Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

Ex-administrator

Quote from: Telehiv on 10.01.2022, 09:26:58
Quote from: Administrator on 10.01.2022, 08:53:54
Quote from: stjakobs on 09.01.2022, 20:40:41
Jeg hadde en liten opptelling på grunnlag av offisielle tall. Pr. 7.januar ser sammenligningen mellom Uttar Pradesh og Norge slik ut.

En kort sammenfatning:

Uttar Pradesh - 240 millioner innbyggere - 2 coronadødsfall siden julaften - 35% fullvaksinerte


Norge - 5,49 millioner innbyggere - ca 70 coronarelaterte dødsfall siden juleaften - 75% fullvaksinerte

New Delhi Television meldte i går at smittetallene i Uttar Pradesh plystrer til himmels nå de siste dagene: 1,300% Jump In Daily Covid Cases

Så da er det nok mer interessant å se på dødstallene der om en måneds tid. Artikkelen melder også at 53 % av de voksne er fullvaksinerte, ikke 35 %.

EDIT: Uttar Pradesh har 12 Covid-dødsfall de siste 4 dagene.

Hvordan går det i Afrika?
Der var vel situasjonen at det er lav vaksinering men også lave dødstall?
Noen endring rundt det?

Jeg vet ikke hva som er rapportert tidligere, men vedlagt er siste statistikk fra Reuters for hele Afrika.

Så er det vel bred enighet om markant underrapportering av Covid-19 i Afrika generelt.

EDIT: Grafene viser tall per uke.

Ex-administrator

Vaksinestatus for hele Afrika er ca. 10 %.

Ex-administrator

#722
Reuters:
QuoteThere have been at least 10,172,000 reported infections and 231,000 reported deaths caused by the novel coronavirus in Africa so far.

Innbyggertallet i Afrika er rundt 1,3 milliarder. Antall døde er dermed rundt 0,18 promille. I Norge er tilsvarende tall 0,25 promille. Dette blir veldig omtrentlig, i og med at dødstallene er fra en 2-årsperiode og befolkningstallet er fra et bestemt punkt. Men ja, andelen rapporterte dødsfall er lavere i Afrika enn i Norge.

Naturlige årsaker til dette er selvfølgelig været (viruset er ikke like levedyktig i varmen), at folk er mer utendørs, og den nevnte underrapporteringen.

Ser vi mer spesifikt på Sør-Afrika som eksempel, som er av de mer moderne statene, så har de anslagsvis 60 millioner innbyggere, 27 % vaksinerte (2 eller flere doser), 3,53 millioner totalt antal tilfeller og 92 453 døde. "Dødspromillen" blir her 1,54, altså mer enn 6 ganger verre enn i Norge.

Telehiv

#723
Quote from: Administrator on 10.01.2022, 14:11:54
Vaksinestatus for hele Afrika er ca. 10 %.

Ja, det er svært lav vaksinegrad i Afrika, men samtidig har det vært angitt overraskende lave dødstall.
I kontrast til afrikanere som har havnet i nordligere strøk (f.eks. Nord-Europa), der D-vitaminmangel (bl.a. forårsaket av relativ undersoling) synes å være en av årsakene til en høyere covid-dødsrate blant svarte.
Men som alltid med epidemier: Det er ikke lett å se entydige globale sykdomsmønstre fra land til land, både pga. mangelfull statistikkføring og ikke minst siden ulike populasjoner ofte har ulik immunitetsgrad mot de smittestoffer som til en hver tid sirkulerer. 

Det er nå å håpe at vaksinene her hjemme faktisk beskytter mot alvorligere sykdom slik det hevdes, siden de ikke synes å gi nevneverdig beskyttelse mot smitte.
Og så får vi håpe at det ikke dukker opp enda mer problematiske bivirkninger over noe tid.
Det vil nok ta en god del mer tid før vi har en noenlunde omforent forståelse av denne runden epidemi.


translator

#724
Quote from: Telehiv on 10.01.2022, 14:39:49
Quote from: Administrator on 10.01.2022, 14:11:54
Vaksinestatus for hele Afrika er ca. 10 %.

Ja, det er svært lav vaksinegrad i Afrika, men samtidig har det vært angitt overraskende lave dødstall.
I kontrast til afrikanere som har havnet i nordligere strøk (f.eks. Nord-Europa), der D-vitaminmangel (bl.a. forårsaket av relativ undersoling) synes å være en av årsakene til en høyere covid-dødsrate blant svarte.
Men som alltid med epidemier: Det er ikke lett å se entydige globale sykdomsmønstre fra land til land, både pga. mangelfull statistikkføring og ikke minst siden ulike populasjoner ofte har ulik immunitetsgrad mot de smittestoffer som til en hver tid sirkulerer.

 

Det er nå å håpe at vaksinene her hjemme faktisk beskytter mot alvorligere sykdom slik det hevdes, siden de ikke synes å gi nevneverdig beskyttelse mot smitte.
Og så får vi håpe at det ikke dukker opp enda mer problematiske bivirkninger over noe tid.
Det vil nok ta en god del mer tid før vi har en noenlunde omforent forståelse av denne runden epidemi.

Afrika ligger betydelig lavere enn de andre kontinentene, både når det gjelder vaksinegrad, antall smittede og dødstall. Men det er ikke et entydig bilde. I nord og særlig i det sørlige Afrika er tallene høyere enn på det sentrale kontinentet. Dette har åpenbart å gjøre med at de sentrale områdene herjes av malariamygg, og derfor knasker befolkningen malariamedisin hele året (hydroksoklorokin) som også har en beskyttende effekt mot coronaviruset, særlig i startfasen. Sammenlign kartene for corona og malaria:
https://fortune.com/2021/07/22/pfizer-covid-vaccines-africa-2022/
https://www.who.int/heli/risks/vectors/malariacontrol/en/index2.html

Videre blir det jo feil, som helsemyndighetene gjør, å så ensidig fokusere på smittetall. At smittetallene i India har steget skyldes antagelig at det betydelig smittsommere omikron-viruset har nådd landet. Men dette viruset er ikke særlig farlig og vi kan jo ikke behandle ethvert influensatilfelle som en dødelig epidemi. Noen vil dø av influensavirus også, det skjer hvert eneste år (unntatt i fjor!) med de mest skrøpelige av oss, men vi stenger ikke ned samfunnet og innfører vaksinepass av den grunn.

Og det er dessverre (for de som har tatt den eksperimentelle mRNA-vaksinen) liten grunn til å tro at den beskytter noe særlig verken mot smitte eller alvorlig sykdom. Omikron-viruset er dessuten så annerledes enn det opprinnelige covid-19-viruset at vaksinen uansett ikke vil ha noen beskyttende effekt. Jeg referer her blant annet til uttalelsene fra Robert Malone, som startet forskningen på mRNA-vaksine. Det som er farligst er etter hans mening vaksinen, og særlig advarer han unge mennesker og barn mot å ta den.
https://odysee.com/@BannedYouTubeVideos:4/JOE-ROGAN-AND-DR-ROBERT-MALONE:c?r=EqNhZEbBmuYhFCkp8zCq7A6iyN3NdLCQ

Det som er å håpe er at omikron-varianten, som antagelig kommer til å smitte hele resten av befolkningen, fortrenger alle andre og litt farligere varianter av coronaviruset. Når folk ikke blir alvorlig syke tross høye smittetall, kommer enda flere til å stille spørsmål ved de drakoniske tiltakene myndighetene har påført oss, og forhåpentlig vil det presset føre til at de bøyer av. Samtidig blir mennesker immunisert på en naturlig måte, og trenger derfor ikke den kunstige og eksperimentelle mRNA-vaksinen som legemiddelindustrien ikke vil fortelle hva inneholder engang.

Når vi er kommet så langt kan advokat Reiner Fuellmich og hans kolleger i Nuremberg 2.0 endelig begynne å gjøre jobben sin.

Og siden vi befinner oss på et forum som hovedsakelig fokuserer på klimarelaterte emner, vil jeg legge til at jeg håper dette oppgjøret blir så kraftig at også den store klimaløgnen går med i dragsuget.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

stjakobs

#725
Jeg kan anbefale et 3 timer langt intervju på Spotify med Dr. Robert Malone, som står bak utviklingen av vaksinen mot Covid. Han sier at Big-Tech-sensuren er ødeleggende for folk, siden man rett og slett ikke blir informert om de potensielle bivirkningene vaksinene har. Han sier også at tidlig behandling med hydroxychloroquine og Ivermectin utvilsomt hjelper. Problemet er imidlertid myndighetene som har stukket kjepper i hjulene for å få dette godkjent. 

Søk på Spotify med "The Joe Rogan Experience #1757, Dr. Robert Malone"
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

stjakobs

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Ex-administrator

Aller først, kan du forklare hvorfor kartet henviser til en kilde fra 26. mars 2021, mens grafen går til september 2021? Er det noe jeg ikke ser?

Ex-administrator

Ser ut som om Ivermectin har utspilt sin rolle i Japan.

stjakobs

Sammensetningen av illustrasjonen fra Afrika har jeg ingen god forklaring på.

Når det gjelde Japan viser du til registrert smitte - ikke til antall covid-dødsfall.

Bildet fra Uttar Pradesh viser en viss økning av covid-døde. I perioden 22.12.2021 til 19.01.2022 er det registrert 75 covid-dødsfall der.

I Norge - fra 27.12.2021 til 18.01.2022 er det registrert 98 covid-dødsfall (+ eventuelle etteranmeldte).

Husk at folketallet i Uttar Pradesh er over 43 ganger større enn i Norge.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Ex-administrator

Quote from: stjakobs on 20.01.2022, 12:15:24
Sammensetningen av illustrasjonen fra Afrika har jeg ingen god forklaring på.

Når det gjelde Japan viser du til registrert smitte - ikke til antall covid-dødsfall.

Bildet fra Uttar Pradesh viser en viss økning av covid-døde. I perioden 22.12.2021 til 19.01.2022 er det registrert 75 covid-dødsfall der.

I Norge - fra 27.12.2021 til 18.01.2022 er det registrert 98 covid-dødsfall (+ eventuelle etteranmeldte).

Husk at folketallet i Uttar Pradesh er over 43 ganger større enn i Norge.

Grunnen til at Japan/Ivermectin-greia ble ei greie, var at det ble hausset opp at smitten avtok etter at Japan tok i bruk Ivermectin. Som gjengitt i ConTraris post fra 2. desember:
QuoteIvermectin was allowed as a treatment on August 13 and after 2 weeks the cases started to come down. In fact, they are now down 99 percent from the peak.

Jeg stilte spørsmål her i tråden hvorfor en behandling skulle påvirke smitte, men fikk ikke svar på det.

Så enten er dette spiker nummer 100 i Japan/Ivermectin-tullet, eller så er det slik at omikron er immun mot Ivermectin.

Oppsummert, hvis du ikke husker:

  • Ivermectin er ikke godkjent som behandling for Covid-19 i Japan. Det har jeg lagt fram bevis for
  • De fleste som skribler om dette på nettet henger seg opp i en video med en uttalelse fra en lege i "Tokyo Medical Association"
  • Denne videoen er ekte, og legen argumenterer for at Ivermectin skal tas i bruk i Japan
  • Men det er kun en anbefaling, og det har ikke blitt gjennomført
  • Denne videoen ble deretter guffet opp ved å påstå at Ivermectin ble innført som behandling 2 uker før den forrige smittetoppen i Japan i august, og ene og alene fjernet all smitte fra Japan
  • Intet av dette har jeg sett noe annet enn påstander rundt. Ikke et fnugg av bevis. Ikke en eneste link. Og jeg har søkt MYE!

Smitten i Uttar Pradesh er forresten også på veg bratt oppover.

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Et lite malapropos i denne debatten; nå ser det ut til å bli et eksempel på at man også kan gjøre "karriere" på å være vaksineskeptiker og gå mot den offentlige konsensus rent generelt, for nå melder DN at:

Omstridt analyse
I begynnelsen av 2022 ble det kjent at Steno Larsen forlater Nordea og sin jobb som global sjefstrateg. Årsaken var at han og sjefanalytikeren Martin Enlund hadde publisert en noe oppsiktsvekkende markedsanalyse.
Analysen fikk kritikk for å inneholde vaksineskepsis og en nazireferanse. Analysen ble kort tid etter publisering trukket tilbake, og økonomene ble suspendert mens Nordea satte i gang en undersøkelse.

– Jeg gleder meg til å starte i Heimstaden som sjeføkonom 1. februar.
Det skriver den mye omtalte danske økonomen Andreas Steno Larsen på Twitter, som sluttet i Nordea etter en omstridt analyse. Nå starter han i Ivar Tollefsens eiendomsselskap Heimstaden.
Ett av momentene i analysen var blant annet:
«Å være short på Fauci og hans europeiske motparter har vært en 100 prosent sikker strategi gjennom pandemien, og slik er det fortsatt, mener vi. «Lockdownista-ene» er tilbake i førersetet. Slik trader du på det».
Videre fulgte nesten 2000 ord der forfatterne satte spørsmålstegn ved koronavaksinens effektivitet, offisielle smittetall og inkluderte en referanse til Nürnbergprosessen etter annen verdenskrig.


https://www.dn.no/eiendom/nordea/heimstaden/sluttet-som-sjefstrateg-i-nordea-etter-omstridt-vaksinenotat-na-gar-han-til-ivar-tollefsens-heimstaden/2-1-1149478

Telehiv

"Analysis By German Prof: "Thousands Of Hidden Deaths Daily" ...May Be Greatest Medical Debacle In Human History"

Her er en tilsynelatende urovekkende rapport om dødsfall relatert til vaksinering.
Oppfordrer alle til å lese med kritiske øyne, jeg anser meg ikke i stand til å vurdere gehalten i disse funnene:

https://notrickszone.com/2022/01/21/analysis-by-german-prof-thousands-of-hidden-deaths-daily-may-be-greatest-medical-debacle-in-human-history/


translator

Ta en titt på dette Telehiv:

Press conference on Monday, 9/20/2021 / Cause of Death After COVID-19 Vaccination & Undeclared Components of the COVID-19 Vaccines (pathologie-konferenz.de)

https://pathologie-konferenz.de/en/

Og titusener demonstrerte mot coronapass i Stockholm i går. Appeller ble holdt av leger og medisinske eksperter som ikke slipper til i media:

https://swebbtv.se/w/gkf2krpymkF7EyrRtLRaLy

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund