Author Topic: Den historiske klimastabilitet og høvlede sinuskurver  (Read 436 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 646
 • Qui vivra verra
  • View Profile
De "mishandlede og høvlede sinuskurver"
Jeg hadde forleden noen fornøyelige "klimasamtaler" med en av Norges tyngste fysikere etter krigen. Jeg vil bare kort gjengi noen hovedpunkter, og holder meg til den uformelle tilnærmingen til klimasaken som anledningen inviterte til. Mer nitidig kritikk av detaljer i klimaforskningen får utestå - det kan jeg ikke gjengi uten å be om skriftlig oppfølging, så her kommenteres noen  skurrende hovedforhold som vår venn fysikeren omtalte på en folkelig måte:
- Som mange andre "rene" fysikere og geofysikere uttrykker også han sterkt skepsis til nivået på mange av de mest profilerte klimaforskerne både internasjonalt og her til lands.
- Ikke minst uttrykte han uro over dårlige statistikkunnskaper hos de som kaller seg klimaforskere: "La oss håpe at det ikke er gjort sånn med vilje", som han sa om noen arbeider han nevnte og som "aldri hadde passert i klassisk naturvitenskap utenfor klimaforskningen".

Manns hockeykølle var bare ett av flere andre eksempler han trakk fram, for slik ser det ut når historieløse småskurker begynner å herje med de gode, gamle sinuskurvene:
 

Ad denne figuren skal presiseres: The original northern hemisphere hockey stick graph of Mann, Bradley & Hughes 1999, smoothed curve shown in blue with its uncertainty range in light blue, overlaid with green dots showing the 30-year global average of the PAGES 2k Consortium 2013 reconstruction. The red curve shows measured global mean temperature, according to HadCRUT4 data from 1850 to 2013.


Dette i kontrast til Hubert Lambs graf brukt i IPCCs første rapport i 1990, før man skjønte at dette slo ihjel hele CO2-narrativet:
Vår fysikers synspunkt på klimaet sammenfaller med folk som Singer o.a., som han sa; en påfallende stabilitet i klimaet i hele perioden etter siste istid, med regelmessige, noe varmere og kaldere perioder. Altså ikke en flat "Mann-graf" med sitt erigerte kølleblad etter 1980, men sykliske svingninger innenfor repeterende perioder og amplituder, altså et typisk sinuskurvemønster (jfr. bl.a. 500/1000-års og 30/60 års syklene). Som han sa (så ordrett som mulig etter hukommelsen): "Dette mønsteret begynner nå å forsvinne helt i de nyeste grafene, men mishandlede sinuskurver er neppe forskning - det er noe annet". Etterfulgt av en litt trist latter.

Advarsel ad nedenstående graf: Dette er IKKE slik dagens klimaalarmistiske forskning framstiller virkeligheten (jfr. hockey-teamets himmelpekende graf ad libitum), men derimot slik en framskrivning av naturlige sykluser vil se ut:   


Figur 2 (fra Lüdecke et al 2015). Sinuskurver utledet av dataene til Christiansen og Ljungqvist
(brun) og Büntgen (grønn), samt data fra iskjerner i Antarktis (blå). De bekrefter at De Vries-
syklusen på ca 250 år er global, og forutsier også en avkjøling av klimaet frem mot år 2080.Er det tillatt å nevne de gravitasjonsløse havnivå-bommertene igjen?
Min samtalepartner fysikeren lo godt da vi kom inn på pinlighetene rundt Helge Drange og Eystein Jansen som for godt over et tiår siden lanserte klart feilaktige havstigningsscenarier for Bergen og vestlandet bl.a. pga at de ikke forstod betydningen av gravitasjonseffektene:
- Som påpekt her på forumet tidligere: Gravitasjonskreftene ville i en situasjon med deres modellering av et sterkt smeltende Grønland (sic) da trukket havet bort fra norskekysten - og havnivået faktisk sunket, mens de duret i vei som om sånne fysiske lover ikke eksisterer og skremte opp Bergens byplanleggere med sterk havstigning. Prof. Fjeldskaars påfølgende dannede påvisning av deres vankunne og deres påfølgende enda mer nedlatende - og enda mer avslørende svar - er jo blitt en klassisk latterøvelse blant de mer lærde. For når man, som Fjeldskaar sier til dem, legger inn de gyldige parametres (ikke minst gravitasjonens) betydning i modellene forsvinner selvfølgelig Dranges og Jansens havstigning, og man får nøytralt havnivå (landhevning innberegnet). Dessverre fungerer ikke linkene til disse morsomhetene lenger....men vi har jo kopi av de opprinnelige tekstene om det skulle bli nødvendig.   

