Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

stjakobs

Det jobbes i alle fall med saken. Her er en pressemelding fra det farmasøytiske firmaet Kowa (oversatt gjennom DeepL):

QuoteBekreftet antiviral effekt av Kowa ivermectin på "Omicron-stamme"

("Kowa") kunngjorde i dag at i en felles studie (ikke-klinisk studie) med Kitasato University, har den bekreftet at prøvemedisinen ivermectin, som brukes i en fase III klinisk studie (utviklingskode: K-237) for behandling av nye koronavirusinfeksjoner (SARS-CoV-2), har samme antivirale effekt mot eksisterende muterte stammer (I tillegg til de eksisterende mutantstammene (alfa-beta-gamma-delta), har Kowa bekreftet at ivermectin har samme antivirale effekt mot Omicron-stammen. Som annonsert i juli 2021, har Kowa mottatt en forespørsel direkte fra professor Satoshi Omura ved Kitasato University, vinner av Nobelprisen i fysiologi eller medisin, om å gjennomføre en klinisk utprøving av ivermectin som behandling for nye koronavirusinfeksjoner. som et farmasøytisk selskap for å bidra til behandling av nye koronavirusinfeksjoner og beskytte befolkningens helse, så gjennomfører vi kliniske studier for å bekrefte effektiviteten og sikkerheten til ivermektin i forbindelse med nye koronavirusinfeksjoner. Ivermectin har blitt distribuert av Verdens helseorganisasjon (WHO) i de berørte områdene i mer enn 30 år som et middel mot parasittinfeksjoner. Det har vist seg så trygt at frivillige distribuerer det direkte til folk, spesielt i noen afrikanske land. Ivermectin har også blitt rapportert å hemme den intracellulære inngangen og replikasjonen av SARS-CoV-2 og forventes å bli brukt som et medikamentflyttemiddel for behandling av nye koronavirusinfeksjoner (tabletter). Selv om denne kliniske studien skiller seg fra doseringen og administreringen som allerede er godkjent for behandling av parasittiske infeksjoner, er vi i ferd med å bekrefte dens effektivitet og sikkerhet i kliniske studier. Kowa vil gi et lite bidrag til behandlingen av nye koronavirusinfeksjoner ved å bekrefte den kliniske effekten av ivermektin mot SARS-CoV-2 og gjøre det tilgjengelig for publikum så snart som mulig.

Selv om det er rapportert bivirkninger i utlandet som har oppstått ettersom pasienter har brukt ivermectin til veterinærbruk, som har et høyt innhold som er farlig for mennesker, vil Kowa fortsette å gjennomføre kliniske studier med ivermectin i henhold til de strenge standardene , fastsatt i Good. Clinical Practice (GCP), som er standarden for gjennomføring av kliniske studier på legemidler på mennesker. Vi gjennomfører kliniske studier med ivermektin.

Public Relations Department (Tokyo) 3-4-14 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo TLF: 03-3279-7392 Hovedkontor (Nagoya) 3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Nagoya


Lenke til meldingen:  https://www.kowa.co.jp/news/2022/press220131.pdf

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Ex-administrator

Det kan se lovende ut, men merk at dette er innledende resultater fra en ikke-klinisk studie, og flere andre midler som har virket bra mot virus direkte, har hatt liten eller ingen virkning når det gis som medikament.

Mer rundt dette her (mine uthevinger): https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/japans-kowa-says-ivermectin-effective-against-omicron-phase-iii-trial-2022-01-31/
QuoteJapanese trading and pharmaceuticals company Kowa Co Ltd on Monday said that anti-parasite drug ivermectin showed an "antiviral effect" against Omicron and other coronavirus variants in joint non-clinical research.
...
The use of ivermectin to treat COVID-19 is currently being investigated in a UK trial run by the University of Oxford. The researchers said on Monday that it was still under way and they did not want to comment further until they have results to report.
...
Many potential COVID-19 treatments that showed promise in test tubes, (...) failed to show benefit for COVID-19 patients once studied in clinical trials.

Water

Lege Dvergsdal er langt fremme på behandling av virussykdommer. Han trekker frem et par andre legemidler fremfor ivermectin:

QuoteI mellomtiden gir legen blant annet Ivermectin og Hydroksoklorokin til pasienter med Covid-19.
– Men disse har mye dårligere effekt enn Favipiravir og Molnupiravir. Ivermectin og Hydoksoklorokin stopper ikke produksjonen av virus, de hemmer kun transport av disse. Derfor egner de seg mest forebyggende.

Kilde:
https://hemali.no/siste/lege-helsedirektoratet-holder-tilbake-medisiner-mot-covid-19-skal-folk-do/

Hemali har forøvrig mye stoff om covid.

translator

Svensk vaksinestudie ble stoppet – ble vurdert å kunne redusere tilliten til legemiddel­selskapene

Sveriges vaksinasjoner mot covid-19 startet 27. desember 2020. Allerede i februar sendte helseregionen i Uppsala inn en søknad om å gjennomføre en studie for å undersøke vaksinene. Hensikten var å sammenligne effektiviteten til de tre covid-19-vaksinene som var en del av det svenske vaksinasjonsprogrammet, det vil si vaksinene fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca.

(...)

Allerede 10. mars meldte Etikprövningsnämnden at studien var avvist. I vedtaket heter det innledningsvis at «alle registrerte vaksiner har god effekt», at «fremdeles kjente bivirkninger har vist seg å være milde uten alvorlig forløp» og at forskjellene som er observert mellom vaksinene hadde «skapt bekymring og nøling blant publikum for å vaksinere seg i det hele tatt eller med en bestemt vaksine». Hvordan Folkhälsomyndigheten visste alt dette allerede et par måneder ut i vaksinasjonskampanjen og uten at noen av vaksinene hadde gjennomgått de normale testfasene, er et mysterium. Det var jo nettopp den sikkerheten Uppsala-studien ønsket å undersøke!

Etikprövningsnämnden gir deretter sin begrunnelse for avslaget:

«Studien riskerar att ifrågasätta vaccinernas effektivitet och framhålla risker och eventuella skillnader mellan vaccinerna, och därmed störa målet att snabbt vaccinera riskgrupper och övriga befolkningen. Biverkningar och bristande effekt får istället fångas på annat sätt. Studien avslås då nämnden anser att den riskerar att skada ambitionen att genomföra en vaccination av befolkningen, vilket inte är etiskt försvarbart. Nämnden bedömer denna risk vara hög.»

Forskerne ble dermed nektet å gjennomføre studien, da det ble vurdert å innebære høy risiko for at folk ikke ville la seg vaksinere dersom de hadde tilgang til fakta om vaksinen. Men Folkhälsomyndighetens oppgave er å sørge for at vitenskapelige undersøkelser gjennomføres på en etisk forsvarlig måte – ikke å sette etiske verdier ved at forskningsresultatet kan påvirke politiske beslutninger. Likevel fokuserer Folkhälsomyndigheten på at «ambisjonen om å vaksinere befolkningen» kan bli negativt påvirket dersom befolkningen får tilgang til fakta om de undersøkte legemidlene, og og det er denne påvirkningen som ikke anses som etisk forsvarlig.


https://www.document.no/2022/02/01/svensk-vaksinestudie-ble-stoppet-ble-vurdert-a-kunne-redusere-tilliten-til-legemiddelselskapene/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

NorgesRøst skriver i kommentarfeltet på document.no:

Det blir vel stadig tydeligere for stadig flere, at en allianse av politikere og bedriftsledere i store selskaper utnytter pandemien med det formål å knuse nasjonale økonomier og introdusere en global digital valutaenhet. Når EU-ledere er mer opptatt av å bruke koronapass for å hindre spredning enn å jobbe med å forebygge at nye vinruser ikke "detter" ut av laboratorier, så forteller det at det er kontroll og ikke helsebekymringer som er hovedmotivet som styrer dem.

Og hvordan har det seg egentlig at 190 regjeringer verden over endte opp med de mer eller mindre de samme Covid-19-tiltakene i form av nedstengninger, maskepåbud og vaksinekort? Svaret ligger muligens i Schwabs Young Global Leaders school, globalistens utklekkingsanstalt for nye Davos-administratorer (og Gud skal vite at vi etter hvert har fått mange av dem i politiske toppstillinger også i Norge!) under ledelse av Klaus Schwab og World Economic Forum. De som håndplukkes til dette utdanningsprogrammet er ofte enkle mennesker med store tanker om seg selv.

Målet med skoleringen er å strømlinjeforme tenkningen til kommende ledere i hvert land slik at elitene og agendaen deres harmoniseres. De som plukkes ut danner senere et slags salgslaug av selgere med korrekt politisk budskap. Enten de blir statsledere, ministre, ledere av finansielle institusjoner, ledere av medier, utdanningsinstitusjoner eller NGO-er, helseledere eller ledere i statsforvaltningen, så er målet at de skal selge narrativene. På fruktene skal treet kjennes. Vi ser nå at nasjoner og husholdningers rikdommer, formuer og sjølråderett nå suges ut og akkumuleres hos verdens absolutt rikeste. Det samme skjer vi med den globale makten. Det er ikke politikernes oppgave å formulere politikk. Det er det maktens bakmenn som gjør. Politikernes oppgave er å selge budskapet.

Systemet som oligarkiet har bygget seg er innfløkt, sinnrikt og kreativt. De jobber gjennom internasjonale fora og gjennom sine medier og NGO-er. Gjennom EU og internasjonale handelsavtaler er det nå et globalt lovverk som beskytter deres interesser. Og de har fått kineserne med på prosjektet fordi det har vært til gjensidig fordel. Enn så lenge!!!

Klaus Schwabs skole skolerer COVID diktatorer i hele den vestlige verden. Det forklarer hvorfor massepsykosen så lett bet seg fast og pandemi-narrativene fikk slik prominent plass over natten. Og ikke glem at Verdens Økonomiske Forum sammen med The Johns Hopkins Center for Health Security og Bill & Melinda Gates Foundation var de tre hovedsponsorene som stod bak corona-simuleringen Event 201, som ble gjennomført i New York i oktober 2019, antagelig samtidig som de første ansatte i i Wuhan-laboratoriet begynte å bli syk av covid-19, og bare en måned før viruset brøt ut for fullt i Wuhan.

Det var disse tre "helse"-aktørene som la frem anbefalingene som det internasjonale samfunnet skulle følge neste gang det kom en pandemi. Rett etter simuleringen Event 201 kom den jammen, og til alt overmål var det et corona-virus akkurat slik de hadde øvd på. Sikkert også det bare helt tilfeldig. Og hovedanbefalingen fra Event 201 var selvsagt at landenes myndigheter rask skulle ta kontroll over informasjonsformidlingen i forbindelse med en pandemi og stenge ned alternativ informasjon.

Disse helt åpenlyse hendelsene er helt sikkert ingen konspirasjon. Bare en konspirasjonsteori fra et ukritisk og uvitende menneske som ikke klarer å se virkeligheten slik den er. For kritiske spørsmål skal bare godkjente globalist-lojale medier som driver med skikkelig gravejournalistikk, stille. Vi har jo vår hjemlige Faktisk.no. Og merkelig nok oppstod også slike sannhetskommisjoner i en rekke vestlige land parallelt nærmest over natten. Sikkert også det bare en ren tilfeldighet uten at det bar vært mektige globale aktører som har trukket i noen stenger.

Verden blir ikke bedratt. Verden ønsker å bli bedratt. Det er det som er det tragiske. Og i mellomtiden blir de kloke stadig klokere, og de dumme stadig dummere. Akkurat som Alexander skrev i avslutningen av novellen Karen, den unge og troskyldige krovertinnen som ble bedratt av postmannen og endte sitt liv i torvgraven, akkurat som revene også ligger på lur mellom klittene for å fange sine harer som bytte.


https://www.document.no/2022/02/03/sa-lenge-det-finnes-mennesker-som-robert-malone-er-det-hap/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#756
Enda et godt bidrag (jeg er stadig i det samme kommentarfeltet på document.no). Benny Andre Johansen skriver:

Det er fascinerende hvordan offentligheten nå forsøker å avvise Malone som en pretensiøs, tullete "nobody" - når det så sent som i september var en stor artikkel i Nature som nettopp beskriver hva han bidro med inn i (og kontroversene rundt) mRNA-teknologien.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w

Men etter at han de siste månedene er blitt stadig mer kritisk og politisk, løftes han nå inn i kategorien "tullebukker vi ikke må lytte til". Jeg anbefaler alle som ikke har gjort det, å se samtalen mellom ham og Joe Rogan -
https://rumble.com/embed/vp91g5/

https://www.document.no/2022/02/03/sa-lenge-det-finnes-mennesker-som-robert-malone-er-det-hap/

I forrige uke omtalte NRK (uten å nevne Malone ved navn!) ham som "en lege som er skeptisk til bruken av koronavaksinen og som har blitt en svært populær figur blant vaksineskeptikere." Need I say more...

https://www.nrk.no/urix/spotify-fjerner-musikken-til-neil-young-1.15829291
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#757
Husker dere denne (jeg har hatt den på min Facebook-side siden 2013)?Nå er vi der (bokslagelig talt):

QuoteTenåring uten munnbind ble slått i matbutikk

En tenåring ble slått fordi han ikke hadde på seg munnbind på en matbutikk i Trondheim, melder politiet.

Hendelsen har skjedd på en Rema 1000-butikk, ifølge politiet.

https://www.document.no/2022/02/05/tenaring-uten-munnbind-ble-slatt-i-matbutikk/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Ex-administrator

#758
Quote from: translator on 04.02.2022, 17:02:54
Er det virkelig mulig?Jeg vet ikke hvor det bildet kommer fra, men det ser ikke slik ut på Our world in data. Her er samme periode, samme land:

Ex-administrator

Hvis jeg tar med helt fram til i dag ser det slik ut:

Ex-administrator

Our World in Data, kumulative dødsfall i Norge og Sverige. Man kan vel trygt si at det er mulig å se forskjell.

Telehiv

Observasjon fra den virkelige verden:
Da har jeg omsider fått se noen med corona: Min godt voksne sønn fikk positiv test på torsdag.
Han er dobbeltvaksinert, men som mange andre utviklet han altså sykdommen likevel.
Han utviklet det under opphold hos meg og vi deler dermed karantene sammen her hjemme hos meg til alt er avklart.
Han har ikke vært så veldig syk, først hodepine og deretter gruff i øvre luftveier, og litt feber som gikk fort over.
Skal vel godt gjøres å ikke bli smittet når vi går rett opp i hverandre hele tiden, men personlig har jeg ikke merket noen tydelige symptomer ennå, men vil selvsagt kjøre selvtest ved evt. klare symptomer.

Håpet er uansett at vaksinen (jeg har tatt dobbel Pfizer + 1 boost så sent som i januar nå), som åpenbart ikke hindrer verken smitte eller sykdomsutvikling (fortjener den da betegnelsen "vaksine"?), i alle fall kan redusere alvorligheten. Nå er vel dette ikke tydelig verifisert, da muteringen til mildere virus (omikron-prosessen) parallelt med vaksineringen kan være en like god forklaring på reduserte innleggelser.
Uansett ser vi vel nå snart en ende på interneringsregimene rundt om?
 

Telehiv

#762
Vel, jeg hadde ikke mer enn lagt inn innlegget foran før jeg selv også begynte å få klare covid-symptomer.
Altså akkurat som man kunne frykte; det som fremdeles tillates kalt "vaksinering" synes ikke å ha noen betydning for å få sykdommen.
Og det samme synes å gjelde for vaksinerte såvel som uvaksinerte; de yngre får det mildere enn oss halvgamle. Som om man aldri har blitt "vaksinert".
Nå gjenstår å se hvor mye verre dette blir for trippelvaksinerte meg. Bør helst ikke bli så mye verre nå, det har jeg ikke helse til. 

Bivirkninger
Min sønn har forøvrig gått halv- og helsyk helt siden han fikk vaksineringen, og har rapportert dette til myndighetene. En person som knapt har vært syk i sitt liv tidligere...
Og personlig synes jeg å ha fått en form for narkolepsi av vaksinene; jeg faller brått og uanmeldt i søvn 5-10 ganger for dagen, noe jeg aldri har opplevd før.
Vi får bare håpe at både sykdommen og de nevnte bivirkningene forsvinner for oss begge to.

   

translator

#763
Takk for oppdatering Telehiv! Jeg ønsker selvsagt deg og din sønn god helse og at verken covid eller "vaksinene" vil føre til problemer for dere! Samtidig må jeg si jeg ble overrasket over at du tok "boost"-en etter at du tidligere skrev her at ved en tredje dose kom du til å si stopp. Disse "vaksinene" skal man bare holde seg langt unna. Verken myndigheter eller legemiddelselskapene vil oppgi hva de egentlig inneholder, og det er dessverre grunn til å tro at man går bevisst inn for å skade folks immunforsvar når det kommer rapporter om store forskjeller mellom batchene; dvs. noen batcher fører til svært mange alvorlig syke sammenlignet med andre.

Mot omikron har "vaksinene" absolutt ingen beskyttende effekt, snarere det motsatte. Viruset har mutert fra den opprinnelige Wuhan-varianten (nettopp pga. av alle vaksinene - dette har jeg hørt fra flere leger og virologer i over et år allerede, blant annet Robert Malone) som allerede i utgangspunktet ga en så lav beskyttelse som 0,88 prosent (og ikke de 95 prosent som ble rapportert i mediene) sammenlignet med kroppens eget immunsystem. Ifølge Pfizers egen forskningsrapport startet man med doble blindforsøk hvor halvparten av en utprøvingsgruppe på ca. 40 000 personer ble gitt placebo (dette er vanlig ved utprøving av nye medisiner), men etter talltriksingen som ga 95 % forbedring og førte til godkjenning, ble begge gruppene slått sammen og alle vaksinerte. Dermed har man ikke lenger noen kontrollgruppe for å registrere effektivitet av vaksinen og bivirkninger av den. Men dette er bare begynnelsen. Jeg anbefaler å se hele videoen og vurdere selv...
https://swebbtv.se/w/kjSADGbpqwyjY5VPeXe8cm
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Storjuryens gjennomgang av Corona-pandemien kan nå følges her:

https://www.grand-jury.net/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund