Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

stjakobs

WHO har gått ut med nye anbefalinger. blant annet:

"MODIFIED: Lift or ease international traffic bans as they do not provide added value and continue to contribute to the economic and social stress experienced by States Parties.

The failure of travel restrictions introduced after the detection and reporting of Omicron variant to limit international spread of Omicron demonstrates the ineffectiveness of such measures over time. Travel measures (e.g. masking, testing, isolation/quarantine, and vaccination) should be based on risk assessments and avoid placing the financial burden on international travellers in accordance with Article 40 of the IHR.  WHO advice for international traffic in relation to the SARS-CoV-2 Omicron variant

EXTENDED: Do NOT require proof of vaccination against COVID-19 for international travel as the only pathway or condition permitting international travel given limited global access and inequitable distribution of COVID-19 vaccines. State Parties should consider a risk-based approach to the facilitation of international travel by lifting or modifying measures, such as testing and/or quarantine requirements, when appropriate, in accordance with the WHO guidance.  Interim position paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers; Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19 "Lenke til WHO-rapporten: https://www.who.int/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic


Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 23.01.2022, 14:56:19
WHO har gått ut med nye anbefalinger. blant annet:

"MODIFIED: Lift or ease international traffic bans as they do not provide added value and continue to contribute to the economic and social stress experienced by States Parties.

The failure of travel restrictions introduced after the detection and reporting of Omicron variant to limit international spread of Omicron demonstrates the ineffectiveness of such measures over time. Travel measures (e.g. masking, testing, isolation/quarantine, and vaccination) should be based on risk assessments and avoid placing the financial burden on international travellers in accordance with Article 40 of the IHR.  WHO advice for international traffic in relation to the SARS-CoV-2 Omicron variant

EXTENDED: Do NOT require proof of vaccination against COVID-19 for international travel as the only pathway or condition permitting international travel given limited global access and inequitable distribution of COVID-19 vaccines. State Parties should consider a risk-based approach to the facilitation of international travel by lifting or modifying measures, such as testing and/or quarantine requirements, when appropriate, in accordance with the WHO guidance.  Interim position paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers; Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19 "Lenke til WHO-rapporten: https://www.who.int/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

Det kan virke som vår regjering holder igjen med å slippe opp forbud like mye som WHO anbefaler?


Ex-administrator

Quote from: Telehiv on 22.01.2022, 15:04:04
"Analysis By German Prof: "Thousands Of Hidden Deaths Daily" ...May Be Greatest Medical Debacle In Human History"

Her er en tilsynelatende urovekkende rapport om dødsfall relatert til vaksinering.
Oppfordrer alle til å lese med kritiske øyne, jeg anser meg ikke i stand til å vurdere gehalten i disse funnene:

https://notrickszone.com/2022/01/21/analysis-by-german-prof-thousands-of-hidden-deaths-daily-may-be-greatest-medical-debacle-in-human-history/
Det påstås at det i snitt (i en periode?) dør 700 personer daglig på grunn av vaksinering i Tyskland. Hvis vi overfører dette til Norge, vil det si at vi da burde hatt ca. 45 daglige vaksinedødsfall, noe vi ikke ser snurten av i noen statistikker her til lands.

Det kan også nevnes at denne professor Kuhbandner, som er en etablert kritiker av det meste av Corona-tiltak, ikke er med på studien, og studien er ennå ikke fagfellevurdert eller publisert enda.

Okular

Quote from: Administrator on 24.01.2022, 15:31:21
Det påstås at det i snitt (i en periode?) dør 700 personer daglig på grunn av vaksinering i Tyskland. Hvis vi overfører dette til Norge, vil det si at vi da burde hatt ca. 45 daglige vaksinedødsfall, noe vi ikke ser snurten av i noen statistikker her til lands.

Vel, det rapporteres ikke om et stort antall daglige 'vaksinedødsfall' i Norge (det tror jeg uansett ingen hadde forventet; denne tyske professoren hevder jo også at man nettopp ikke rapporterer om det som 'vaksinedødsfall'). Men tallene for totaldødelighet i Norge siden i sommer er temmelig påfallende åkkesom. Et 'dødsoverskudd' på 1618 mennesker sammenliknet med snittet for de seks foregående år (2015-2020) ble registrert av SSB i løpet av de 19 ukene f.o.m. uke 31 (starten av august) t.o.m. uke 49 (mot midten av desember); rundt 85 'ekstra' døde pr uke.

Årene 2015-2020 hadde en spredning i totalt antall døde over de spesifikke 19 ukene av året (fra laveste, 2018 (14162 døde), til høyeste, 2015 (14828 døde); 2020, det store 'corona-året', havnet midt i mølja (14581 døde)) på 666 (4,57%, +1,81/-2,76); OBS! tallene er justert for ulikt folketall de gjeldende årene. Så kommer altså 2021, og antall døde over perioden stiger til 16182. Det er et par sigma, det! Det er en økning fra snittet av de seks foregående årene på 11,1%.

Ja, ifølge FHI sine tall døde 205 flere mennesker av/med covid19 i 2021 enn i 2020, i løpet av samme periode (uke31-49; jeg framskjøv sistnevnte med 1 uke for å ta høyde for dette årets 53 uker totalt), men da gjenstår fremdeles 1400 døde menneskers overvekt.

Neida, dette tilsvarer så menn ikke 45 pers pr dag, men det er like fullt et iøynefallende avvik, og selv om man selvsagt ikke kan tilskrive spesifikke dødsfall fra en stor pott som dette til spesifikke årsaker, så følger tallene som viser en påfallende overdødelighet i 2021 en generell tendens fra flere andre land, og det finnes ikke mange andre faktorer som skulle kunne forklare hvorfor fjoråret skiller seg så til de grader ut fra de foregående enn nettopp det massive vaksineringsprogrammet som ble rullet ut i 2021.

Er dette en for rask slutning å trekke? Kanskje, men da vil jeg gjerne høre om de andre plausible forklaringene som verserer der ute (?). De er nemlig foreløpig ukjente for meg. For meg synes det ikke som om slike tall som dette er noe noen føler behov for å forklare i det hele tatt, aller minst fra offentlig hold. Så vidt meg bekjent er det ingen fra myndighetenes side (eller i media) som snakker om det i det hele tatt, i noen land. Men for all del, det kan godt hende jeg ikke har fulgt med i timen.

Her er noen grafer:
Ex-administrator

#739
Hvis vi deler opp statistikken etter alder, ser vi at all overdødeligheten i 2021 skyldes dødsfall i aldersgrupper på 70 og høyere, se vedlegg.

Dette rimer bra med den offisielle teorien fra norske myndigheter, hentet fra Flere døde i 3. kvartal:
QuoteØkningen i dødsraten er liten og forventet etter en lengre periode med noe lavere dødelighet, spesielt i de eldre aldersgruppene.
...
– Mange av de eldre blant oss har antagelig levd litt lenger enn de ville gjort hvis det ikke hadde vært en pandemi. De har vært mindre utsatt for smitte, også av andre sykdommer enn korona. Det kan ha ført til en noe lavere dødelighet i en periode, sier Ane Tømmerås.

Etter en slik periode med lavere dødelighet kan vi forvente en påfølgende periode med noe høyere dødelighet, fordi det da er flere personer med høyere risiko for å dø i samfunnet.

– Vi tror dette kan være en forklaring på den lille økningen i dødeligheten vi ser nå. Uansett har endringene i dødeligheten under koronapandemien vært innenfor det normale, sier Ane Tømmerås.

Dessuten er det verdt å merke seg at gjenåpningen i Norge var i uke 38, og at det er først i uke 43 at overdødeligheten går markant høyere enn tidligere år.

Fra SSB, statistikk over antall døde per uke, fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/her-finner-du-ukentlige-tall-pa-antall-dode:

stjakobs

Epoch Times har nå en artikkel om behandling av over 150 000 Covid-19-pasienter med 99,99 % overlevende.

Sitat:

Quote"We have a team of volunteer free doctors that donate their time to help treat these patients that come to us," Dr. Ben Marble, the founder of myfreedoctor.com, an online medical consultation service, said at a roundtable discussion hosted by Sen. Ron Johnson (R-Wis.) on Jan. 24.

He added, "We deliver the early treatment protocols to them as early as we can, and we have a 99.99 percent survival rate. So, I believe myfreedoctor.com, the free volunteered doctors have settled the science on this—early treatment works, period!"

QuoteMarble says that he and his small team of volunteer doctors prescribe Dr. Peter McCullough's treatment protocol, which consists of hydroxychloroquine, ivermectin, monoclonal antibodies, prednisone, and other low-cost generic drugs. They also prescribe vitamins D and C, and zinc.

Lenke til artikkelen: https://www.theepochtimes.com/doctors-organization-has-treated-over-150000-covid-19-patients-with-99-99-percent-survival_4236896.html
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Ex-administrator

Quote from: stjakobs on 28.01.2022, 12:45:43
Epoch Times har nå en artikkel om behandling av over 150 000 Covid-19-pasienter med 99,99 % overlevende.

Sitat:

Quote"We have a team of volunteer free doctors that donate their time to help treat these patients that come to us," Dr. Ben Marble, the founder of myfreedoctor.com, an online medical consultation service, said at a roundtable discussion hosted by Sen. Ron Johnson (R-Wis.) on Jan. 24.

He added, "We deliver the early treatment protocols to them as early as we can, and we have a 99.99 percent survival rate. So, I believe myfreedoctor.com, the free volunteered doctors have settled the science on this—early treatment works, period!"

QuoteMarble says that he and his small team of volunteer doctors prescribe Dr. Peter McCullough's treatment protocol, which consists of hydroxychloroquine, ivermectin, monoclonal antibodies, prednisone, and other low-cost generic drugs. They also prescribe vitamins D and C, and zinc.

Lenke til artikkelen: https://www.theepochtimes.com/doctors-organization-has-treated-over-150000-covid-19-patients-with-99-99-percent-survival_4236896.html

OK, aller først må jeg si at jeg applauderer alle forsøk på å finne gode behandlinger for Covid-19. Jeg er tilbøyelig mot å tro at Ivermectin funker, så sant noen greier å legge fram noe som ligner på bevis. Noe jeg ennå ikke har sett.

Når det gjelder det du kommer med her, kan vi jo først se på hva Wikipedia sier om The Epoch Times:
"The Epoch Times is a far-right international multi-language newspaper and media company affiliated with the Falun Gong new religious movement."
(Om det betyr noe.)

Uansett er det forskrekkelig mye å ta tak i i denne artikkelen, f.eks. at alle påstandene er sitater fra 1 person. Ingen tall, ingen publikasjoner, ingen rapporter. (Ja, det linkes til rapporter, men ikke som omhandler de som behandles av www.myfreedoctor.com)

Men hvem er det som er behandlet, det er vel vesentlig? Vi får ikke vite noe om alder eller demografi. Vi får heller ikke vite hvordan de fanger opp om noen av pasientene dør, ei heller om de får annen behandling i tillegg, og heller ikke om de har hatt sykehusopphold, det eneste vi får vite er at dette er snakk om folk som får tidlig behandling gjennom en webtjeneste, og dermed er kyndige nok til å utføre online helsetjenester.

Da utelukker vi umiddelbart de som er gamle, svake, ukyndige med teknologi og/eller allerede alvorlig syke. Og det er jo opplagt at de som er yngre er mer tilbøyelige til å bruke et slikt tilbud.

Dessverre er slike artikler og påstander fullstendig verdiløse uten (mye) mer kontekst. Det hjelper heller ikke at Dr. Pierre Kory er nevnt, han som regelrett jukset seg til et forskningsresultat, som kunne satt liv i fare (se tidligere i denne tråden).

Skal jeg si min ærlige mening, er vel det som bedrives her - massiv gratis reseptutskriving utenfor helseforsikringsordningene og anbefaling av spesifikke legemidler, kosttilskudd og apoteker - nøyaktig det samme som det Big Pharma beskyldes for av samme gjeng.

Ringer det ingen bjeller hos deg?

stjakobs

Jeg tror faktisk at det som er vesentlig når det gjelder covid-behandling, er at man starter tidligst mulig. Helst lenge før de smittede må legges inn på sykehus.

Nå er det vel etter hvert i gang så mange studier at det vil komme noen konklusjoner til slutt.

Her er et eksempel på en meta-studie:

https://ivmmeta.com/


Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

translator

Quote from: translator on 21.01.2022, 00:43:16
https://swebbtv.se/w/kjSADGbpqwyjY5VPeXe8cm

Som dere ser har jeg lenket til denne tidligere. Det handler om Pfizers egen forskningsrapport som godkjente covid-19-vaksinene. Se iallfall de ti første minuttene (engelsk tekst, svensk tale). Går det virkelig an å hevde med hånden på hjertet at Pfizer har fulgt standard forskningsprosedyrer for å få godkjent vaksinen, eller er dette en "metode" som garanterer godkjenning uansett hvordan vaksinene virker?
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Water

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/01/28/kan-massevaksinering-forlenge-pandemien/

"Evolusjonær logikk tilsier at massevaksinering ikke kan få slutt på covid-19-pandemien, men forlenge den. Det er på tide å utvide perspektivet."

Telehiv

#745
"De reddeste blant oss"

Kristian Gundersen, professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, har levert en tankevekkende artikkel i Nettavisen denne uken, og sier i ingressen at "Pandemien har avslørt et sikkerhetshysteri i det moderne samfunn".


FØRE VAR: – Under epidemien har en tilsvarende uhemmet føre var-tenkning kommet til syne, særlig i Helsedirektoratet, skriver Kristian Gundersen. Foto: Heiko Junge (NTB)/ Ola Sæther (UNIFORUM)

Dette er selvsagt interessante tanker hos alle som har klart å beholde en viss analytisk evne mht. myndighetenes corona-håndtering, og da spesifikt spørsmålet hvorvidt den offentlige håndteringen med langvarige og dramatiske samfunnsnedstengninger og andre "risikoreduserende" tiltak har utvist en rimelig forholdsmessighet ifht. den faktiske risiko.

Mange andre enn Gundersen har lenge stilt spørsmål ved om myndighetene har overdrevet sin "styringsvilje" her. Gundersen setter imidlertid denne debatten inn i et større sosiologisk perspektiv og hever seg slik over mer trangsynt retorikk om enkeltindividets frihetsrettigheter uansett sosiale tilstander forøvrig, osv.

Videre skriver han at styrende myndigheters økende bruk av overdrevne "risikoreduserende" virkemidler har vært på gang lenge, og med dette peker han egentlig mot underliggende ukvalifiserte risikovurderinger:

"Det er pussig hvordan pandemien har avdekket at sikkerhetstenkning trumfer alt annet. Dette er kanskje drevet fram av en ideologi om at vi må ta hensyn til de reddeste blant oss, og til et umettelig behov hos moderne ledere for å ha ryggen fri (min understreking).
For eksempel avbrøt man undervisningen ved alle skolene i Oslo høsten 2011 midt på dagen og sendte elevene hjem fordi 4 av 94000 solgte brannslukningsapparater (0,004 prosent) i Europa av en bestemt type hadde fått en utblåsning i løpet av 6 måneder. For øvrig uten at noen ble skadet.
"

Les Gundersens artikkel nøye, den utfordrer relevansen for en rekke sosiale "sikkerhetsgrep" basert på tvilsomme risikovurderinger som det kanskje bør tenkes nærmere rundt - kanskje det er politikerne som etter hvert er blitt de "reddeste" blant oss?!

Lenke: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/de-reddeste-blant-oss/o/5-95-380826


translator

#746
Quote from: translator on 29.01.2022, 16:36:54
Quote from: translator on 21.01.2022, 00:43:16
https://swebbtv.se/w/kjSADGbpqwyjY5VPeXe8cm

Som dere ser har jeg lenket til denne tidligere. Det handler om Pfizers egen forskningsrapport som godkjente covid-19-vaksinene. Se iallfall de ti første minuttene (engelsk tekst, svensk tale). Går det virkelig an å hevde med hånden på hjertet at Pfizer har fulgt standard forskningsprosedyrer for å få godkjent vaksinen, eller er dette en "metode" som garanterer godkjenning uansett hvordan vaksinene virker?

Her er Magnus Stenlunds kommentar til disse avsløringene (17 min)
https://swebbtv.se/w/26TTv15j9SZ5jUvwV5bNDX

Water og Telehiv: Takk for gode bidrag! Jeg ble selv ganske overrasket over at Kristian Gundersen var gjest i Dagsrevyen denne uken (husker ikke hvilken dag) og faktisk fikk snakke 5 minutter med programlederen om dette temaet. Et tegn på at ting er i ferd med å snu? NRK har sikkert lagt merke til (uten at de rapporterte det) at godt over 10 000 vanlige svensker (ikke "ekstremister") demonstrerte mot vaksinepass på Sergels torg i Stockholm forrige helg. Det får meg til å tenke på de store demonstrasjonene i Praha november 1989, noen dager før "fløyelsrevolusjonen".

Rapporten som dokumenterer Pfizers vaksinejuks knuser alle forestillinger om at dette dreier seg om helse: det hjelper ingenting om en medisin tilsynelatende kan ha en liten positiv effekt (0,84 % bedre beskyttelse mot covid-19 sammenlignet med kroppens eget immunsystem), når den har så mange skadevirkninger at den bryter ned det samme immunsystemet!
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Water

https://hemali.no/siste/land-med-hoy-vaksinasjonsgrad-er-hardest-rammet-av-covid-19/

"Det globale bildet som avtegner seg i de daglige oppdateringene av dødstall og smitte, er at dødeligheten av Covid-19 er høyest i land der vaksinasjonsgraden er høyest. For dem som fortsatt er fast i troen på at m-RNA-vaksiner vil få slutt på pqndemien, er paradoksene er mange. De må også kunne forklare at smittetrenden er stigende i fullvaksinerte land, mens den er fallende i afrikanske land med svært lav vaksineringsgrad."


Telehiv

#748
Quote from: Water on 30.01.2022, 15:48:51
https://hemali.no/siste/land-med-hoy-vaksinasjonsgrad-er-hardest-rammet-av-covid-19/

"Det globale bildet som avtegner seg i de daglige oppdateringene av dødstall og smitte, er at dødeligheten av Covid-19 er høyest i land der vaksinasjonsgraden er høyest. For dem som fortsatt er fast i troen på at m-RNA-vaksiner vil få slutt på pqndemien, er paradoksene er mange. De må også kunne forklare at smittetrenden er stigende i fullvaksinerte land, mens den er fallende i afrikanske land med svært lav vaksineringsgrad."

Nå har vi funn her i Norge også som viser at andelen innlagte boostervaksinerte i uke 3 for første gang er høyere enn andelen innlagte uvaksinerte.

Sitat fra Dagbladet nå:

"I midten av desember i fjor var over halvparten av pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak, uvaksinerte. Siden uke 50 har denne andelen gått ned, mens andelen innlagte med tre vaksinedoser har gått opp.
Ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) ukesrapport, var andelen innlagte boostervaksinerte for første gang høyere enn andelen innlagte uvaksinerte i uke tre."


Jaja, da får vel FHI og øvrige myndigheter begynne med forklaringene, da?

Lenke: https://www.dagbladet.no/nyheter/forklarer-oppsiktsvekkende-utvikling/75265478


Ex-administrator

Det er vel ikke noen overraskelse?

Det er jo snakk om antall her, ikke andel. Siden det er mange (2,8 millioner nå) som har 3 doser, og færre og færre som er uvaksinert (ca. 270 000 personer over 18, mitt anslag), er jo dette å forvente.

Lengre ned i artikkelen:
QuoteFor øyeblikket har bare i underkant av 7 prosent av alle over 18 år ennå ikke fått en vaksinedose. Likevel utgjør de altså en nesten like stor andel innlagte som de som er vaksinert med tre doser. Dette stemmer overens med tall fra store deler av pandemien.

Siden begynnelsen av coronavaksinasjonsprogrammet er det foreløpig rapporter om at 69 prosent av alle som har vært innlagt med covid-19 som hovedårsak, har vært uvaksinerte.

Dette viser ikke figuren
En studie ved FHI har vist at vaksinerte pasienter har kortere liggetid i sykehus og lavere risiko for innleggelse på intensivavdeling (min utheving) enn uvaksinerte pasienter. Dette ser man blant annet ved at 76 prosent av de covid-19-syke som har vært innlagt på intensiv siden starten av vaksinasjonsprogrammet, har vært uvaksinerte.