Hemningsløs skremselspropaganda

Started by Ex-administrator, 29.12.2014, 10:16:22

Previous topic - Next topic

Gollum

Reka med størst kommersiell verdi for Norge, er den folk flest putter i majonesen sin og på brødskiva. Den trives over store havområder. Det sier Havforskningsinstituttet.

http://www.imr.no/temasider/skalldyr/reke/reke_i_barentshavet/nb-noHva er temperaturforskjellen i denne rekas habitat i dag kontra for femti år sia? Til tross for navnet lever den også i grunne havområder. Hva er temperaturforskjellen for de som lever på femten meters dyp utafor Huk sammenligna med de som oppholder seg på en halv kilometers dyp mellom Island og Grønland? Vi får heller venne oss til den vonde smaken på framtias rekestakkar som lever i vannmasser som er en hundredels grad varmere enn det var da Brå brakk staven. Blir det to hundredels grader økning i temp får vi heller finne annet å eta.

Telehiv

Gollum,

der satte du vel ting i sitt rette perspektiv...  :)