Arktis: Fiskerne ser det forskere og politikere ikke VIL se - eller snakke om

Started by Telehiv, 17.06.2020, 09:21:03

Previous topic - Next topic

Telehiv

Iskanten i Barentshavet er nå redefinert politisk av stortingsflertallet, der klimaaktivistenes krav om isgrense mye lenger sør ikke er etterkommet. Så kan man selvsagt være miljøpolitisk uenig i at regjeringen med støtte fra Ap, Sp og Frp har vedtatt at bl.a. oljeindustrien vil kunne slippe til lenger nord enn klimaaktivistene ønsker. Det "klimapolitiske" er vanskelig å se relevansen i her; verdens oljeforbruk vil neppe påvirkes av at Norge reduserer sin tilgang til den minst miljøskadelige oljen og gassen i markedet.

Problemet er imidlertid at ingen av de debatterende sider i prosessen synes å ha hatt reell kunnskap om hva som er iskantens faktiske tilstand. Fordi forskerne hele tiden er mer opptatt av å alarmere om hva modellene deres sier om hvor langt nord og/eller bortsmeltet iskanten vil være i 2030, 2050, osv. Som bl.a. har medført at en rekke "ships of fools" har blitt stående fast i "overraskende" ismengder i Arktis i de senere årene.

Komikken ligger også alltid på lur på flere hold når iskanten diskuteres:

a) Klimaalarmistene møter seg selv i døra når de sier at det foregår ukontrollert menneskeskapt smelting i Arktis, og så må de i iskantdefineringen samtidig forholde seg til at iskanten nå er mye lengre sør enn på lenge. Som man "løser" med å ikke snakke om det, og håpe det går over.

b) Like komisk er det når også klimaalarmistiske forskere lenge har å prøvd å skjule at smeltingen i Arktis ikke følger modellene deres - og så står snøkrabbebåten «Northeastern» talende nok fast i isen mer enn 100 km sør for stortingsflertallets nye isgrense:


KJEMPET MOT ISEN: Snøkrabbebåten «Northeastern» møtte isen rekordlangt sør i år.
28. april sto de fast i et fast dekke av is, langt sør for der regjeringen og Ap mener isen skal være.
FOTO: SEBASTIAN HALVORSEN


Ikke uventet; heller ikke Aps energi- og miljøpolitiske talsmann, Espen Barth Eide, kjente til at isen strakte seg sør for den nye Ap-støttede iskanten i år. Men skipperen på snøkrabbebåten «Northeastern» vet dette, og sier dette til Fiskeribladet:
"Vi hadde drivis i år helt sør forbi sentralbanken for snøkrabbefisket. Jeg har vært her oppe noen år og jeg har aldri sett is så lang sør før som jeg har sett i år"

Det opereres altså med flere arktiske virkeligheter:Artikkelen om dette i Fiskeribladet gir en nokså balansert fremstilling av fronter og faktiske forhold i iskantsaken, og er nyttig lærdom.

Link: https://fiskeribladet.no/nyheter/?lukk_cookieinfo=ja&artikkel=73241