Jetstrømmen - all cherry-pickings mor

Started by Telehiv, 12.06.2020, 14:52:03

Previous topic - Next topic

Telehiv

Jeg og andre har i noen tråder i det siste egentlig gjort det samme som vi ellers kritiserer CO2-hoder/CAGW-alarmister for å gjøre: Presentert en rekke uvanlig kalde områder for årstiden rundt om i verden, og latt det skinne gjennom at dette er en slags motbevis på CO2-hodenes tilsvarende utpøsing av varme værforhold de kan lage klimakrise-alarmisme av.

Som edle og vitenskapelig redelige kritikere av CO2-sludderet, har både jeg og andre imidlertid passet på å vedlegge langtidsgrafer - gjerne over mange hundre år som setter ting mer i historisk relieff - og ikke de vanlige CAGW-grafene som behendig ikke begynner før i 1979 og dermed skjuler for leserne at dagens klimaforhold slett ikke er historisk avvikende eller enestående.   

Jeg har til og med i flere tråder tatt meg bryet med å vise til omfattende fagfellevurdert forskning fra de tyngste solforskerne som indikerer at de tilkjølende tilstander rundt om de senere år kan være koblet til sykliske mønstre styrt av solaktiviteten (som igjen kan være styrt av planetkonstellasjoner og tilhørende gravitasjonsforhold), kosmisk stråling, og andre faktorer utover alarmismeklikkens monomane hamring på CO2-hypotesen (som selvsagt ikke kan forklare historiske sykluser der temperaturendringer er dokumentert å komme før CO2-endringer). 

Men hva er denne "jetstrømmen" - og hvorfor er den så lett å misbruke for klimasjarlataner?Bare ved å se på disse figurene forstår man hvor hunden ligger begravd når CAGW-alarmistene triumferende kommer med skremselshistorier om at nå har det og det området "rekordvarme". Og da selvsagt forårsaket av menneskelig CO2-utslipp (sic).
Samtidig som de behendig unnlater å fortelle at dette egentlig bare er kortvarige/midlertidige endringer i jetstrømmen, slik at det er blitt tilsvarende kaldt et annet sted, der det normalt pleier å være mye varmere, osv.

Lange tidsserier avslører cherry-picking fra jetstrømseffekter
Skal man avsløre slik cherry-picking må man helst ha lange tidsserier å sammenligne mot, for å vise at sånne "unprecedented" temperaturutslag er helt normale følger når jetstrømmen begynner å lage dype bølger sør- og nordover.

Så når vi CO2-skeptikerne med dårlig skjult skadefryd legger ut et bilde her av snø i Sahara, så er det samtidig med klar bevissthet om at det er akkurat det CAGW-alarmistene gjør når de skaffer seg store oppslag i media om at "kvitveisen blomstrer 2 uker før den skal", altså at "enden er nær", osv.

Vi CO2-skeptikere har imidlertid ikke andre motiv enn å prøve å holde misbruket av en skakkjørt klimavitenskap noenlunde i tømme, mens alarmistene har langt mer uedle motiver. Jeg nekter nemlig å tro at folk med over cand.mag. biter på klimareligionen og dens primitive CO2-hypotese uten å ha kyniske nyttemotiver i bunn.

Jetstrømmen er gammel kunnskap, men lite populær i dagens vulgæralarmisme
Forøvrig var jetstrømmen godt kjent og tilsvarende beskrevet lenge før den moderne klimaindustrien i neste omgang begynte å tone ned dette - hvorfor skal folk få innsyn i hovedtricket bak cherry-picking?

Her et typisk eksempel på hva alarmister ikke vil minnes på: 
 
Telehiv

Fenomenet "Northern blocking" er et uttrykk meteorologene bruker for å beskrive et vidspredt (finværsskapende) høytrykk over nordområdene som sperrer for at våte, kaldere lavtrykk lenger sør i Europa får komme opp hit og ødelegge sommermoroa for oss. Som stort sett er det som ellers skjer.
Men så lenge vi har vår velgjørende "Northern blocking" her oppe, er det Sør-Europa som må vasse rundt som noen andre vest- og nordlendinger og håpe på bedre vær.

Dett er nært relatert til jetstrømsproblematikken og "bølgene" i dette skjoldet (som her sperrer sommerlige lavtrykk sørfra)
Ellers er det verdt å merke seg at CO2-hodene i værvarslingen de senere årene er blitt mye mer forsiktige med å erklære disse helt naturlige systemene for "CO2-effektene bak global oppvarming", osv. I nedenstående link klarer meteorolog Jon Austrheim faktisk å la være å dra denne ufrivillige komikken enda en gang og holder seg til kunnskapen om atmosfæretrykksystemene som Bergensskolen skrev om allerede for over 100 år siden.


Høytrykket i nord har låst lavtrykkene lenger sør i Europa inne. Det er det som kalles «Northern blocking».
FOTO: METEOROLOGISK INSTITUTT


Link: https://www.nrk.no/nordland/na-blir-det-sol_-sommer-og-sydentemperaturer-_-vaermeldingen-er-bedre-i-nord-enn-i-syden-1.15048093