Disse gravitasjonsløse karnaljene begynner selvsagt allerede å ligge farlig på etterskudd med sine alarmismer: Iht. Kystverket har ikke havet steget en eneste cm i Bergensområdet de siste hundre år - mens det iht. Drange/Jansen allerede skulle steget 10-15 cm siden de leverte sine grovt feilaktige alarmismer! Som en annen bekjent pleier å si: "Hvis du hevder at RBK skal vinne 10-0 og det fremdeles står 0-0 etter første omgang, begynner sannsynligheten for at tipset skal gå inn å se betydelig svekket ut".

"Fjerner noen sinuskurvene i klimahistorien, er de ute med kjeltringstreker"
Klimaalarmismen bygger på hovedbudskapet at de siste tiårs oppvarming er "unprecedented", derfor alarmerende, og menneskeskapt.
Til dette har de minst redelige men mest målrettede AGW-klimaforskerne utvist stor skaperevne i sin billedlige framstilling av dette, bl.a. med Manns hockeykølle som i sin burleske historieløshet omtrent utraderte både den lille istid og den varme middelalder. Altså et angrep på de tidligere så "harmoniske" og slett ikke "unprecedented" sinuskurver.

De "gamle sinuskurver" ødelegger CO2-narrativet
Ikke rart CO2-proponentene ønsker å dekke over mellomkrigstidens varmeperiode på mye lavere CO2-nivåer enn nå, og den påfølgende sterke nedkjølingen i etterkrigstiden på stigende CO2-nivåer. Og de varme 500 årene under middelalderen på lave CO2-nivåer; de 500 varme årene under romertiden, og de enda varmere årene under den minoiske varmeperioden? Alle på betydelig lavere CO2-nivå enn nå.
Og hva med de påfølgende kalde periodene etter alle disse varmeperiodene uten noe CO2-fall (hvis CO2-hypotesen var korrekt) som kunne forårsaket dette?!
Altså alt som ødelegger og falsifiserer CO2-narrativet?
Nei, fysjom! Få det vekk!

« Last Edit: 27.04.2020, 22:51:48 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 646
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Den historiske klimastabilitet og høvlede sinuskurver
« Reply #1 on: 27.04.2020, 15:42:54 »
Vi får følge opp med en ny artikkel (Pearl et al 2020) som sier akkurat det samme som startinnlegget om at påstandene om "unprecedented warming" i vår tid feiler (her mot nye paleoklimatiske data):

Link: https://harvardforest1.fas.harvard.edu/sites/harvardforest.fas.harvard.edu/files/publications/pdfs/Pearl_QuatSciRev_2019.pdf

Denne studien er kommentert på ntz av Kenneth Richard slik:

"New paleoclimate records from Europe, Scandinavia-Russia, China, and the northeastern USA indicate there has been no unusual modern warming. Instead, these newly published reconstructions show warmer periods and more rapid centennial-scale warming events occurred in past centuries, or when CO2 concentrations were much lower than they are now."

Link: https://notrickszone.com/2020/04/27/new-northern-hemisphere-temperature-reconstructions-are-devoid-of-michael-mann-like-hockey-sticks/


« Last Edit: 27.04.2020, 15:48:34 by Telehiv »