Author Topic: Mann-komikken i 2014: "Kald AMO" forklarte manglende oppvarming!  (Read 2557 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Tragikomikken og de syltynne og hjelpeløse bortforklaringene rundt "the settled science" og falsifiseringen av AGW/CO2-hypotesen har rystet mang en nøytral forsker de senere årene. Men da Trenberths "skjulte varme i dyphavene" sank nådeløst i Latterlighetens Dyphav, tror dere ikke Michael Mann frekt og som vanlig vitenskapelig konkurs kom padlende på en iskald AMO-mulighet?!

Her er historien bak dette, og hvordan d'herrer Mann og Trenberth likviderte hverandres hypoteser i 2014 sÃ¥ sjøvannet drev:   

Trenberth i 2013: "Den manglende oppvarmingen skyldes at varmen har skjult seg i dyphavene".
Som altså falt til jorden (eller rettere; til bunns) da noen utover i 2014 undersøkte ARGO-bøyene og faktiske observasjoner rundt dette oppkoket nøyere.

Mann i 2014: "Oppvarmingspausen skyldes en kald AMO"
Michael Manns nye krumspring her kan oppsummeres slik: "Hvis vi bare får rigget AMO som kald i dagens oppvarmingspause, så kan vi (bort)forklare modellavvikene mot observasjoner".

Og dermed satte denne notoriske datatorturisten (et al) i gang, og i mai 2014 kunne vi finne et nytt Mann-paper om den Atlantiske Multidekadiske Oscillation (AMO) i Geophysical Research Letters: â??On forced temperature changes, internal variability, and the AMOâ?.

Hva kunne vi vente denne gangen? Kunne noe bli mer faglig skrapet enn hockeykølla?
Michael Mann er som kjent for lengst beryktet og æreløs i seriøse forskerkretser for at han for ca. 15 år siden produserte en forfalsket historisk graf som illuderte en "hockeykølle" (dvs. "menneskeskapt og katastrofal oppvarming i vår tid" ved å framvise mange hundre års flatt skaft som fjernet både den varme middelalder og Den lille istid før temperatur-køllebladet plutselig skyter i været fra midten av 1970-tallet), Og dette uansett hvilke data den ble testet mot:

"Manns klimamodell vil levere en hockeykølle selv når den blir matet med en telefonkatalog" ble den legendariske konklusjonen til de råskarpe analytikerne og tallknuserne Steve McIntyre og Ross McKitrick, etter at de bl.a. oppdaget at Mann hadde snudd en proxy/graf opp-ned for å få til sin ønskede kølle.
På Steve McIntyres nettsted ClimateAudit kan dere studere hele avsløringsprosessen: http://climateaudit.org/multiproxy-pdfs/

Linker:
Abstract: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL059233/abstract
Foreløpig utprint av artikkel: http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/Mann/articles/articles/MannEtAlGRLPreprint.pdf
Data og koder: Kan hentes inn fra linken til Lewis nederst; denne gangen har Mann faktisk lagt ut dette (vi husker jo  McIntyres Ã¥relange kamp for Ã¥ fÃ¥ ut data for hockeykølla....)

Om å tvinge AMO til lydighet:
Manns paper prøver rett og slett å snu opp-ned på den rådende forståelse av AMO, og legger i kjent stil opp et imponerende dataoppsett for å overbevise om sin nye teori - som selvsagt er et rent støttetiltak for dagens mainstream klimamodeller (der han selv har vært en sentral premissleverandør på høysensitivitetssiden) som er kommet i mer og mer utakt med faktiske observasjoner de siste par tiårene.

På ClimateAudit var det denne gangen Nic Lewis som tok en første kritisk og omfattende gjennomgang av Manns AMO-krumspring.

La oss ta Nic Lewis' konklusjon først, slik at det er klart hvor landet lå også denne gangen:
The paper seeks to overturn the current understanding of the AMO, and provides what on the surface appears to be impressive evidence. But on my reading of the paper Mannâ??s case is built on results that do not support his contentions. Had I been a reviewer, I would have pointed this out and recommended rejection. 
 
