Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Quote from: Administrator on 23.03.2022, 14:00:41
Som nevnt før: Det kan godt hende Ivermectin har en effekt, men den Japan-historia er bare bogus. Det har jeg ettertrykkelig dokumentert her i denne tråden.

Når man ikke kan gå tilbake på noe slikt, selv om man får opplysninger på det (Nova har fått tydelig beskjed i kommentarfeltet), tyder det på at det ligger noe helt annet bak enn et ønske om at sannheten skal fram.

Jeg må nesten spørre deg: Mener du det er ok å benytte Ivermectin som profylaktisk og tidlig-behandlende legemiddel? Jeg forstår ikke denne motstanden mot et legemiddel som er benyttet i flere tiår og som ikke har dokumenterte skadevirkninger. I en krisesituasjon -og vi er fortsatt i følge myndighetene inne i en pandemi- er det  helt vanlig å prøve ut alle trygge mulige løsninger og tiltak. Men når det gjelder Covid-19 er "tiltakene" ofte begrenset til "gå hjem og ta det med ro og hvis du blir  veldig dårlig kan du komme til sykehuset". I lys av den usaklige og mest sannsynlig  helseskadelige skremselspropagandaen som dette og andre legemidler er blitt utsatt for, skal man ikke se bort fra de ansvarlige personene i helsevesenet vil bli gjort ansvarlig for mange tragiske skjebner.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Ex-administrator

Quote from: ConTrari1 on 23.03.2022, 14:47:43
Quote from: Administrator on 23.03.2022, 14:00:41
Som nevnt før: Det kan godt hende Ivermectin har en effekt, men den Japan-historia er bare bogus. Det har jeg ettertrykkelig dokumentert her i denne tråden.

Når man ikke kan gå tilbake på noe slikt, selv om man får opplysninger på det (Nova har fått tydelig beskjed i kommentarfeltet), tyder det på at det ligger noe helt annet bak enn et ønske om at sannheten skal fram.

Jeg må nesten spørre deg: Mener du det er ok å benytte Ivermectin som profylaktisk og tidlig-behandlende legemiddel? Jeg forstår ikke denne motstanden mot et legemiddel som er benyttet i flere tiår og som ikke har dokumenterte skadevirkninger. I en krisesituasjon -og vi er fortsatt i følge myndighetene inne i en pandemi- er det  helt vanlig å prøve ut alle trygge mulige løsninger og tiltak. Men når det gjelder Covid-19 er "tiltakene" ofte begrenset til "gå hjem og ta det med ro og hvis du blir  veldig dårlig kan du komme til sykehuset". I lys av den usaklige og mest sannsynlig  helseskadelige skremselspropagandaen som dette og andre legemidler er blitt utsatt for, skal man ikke se bort fra de ansvarlige personene i helsevesenet vil bli gjort ansvarlig for mange tragiske skjebner.

Jeg er fortsatt åpen for at det kan fungere, men jeg har ennå ikke sett bevis som virker overbevisende i større eller mindre grad. Og når jeg ser alle som fortsatt klamrer seg til den Japan-historia, blir jeg mer og mer i tvil om det i det hele tatt kan fungere.


ConTrari1

Quote from: Administrator on 24.03.2022, 08:33:05
Quote from: ConTrari1 on 23.03.2022, 14:47:43
Quote from: Administrator on 23.03.2022, 14:00:41
Som nevnt før: Det kan godt hende Ivermectin har en effekt, men den Japan-historia er bare bogus. Det har jeg ettertrykkelig dokumentert her i denne tråden.

Når man ikke kan gå tilbake på noe slikt, selv om man får opplysninger på det (Nova har fått tydelig beskjed i kommentarfeltet), tyder det på at det ligger noe helt annet bak enn et ønske om at sannheten skal fram.

Jeg må nesten spørre deg: Mener du det er ok å benytte Ivermectin som profylaktisk og tidlig-behandlende legemiddel? Jeg forstår ikke denne motstanden mot et legemiddel som er benyttet i flere tiår og som ikke har dokumenterte skadevirkninger. I en krisesituasjon -og vi er fortsatt i følge myndighetene inne i en pandemi- er det  helt vanlig å prøve ut alle trygge mulige løsninger og tiltak. Men når det gjelder Covid-19 er "tiltakene" ofte begrenset til "gå hjem og ta det med ro og hvis du blir  veldig dårlig kan du komme til sykehuset". I lys av den usaklige og mest sannsynlig  helseskadelige skremselspropagandaen som dette og andre legemidler er blitt utsatt for, skal man ikke se bort fra de ansvarlige personene i helsevesenet vil bli gjort ansvarlig for mange tragiske skjebner.

Jeg er fortsatt åpen for at det kan fungere, men jeg har ennå ikke sett bevis som virker overbevisende i større eller mindre grad. Og når jeg ser alle som fortsatt klamrer seg til den Japan-historia, blir jeg mer og mer i tvil om det i det hele tatt kan fungere.

Det er i sannhet en underlig holdning. Litt som å si at man tror man "kan" bli "litt gravid." Men spørsmålet er ikke besvart: Mener du det er ok å benytte Ivermectin som profylaktisk og tidlig-behandlende legemiddel?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Ex-administrator

Quote from: Water on 24.03.2022, 17:56:27
Se vedlagte lenker for meget relevant informasjon om medisinering av covid fra lege Peter Dvergsdal.

https://www.document.no/2021/12/02/doctv-spesial-document-moter-dr-peter-dvergsdal-live-sending/

https://hemali.no/siste/lege-helsedirektoratet-holder-tilbake-medisiner-mot-covid-19-skal-folk-do/

Årsakene til at de ikke bruker Molnupiravirer godt beskrevet:
QuoteMolnupiravir er undersøkt blant annet i studien MOVE-OUT (nejm.org), for pasienter ikke innlagt i sykehus og fase 2/3 studien MOVE-IN (evidence.nejm.org) for pasienter innlagt for covid-19.

Det er per i dag ikke overbevisende dokumentert at molnupiravir reduserer risikoen for  sykehusinnleggelse og alvorlig forløp av covid-19. Myndigheter, kliniske fagmiljøer og pasient- og brukerrepresentanter vurderer det derfor som akseptabelt å avvente europeiske legemiddelmyndigheters vurdering av kvalitet, effekt og sikkerhet for molnupiravir.

Vedlegg: Tabell fra MOVE-IN-studien som viser at Molnupiravir ikke hjelper i det hele tatt.

Ex-administrator

Quote from: ConTrari1 on 25.03.2022, 09:11:00
Quote from: Administrator on 24.03.2022, 08:33:05
Quote from: ConTrari1 on 23.03.2022, 14:47:43
Quote from: Administrator on 23.03.2022, 14:00:41
Som nevnt før: Det kan godt hende Ivermectin har en effekt, men den Japan-historia er bare bogus. Det har jeg ettertrykkelig dokumentert her i denne tråden.

Når man ikke kan gå tilbake på noe slikt, selv om man får opplysninger på det (Nova har fått tydelig beskjed i kommentarfeltet), tyder det på at det ligger noe helt annet bak enn et ønske om at sannheten skal fram.

Jeg må nesten spørre deg: Mener du det er ok å benytte Ivermectin som profylaktisk og tidlig-behandlende legemiddel? Jeg forstår ikke denne motstanden mot et legemiddel som er benyttet i flere tiår og som ikke har dokumenterte skadevirkninger. I en krisesituasjon -og vi er fortsatt i følge myndighetene inne i en pandemi- er det  helt vanlig å prøve ut alle trygge mulige løsninger og tiltak. Men når det gjelder Covid-19 er "tiltakene" ofte begrenset til "gå hjem og ta det med ro og hvis du blir  veldig dårlig kan du komme til sykehuset". I lys av den usaklige og mest sannsynlig  helseskadelige skremselspropagandaen som dette og andre legemidler er blitt utsatt for, skal man ikke se bort fra de ansvarlige personene i helsevesenet vil bli gjort ansvarlig for mange tragiske skjebner.

Jeg er fortsatt åpen for at det kan fungere, men jeg har ennå ikke sett bevis som virker overbevisende i større eller mindre grad. Og når jeg ser alle som fortsatt klamrer seg til den Japan-historia, blir jeg mer og mer i tvil om det i det hele tatt kan fungere.

Det er i sannhet en underlig holdning. Litt som å si at man tror man "kan" bli "litt gravid." Men spørsmålet er ikke besvart: Mener du det er ok å benytte Ivermectin som profylaktisk og tidlig-behandlende legemiddel?

Det er ikke i sannhet en underlig holdning å la være å ta medisin som kanskje virker. Jeg har kun sett anekdotiske bevis på Ivermectin, blandet med et vell av usannheter (som jeg har dokumentert gang på gang). Da er det tryggest å holde seg langt unna. Men kommer det en studie som viser at det funker, kjør på.

translator

#831
Ganske bisarr å diskutere et legemiddel (Ivermectin) som er blitt brukt over lang tid og er (meg bekjent) uten bivirkninger når man sammenligner med dette:

QuoteListen over bivirkninger inkluderer alt fra blodpropp, hjertebetennelse og kreft til AIDS-tilstander i kroppen. Man må spørre seg om risikoen ved vaksinene står i forhold til risikoen for bivirkninger. For yngre årganger er risikoen ved bivirkninger større. Samtidig får vi vite at Center for Disease Control i USA nylig barberte vekk 25 prosent av innleggelsene for barn. De var feilaktig oppgitt som covid. Det har kommet flere slike innrømmelser som svekker tilliten til systemet.

Nedenfor finner du en brøkdel av avhandlingene og rapportene som burde alarmere helsemyndighetene. Rapportene er tilfeldig valgt; hadde listen vært alfabetisk ordnet, ville vi antagelig ikke hatt unnagjort A.

Cerebral venøs blodprop etter covid 19-vaksinasjon i Storbritannia: et multicenterkohortestudie
Dødelig hjerneblødning etter covid 19-vaksine
Myokarditt etter mRNA-vaksinasjon mod SARS-CoV-2, en case-serie
Tre tilfeller av akutt tromboembolisme hos kvinner etter vaksinasjon mot covid-19
Amerikanske rapporter om cerebral venøs sinus trombose med trombocytopeni etter vaksinasjon med Ad26.COV2.S (mot covid-19), 2. mars til 21. april 2020
Portal venetrombose forbundet med ChAdOx1 nCov-19 vaksine
Forvaltning av cerebral og splanknisk venetrombose forbundet med trombocytopeni hos forsøkspersoner som tidligere var vaksinert med Vaxzevria (AstraZeneca): stillingserklæring fra Det Italienske Selskab for Studiet af Hæmostase og Trombose (SISET)
Vaccine-indusert immuntrombotic trombocytopeni og cerebral venøs sinusstrombose etter vaksinasjon mot covid 19; en systematisk gjennomgang
Trombose med trombocytopeni syndrom forbundet med covid 19-vaksiner
Covid-19 vaksine-indusert trombose og trombocytopeni: en kommentar til et viktig og praktisk klinisk dilemma
Trombose med trombocytopeni syndrom forbundet med covid 19 viral vektorvaksiner
Covid 19-vaksine påført immun trombotiske trombocytopeni: en spirende årsak til splanknik venetrombose
Blodpladernes roller i covid 19-assosiert koagulopati og vaksineindusert immuntrombotisk immuntrombocytopeni (covid)
Autoimmunitetsrøtter til trombotiske hendelser etter COVID-19-vaksinasjon
Cerebral venøs sinusstrombose etter vaksinasjon: Det Forenede Kongeriges erfaringer:
Trombotisk immuntrombocytopeni forårsaket av SARS-CoV-2-vaksine
Myokarditt etter immunisering med covid 19 mRNA-vaksiner hos medlemmer av det amerikanske militæret. Denne artikkelen rapporterer at i «23 mannlige pasienter, herunder 22 tidligere friske militære medlemmer, ble myokardiebetændelse identifisert innen fire dager etter vaksineering».
Trombose og trombocytopeni etter vaksinasjon med ChAdOx1 nCoV-19
Sammenslutningen av myokarditt med BNT162b2 messenger RNA covid 19-vaksine i en sag rekke barn
Trombotisk trombocytopeni etter vaksinasjon med ChAdOx1 nCov-19
Post mortem funn i vaksineindusert trombotisk trombocytopeni (covid-19)
Trombocytopeni, herunder immuntrombocytopeni etter å ha mottatt COVID-19 mRNA-vaksiner innberettet til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)
Akut symptomatisk myokardiebetændelse hos syv unge etter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinasjon
Avasi syv dager etter den annen dose av en mRNA-basert SARS-CoV-2-vaksine. Hjerne MR-skanning avslører en intracerebral blødning (ICBH) i venstre temporal lap i en 52-årig mann
Sammenligning av vaksine-induserte trombotiske episoder mellom ChAdOx1 nCoV-19 og Ad26.COV.2.S vaksiner
Hypoteser bak svært sjeldne tilfeller av trombose med trombocytopeni syndrom etter SARS-CoV-2 vaksinasjon
Blodpropper og blødningsepisoder etter BNT162b2 og ChAdOx1 nCoV-19 vaksinasjon: analyse av europeiske data
Cerebral venøs trombose etter BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2-vaksine
Primær inyrebarkhormon forbundet med trombotisk immuntrombocytopeni fremkalt av Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19-vaksine (VITT)
Myokarditt og perikarditt etter vaksinasjon med COVID-19 mRNA: Praktiske vurderinger for behandlere
Portal venetrombose, der oppstår etter den første dosen SARS-CoV-2 mRNA-vaccine hos en pasient med antiphospholipid syndrom
Tidlige resultater av bivalirudin behandling for trombotisk trombocytopeni og cerebral venøs sinusstrombose etter vaksinasjon med Ad26.COV2.S
Myokarditt, perikarditt og kardiomyopati etter COVID-19-vaksinasjon
Mekanismer for immuntrombose og vaksine-innsatt trombotisk trombocytopeni (VITT) sammenlignet med naturlig SARS-CoV-2 infeksjon
Protrombotisk immuntrombocytopeni etter COVID-19-vaksinasjon
Vaksine-inducert trombotisk trombocytopeni: Det mørke kapittel i en suksesshistorie
Cerebral venøs sinusstrombose negativ for anti-PF4 antistoff uten trombocytopeni etter immunisering med COVID-19 vaksine hos en ikke-komorbid eldre indisk mann behandlet med konvensjonell heparin-warfarin basert på antikoagulasjon
Trombose etter COVID-19-vaksinasjon: mulig forbindelse til ACE
Cerebral venøs sinusstrombose i den amerikanske befolkning etter SARS-CoV-2 vaksinasjon med adenovirus og etter COVID-19
Et sjeldent tilfelle av en midaldrende asiatisk mann med cerebral blodpropp etter AstraZeneca COVID-19 vaksinasjon
Cerebral venøs sinustrombose og trombocytopeni etter COVID-19-vaksinasjon: rapport om et tilfelle i Storbritannia
Immuntrombocytopenisk purpura etter vaksinasjon med COVID-19-vaksine (ChAdOx1 nCov-19)
Antifosfolipid antistoffer og risiko for trombofili etter COVID-19 vaksinasjon: halmen som bryter kamelens rygg?
Vaksine-indusert trombotisk trombocytopeni, et sjelden, men alvorlig tilfelle av vennlig ild i kampen mod COVID-19-pandemien: Hvilken patogenese?
Trombocytopeni og intrakraniell venøs sinusstrombose etter eksponering for AstraZeneca COVID-19-vaksinen
Trombocytopeni etter Pfizer og Moderna SARS-CoV-2 vaksinasjon
Alvorlig, refraktær immun trombocytopeni som oppstår etter SARS-CoV-2-vaksine
Purpurisk utslett og trombocytopeni etter mRNA-1273 (Moderna) COVID-19-vaksine
COVID-19-vaksinasjon: opplysninger om forekomster av arterielle og venøse trombose ved hjelp av data fra VigiBase: Cerebral venøs blodprop i forbindelse med vaksinen mod covid-19 i Tyskland: Cerebral venøs trombose etter BNT162b2 mRNA-vaksinasjon av BNT162b2 mot SARS-CoV-2
Viktigheten av å anerkjenne cerebral venøs trombose etter anti-covid 19-vaksinasjon
Trombose med trombocytopeni etter messenger RNA-vaksine -1273
Blodpropper og blødninger etter BNT162b2 og ChAdOx1 nCoV-19 vaksinasjon: en analyse av europeiske data
Første dose av ChAdOx1 og BNT162b2 COVID-19 vaksiner og trombocytopeniske, tromboemboliske og hæmoragiske begivenheter i Skotland
Forverring av immuntrombocytopeni etter COVID-19-vaksinasjon
Første rapport om en ny iTTP-episode forbundet med en COVID-19 mRNA-basert anti-COVID-19-vaksine
PF4-immunoassayer og vaksinert trombotiske trombocytopeni
Antistoffepitoper i vaksine-indusert immuntrombotisk trombocytopeni
Myokardiebetennelse med COVID-19 mRNA-vaksiner
Myokardiebetennelse og perikarditis etter COVID-19-vaksinasjon
Myokardiebetennelse i tidsmessig forbindelse med covid-19-vaksinasjon
COVID-19-vaksinasjon forbundet med myokardiebetennelse hos unge
Akutt myokardiebetenndelse etter administrering av BNT162b2b2 vaksine mod covid-19
Tidsmessig sammenheng mellom COVID-19-vaksine Ad26.COV2.S og akutt myokardiebetennelse: saksrapport og gjennomgang av litteraturen
COVID-19 vaksineindusert myokarditt: en caserapport med gjennomgang av litteraturen
Potentiel sammenheng mellom COVID-19-vaksine og myokardiebetændelse: kliniske og CMR-resultater
