Author Topic: Ny "studie": Modellbasert sirkelprat rundt havets opptak av CO2  (Read 285 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 141
  • Qui vivra verra
    • View Profile
En gruppe forfattere ved Columbia Universitys Lamont-Doherty Earth Observatory har i artikkelen "External Forcing Explains Recent Decadal Variability of the Ocean Carbon Sink" rigget en "diagnostisk" modell* som sammenholder "volcanic eruptions" og "human-caused changes to the atmosphere" som hovedfaktorer bak "the rate at which the ocean absorbs carbon dioxide".

*En diagnostisk modell er en modell som iht. Holtons mye brukte standardbeskrivelse (2004) lenker verdiene til variablene i ei ligning eller en modell til hverandre samtidig, enten fordi ligningen eller modellen er tidsuavhengig, eller fordi alle variablene viser til verdiene de har ved samme tidspunkt, altså det motsatte av en prognostisk ligning.
For eksempel vil tilstandsvariablene i den ideelle gassloven (PV = nRT) i klassisk termodynamikk alle være estimert samtidig. Det er gitt at hver og en av disse variablene kan endre seg med tiden, men forholdet de i mellom vil være oppfylt for alle tidspunkter. Det vil si at den ene variabelen ikke kan endre verdi uten at en eller flere av de andre variablene blir endret samtidig.


I mangel av faktiske observasjonsdata bruker man  altså en slik "diagnostisk" (ikke-empirisk) modell basert på CO2-hypotesens premisser med alle sine udokumenterte og sprikende virkningsforhold (som om den skulle holde nivået til den ideelle gassloven o.l.). Det blir dermed mildt sagt vanskelig å finne hvordan disse faktorene vektes og interagerer mot hverandre ut fra et reellt vitenskapelig ståsted, noe flere i kommentarspalten også har sett ganske raskt (se eksempler nedenfor).

Men det slutter ikke der: For å lage denne sausen enda mer smakfull for videre finansiering har disse selvsagt koblet seg mot Covid-19 krukken også, og forfatterne sier at "we may soon see this play out due to the COVID-19 pandemic lessening global fuel consumption". Dvs. at de prediserer at "the ocean will not continue its recent historic pattern of absorbing more carbon dioxide each year than the year before, and could even take up less in 2020 than in 2019."

Sukk: Bortsett fra at dette er rene modellbaserte spekulasjoner uten kobling til reelle og etterprøvbare empiriske funn, har man med et innlagt "could even" selvsagt også gardert seg mot at verden ikke virker som ordinert og modellert iht. CO2-hypotesen. Men slik har jo CO2-forskningsindustrien blitt.

Link til artikkelen: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019AV000149

Wikipedia bruker denne figuren for å forklare "carbon sink":WUWT gjør et forsøk på å behandle dette settet av sirkelargumenter som "forskning", men når det ene "funnet" etter det andre viser seg bare å være noe man har hentet ut av sin egen modell, så er det nok ikke lett å gi en empirisk relevant kommentar per se. Det ser dermed ut til at WUWT finner å bare sitere fra forfatternes egne modellbaserte påstander. Ikke uventet er der imidlertid folk i kommentarspalten som reagerer klart og greit på den åpenbare mangel på empiri og etterprøvbare fysiske parametre, eksempelvis disse: 

ggm June 3, 2020 at 10:18 pm
How do they know oceans are absorbing less CO2 ? Did they measure the CO2 content of all the oceans before and after ? No, of course they did not. We find the answer : “McKinley and her coauthors addressed this question by using a diagnostic model”. MODELS ! Junk science once again.

Greg June 4, 2020 at 1:36 am
Roughly half the natural sink is land based, they do not even seem to consider what changes happened there.

Greg Goodman tar seg faktisk litt bry med å fortelle hva slags "forskning" dette er:

June 4, 2020 at 1:21 am
This is rubbish. It’s like saying that as you ease off on the accelerator in a truck and the vehicle slows down, the reduction is air drag will make you go faster.
The authors say we may soon see this play out due to the COVID-19 pandemic lessening global fuel consumption; they predict the ocean will not continue its recent historic pattern of absorbing more carbon dioxide each year than the year before, and could even take up less in 2020 than in 2019.
Firstly, the reduction in emissions this year will not even produce a detectable difference in the rise of atm CO2. The year to year variability in the natural annual cycle is far greater than any possible change due to emissions.
He seems totally unaware that by far the greatest factor in annual rate of change in atm CO2 is SST: d/dt(CO2) is a function of temperature. This was seen after Mt Pinatubo.
The researchers found that Pinatubo’s emissions caused the ocean to take up more carbon in 1992 and 1993. The carbon sink slowly declined until 2001
To reach that conclusion they are artfully masking the far greater drop which immediately preceded the rise.


https://climategrog.files.wordpress.com/2013/04/dco2-hadsst-ersst.png

Failing to discuss that and only discussing the rise which fits their distorted “understanding” of the causes is simply deceitful.

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/06/03/ocean-uptake-of-co2-could-drop-as-carbon-emissions-are-cut/

« Last Edit: 04.06.2020, 16:28:49 by Telehiv »