat, and when I'm not kissing babies I'm stealing their lollipops. But it also means I keep my options open."

-Jeffrey Pelt, sikkerhetspolitisk rådgiver til USAs president, i filmen Jaktenpå Rød Oktober.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#3
Quote from: ConTrari1 on 07.06.2020, 17:17:32
Det er det jeg ikke er så overbevist om. Selve skalaen på denne svindelen er så stor at mange vil vegre seg for et oppgjør. Det vil rokke så dypt i tilliten til både politikere, forskning og media, samt en betydelig del av næringslivet og diverse innflytelsesrike NGO'er, at ryddejobben vil virke uoverkommelig.

Vel, det kan virke håpløst å rydde opp i den sammenviklede skogen av opportunistiske klimaantakelser og -visvas som uvitende men taktisk sleipe politikere har snudd til tidenes avgifts- og skattejippo - under dekke av å redde verden.
Ikke rart de vegrer seg mot å gi slipp på dette.

Men det spørs når den vettuge delen av næringslivet vil innse at de har følt seg tvunget til å danse lydig rundt keiserens nye klær.
Om de da vil stille seg spørsmålet: Hvorfor skal vi fortsette å blø for noe som bare svekker oss?
De aktører du nevner har alle sine egne motiver for å holde klimabutikken i gang.
Men tunge deler av næringslivet (de som i siste instans må betale for gildet) kan som nevnt få "ideer" om å kaste denne galskapsfrakken av seg og begynne å drive rasjonelt igjen.
I alle fall når de ser at politikerne - når klimavinden snur faglig enda mer - begynner å bli engstelige for å sette samme makt bak sine påbud som hittil.


   

ConTrari1

Dette er faktisk oppsiktsvekkende; Jon Hustad, kjent journalist, kommer med spark mot både Greta og klimakrisen generelt:

«Heldigvis kom koronaen, så vi ble kvitt Greta Thunberg», erklærer han, i Medier 24s spalte Sommerpraten.

«Men nå har koronaen roet seg, så da blir det vel den vanlige miksen med klima og rasisme», sier Jon Hustad.

«Hvilke medievaner tar du med deg på ferie?
Å holde meg så langt unna norske aviser som mulig», sier Hustad.


Her bannes det i flere kirker samtidig, kan det være at selv norsk media har fått klima- og Greta utmattelsessyndrom?

https://www.document.no/2020/06/23/jon-hustad-er-glad-for-a-vaere-kvitt-greta-thunberg-sa-lenge-det-varer/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Boris den nye

Aaah! Fantastisk å se at det FAKTISK finnes journalister i Norge som har guts nok til å tale Pk-mafiaen (Roma) midt i mot. Det gjør at man faktisk puster litt lettere. Det er jo ellers helsvart på MSM fronten. Det er en ting som er trist med at jeg ikke lenger er abonnent av Aftenposten, og det er at jeg ikke får gleden av å si opp abonnementet.

ConTrari1

Quote from: Boris den nye on 24.06.2020, 06:12:19
Aaah! Fantastisk å se at det FAKTISK finnes journalister i Norge som har guts nok til å tale Pk-mafiaen (Roma) midt i mot. Det gjør at man faktisk puster litt lettere. Det er jo ellers helsvart på MSM fronten. Det er en ting som er trist med at jeg ikke lenger er abonnent av Aftenposten, og det er at jeg ikke får gleden av å si opp abonnementet.

Hehe, ja det er som med mannen som kjøpte flaggstang bare for å IKKE flagge på 1. mai. Men det er underlig dersom Hustad nå ikke blir hudflettet av den ensrettede norske pressen, for det han sier  er rett og slett at klimakrisen er noe stort tøys. Kanskje hans kolleger frykter en reell debatt med ham? De er jo ikke akkurat oppdatert på klima, utover de obligatoriske propaganda-frasene.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.