Author Topic: "Grønt skifte" - eller selvskading mot natur og miljø?  (Read 366 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 133
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Fra FN og nedover har man besluttet at verden må tvinges over på "grønn" energi for ikke å gå snarlig til grunne pga av våre CO2-utslipp. "Tvinges" fordi man tidlig innså at de foreliggende "grønne" løsninger - sol, vind og biodrivstoff - var så samfunnsøkonomisk ulønnsomme at bare tvang og tilpassede avgifts- og skatteregimer kunne brukes for å få dem innført. Men parallelt med myndighetenes makt til å påføre sine samfunn disse ekstrakostnadene har stadig større miljøbetenkeligheter rundt "det grønne skiftet" blitt fremmet, så sterke at begrepet økonomisk og miljømessig "selvskading" er blitt en gjengs oppfatning utenfor de helt enøydes kretser.

Vil Gibbs's og Moores film Planet of the Humans framtvinge offentlige innrømmelser om denne selvskadingen?
Så langt har kritikk av det faktiske innhold i "det grønne skiftet" vært å regne som karriere-selvmord både for kritiske forskere og politikere - man har stanget hodet inn i et bolverk av moralske og finansieringsmessige forsvarsmekanismer.     

Men Michael Moores og Jeff Gibbs' nye veldokumenterte film om dysfunksjonaliteten i de foreliggende løsninger for "grønn energi" både mht. miljø og samfunnsøkonomi - og dermed som lite farbar vei til framtidig bærekraftige løsninger - har tydeligvis rystet klimaindustriens ekkokamre i media, politikk og aktivistorganisasjoner.Men kan ikke klimamakta bare avfeie og debunke denne filmen også, som de med stor suksess har gjort med kritisk forskning gjennom flere tiår nå?
Vel, filmer som vekker internasjonal oppsikt med klare og tydelige budskap er et langt mektigere påvirkningsmedium enn enn så kritiske forskningsrapporter som stort sett bare leses av et fåtall andre forskere og som lett kan debunkes om de rokker for mye ved vedtatte "klimasannheter": Tusener, om ikke millioner, av mennesker kan jo begynne spørre om hvor det ble av kritikken som var så interessant....

Den foreløpige medielamslåttheten etter denne filmen tyder på at CO2-aktivistene ser at de plutselig står nokså avkledde med sine "løsninger" på "klimakrisen", og med litt mer famlende støttespillere enn vanlig.

For hvor "grønne" er egentlig de energiløsningene denne aktivismen hamrer på?
Moores og Gibbs' prosjekt har vært å se nærmere på fakta bak dette. Og funnet at verken sol, vind eller biodrivstoff representerer noen miljømessig forbedring ifht. andre energikilder. Bare større kostnader og svekkelse av verdensøkonomien, samt en rekke uforutsette miljøskadelige sideeffekter man enten ikke har brydd seg om å undersøke så langt, eller også lukket øynene for i "det godes" sak: Verdens frelse fra karbondjevelen.

Filmen har enkelt sagt gått bak propaganda-kulissene og bl.a  funnet at å drive verden på dagens "grønne" energikilder sol/vind/biomasse er fullstendig dysfunksjonelt, og faktisk hindrer arbeidet med å finne andre og reelt miljøvennlige energikilder. Filmen viser f.eks. - i de land der man gjort de største forsøkene på å kjøre "grønn" energi inn i hovednettene - hvordan kull- og gasskraftverk likevel må fortsette som før for å holde kraftforsyningen stabil og ikke få jevnlige sammenbrudd i spredningsgrid'ene når de ustabile "grønne" energikildene svinger for mye, eller direkte kneler.

Som filmen viser: Slik alternativ energi er på ingen måte «grønn» - selv ut fra et CO2-perspektiv.
Problemene med ustabile kraftnett blekner imidlertid ifht. de nye MILJØ-skadene som iht. Planet of the Humans hevdes å følge av innføringen av dagens "grønne" energi:
- Solpaneler og vindturbiner krever enorme mengder ikke-fornybare og/eller sjeldne/dyre/til og med barnearbeidsbaserte materialer for å lages, og store naturinngrep for å komme i drift, og levetiden er ti år eller mindre før sentrale elementer må skrotes og/eller store vedlikeholdskostnader løper.
- Deretter blir de et forurensningsproblem siden materialene i liten grad kan gjenvinnes på en fornuftig og bærekraftig måte.
- Biomasse betyr at man brenner nye trær i stedet for å benytte langt mer høyenergetisk kull (fra gamle trær - sic) lagret i bakken, kullkraftverk som med fornuftig ruting av midler kunne  blitt utrustet med moderne renseteknologier som utkonkurrerer biomasse med god margin.
- For store deler av verdens utviklingsland ville dette vært den rimeligste og miljømessig minst skadelige måten å komme seg opp på et industrielt nivå der også de kan ta del i fremtidige og enda bedre løsninger.
- Blir de store utviklingslandene derimot liggende i en dysfunksjonell industriell bakevje - dog i klimaredningens navn, må vite, og forsøkt påtvunget politisk korrekte men håpløst dyre og dysfunksjonelle energiløsninger - og dermed tvinges til å fortsette å brenne kull på urenset gamlemåte for å ikke havne i energiøkonomisk sammenbrudd, er det åpenbart at klimaaktivismen ikke har gitt noen reell miljøgevinst, men derimot en omfattende selvskading mot natur og miljø.

Er det "Big Oil" eller klimaaktivistene som har skylda for dette uføret? 
Jeg har tidligere kommentert på en annen tråd at et åpenbart rådvilt The Guardian raskt fikk opp en avledende guard (pun intended) mot Moores/Gibbs' film - etter at de trolig først hadde konkludert med at filmens avdekkinger var ubehagelig vanskelig å avvise per se - og at man derfor best burde flytte fokuset fra å skyte pianisten til å erklære "Big Oil" som de skyldige bak dette. Og at de velmenende klimaaktivistene opp mot denne overveldende pengemakt og sluhet ikke hadde forstått at de var blitt manipulerte til å fronte det de har trodd var "grønne" men altså heller dysfunksjonelle og miljøfiendtlige energikilder som sol, vind og biomasse.

Viktig observasjon fra enerWE: Det er blitt en stor kløft mellom miljøvernere og klimaaktivister
En klar melding i klimadebatten fra kritiske kretser har lenge vært - og nå klasket på filmdesken av Moore og Gibbs - at klimaaktivismens konstruerte kriser m/foreliggende "grønn" teknologi er ingen vei til å løse dokumenterte miljøvernbehov - og at stadig flere velopplyste miljøvernere dermed har blitt økende kritiske til den mest enøyde klimaaktivismen. Men dette er det få klimaaktivister som har villet ha opp i dagen.

Årsaken er åpenbar:
En ting er at alle ser at klimaalarmismen har havnet i medias baklekse ifht de nye og reelle corona-utfordringene, men klimaaktivismens konstruerte kriser begynner også å spille mer og mer fallitt mot gode, gammeldagse og veldokumenterte behov for MILJØ-vern.

Selv redaktør Anders Lie Brenna i enerWE tar nå opp dette skismaet i sin saklige kommentar til filmen, sitat:
"Sånn sett viser dokumentaren samtidig hvilken kløft det har blitt mellom miljøvernere og klimaaktivister, to grupper som tidligere kunne ses på som en samlet og homogen gruppe aktivister."

Moores/Gibbs' film er et lenge påventet ledd i denne avkledningsprosessen - at noen med stor mediekraft tør å synge åpent ut. 
Man får bare takke og bukke for at en reell og høyst påkrevet debatt kan være i emning.

Link til enerWE: https://enerwe.no/bioenergi-dokumentar-elbil/gratis-michael-moore-produsert-klimadokumentar-hamrer-los-pa-sol--og-vindkraft/364151

Link til gratisvisningen av Planet of the Humans på youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE


      

 
« Last Edit: 26.04.2020, 13:58:40 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 333
  • View Profile
Re: "Grønt skifte" - eller selvskading mot natur og miljø?
« Reply #1 on: 26.04.2020, 16:19:50 »
Har ikke sett filmen ennå, men et kraftig tja tror jeg likevel er nødvendig. Moore & co slår hardt ned på "grønn" energi, men også på all annen energi, de fremstår som fanatikere og undergangsprofeter som går Mann og Hansen en høy gang. NTZ tar opp dette:

Communism Extra Stout! Moore, Gibbs Propose Killing Unborn, Revocation Of Property Rights To Save Planet

On Earth Day (April 22nd) film producer Michael Moore held a livestream podcast with director Jeff Gibbs and Ozzie Zehner, where they discuss their documentary and speak about what needs to be done.

“The pandemic is because the earth is very upset with us. Timeout!” says Gibbs. “This timeout is good.”

“The planet has cancer,” Moore suggests.

“We are the most destructive creature that ever existed on the planet. We have to own that,” Gibbs adds[/i].

Dette er ekstremt destruktive personer som har levd godt på det de ønsker å ødelegge. Det er ikke mange på denne kloden som fortjener større forakt.


https://notrickszone.com/2020/04/25/communism-extra-stout-moore-gibbs-propose-killing-unborn-revocation-of-property-rights-to-save-planet/

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 133
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: "Grønt skifte" - eller selvskading mot natur og miljø?
« Reply #2 on: 26.04.2020, 17:16:35 »
Har ikke sett filmen ennå, men et kraftig tja tror jeg likevel er nødvendig. Moore & co slår hardt ned på "grønn" energi, men også på all annen energi, de fremstår som fanatikere og undergangsprofeter som går Mann og Hansen en høy gang.

Ja, man bør se filmen med flere tvisyn på repertoaret;
- først, jeg er ikke i tvil om at filmens påvisning av miljøskadelige aspekter ved de foreliggende "grønne" løsninger er viktig og riktig kritikk i seg selv, og som jeg tror vil være en oppvåkner for verden uansett hva filmskaperne ellers måtte ha av sprikende tankegods
- for den videre tolkning av hele det globale energi- og naturvernbildet er en annen sak, der dukker fort de utviklingspessimistiske/destruktive tendensene hos filmskaperne fram både her og der, slik du viser til.

For meg er imidlertid framprovoseringen av kløften mellom "ekte" miljøvern og "konstruert" klimaalarmisme kanskje den viktigste effekten ETTER filmen:

Debatten etter filmen har allerede synliggjort at mange realitetsfokuserte miljøvernere har fått nok av selvskadende klimaaktivister
Jeg vil gjerne her gjenta hva redaktør Anders Lie Brenna i enerWE bemerket i sin kommentarartikkel:
"Sånn sett viser dokumentaren samtidig hvilken kløft det har blitt mellom miljøvernere og klimaaktivister, to grupper som tidligere kunne ses på som en samlet og homogen gruppe aktivister."

Denne innsikten betyr en mulighet til å få "ekte" miljøvernere med seg i et oppgjør mot poserende klimaalarmister. Og dermed noe som alle bør merke seg, som ser det nødvendige i å begrense klimaalarmismens selvskadende herjing med våre samfunn.

For det er ikke tvil om at redaktør Lie Brenna har sett det samme som mange andre av oss: De mest forstandige og opplyste miljøvernerne har etterhvert innsett at kreftene bak klimaalarmismen har lite eller ingen ting med deres "gammeldagse" miljøvernengasjement å gjøre, men noe helt annet:

Klimaalarmismens bakspillere - ikke deres nyttige og opportunistiske idioter blant kvasiforskere og tilpasningskåte politikere til ungene i fjæra - er kyniske  institusjonelle entreprenører (men ikke de samme som The Guardian peker mot) og som rigger på et stort overnasjonalt institusjonelt maskineri som angår hele den globale verdensorden.

Et nytt utilnærmelig maktmaskineri som en god gammel miljøverner ikke har så mye mer å hente fra enn en hvilken som helst vanlig borger.

Derfor - når nok skikkelige og fornuftige miljøvernere har sett det samme og ikke vil holdes for narr lenger - og begynner forbannet å skrike i flokk etter hvert som de ser at klimaalarmisme har ingenting med reelt miljøvern å gjøre å, ja, da kan klimaalarmistenes moralske overhøyhet få en alvorlig knekk.
Vi gamle "klimaskeptikere" (mange av oss er også innbitte miljøvernere) klarer aldri å mobilisere og vinne en slik kamp uten hjelp av en stor mengde ny-klarsynte miljøvernere!

Så derfor: Kom igjen miljøvernere, når skal dere også begynne å fnyse tydelig av forfeilet klimaalarmisme og heller kjempe for å få forstanden tilbake i miljøvernet?!
 
 
« Last Edit: 26.04.2020, 17:24:46 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 333
  • View Profile
Re: "Grønt skifte" - eller selvskading mot natur og miljø?
« Reply #3 on: 26.04.2020, 17:26:29 »
Ja, vi ser jo dette skillet allerede i Norge mht. vondkraft-kampen (vondkraft; stavefeil, men lar det stå!), der miljørørsla er splittet så det holder. Men turbiner er store og håndgripelige, mens mye av klima-propagandaen er ullen og vag, og da blir det ikke så lett å skape et slikt skille.

Edit: Ingen tvil om at de "gamle" naturvernerne nå er i opposisjon til de "globale" klimaredderne:

"– Det må bli slutt på den lange praksisen med å plassere vindkraftverk i verdifull og urørt natur, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening til avisen.

Denne nye kunnskapen må inn i den kommende stortingsmeldingen om vindkraft på land, mener Naturvernforbundet, WWF Verdens Naturfond, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«Å bygge ut storskala vindkraft i viktige natur- og friluftsområder kan vise seg å være en dårlig klimaløsning», skriver de seks organisasjonene."

https://www.document.no/2020/04/26/vindkraftutbygging-i-urort-natur-kan-ha-negativ-klimaeffekt/
« Last Edit: 26.04.2020, 17:29:56 by ConTrari1 »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 133
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: "Grønt skifte" - eller selvskading mot natur og miljø?
« Reply #4 on: 26.04.2020, 17:33:38 »
Ja, vi ser jo dette skillet allerede i Norge mht. vondkraft-kampen (vondkraft; stavefeil, men lar det stå!), der miljørørsla er splittet så det holder. Men turbiner er store og håndgripelige, mens mye av klima-propagandaen er ullen og vag, og da blir det ikke så lett å skape et slikt skille.

Edit: Ingen tvil om at de "gamle" naturvernerne nå er i opposisjon til de "globale" klimaredderne:

"– Det må bli slutt på den lange praksisen med å plassere vindkraftverk i verdifull og urørt natur, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening til avisen.

Denne nye kunnskapen må inn i den kommende stortingsmeldingen om vindkraft på land, mener Naturvernforbundet, WWF Verdens Naturfond, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«Å bygge ut storskala vindkraft i viktige natur- og friluftsområder kan vise seg å være en dårlig klimaløsning», skriver de seks organisasjonene."

https://www.document.no/2020/04/26/vindkraftutbygging-i-urort-natur-kan-ha-negativ-klimaeffekt/

Takk for at du underbygger mitt innspill med å vise med konkrete eksempler at en rekke natur- og miljøvernorganisasjoner er i ferd med å reagere mot klima-utartinger med negativ miljøeffekt. Det vil vi gjerne se mer av!« Last Edit: 26.04.2020, 17:35:33 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 333
  • View Profile
Re: "Grønt skifte" - eller selvskading mot natur og miljø?
« Reply #5 on: 27.04.2020, 14:54:23 »
Fugleklaskernes venner kommer med stadig nye ideer. Hvorfor ikke bygge turbiner i Oslo havn? Stedet er visstnok rasert allerede, og vil det være så ille med færre måker i byen?

"Petter Eide (SV) vil ha vurdert storstilt utbygging av vindkraft i industriparker og på ilandføringssteder for olje og gass.

– Klimakrisen er så alvorlig at alle må tenke nytt, sier stortingsrepresentanten. Dette er etter mitt syn den eneste muligheten å få fortgang i elektrifiseringen av Norge på."


Norge er ikke elektrifisert??

Mer omtale av splitten i miljørørsla:

"Klassiske naturvernere står mot dem som mener klimakrisen er så alvorlig at man må ofre mer natur enn det man til nå har akseptert.

På SVs landsmøte i fjor var vindkraft den store stridssaken og trolig medvirkende til å bikke valget av nestleder i favør av Torgeir Knag Fylkesnes.

Motkandidat Elisabeth Kaski gikk hardt ut i et intervju med Aftenposten og sa at «noen ganger må klimaet ha forrang fordi vi står foran en eksistensiell trussel». Hun ba om tillit til å bli nestleder. Fylkesnes sto på motsatt side. Han ville stanse all bygging av vindkraft på land."


https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2GxlEx/vil-ha-massiv-utbygging-av-vindkraft-paa-oedelagte-industristeder-ogsaa-i-oslo-og-paa-oestlandet?

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 133
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: "Grønt skifte" - eller selvskading mot natur og miljø?
« Reply #6 on: 27.04.2020, 15:05:29 »
Mer omtale av splitten i miljørørsla:

La oss håpe at denne filmens avdekking av dagens "grønne" energiløsninger, tross sine svakheter, vil bli en katalysator for å avdekke den voksende avgrunnen mellom det kunnskapsløse, kvasiradikale og oppkonstruerte klimaalarmismevrøvlet på den ene siden, og de som ser etter reelle og viktige miljøutfordringer å gripe fatt i.

Det er jo ikke mye som er mer festlig enn når veganske og fredsforkynnende fuglekvernere og batterisyrefreaker begynner å sparke hverandre i leggene.
Det er lov å håpe at dette vil åpenbare seg i all sin tragikomikk etter hvert.
Jeg skal stille meg utenfor og ta inngangspenger.

PS: De første forsøkene på å sensurere og få filmen ut av nyhetsbildet har allerede vært prøvd:
Link: https://wattsupwiththat.com/2020/04/26/climate-activists-want-michael-moores-doc-panning-green-energy-banned-say-its-chock-full-of-misinformation/


« Last Edit: 27.04.2020, 15:34:34 by Telehiv »