Drange og Jansen i 2009: Nå begynner alvoret i tøvet å bli tydelig for alle!

Started by Telehiv, 09.12.2014, 10:09:21

Previous topic - Next topic

Telehiv

I august 2009 var de notoriske alarmistherrer Eystein Jansen og Helge Drange fremdeles i stimen med sine overdrivelser fram til ny IPCC-rapport (du vet, de som ble avslørt for å varsle dramatisk havstigning utenfor Bergen uten å kjenne gravitasjonslovene rundt den nedsmeltingen av Grønland som de prediket).

Og Dagens Næringsliv heiv seg naivt på (som igjen siterte Dagsavisen, samt at hele resten av AGW-klakkørveldet siterte pressemelding) og gjengav de store tenkeres funn på litt forskjellige måter, se noen linker nederst:

"Klimabombe fra norske forskere"

Publisert: 25.08.2009 â?? 05:41  Oppdatert: 28.03.2014 â?? 10:27

Klimaproblemet kan være langt mer alvorlig enn det FNs klimapanel hittil har anslått. Naturen greier ikke lenger å ta opp like mye CO2 som før.
Mengden CO2 i atmosfæren kan være 20-25 prosent høyere enn tidligere beregnet fordi naturen ikke lenger sluker like mye av de klimagassene vi slipper ut.

Konsekvensen er at klimaendringene vil komme raskere, skriver Dagsavisen.

Nye klimamodeller
Professorene Eystein Jansen og Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforskning tilknyttet Universitetet i Bergen har allerede utarbeidet nye klimamodeller som tar hensyn til de høyere CO2-nivåene. Begge har deltatt i arbeidet til FNs klimapanel (IPCC).
Nå har Bjerknessenteret gjort de første simuleringene med de nye modellene som neste hovedrapport fra IPCC skal bygge på.
Miljøvernminister Erik Solheim (SV) fikk presentert modellene mandag. Han sier til Dagsavisen at det nå er enda viktigere med «en sterk og klar avtale» under klimatoppmøtet i København. Solheim varsler «en skjerping av de norske forhandlingsposisjonene».

Stigende temperaturer
Trolig vil det ikke bli mulig å nå målet som verdens stormakter omsider har sluttet seg til, om at den globale temperaturstigningen ikke skal være mer enn 2 grader.
â?? Det mest realistiske er ikke lenger 2 grader, men 3,5 eller 4 grader celsius. Da passerer vi ogsÃ¥ flere terskler hvor det vil inntreffe uopprettelige skader pÃ¥ miljøet. Det vil ha enorme konsekvenser for vanntilgang og matproduksjon, sier Drange.

Han legger til at klimakuttene innen 2050 ikke må være 50 prosent, men at man må sikte mot 85 prosent kutt.
Et annet og helt nytt moment fra klimaforskerne er at smeltingen av isen på Grønland og i Antarktis nå bidrar like mye til havnivåstigningen som smeltingen av mindre breer."Kommentar: Den faglige svikten i dette er allerede nå overveldende tydelig
Det vil derfor komme en dag når disse useriøse alarmistene skal stilles til rette for alt tøvet de har servert særlig det siste tiåret, når det ikke lenger har vært faglige unnskyldninger for å ikke vite bedre.

Merk bl.a.:

- På det tidspunkt de fortsetter å hamre på nedsmelting av Antarktis, var det for lengst kjent at her har vi tvert imot registrert en isøkning i flere tiår. Dette kan ikke ses på som annet enn bevisst villedning av offentligheten.

- Og de fortsetter å hevde en akselerasjon i havnivåstigning som for lengst er motbevist av de nye satelittmålingene. Sannheten er at havnivåstigningen har avtatt det siste tiåret.

- Og de fortsetter å hevde en CO2-sensitivitet som på uttalt tidspunkt savner vitenskapelig grunnlag

- Osv.

Verre enn faglig dumskap - vi snakker mer om bevisst propaganda og karriereopportunisme
Når vi nå begynner å ettergå hva bl.a. disse to notoriske misbrukerne av klimaforskningen har prestert av overdrivelser, tendensiøse framstillinger av fakta, så vel som ren dumskap/uvitenhet (jfr. gravitasjonsavsløringene som satte en støkk i hele forskerstanden; var det mulig?!).

Likevel, i årene framover - etter hvert som empirien tårner seg opp og de feilaktige og alarmistiske klimamodellene smuldrer i takt - skal vi plukke ned både disse alarmistene, og alle de andre, som har bidratt til å villede uvitende politikere og andre beslutningstakere langt ut i den mest forvirrede åker av faglig nonsens vi har sett etter den andre verdenskrig.

Oppvarmingsskremslene er faktisk svært alvorlig villedning av offentligheten, og kommer i tillegg til saboteringen av arbeidet med forståelsen av naturlige variasjoner. I et slikt bilde nytter det f.eks. ikke å tro man kan gjemme seg ved å trå ned fra stillinger og andre rottehull-løsninger:

Fordelen med den nye tid og folk som faktisk bruker reelle kilder (og ikke modelltriksing), er at man alltid har systematisk tilgang pÃ¥ historiske kilder og hva den enkelte aktør har sagt de siste tiÃ¥rene. Oppvasken nærmer seg stadig mer. 

   
Noen linker som viser hvor mye MSM kastet seg på - og med dette viser hvor mye de to karnaljer har villedet offentligheten bare her:

http://www.nrk.no/hordaland/bergensere-serverer-klimabombe-1.6745255

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/norske-forskere-serverer-klimabombe/a/576961/

http://www.ba.no/nyheter/irix/article4537882.ece

http://www.tv2.no/v/755905/

http://www.geoaktuelt.no/geoaktuelt/miljo/miljo_arkiv/klimabombe/

http://www.storm.no/nyheter/norsk-klimabombe-2873829.html

http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?kat=90&lang=1&type=tag&tid=20

Til og med danskene ble lurt for godt mål:
http://www.bt.dk/udland/klimabombe-fra-norske-forskere
http://ing.dk/artikel/dmi-forsker-om-norsk-klima-bombe-nu-er-det-slut-med-gaetterierne-101791


Cicero har levert det samme sludderet som Bjerknes de siste 20+ årene

I Oslo sitter som kjent Bjerknes-klikkens alarmismeparhest Cicero og koker suppe på sine modellkvakksalverier.
Her er et grelt eksempel på hva de alarmerte om i 2002:

- Permafrosten smelter
- Mygg som historisk sannhetskilde for alarmisters forskrudde temperaturhistorie
- og ikke minst: "Sola har ikke skylda", les: en bastant avvisning av naturlige sykluser og solas rolle i dette

http://www.cicero.uio.no/cicerone/02/4/cicerone02-04.pdf

Som man ser, det er ikke lite av akademiske misligheter det skal ryddes opp i i årene framover!

Bebben

Jeg husker godt "klimabomben" i 2009, den var perfekt timet inn mot det norske valget. En avis hadde plassert den under "valgfakta". Bjerknessenteret hadde et dementi på sine sider der de presiserte at resultatene var fra en - upublisert! - modellkjøring og ikke var målte data. Men hvem la vel merke til det.

I de årene som har gått siden dette har jeg ikke hørt noe mer til påstanden om at naturen "struper igjen CO2-
opptaket"
. Hva kan det komme av tro.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

Quote from: Bebben on 10.12.2014, 07:16:44
Jeg husker godt "klimabomben" i 2009, den var perfekt timet inn mot det norske valget. En avis hadde plassert den under "valgfakta". Bjerknessenteret hadde et dementi på sine sider der de presiserte at resultatene var fra en - upublisert! - modellkjøring og ikke var målte data. Men hvem la vel merke til det.

I de årene som har gått siden dette har jeg ikke hørt noe mer til påstanden om at naturen "struper igjen CO2-
opptaket"
. Hva kan det komme av tro.

Bebben,

vi er nok dessverre forbi det punkt at alarmistenes faglige miserer spiller noen rolle, taktikken nå er at IPCC-systemet skaffer seg så mye politisk og økonomisk makt at man bare kan overse alle seriøse faglige innsigelser.

Og nÃ¥ ser vi det uttalt: 

FNs generalsekretær Ban Ki-moon går nå rett og slett ut og krever:

"Give me more Money"

Som det konkluderes på WUWT: At "countries that have not lived up to their responsibility to give him and his teams of bureaucrats more Money"

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/12/09/un-chief-give-me-more-money/