Author Topic: http://www.nrk.no/nordland/isbreene-i-antarktis-smelter-med-rekordfart-1.1212243  (Read 6698 times)


Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Jeg har nå fått svar på klagen min:

 
"Vi viser til din klage mottatt her 29.12.2014, der du påklager en artikkel publisert på NRK Nordlands nettsider til Pressens Faglige Utvalg.
 
I tråd med vanlig praksis har sekretariatet vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.
 
Sekretariatet konstaterer at den pÃ¥klagede artikkelen refererer hva som fremkommer i en ny studie, og at det ogsÃ¥ er slik opplysningene formidles; nettopp som funn og utviklingstrekk forskere mener Ã¥ ha pÃ¥vist etter Ã¥ ha studert utviklingen av isbreer vest i Antarktis over en periode pÃ¥ 21 Ã¥r. Det gÃ¥r â?? slik sekretariatet oppfatter det â?? klart fram av artikkelen hva som er kildegrunnlaget. Videre merker sekretariatet seg at Bellona har fÃ¥tt kommentere funnene fra studien, og at det ogsÃ¥ i denne sammenheng er tydelig for leseren at det er Bellonas meninger og tanker om det forskerne har funnet ut, som formidles.
 
Selv om  man i mange tilfeller kan ønske seg større bredde i kildegrunnlaget og at et forhold belyses fra flere sider, innebærer det ikke nødvendigvis et presseetisk brudd Ã¥ basere seg pÃ¥ én eller fÃ¥ kilder.
 
Etter sekretariatets mening kunne ditt engasjement for saken like gjerne vært kanalisert direkte til redaksjonen slik at de kunne vurdert å lage en oppfølging eller en utvikling av saken for å belyse det omtalte saksforholdet fra et annet ståsted.
 
Hvis PFU slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort. Hvis utvalget ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde mellom partene. Deretter vil utvalget ta klagen opp til ny behandling.
 
Vi vil understreke at ingen sak er avgjort før den er behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Sekretariatet foretar kun innstillinger til utvalget.
 
Skulle du selv ha kommentarer til sekretariatets innstilling, hører vi gjerne fra deg. Kommentarene vil i tilfelle bli vedlagt sakens dokumenter.
 
Til orientering vedlegger vi vårt presseetikkhefte, som blant annet inneholder pressens Vær Varsom-plakat og vedtektene for PFU.
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at redaksjonen får kopi av din klage og vårt svar til deg. På den måten blir redaksjonen gjort kjent med dine anførsler, og redaktøren får mulighet til å vurdere om det er ønskelig å foreta seg noe på bakgrunn av disse.
 
Vi understreker dessuten at partene ikke vil motta noen ytterligere meldinger fra sekretariatet dersom PFU slutter seg til sekretariatets innstilling eller ikke har noen tilføyelser. Saken anses da som ferdigbehandlet."

Noen innspill på hva jeg skal legge til som tilleggsinformasjon?
 
« Last Edit: 06.01.2015, 16:34:33 by Smiley »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Jeg har nå fått svar på klagen min. Skal legge ut svaret i sin helhet her litt senere i dag, jeg må bare finlese det et par ganger til før jeg utformer et tilsvar

Dette blir interessant å høre om!
Hvis de fremdeles prøver seg med at de hadde den minste dekning for sine tendensiøse påstander om Antarktis, er det jo i flere år kommet stadig mer informasjon om hvor grove disse omskrivningene av fakta er. Et siste avslørende eksempel finner du her: http://wattsupwiththat.com/2015/01/05/polar-ice-caps-more-stable-than-predicted-new-observations-show/

Her omtales bl.a. Ted Maksyms resultater, oseanograf ved the Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts (som foretok "a study in which he sent an underwater robot into the depths of the Antarctic sea to measure the ice"):

Studien hans "contradicted previous assumptions made by scientists and showed that the ice is actually much thicker than has been predicted over the last 20 years."

Dr Benny Peiser (fra the Global Warming Policy Forum (GWPF), kommenterer at: â??The Antarctic is actually growing and all the evidence in the last few months suggests many assumptions about the poles were wrong."
Og videre: â??Global sea ice is at a record high, another key indicator that something is working in the opposite direction of what was predicted.â?

Men lurvejournalister i NRK visste altsÃ¥ bedre....og trykker feilinformasjonen sin lystig ut som om reell forskning om sannheten for dette ikke finnes, eller i alle fall ikke vil komme ut i det offentlige slik at folk kan sende klager til PFU. Men nÃ¥ fant altsÃ¥ Smiley at nok var nok, og vi applauderer! 


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Ser at du har lagt ut svaret mens jeg skrev en kommentar. Og svaret ble som alltid når denne gjengen skal passe sin egen havresekk:

"Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk."

Jeg foreslår at du sender dem en liste med mange års forskning som ensidig har pekt på at Antarktis i flere tiår har hatt vekst i ismassen. Både her på forumet og på tidligere klimaforskning.com er der bøttevis av dokumentasjon. Og hos klimarealistene.com.

Det eneste avviket fra den overveldende mengden av observasjoner som viser at Antarktisisen slett ikke smelter men vokser, er forsøkene fra enkelte AGW-forblindede forskere på å bruke cherry-pickede data fra en del av lille havstrømseksponerte Vest-Antarktis og framstille dette i bevisstløse media som at "Antarktis smelter". Jfr. sterkt kritiserte studier som Steig et al. som ble brutalt avslørt for å blande data fra Vest-Antarktis med hovedmassivet for å illudere nettopp mer omfattende smelting enn sant var. Disse skandalene burde for lengst være kjent også i NRK hvis de tar mål av seg til å dekke noe som kan kalles "forskningsresultater".

Men men, det er vel her som i andre sensasjonshungrige media, de slutter ikke med slik feilinformasjon før saken er så åpenbar at de flaue mødrene deres kommer inn fra gata og tar dem i ørene.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
NRK vil selvsagt, dersom man viser til helt ny forskning som jeg gjør ovenfor, argumentere med at det er først i det siste at forskning som påviser økning og ikke smelting i Antarktis har kommet fram.

Vel, her er en drøss eksempler på forskning som seriøse vitenskapsfolk var vel kjent med allerede for flere år siden (altså mange år før de siste knusende dokumentasjonene om rekordmengde is i Antarktis nå foreligger - og som burde hindret at NRK i alle nå ikke kommer drassende med dette Bellona-tøvet enda en gang).

Og som da enkelt viser at det er bare vrangvilje (og trolig langt over grensen for aktiv villedning av publikum og derfor nettopp en PFU-sak) dersom ikke NRK for lengst burde ha skjønt at påstandene om et (AGW-) smeltende Antarktis er bygget på kvasiforskning med bevisst villedning av publikum som mål:

Litteratur som tar for seg reelle istekniske variasjonsforhold både i Antarktis og Arktis:

1. Kahl, J., et al., (1993) Absence of evidence for greenhouse warming over the Arctic Ocean in the past 40 years. Nature 361, 335 â?? 337.
2. Venegas, S. A., and L. A. Mysak, 2000: Is there a dominant timescale of natural climate variability in the Arctic? J. Climate, 13, 3412â??3434.
3. Polyakov, I., et al., (2010) Arctic Ocean warming contributes to reduced polar ice cap. Journal of Physical. Oceanography, vol. 40, p. 2743â??2756. doi: 10.1175/2010JPO4339.1.
4. Rigor, I.G. and J.M. Wallace (2004), Variations in the Age of Sea Ice and Summer Sea Ice Extent, Geophys. Res. Lett., v. 31, doi:10.1029/2004GL019492.
5. Rigor, I.G., J.M. Wallace, and R.L. Colony (2002), Response of Sea Ice to the Arctic Oscillation, J. Climate, v. 15, no. 18, pp. 2648 â?? 2668.
6. Shimada, K. et al. , (2006) Pacific Ocean inflow: Influence on catastrophic reduction of sea ice cover in the Arctic Ocean. Geophysical Research Letters, vol. 33, L08605, doi:10.1029/2005GL025624.
7. Tietsche, S.,et al. (2011) Recovery mechanisms of Arctic summer sea ice. Geophysical Research Letters, vol. 38, L02707, doi:10.1029/2010GL045698.
8. Woodgate, R., et al. (2006) Interannual changes in the Bering Strait fluxes of volume, heat and freshwater between 1991 and 2004. Geophysical Research Letters, vol. 33, L15609, doi:10.1029/2006GL026931
9. Wendler,G., et al. (2012) The First Decade of the New Century: A Cooling Trend for Most of Alaska. The Open Atmospheric Science Journal, 2012, 6, 111-116
10. Landrum, L., et al. (2012) Antarctic Sea Ice Climatology, Variability, and Late Twentieth-Century Change in CCSM4. Journal of Climate, vol. 25, p. 4817‑4838.

Det gode oversiktsarbeidet som John Steele har lagt ned i boken "Landscapes & Cycles: An Environmentalist's Journey to Climate Skepticism" kan kjøpes her: http://www.amazon.com/dp/1490390189/ref=rdr_ext_tmb ), og den kortversjonen han har lagt ut på WUWT finner dere her: http://wattsupwiththat.com/2013/07/22/why-antarctic-sea-ice-is-the-better-climate-change-indicator/#more-90329
« Last Edit: 06.01.2015, 17:18:05 by Telehiv »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 310
  • View Profile
Telehiv,

Du snakker om sjøis. NRK snakker om breis (landfast is, isen på det antarktiske kontinent). Påstandene om et 'krympende' Antarktis har ingenting med sjøisen å gjøre. 'Alle' vet at sjøisen har økt. Jeg sier 'alle', fordi media jo ikke er spesielt flinke til å meddele om dette. Men det er ingen diskusjon omkring dette innenfor 'klimavitenskapen'. Det er jo nettopp derfor man strever så fælt med å bortforklare det.

Påstandene henspiller spesifikt på landisen, innlandsisens totale volum. At stort sett ALL avbrekking og tynning skjer langs Amundsen-kysten i Vest-Antarktis er det heller få som framhever. Men det er nå like fullt tilfelle at i akkurat dette området så skjer en kraftig minskning av breene. Det hele er jo imidlertid heeelt naturlig del av en heeelt normal syklus som slike store tidevannsbreer gjennomgår:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tidewater_glacier_cycle

Det er dessuten andre studier fra de siste årene som peker på at den totale ismassen i Antarktis økte mellom i hvert fall begynnelsen av 90-tallet til rundt 2010-11. Husker ikke linken i farta, men mener det dreier seg om en viss Jay Zwally og IceSat. Har skrevet om dette før. Selv forfattere som har gått igjennom GRACE-målingene (som er de 'alle' synes å forholde seg til) finner at stort sett hele minkingen har funnet sted nettopp i det fåtallet av vestantarktiske nedslagsfelt som munner ut i Amundsen-bukta. Ellers (altså, over nesten hele det 14 mill. km2 store kontinentet) dreier det seg om små eller ikke-eksisterende endringer. King, bl.a. Igjen, kan lete opp linker hvis interesse ...


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Okular,
med fare for at jeg var for lite tydelig i de par siste kommentarene om hva mine argument omfatter, så er mitt poeng at
a) både sjøisen (som omtrent ingen tør å benekte lenger) og
b) innlandsisen (det jeg kaller hovedmassivet ovenfor) i Antarktis har vokst i flere tiår (som det finnes flere tunge studier på, herunder en del jeg allerede har listet).

- Sjøisen har vokst svært mye, slik at man snakker om den største utbredelsen siden moderne målinger begynte
- Innlandsisen/hovedmassivet har etter alle saklige kilder også vokst, men prosentmessig ganske lite - av den naturlige grunn at all erfaring har vist at det har vært relativt liten endring/høy stabilitet i mange hundre år, jfr. den vanlige forklaringen om at Antarktis er et kontinent omgitt av hav (og omgitt av sirkumpolare havstrømmer som blokkerer havstrømmer fra varmere soner og i liten grad bringer dynamiske havendringer nær kontinentet).

Dette i kontrast til Arktis, som er et hav omgitt av kontinenter, gjennomstrømmet av dynamiske sirkulasjonssystemer fra varmere havsoner som gir store sykliske endringer i 30/60-års bolker. Utlagt: Når alarmistene i et par tiår har hylt om (menneskeskapt, må vite) drivhusgenerert nedsmelting av Arktis, har de samtidig måttet se 100% bort fra disse naturlige syklusene - noe som nå treffer dem 100% i retur når Arktis iht. forventet historisk syklus nå er i ferd med å fryse til igjen.

Kort sagt:
1) Antarktis er for lengst en soleklar falsifisering av AGW/CO2-hypotesen (siden den påståtte drivhuseffekten av det forhøyede CO2-innholdet i Antarktisk atmosfære ikke gir den ringeste varmeeffekt som forutsett i klimamodellene, tvert imot; temperaturen har ikke økt og ismassen har vokst jevnt mens CO2-innholdet har økt.)
2) Den 30-årige varmeperioden i Arktis (en helt forventet naturlig varm periode) har lenge (siden siste sykliske varmetrend 1976-2006) kunnet blitt misbrukt som eksempel på drivhuseffekt, mens de siste 2-3 års tilfrysende Arktis (som iht forventet syklus vil pågå til midten av 2030-tallet) en gang for alle vil stoppe den blinde troen på de feilaktige klimamodellene.
« Last Edit: 06.01.2015, 19:49:01 by Telehiv »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 310
  • View Profile
b) innlandsisen (det jeg kaller hovedmassivet ovenfor) i Antarktis har vokst i flere tiår (som det finnes flere tunge studier på, herunder en del jeg allerede har listet).

OK. Kan du linke til noen slike studier, ev. til det stedet du har listet dem opp? Altså som viser vekst av det antarktiske hovedmassivet over flere tiår?

Takk :)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Som kjent er det svært mangelfulle satellittdata for Antarktisk isvolum selv om man har flere tiår som viser utbredelse. For å beregne volum er man derfor tvunget til å vurdere ut fra en rekke ulike datasett og -typer som åpner for alle slags subjektive justeringer og tilpasninger.
Det var dette som lenge gjorde det mulig for røvere som Steig et al Ã¥ mikse og trikse med ulike data uten Ã¥ bli tatt allerede i peer-reviewen, selv om frittstÃ¥ende folk som McIntyre og dataspisser som Ross McKitrick sÃ¥ det straks. 0-1 til peer review-systemet, for Ã¥ si det slik. 
Jeg kan gjerne grave litt i mine lister for å vise hvem som har gjort hva de siste 20-30 år, men tror det ramler litt utenfor hovedpoenget. Men der finnes altså en god del interessante studier på Antarktis, men som har blitt holdt utenfor alle IPCC-rapportene fra 1990 til nå:

A doubling in snow accumulation in the western Antarctic Peninsula since 1850
(Geophysical Research Letters, Volume 35, Issue 1, January 2008)
- Elizabeth R. Thomas et al.

A multidecadal study of the number of Antarctic icebergs using scatterometer data (PDF)
(Proceedings of the International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Volume 5, pp. 3029-3031, June 2002)
- Jarom Ballantyne, David G. Long

A recent volcanic eruption beneath the West Antarctic ice sheet (PDF)
(Nature Geoscience, Volume 1, Number 2, pp. 122-125, January 2008)
- Hugh F. J. Corr, David G. Vaughan

Active volcanism beneath the West Antarctic ice sheet and implications for ice-sheet stability
(Nature, Volume 361, Number 6412, p. 526-529, February 1993)
- Donald D. Blankenship et al.

Aeromagnetic evidence for a volcanic caldera(?) Complex beneath the divide of the West Antarctic Ice Sheet
(Geophysical Research Letters, Volume 25, Issue 23, pp. 4385-4388, December 1998)
- John C. Behrendt et al.

An updated Antarctic melt record through 2009 and its linkages to high-latitude and tropical climate variability (PDF)
(Geophysical Research Letters, Volume 36, Issue 18, September 2009)
- Marco Tedesco et al.

Antarctic climate cooling and terrestrial ecosystem response
(Nature, Volume 415, Number 6871, pp. 517-520, January 2002)
- Peter T. Doran et al.

Antarctic sea ice variability and trends, 1979â??2006 (PDF)
(Journal of Geophysical Research, Volume 113, Issue C7, July 2007)
- D. J. Cavalieri, C. L. Parkinson

Do blue-ice moraines in the Heritage Range show the West Antarctic ice sheet survived the last interglacial?
(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2011)
- Christopher J. Fogwill et al.

First survey of Antarctic subâ??ice shelf sediments reveals mid-Holocene ice shelf retreat
(Geology, Volume 29, Number 9, pp. 787-790, September 2001)
- Carol J. Pudsey et al.

Has the ozone hole contributed to increased Antarctic sea ice extent? (PDF)
(Geophysical Research Letters, Volume 37, Issue 18, September 2010)
- M. Sigmond, J. C. Fyfe

Ice-dynamical constraints on the existence and impact of subglacial volcanism on West Antarctic ice sheet stability
(Geophysical Research Letters, Volume 33, Issue 23, December 2006)
- Stefan W. Vogel et al.

Orbitally induced oscillations in the East Antarctic ice sheet at the Oligocene/Miocene boundary
(Nature, Volume 413, Number 6857, pp. 719-723, October 2001)
- Tim R. Naish et al.

Past and Future Grounding-Line Retreat of the West Antarctic Ice Sheet
(Science, Volume 286. Number 5438, pp. 280-283, October 1999)
- H. Conway et al.

Dette bare som en forsmak pÃ¥ hva som er holdt utenfor i Ã¥rene etter 2008.... 

Dernest, litteraturlisten jeg først viste til i et annet innlegg ovenfor er ikke satt inn for Ã¥ støtte mitt syn spesielt, men for Ã¥ vise hvordan man har diskutert variasjoner, dvs. hvor lite man vektlegger dette i nyere forskning ifht. den relevans som er blitt stadig tydeligere selv for de mest innbitte AGW-ere (i alle fall dem som har et snev av vitenskapsgener igjen i kroppen). 

Videre, Landrum har jeg valgt fordi hun er et typisk eksempel på en varmist som til slutt ga opp å benekte at Antarktisk sjøis har vokst (også i volum, noe man lenge benektet) i flere tiår, slik som f.eks. AMS innrømmer, samtidig som hun (som mange andre, inkl. AMS i denne linken) prøver å fortelle hvor vanskelig det er å si noe klart om innlandsisen: http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-13-00301.1

Amerikanske National Snow and Ice Data Center (NSIDC) la i sept 2014 frem nye mÃ¥linger av isen i Antarktis. VinterhalvÃ¥ret pÃ¥ den sydlige polen var da ennÃ¥ ikke helt over, og man regnet fortsatt med noe vekst. Men allerede da tydet dataene pÃ¥ at den totale ismengden vokser for tredje Ã¥r pÃ¥ rad, en utvikling over tid som ikke tidligere har blitt registrert av IPCC-systemet. 

Litt om satelittmålinger:
I de få årene disse har fungert som realistisk kilde på volum (les: istykkelse over land), har ikke satelittmålinger for Antarktis påvist noen særlig endring for hovedmassivets isvolum, usikkerheten er større enn påvist variasjon. Derimot bekreftes selvsagt at Vest-Antarktis (altså den lille 4% delen av samlet ismengde i Anatrktis) mister is, der hovedteorien i de siste studiene er at dette skyldes lokal, underjordisk geotermisk varmeoppkomst.
En typisk studie basert på (IPCC-lydige) fortolkninger av CryoSat-2-data har man her: http://www.leeds.ac.uk/news/article/3531/antarcticas_ice_losses_on_the_rise

For ordens skyld; med den "smeltetakt" man klarer å skrangle sammen her (der usikkerheten altså fremdeles er større enn de angitte tapsverdier; hvorfor snudde man da ikke like godt usikkerheten til økning?! kremt, kremt...), vil det ta ca. 170.000 - 340.000 år (ja, så stor er usikkerheten om man tar resultatene på alvor) å smelte den angitte is.

He er ellers en link til at temperaturen i Antarktis ikke akkurat oppfører seg som å være utsatt for et AGW/CO2-angrep:
http://www.climate4you.com/Polar%20temperatures.htm#Antarctic%20monthly surface air temperatures south of 70S

The Guardian legger seg flat i okt 2014, og etterlyser troverdigheten til "global warming"
http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/09/why-is-antarctic-sea-ice-at-record-levels-despite-global-warming


« Last Edit: 06.01.2015, 21:22:39 by Telehiv »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 310
  • View Profile
Jeg kan referere litt til studier omkring GRACE-målingene.

Her fra King et al. 2012:

Quote
Recent estimates of Antarcticaâ??s present-day rate of ice-mass contribution to changes in sea level range from 31 gigatonnes a year (Gt yr−1) to 246 Gt yr−1, a range that cannot be reconciled within formal errors. Time-varying rates of mass loss contribute to this, but substantial technique-specific systematic errors also exist. In particular, estimates of secular ice-mass change derived from Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) satellite data are dominated by significant uncertainty in the accuracy of models of mass change due to glacial isostatic adjustment (GIA). Here we adopt a new model of GIA, developed from geological constraints, which produces GIA rates systematically lower than those of previous models, and an improved fit to independent uplift data. After applying the model to 99 months (from August 2002 to December 2010) of GRACE data, we estimate a continent-wide ice-mass change of −69 ± 18 Gt yr−1 (+0.19 ± 0.05 mm yr−1 sea-level equivalent). This is about a third to a half of the most recently published GRACE estimates, which cover a similar time period but are based on older GIA models. Plausible GIA model uncertainties, and errors relating to removing longitudinal GRACE artefacts (â??destripingâ??), confine our estimate to the range −126 Gt yr−1 to −29 Gt yr−1 (0.08â??0.35 mm yr−1 sea-level equivalent). We resolve 26 independent drainage basins and find that Antarctic mass loss, and its acceleration, is concentrated in basins along the Amundsen Sea coast. Outside this region, we find that West Antarctica is nearly in balance and that East Antarctica is gaining substantial mass.

Selv andre og noe mer 'mainstream-lydige' gjennomganger sier i realiteten det samme:

Quote
Our regional GIA and GRACE mass balance estimates clearly show that more than half of current Antarctic sea-level contribution (positive or negative) arises from 6 % of the area of the ice sheet; mass loss along the northern Antarctic Peninsula and the in Amundsen Sea sector amount to −151 ± 7 Gt yr−1. East Antarctica, in contrast, has a slightly positive mass balance (26 ± 12 Gt yr−1), exhibiting a bipolar signature of accelerating mass increase in Dronning Maud Land and Enderby Land (12 ± 4 Gt yr−2) and accelerating mass loss in Wilkes Land and George V Land (−4 ± 2 Gt yr−2). The preliminary comparison with output from RACMO2/ANT suggests that the temporal signatures in East Antarctica (and Palmer Land, Antarctic Peninsula) are mainly due to interannual accumulation variability; enhanced precipitation in the years 2005 and 2007 as part of variability in the large-scale atmospheric circulation has induced these mass anomalies, not changes in ice-dynamic flow. The strong imbalance and acceleration observed for the northern Antarctic Peninsula and the Amundsen Sea sector (−151 Gt yr−1 and −22 Gt yr−2, respectively), however, clearly reflect more vigorous ice flow and are more likely to be a sustained sea-level contribution of AIS.

Men dette er GRACE. Det er nettopp GRACE varmistene forholder seg til når de hevder totalt massetap over de siste år/tiår for den totale antarktiske innlandsisen (WAIS+EAIS).

Motvekten er også satellittbasert, ERS+ICESat, men baserer seg mer på altimetri enn på tyngdefeltsanomalier. Hvilken av disse metodene som til syvende og sist gjengir virkeligheten 'mest korrekt', er jo vanskelig å si. Begge har sine problemer og forhold som må justeres for på ulike vis, som jo alle slike målemetoder nødvendigvis vil ha.

Poenget er jo bare at det ikke nytter å være bombastisk og skråsikker om fortegnet til den totale massebalansen for isen i Antarktis, basert kun på ett (foretrukket) målesett, når et annet, tilsvarende vektig, målesett viser det stikk motsatte.

Fra Zwallys presentasjon fra 2012:

Quote
During 2003-2008, the mass gain of the Antarctic ice sheet from snow accumulation exceeded the loss from ice discharge by 43 ± 16 Gt /yr (2.3% of input), as derived from ICESat laser altimetry. The 101 Gt/yr gain in East Antarctica (EA) and the 68 G /yr gain in four drainage systems (DS) of West Antarctic (WA2) exceeded combined losses of 98 Gt /yr from three coastal DS of West Antarctic (WA1) and 28 Gt /yr from the Antarctic Peninsula (AP). Reanalysis of ERS radar-altimeter data, including a new post-glacial-rebound correction, indicates an even larger gain of 120 ± 50 Gt /yr during 1992-2001. In WA2 and EA, persistent dynamic thickening (excess of long-term accumulation over ice flux) contributed more than 170 Gt /yr to the net positive balance in both periods.

Quote
Although recent increases in dynamic thinning in WA1 and AP have been partially offset by accumulation increases, continuation at similar rates would initiate small Antarctic contributions to sea-level rise within a decade.

Og Jay Zwally er så menn ikke kjent som noen 'skeptiker'. Han har sagt mye rart om isen i Arktis ...


P.S.: En annen gjennomgang av Zwally verdt å få med seg, fordi den viser hvor usikkert jo allting er samt spennet i anslag, er å finne her.
« Last Edit: 06.01.2015, 22:47:35 by Okular »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Okular,

takk for super oppfrisking av den faktiske usikkerheten rundt alle isvolumdata for Antarktis, og ikke minst for at du tok bryet med å spesifisere de kildene jeg i farten omtalte på generell basis, med samme hovedpoeng som deg:

At det kan presenteres datasett som kan tolkes til at innlandsisen/hovedmassivet i Antarktis (en ismengde som utgjør nesten 90% av verdens samlede ismasse...) bÃ¥de øker og krymper - avhengig av "klimapolitisk" stÃ¥sted.   

Personlig tror jeg at man vil lande på omtrent balanse for Antarktis når man har fått roet de verste AGW-aktivistene. Alt annet vil være overraskende, jfr. den ualminnelig stabile havstigningen på ca. 17 mm/år* de siste tiårene.
*Kilde: Se bl.a. Fjeldskaar-kronikk fra 2010 som gir en nyttig oppsummering over hvor langt fra virkeligheten IPCC-alarmismemiljøet har kjørt seg på dette området: http://origonorge.no/files/documents/Havnivaaendring.pdf (ser at denne linken nå dessverre ikke virker lenger).
I mitt referat fra et møte i Stavanger i mars 2013 om havstigning redegjorde han for de 17 mm/år: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1292.0.html

Fjeldskaar forklarer f.eks. her trekk ved issmeltingen ved Grønland som IPCC-miljøet ikke liker å meddele:

"En nylig publisert studie av avsmeltingen på Grønland hevder, basert på simuleringer, at avsmeltingen sør for 70. breddegrad skyldes havets påvirkning av isfronten, og at smeltingen vil opphøre så snart isfronten har trukket seg tilbake til høyereliggende områder (Nick et al., 2009)."

Om hvorvidt havet faktisk stiger raskere enn før - avklarer Fjeldskaar mye her (noter dere spesielt hva han indikerer om usammenlignbart datagrunnlag som altfor lett kan misbrukes tendensiøst dersom dette ikke korrigeres for!):

"Hvis vi sammenligner data som virkelig er sammenlignbare, sÃ¥ ser vi tydelig at det ikke er akselererende havnivÃ¥stigning. TidevannsmÃ¥linger viser at havnivÃ¥et steg mye raskere for 50 Ã¥r siden enn det gjør nÃ¥ (1,45 mm per Ã¥r) (Holgate, 2007). SatellittmÃ¥lingene viser at havnivÃ¥et har steget saktere de siste seksâ??sju Ã¥rene (2,5 mm per Ã¥r) enn deforutgÃ¥ende ti Ã¥rene (3 mm per Ã¥r) (UNEP; United Nations Environment Programme, 2009). Konklusjon: PÃ¥standene om at havnivÃ¥et stiger raskere enn før, stemmer ikke med observasjonene."

Kort sagt: Den store isdynamikken på kloden er de flytende ismassene i Arktis, som svinger syklisk med influxen fra de store havstrømmene i 30/60 års sykluser.
 
« Last Edit: 07.01.2015, 00:43:01 by Telehiv »