Mann kom denne gangen med den svært så høysensitivitetstilpassede og ekstraordinære påstand at:

"....trends forced by anthropogenic greenhouse gas and sulphate etc. emissions masqueraded as an apparent oscillation, and that, rather than warming the NH:
â??The true AMO signal, instead, appears likely to have been in a cooling phase in recent decades, offsetting some of the anthropogenic warming temporarily.â?

 
Men Mann koker kraftigere suppe enn som så....
For her har man mønstret egen pressemelding i forkant av den store forskerbegivenhet, som bl.a. sier at:

"...the problem with the earlier estimates stems from having defined the AMO as the low frequency component that is left after statistically accounting for the long-term temperature trends, referred to as detrending."

Mann et al har tydeligvis sett en "genial" mulighet til å snu noen data opp-ned igjen (NB: dette er det jeg som sier og ikke Nic Lewis!) når de "nydefinerer" AMO:

For Mann et al har da granngivelig prestert å sammenligne
a) observerte temperaturvariasjoner med
b) en blanding av historiske modellsimuleringer, for så å
c) bygge en modell for intern variabilitet for AMO, som
d) minimerer betydningen av ekstern forcing (inkludert drivhusgasser og aerosoler).

"Sluttproduktet" kaller de så en "differenced-AMO" (fordi den interne variabiliteten nå skyldes forskjellen (the difference) mellom observasjoner og modellenes estimater for "the forced component of North Atlantic temperature change".

Men skal man bortforklare nærmere tjue års økende modellavvik fra observasjoner, må det kraftigere kost til.
Dermed måtte det "konstrueres" mer:

De trenger selvsagt:
a) en "troverdig", syntetisk nord-hemisfærisk gjennomsnittstemperatur som man kan
b) teste dette differenced-AMO-oppsettet mot!

Og det lar seg løse når disse kreative forskerne først sier at
a) vi kjenner det sanne AMO-signalet for våre syntetiske data innledningsvis, vi kan dermed
b) vise det såkalte differenced-AMO resultatet gjennom avviket fra det korrekte signalet!

Og idrettsøvelsen til Henrik Ibsen kan fortsette (les: når utgangspunktet er som galest, osv...):

Herfra testet de
a) det såkalte "detrended-AMO approach", og vips:
b) det klarte ikke å komme opp med den på forhånd kjente interne variabilitet!
(Hører jeg ordet sirkelslutning trekker jeg min pistol!)
 
For hva er det ikke man dermed har klart å "bevise" på denne måten:

a) Mens det detrendede AMO-approachet produserer en ikke-valid temperaturøkning de siste par tiår, viser imidlertid
b) det såkalte differenced-AMO oppsettet en varmetopp i 1990-årene og en stabil nedkjøling etterpå!

Som Nic Lewis sier:

"That is certainly a novel approach. By defining the AMO as the part of the smoothed temperature change simulated by the models that is not observed, the problem of models warming far too fast since ~2000 largely disappears. So does the inconvenient possibility that the fast model-simulated warming in the 1980s and 1990s might have only been matched in the real world due to a significant contribution from the AMO. Mannâ??s differenced-AMO is a high-sensitivity climate modellerâ??s dream. If climate models were perfect apart from not simulating the AMO, then the differenced-AMO approach would make sense. But models are by no means perfect â?? and if they were then they would simulate the AMO."

For dere som syns det er interessant å gå videre inn i denne gjennomgangen, bruk linken til Lewis her:
http://wattsupwiththat.com/2014/05/19/manns-new-amo-paper-had-i-been-a-reviewer-i-would-have-pointed-this-out-and-recommended-rejection/#more-109705

PS: Både jeg og andre har debattert AMO (og PDO) sin betydning for (særlig) den nordlige halvkules klimatrender i flere sammenhenger bl.a. på klimaforskning.com tidligere, der konklusjonen alltid har vært at AMO har vært varm i den perioden Mann nå hevder har vært kald. Her et typisk eksempel på tidligere debattråder om dette her på forumet:
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1520.msg33259.html#msg33259

Og enda har dere ikke fÃ¥tt forklart hvorfor Trenberth gikk i luften da Mann torturerte fram sin nytolkede AMO, men det kan vi ta i neste ledd i dette dramaet  8)
« Last Edit: 29.12.2014, 15:13:45 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Jeg lovte å belyse hvordan Mann med sin kalde AMO-bortforklaring for manglende global oppvarming havnet i strupen på Trenberths ditto:

Det morsomme med Manns forsøk her er jo at han prøver å fortelle verden at den manglende oppvarming de siste 18 år skyldes at AMO egentlig har vært kald og ikke varm - og slik skjult det som ellers ville vært en tydelig menneskeskapt oppvarming.

Mens Trenberth-klanen - som har satset sin akademiske prestisje på å fortelle verden det absolutt motsatte - nemlig at varmen har skjult seg i dyphavene - ville måtte sette opp skuddpremie på Mann for å ha ødelagt hele deres bortforklaringsversjon!!!

......jeg så i maidagene 2014 derfor kort og godt for meg et kostelig scenario:

Mann: "Jo, havet har vært kaldt i mine grafer og har slik ødelagt hockeykølla mi - men det kan derfor forklare hvor den manglende varmen er blitt av!"

Trenberth: "Din fjott av en show-stopper! Havet er blitt varmere i mine grafer og kan forklare hvor den manglende varmen er blitt av!

Telehiv: "Gutter, diskuterer dere the settled science nå igjen?!"


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Tilgi meg en ytterligere romjulseksersis rundt disse to selvhøytidelige knallene, som har livet opp mangt et forskerforum når "bad science" skal eksemplifiseres:

Michael Mann gikk altså i maidagene 2014 rundt og håpet han hadde funnet en ny og vanntett(præ hæ!) forklaring på hvorfor hans predikerte varmehelvete har uteblitt i 18+ år nå:

Havstrømmene (og da spesielt AMO'en) har vært kaldere enn vanlige mennesker kan forestille seg - mens CO2'en egentlig har herjet vilt og varmet opp i bakgrunnen.

Opp mot dette står altså Den Store Trenberth som gjennom større åndemaninger har hatt et annet syn; en gudbenådet visjon om at det har vært omvendt; den menneskeskapte og CO2-genererte varmen har blitt lurt ned i dyphavene av en hittil uoppdaget strømningsmekanisme, som har klart å smyge denne varmen forbi både Argo-bøyer og andre måleforsøk.

I god settled science-stil ser vi altså at havene har vært både kaldere og varmere enn vi trodde(!!!), men uansett: menneskeskapt og katastrofalt er det!

Og mine bønner ble hørt våren 2014: Trenberth fikk igjen pusten og slo tilbake mot Mann så det sang i klaveret:

"Bare vent til den nye El Nino kommer, da skal det bli varmt da!


For dere som liker å lese slik krimlitteratur må bare ta en titt her:
http://wattsupwiththat.com/2014/05/20/the-201415-el-nino-part-9-kevin-trenberth-is-looking-forward-to-another-big-jump/#more-109827

Til slutt, vi rekker litt av Judith Currys kommentar da hun så Trenberths nye karrierestunt:

â??Trenberthâ??s presentation is utterly disgusting, with the intellectual dishonesty squirting out from all sides. One scarcely knows where to begin. The 17 year gap in rising temperatures is nowhere portrayed in his â??gotchaâ? chart of Temp/CO2. Guess its hockey sticks, hockey sticks, all the way down for him. The Sandy reference is contemptible exploitation of human tragedy, without an iota of evidence that warming had anything whatsoever to contribute. No mention of stable to declining Global ACE since 1970, or mention of the 1938 and 1944 East Coast Hurricanes that dwarfed Sandy in intensity."

Lurer på hva Dagsavisen Nye Meninger og VG Debatt hadde gjort med meg dersom jeg hadde skrevet noe slikt om den godeste Trenberth? Jeg kunne kanskje søkt om å få skrive der igjen i 2100?

Håper dette ga et lite morsomt avbrekk i romjulens imaginære snømåking (dere vet; "snow is a thing of the past"!!)