Gjentagelse av akutt myokarditt tidsmessig forbundet med mottagelse av mRNA-sykdomsvaksine 2019 (COVID-19) hos en mannlig tenåring
Fulminant myokarditt og systemisk hyperbetennelse tidsmessig forbundet med BNT162b2 COVID-19 mRNA-vaksinasjon hos pasienter
Akutt myokardittbetennelse etter administrering av BNT162b2-vaksine
Myokarditt etter vaksinasjon med BNT162b2 hos en frisk mann
Akutt myokarditt etter Comirnaty (Pfizer) vaksinasjon hos en frisk mann med en tidligere SARS-CoV-2-infeksjon
Myoperikarditt etter Pfizer mRNA COVID-19-vaksinasjon hos ungdom
Perikarditt etter administrering av BNT162b2 mRNA COVID-19 mRNA-vaksine
Akutt myokarditt etter vaksinasjon med SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA
Tidsmessig forhold mellom den andre dosen av BNT162b2 mRNA Covid-19-vaksine og hjerteinvolvering hos en pasient med en historie med SARS-COV-2-infeksjon
Myoperikarditt etter vaksinasjon med COVID-19 mRNA hos ungdom i alderen 12 til 18 år
Akutt myokarditt etter SARS-CoV-2-vaksinasjon hos en 24 år gammel mann
Viktig informasjon om myoperikarditt etter vaksinasjon med Pfizer COVID-19 mRNA hos ungdom
En serie pasienter med myokarditt etter vaksinasjon mot SARS-CoV-2 med mRNA-1279 og BNT162b2
Takotsubo kardiomyopati etter vaksinasjon med mRNA COVID-19
COVID-19 mRNA-vaksinasjon og myokardbetennelse
COVID-19-vaksine og myokarditt
Epidemiologi og kliniske trekk ved myokarditt / perikarditt før introduksjonen av COVID-19 mRNA-vaksinen hos koreanske barn: en multisenterstudie
COVID-19-vaksiner og myokarditt
Myokarditt og andre kardiovaskulære komplikasjoner av covid-19 mRNA-baserte covid-19 vaksiner
Myokarditt, perikarditt og kardiomyopati etter covid-19 vaksinasjon
Myokarditt med covid-19 mRNA-vaksiner
Forening av myokarditt med covid-19 mRNA-vaksine hos barn
Forening av myokarditt med COVID-19 messenger RNA-vaksine BNT162b2 i en saksserie med barn
Myokarditt etter immunisering med COVID-19 mRNA-vaksiner hos medlemmer av det amerikanske militæret
Myokarditt oppstår etter immunisering med COVID-19 mRNA-baserte COVID-19 vaksiner
Myokarditt etter immunisering med Covid-19 mRNA
Pasienter med akutt myokarditt etter vaksinasjon med COVID-19 mRNA
Myokarditt assosiert med vaksinasjon med COVID-19 mRNA
Symptomatisk akutt myokarditt hos 7 ungdommer etter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinasjon
Kardiovaskulær magnetisk resonansavbildning resulterer i unge voksne pasienter med akutt myokarditt etter COVID-19 mRNA-vaksinasjon: en saksserie
Kliniske retningslinjer for ungdom med myokarditt og perikarditt etter vaksinasjon med COVID-19 mRNA
Hjerteskanning av akutt myokarditt etter vaksinasjon med COVID-19 mRNA
Kasusrapport: akutt myokarditt etter andre dose mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA-vaksine
Myokarditt / perikarditt assosiert med COVID-19-vaksine
Forbigående hjerteskade hos ungdom som får BNT162b2 mRNA COVID-19-vaksinen
Perimyocarditt hos ungdom etter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksine
Den nye COVID-19 mRNA-vaksineplattformen og myokarditt: ledetråder til den mulige underliggende mekanismen
Akutt myokardskade etter COVID-19-vaksinasjon: en saksrapport og gjennomgang av gjeldende bevis fra databasen for vaksinebivirkningsrapportering
Vær oppmerksom på risikoen for bivirkninger etter covid-19-vaksinasjon
Myokarditt assosiert med covid-19-vaksinasjon: ekkokardiografi, hjertetomografi og magnetisk resonansavbildning
Dybdevurdering av et tilfelle av mistenkt myokardbetennelse etter andre dose covid-19 mRNA-vaksine
Forekomst av akutt hjerteinfarkt etter COVID-19-vaksinasjon: bare en tilfeldighet eller snarere en vaksinasjonsrelatert autoimmun myokarditt?
Tilbakefall av akutt myokarditt tidsmessig assosiert med mottak av mRNA sykdomsvaksine 2019 (COVID-19) hos en mannlig tenåring
Myokarditt etter SARS-CoV-2-vaksinasjon: en vaksineindusert reaksjon?
Selvdiagnostisert myokarditt med brystsmerter og ST-segmentforhøyelse hos ungdom etter vaksinasjon med BNT162b2 mRNA-vaksinen
Myoperikarditt hos en tidligere frisk ung mann etter covid-19-vaksinasjon: Kasusrapport
Biopsidokumentert lymfatisk myokarditt etter den første COVID-19 mRNA-vaksinasjonen hos en 40 år gammel mann: saksrapport
Innsikt fra en murin modell av COVID-19 mRNA-vaksineindusert myoperikarditt: utilsiktet intravenøs injeksjon av en vaksine kan forårsake myoperikarditt
Uvanlig presentasjon av akutt perimyocarditt etter moderne SARS-COV-2 mRNA-1237 vaksinasjon
Perimyocarditt etter den første dosen av mRNA-1273 SARS-CoV-2 (moderne) mRNA-1273-vaksine hos en ung frisk mann: kasusrapport
Akutt myokarditt etter andre dose SARS-CoV-2-vaksine: serendipitet eller årsakssammenheng
Rabdomyolyse og fasciitt forårsaket av COVID-19 mRNA-vaksinen
COVID-19 vaksineindusert rabdomyolyse: kasusrapport med litteraturgjennomgang
GM1 gangliosid antistoff og COVID-19-relatert Guillain Barre syndrom: kasusrapport, systemisk gjennomgang og implikasjoner for vaksineutvikling
Guillain-Barré syndrom etter AstraZeneca COVID-19 vaksinasjon: årsakssammenheng eller tilfeldig sammenheng
Sensorisk Guillain-Barré-syndrom etter ChAdOx1 nCov-19-vaksine: rapport om to tilfeller og litteraturgjennomgang
Guillain-Barrés syndrom etter den første dosen av sars-CoV-2-vaksine: en midlertidig forekomst, ikke en årsakssammenheng
Guillain-Barrés syndrom presenteres som ansiktsdiplegi etter vaksinasjon med COVID-19: en saksrapport
Guillain-Barrés syndrom etter den første injeksjonen av ChAdOx1 nCoV-19-vaksine: første rapport
SARS-CoV-2-vaksiner er ikke trygge for de med Guillain-Barre syndrom etter vaksinasjon
Akutt hyperaktiv encefalopati etter COVID-19-vaksinasjon med dramatisk respons på metylprednisolon: en saksrapport
Ansiktsnerveparese etter administrering av COVID-19 mRNA-vaksiner: analyse av egenrapportdatabase
Nevrologiske symptomer og endringer i nevroavbildning relatert til COVID-19-vaksine: Årsak eller sjanse
Nyoppstått refraktær status epilepticus etter ChAdOx1 nCoV-19 vaksinasjon
Akutt myelitt og ChAdOx1 nCoV-19-vaksine: tilfeldig eller årsakssammenheng
Bells parese og SARS-CoV-2-vaksiner: en fortellende historie
Bells parese etter den andre dosen av Pfizer COVID-19-vaksine hos en pasient med en historie med tilbakevendende Bells parese
Akutt oppstått sentral serøs retinopati etter immunisering med COVID-19 mRNA-vaksine
Bells parese etter covid-19-vaksinasjon: kasusrapport
Et akademisk sykehus opplever å vurdere risikoen for COVID-19 mRNA-vaksine ved å bruke pasientens allergihistorie
COVID-19-vaksineindusert aksillær og brystlymfadenopati i PET
ANCA-assosiert vaskulitt etter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksine
Sene kutane reaksjoner etter administrering av COVID-19 mRNA-vaksiner
COVID-19 vaksineindusert rabdomyolyse: kasusrapport med gjennomgang av litteraturen
Kliniske og patologiske korrelasjoner av hudreaksjoner på COVID-19-vaksine, inkludert V-REPP: en registerbasert studie

Dette er bare begynnelsen på listen. Den kunne forlenges med en faktor på minst ti. Og den blir lengre og lengre hver dag.

https://www.document.no/2022/03/25/forskningen-pa-covid-19-begynner-a-bli-ubehagelig-for-myndighetene/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Ex-administrator

Sånn sett bort fra at et stort antall av disse studiene sannsynligvis ser på nøyaktig de samme tilfellene (av de første 55 er det 77 ord som begynner på "trombo-"), at antall tilfeller på ingen måte kan utledes fra titlene alene, og at jeg selvfølgelig ikke har tid til å lese gjennom konklusjonene i hver enkelt studie:

Hvor er alle likene?

Hvis det er så ille som du/Document prøver å framstille det, skulle det gjort et solid innhogg i befolkningen. Hvor finner vi alle disse?

I artikkelen henvises det også til en tweet som nevner alle bivirkninger som Pfizer har listet opp. Så må jeg selvfølgelig gjenta at dette er ALLE symptomer registrert hos ALLE som har tatt vaksinen. Det er ikke en liste over bivirkninger som SKYLDES vaksinen. Det er rett og slett en komplett liste over alle helseproblemer folk har hatt, uavhengig om vaksinen er skyld i det eller ikke. Når det fremstilles så latterlig ut av kontekst og man tror på det, skjønner jeg jo at folk er skeptiske.


PS: Document kan heller ikke ha hatt tid til å lese gjennom studiene. Hvis de hadde det, hadde de sikkert hatt tid til å bruke noe annet enn Google Translate til å oversette listen over studier også.

translator

#833
Quote from: Administrator on 28.03.2022, 08:56:54
Sånn sett bort fra at et stort antall av disse studiene sannsynligvis ser på nøyaktig de samme tilfellene (av de første 55 er det 77 ord som begynner på "trombo-"), at antall tilfeller på ingen måte kan utledes fra titlene alene, og at jeg selvfølgelig ikke har tid til å lese gjennom konklusjonene i hver enkelt studie:

Hvor er alle likene?

Hvis det er så ille som du/Document prøver å framstille det, skulle det gjort et solid innhogg i befolkningen. Hvor finner vi alle disse?

I artikkelen henvises det også til en tweet som nevner alle bivirkninger som Pfizer har listet opp. Så må jeg selvfølgelig gjenta at dette er ALLE symptomer registrert hos ALLE som har tatt vaksinen. Det er ikke en liste over bivirkninger som SKYLDES vaksinen. Det er rett og slett en komplett liste over alle helseproblemer folk har hatt, uavhengig om vaksinen er skyld i det eller ikke. Når det fremstilles så latterlig ut av kontekst og man tror på det, skjønner jeg jo at folk er skeptiske.


PS: Document kan heller ikke ha hatt tid til å lese gjennom studiene. Hvis de hadde det, hadde de sikkert hatt tid til å bruke noe annet enn Google Translate til å oversette listen over studier også.

Jeg tror det minste problemet med denne listen er Google Translate.

Du spør hvor "likene" er. Vi HAR jo de da, men de store mediene er totalt uinteresserte så lenge det ikke dreier seg om en kjendis. Og knapt nok da også, for det var bare lokale medier som var opptatt av hva som skjedde med deres stortingsrepresentant:

https://www.oa.no/stortingspolitiker-orsal-johansen-fikk-blodpropp-og-nyresvikt-fire-uker-etter-vaksine/s/5-35-1363418 (bak betalingsmur)

QuoteMorten Ørsal Johansen fikk første dose av Pfizer-vaksinen like før sommerferien. Fire uker senere hadde en blodpropp ført til nyresvikt for 56-åringen.

Nå er Ørsal Johansen ute av Stortinget og derfor ikke lenger en interessant person for media, heller ikke lokalt. Dette var etter første dose. Hva skjedde videre? Er han blitt frisk igjen, har han tatt flere doser? Vi vet ikke.

Det kan virke som Norge har fått relativt "snille" batcher. Dette kan delvis skyldes den store avsløringen norske leger gjorde av Astra-Zenica-vaksinen, som deretter ble tatt bort fra vaksineprogrammet i Norge, men ikke i andre land. Superartisten Eric Clapton ble syk etter Astra-Zenica-vaksinen, men ble persona non grata i media etter at han gikk ut offentlig med det. Jeg har hørt mange historier på svenske Swebbtv (som har et eget innringningsprogram to ganger i uken) om folk som forteller om bekjente som har blitt alvorlig syke eller dødd etter corona-vaksine eller helsepersonell som forteller hva de ser på sykehusene. Også programlederne Michael Wilgert og Lars Bern har fortalt at dette har skjedd med (tidligere friske) folk i deres egen omgangskrets. Jeg tror ikke dette er noe de bare finner på.

https://swebbtv.se/w/p/8ff41745-b7e3-492f-abf5-593fe71b30c3

Også er det jo, slik du er inne på, at legene og sykehusene ble belønnet for å registrere pasienter som døde med covid. Under den store bølgen i Sverige var det ikke grenser for hva som ble tatt med på statistikken over covid-døde; hvis du var drept i en trafikkulykke og det på sykehuset ble konstatert covid (med den høyst upålitelige PCR-testen), så var du med i den statistikken. Men: når pasienter i dag går til legen fordi de har blitt syke like etter å ha fått covid-vaksine, så sitter det svært langt inne for legen å konstatere at diagnosen kan være et resultat av vaksinen.

Derfor er den offisielle statistikken ikke til å stole på. Leger og andre medisinske fagfolk blir instruert av sine ledere og eiere om hva det er ønsket de skal rapportere, og hva som ikke er ønsket. Dette er på samme måten som forskere blir instruert på at hvis de publiserer at klimaendringer er årsaken, så får de penger til forskningen sin. Publiserer de at klimaendringer ikke er årsaken, så blir de uglesett av sine (overbeviste eller pengebevisste) kolleger og karrieren kan brått være over.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Ex-administrator

Hvor er alle likene hen?

Hvor er statistikken som viser at vaksinerte har dødd i stort monn? Hvor er tallene?

translator

Quote from: Administrator on 29.03.2022, 11:11:41
Hvor er alle likene hen?

Hvor er statistikken som viser at vaksinerte har dødd i stort monn? Hvor er tallene?

som man roper i skogen, får man svar
(uttrykket viser til at et ekko svarer med ens egne ord)
ORDTAK  man får svar som passer til ens eget spørsmål eller reaksjon som svarer til ens egen oppførsel ; man får svar på tiltale
https://naob.no/ordbok/rope
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Ex-administrator

#836
Quote from: translator on 29.03.2022, 18:41:08
Quote from: Administrator on 29.03.2022, 11:11:41
Hvor er alle likene hen?

Hvor er statistikken som viser at vaksinerte har dødd i stort monn? Hvor er tallene?

som man roper i skogen, får man svar
(uttrykket viser til at et ekko svarer med ens egne ord)
ORDTAK  man får svar som passer til ens eget spørsmål eller reaksjon som svarer til ens egen oppførsel ; man får svar på tiltale
https://naob.no/ordbok/rope
Problemet ditt er at du forfekter en hypotese om at vaksinene har forsårsaket død og sykdom i stort monn, men samtidig kan du ikke vise til noen tall, statistikker eller bevis for at dette har skjedd. Innringere til svensk web-TV betyr dessverre ingenting i denne sammenhengen, det tror jeg du vet godt. Hvis slike anekdotiske bevis betyr noe, kan jeg like godt si følgende: Ingen jeg kjenner har dødd eller fått alvorlig sykdom av vaksinen. Ingen jeg kjenner har nevnt at noen de kjenner har dødd eller fått alvorlig sykdom av vaksinen. I hele byen der jeg bor (25 000 innbyggere) har jeg ikke hørt om ett eneste tilfelle av vaksinebivirkninger ut over at enkelte har følt seg dårlige i 1-2 dager. Ergo er vaksinen trygg. Du må jo være enig hvis du tror på slike bevis?

Hvis det er så ille som du sier, hadde vi sett flere dødsannonser, merkbart frafall i alle samfunnslag, ekstreme belegg i helsevesenet, hysterisk oppgang i medisinbruk og en stor impact på det aller meste. På verdensbasis.

I stedet ruller det meste videre. Har du noen tall på det motsatte? Noe som helst?

translator

Quote from: Administrator on 30.03.2022, 10:24:44
Hvis det er så ille som du sier, hadde vi sett flere dødsannonser, merkbart frafall i alle samfunnslag, ekstreme belegg i helsevesenet, hysterisk oppgang i medisinbruk og en stor impact på det aller meste. På verdensbasis.

I stedet ruller det meste videre. Har du noen tall på det motsatte? Noe som helst?

Tja..

QuoteAustralian hospitals are overwhelmed with double and triple vaccinated heart attack, stroke, and blood clot patients, and ambulances there are the busiest ever in history.

No one seems to know what's causing this, but politicians believe that the fourth and fifth booster shots will return everything back to normal!

https://gab.com/BeachMilk/posts/108130253243900418
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Ex-administrator

BEACHMILK melder at vaksinerte oversvømmer sykehusene.

Tar med en video som viser noe HELT annet.

Hvem er BEACHMILK, hva er kilden for påstanden om vaksinerte?

translator

Quote from: Administrator on 18.04.2022, 20:42:38
BEACHMILK melder at vaksinerte oversvømmer sykehusene.

Tar med en video som viser noe HELT annet.

Hvem er BEACHMILK, hva er kilden for påstanden om vaksinerte?

Hvordan VET du at den videoen viser noe "HELT annet"?

Det heter at ingen er så blind som den som ikke vil se. Er det du eller jeg?
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund