Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

Okular

#255
Jepp, og for å sette (de påståtte) covid19-dødsfallene i Norge i perspektiv, et perspektiv ingen politikere, ingen statslønnede helseadministratorer og i hvert fall ingen i pressen tør å vise fram til befolkningen, så er TOTALT antall døde her i landet i vinter på en all-time low!Denne bør snakke for seg selv. De få stakkarene som er representert ved den sorte kurven helt i bånn der (om de faktisk døde av covid19 eller ikke, det vet jo ingen av oss), DE skal vi visstnok bry oss så voldsomt om - HVER av dem er én for mye! Men alle de som er representert ved det gapende mellomrommet fra denne nederste kurven og opp til de to totaldødelighetskurvene, nei de hører vi ingenting om, og ergo må vi jo anta at de ikke betyr så mye heller... Folk dør jo alltid, så disse behøver vi ikke å bry oss noe om. De hadde jo dødd uansett. Men de som - igjen, etter sigende! - dør av CORONA, selveste skrekkviruset fra helvete (!!!), se DERES dødsfall skulle jo ALDRI ha inntruffet. For de døde jo KUN fordi ikke samtlige (100%) av landets borgere følger restriksjonene de er pålagt til punkt å prikke, gjorde de ikke? Ellers ville de jo alle ha levd til evig tid ...!Her er tallene oppdatert t.o.m. uke 15 (totaldødelighet) og 16 ("covid19-dødstall"). Som vanlig henger tallene fra SSB noen uker etter, så fallet helt mot slutten i den lyserosa kurven er overdrevet. Like fullt, går man tilbake 8-9 uker og setter grensen der (rød vertikal linje), ser vi fortsatt et enormt dødsUNDERSKUDD under årets sesong (819 færre dittil enn snittet for de foregående fem årene, og det endelige tallet kommer til å bli vesentlig større), noe som jo burde ha blitt utbasunert fra alle hustak - ikke minst av media - som en avgjort positiv og oppløftende nyhet, burde det ikke ...?

Så hvorfor hører vi ingen verdens ting om det!? Hvorfor blir vi ikke servert grafer av denne typen?Hvor dødsunderskuddet i Norge per uke kontrasteres direkte - og temmelig tydelig - mot de (når satt i det rette perspektiv) latterlig lave "covid19"-dødstallene ...

Okular

Quote from: ConTrari1 on 30.04.2021, 11:19:25
Det siste landet dei no tyr til er India, der dei verkeleg får fram kor farleg denne «pandemien» er. Reportasjane ser ut til å vere arrangerte, for vi ser overfylte sjukehus og døyande utanfor, gjerne i bilar, og alle ser døyande ut. Vi får og høyre at oppimot 3000 døyr kvar dag. Det er ikkje nok gravplassar, så lika blir brente.

Alt er selvfølgelig fullstendig stage'et, nøye planlagt på forhånd, ren løgn og BS fra ende til annen, og det har vi sett siden starten. Dette burde jo ha vært innlysende for alle. Når vi så de bildene fra Wuhan hvor folk liksom falt døde om i gatene, da er det lov å tenke. Er det virkelig sånn at dette viruset er så dramatisk dødelig at folk faktisk faller som fluer og kneler midt på åpen gate? Selvsagt ikke. Vi VET at dette viruset rett og slett ikke er farlig for vanlige folk. Hele greia var - og er fortsatt! - et rent propaganda-stunt. Men folk kjøpte det. Og etter Wuhan fortsatte jo mediabløffen videre til Italia (for å sette støkk i europeerne) og til New York (for å skremme amerikanerne). Og så går no dagan ...

Nå begynner ting å dabbe av i folks bevissthet, så da må man tydeligvis trå til på ny. Og da er det lett å ty til det andre landet i verden med ~1,4 mrd. mennesker, og som i tillegg ligger langt nok borte til at man mer eller mindre kan gjøre og melde akkurat hva man lyster.Telehiv

#257
Quote from: Okular on 30.04.2021, 15:09:12
Alt er selvfølgelig fullstendig stage'et, nøye planlagt på forhånd, ren løgn og BS fra ende til annen, og det har vi sett siden starten. Dette burde jo ha vært innlysende for alle.

Dette blir mye fritthengende og udokumenterte konspirasjonsteorier, der det ikke framgår verken hvem som har "staget", "nøye planlagt på forhånd", osv., og som ingen dermed blir noe klokere av.
Alle ser derimot at politikerne (som vanlig) opererer som i klimasaken: "Ingen skal komme og si at vi her til lands ikke tar ting like alvorlig som alle andre". Og: "Vi skal bruke de midler som trengs". I Norge betyr det nå mer per capita enn noe annet land i verden, både på klimaselvskading på den ene siden, og coronapakker til ofrene for nedstenging på den andre. 

Men da er det ikke en staget konspirasjon vi ser, bare et litt klosset rævediltende politikerkorps som er dritredde for å framstå som dårligst i klassen. Og i alle fall ikke dårligere enn svenskene  :o

Selvsagt blir myndighetene dermed nyttige idioter for Big Pharma (men det har de alltid vært, det er derfor det er blitt nettopp Big Pharma) som ser en historisk mulighet til å hanke inn formuer på haste-medisin av ulik ikke-kvalitetssikret art. Men det blir feil å tro at politikere, Big Pharma og media har slått seg sammen i en konspirasjon mot folk flest. De eneste notoriske kjeltringene i dette gamet er Big Pharma og tilhørende interesser som vegeterer på opportune krisepakker som strøs ut av "konkurranseutsatte" overbudspolitikere*.   

* https://borsen.dagbladet.no/nyheter/haver-inn-pa-pandemien/73178763
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/12/13/7597713/pfizer-og-moderna-kommer-til-a-tjene-280-mrd.-bare-neste-arConTrari1

Say no more, sier jeg. Ypperlig kommentar av Tone Kroll på Document:

'Å følge vitenskapen' er en setning som vi har hørt mye om det siste året, men hva betyr det egentlig? I løpet av det siste året har vitenskapen skiftet fra det normale dvs en undersøkelsesmåte til en form for autoritet hvor man på ingen måte har lov til å stille spørsmål til vitenskapen i frykt for at den blir merket som "antivitenskap".

Det siste året har også splittet samfunnet psykologisk hvor vi på den ene siden har oppmuntret de 'gode og ansvarlige' menneskene, dvs de som er mottagelige for frykt og som er lydige, og degradert de 'dårlige' menneskene, dvs de som stiller spørsmål til den vitenskapelige autoriteten som råder og som krever et større ansvar og lederskap fra politikere. Moral har med andre ord inntatt både vitenskapen og politikken lik «How dare you!».

Politikerne har abdisert, slik jeg ser det. De har overlatt ansvaret og det å styre landet til helseekspertene. Men dveler du litt ved det, forstår du at helseekspertene har en klar ensakstankegang. Det betyr at politikere ikke kan overlate ansvaret til helse-generalene. Politikere skal og må gjennomføre en konsekvensanalyse hvor ALLE aspekter ved samfunnet og helsemessig vitenskap må dissekeres. På basis av dette skal politikken utformes.

Abdiserte politikere har ingen av oss bruk for. Det gjelder både regjeringsmedlemmer som abdiserer eller abdiserte folkevalgte på tinget, slik jeg ser det. Ei heller har vi bruk for autoritære helseeksperter som ikke tillater spørsmål stilt til den vitenskapen de har falt ned på og som de tviholder på.

Ikke glem at vitenskap ikke er statisk, men en dynamisk prosess hvor alle momenter må undersøkes og vurderes. Nakstad er i mine øyne en STATISK, autoritær og umåtelig farlig størrelse for vårt samfunn. Det vil historien mest sannsynlig fortelle oss. I mellomtiden oppfordrer jeg deg til å forstår hva som skjer.


https://www.document.no/2021/05/02/nakstad-skyver-india-foran-seg-tror-det-kan-bli-testing-pa-grensa-i-mange-ar-framover/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

"VAKSINEHASTVERKET" er en ny artikkel på steigan.no, basert på en bok av to tyske leger, som er verdt å lese:

QuoteMen i vaksinen, blir virusinformasjonen imidlertid injisert i muskelen. Mange tror at de innpakkede virusgenene forblir på injeksjonsstedet – dvs. i musklene. Genene vil bli tatt opp av celler på stedet, og det er her de fleste av «virusfabrikkene» vil bli bygget. Bivirkninger som hevelse, rødhet og smerte på injeksjonsstedet ville derfor forventes, men de var relativt ufarlige og forsvant etter noen dager. Dette er en fatal feil!

Virusgenene fra produsentene Moderna og Biontech/Pfizer er pakket inn i «lipide nanopartikler» – dette er små innpakninger, ikke laget av papir, men av fettstoffer. De beskytter innholdet og gjør det lettere å absorbere for kroppens celler. Selve emballasjen betyr at risikoen for alvorlige allergiske reaksjoner er mange ganger høyere enn for konvensjonelle vaksiner (21).

Det er ikke for ingenting at det nå gis advarsler om at personer med allergi ikke skal vaksineres – livstruende reaksjoner (anafylaksi) kan utløses.

Faktisk, hos noen vaksine-frivillige, har slike farlige bivirkninger krevd akutt behandling. I tillegg kan nanopartikler ha mange andre skadelige effekter fordi de kan forringe funksjonen til blodcellene og koagulasjonssystemet (22).

Men det blir uendelig verre: Grunnleggende kunnskap innen medisin inkluderer det faktum at alle løselige stoffer som injiseres i en muskel, havner i blodomløpet og distribueres i kroppen på veldig kort tid. Det er nettopp av denne grunn at stoffer som skal virke umiddelbart injiseres i musklene.

Det er kjent at de injiserte genpakkene også kommer inn i blodet (23). Hvilke celletyper vil ta dem inn, hvordan vil de behandle dem og hvordan vil de produsere virusproteinet? Svaret er: Ingenting er kjent med sikkerhet. Vi er nå vitne til et kjempeomfattende forsøk på mennesker. Dette er helt uansvarlig, spesielt siden det var grunn til forsiktighet helt fra starten av. De mulige farene ved «emballasjen» var kjent.

Enda viktigere er at alarmerende antistoffavhengige forsterkningseffekter er observert hos dyr i forskning på SARS og andre koronavirus (24, 25). I flere tiår med mislykkete forsøk på å utvikle en vaksine mot SARS og MERS var disse forsterkende effektene blant de mange problemene (26). På denne bakgrunn, burde man ikke utføre dyreforsøk for tydelig å ekskludere disse effektene for SARS-CoV-2? Faktum er at vitenskapelige publikasjoner om emnet ikke eksisterer. Leger som ikke klarer å gjøre vaksinerte oppmerksomme på risikoen for at vaksinasjonen kan føre til verre sykdomsprogresjon, bryter altså informasjonsplikten (27).

Og enda alvorligere: Kan vaksinering med virusgener utløse andre, nye immunrelaterte forsterkningseffekter? Burde ikke veldig elementære ting vært vurdert og sjekket på forhånd?

(...)

Og nå tilbake til den nye virkeligheten, den store forsøket på mennesker. De innsprøytede genpakkene blir tatt opp lokalt i muskelceller, men en stor del av dem havner i de lokale lymfeknutene og blodstrømmen. Hele immunteamet sitter i lymfeknuter. Denne cellen vil da produsere virusproteinet og vise avfallet det skaper på overflaten. Denne cellen vil da vise virusproteinet på overflaten. Den korona-spesialiserte draps-lymfocytten ved siden av spretter opp – den har oppdaget en virusfabrikk og vil ødelegge den! Brødre-kampen begynner, immuncelle mot immuncelle! Hevelse i lymfeknuter kan være et tegn på denne reaksjonen. I tillegg smerter. Lymfocyttene stimulerer hverandre og strømmer deretter ut av lymfeknuter for å spore andre fiender.

Du finner disse i muskelcellene, som setter korona-avfallet foran døren og går i angrepsmodus. Rødhet, hevelse og smerte utvikler seg på injeksjonsstedet.

Men nå begynner marerittet. De minste stoffene, som sukker, kan sive ut av blodet inn i vevet, mens store molekyler som proteiner ikke kan det. For dem er karveggene tette, takket være foringen med et lag av celler – endotelcellene.

Hvordan ser disse genpakkene ut – store eller små? Det riktige svaret er: relativt veldig store. Så når de kommer inn i blodet, vil de forbli i det lukkede nettverket av vaskulære rør, som blodcellene. Bare en liten del av dem vil bli tatt opp av hvite blodlegemer. Antagelig vil imidlertid de fleste virusfabrikkene bygges i endotelcellene. Dette vil hovedsakelig skje der blodet strømmer sakte – i de små og minste karene – fordi genpakker kan tas opp av cellene spesielt effektivt der (31).

Cellene plasserer deretter avfallet foran døren – til blodkarlumen (til blodkar-åpningen). Draps-lymfocytter er på patrulje der. Denne gangen er kampen ensidig. Endotelcellene har ikke noe forsvar mot angrepet fra draps-cellene.

Man kan bare gjette hva som vil skje videre. Ødeleggelse av endotelceller og tilhørende skade på vaskulær foring fører vanligvis til blodproppdannelse. Dette ville skje i utallige kar på utallige steder i kroppen. Hvis det skjer i morkaken, kan det føre til alvorlig skade på barnet i livmoren. Hvis det skjer i andre organer, inkludert hjerte, hjerne og ryggmarg, er alle slags tenkelige konsekvenser mulige.

Er det bevis for at noe slikt skjer? Ja, vi snakker om sjeldne blodsykdommer, der det må undersøkes om en mulig forbindelse til vaksinasjon er tilstede (32). Rapporter fra pasienter der det er observert et kraftig fall i blodplater (trombocytter) er spesielt bemerkelsesverdige. Det passer med hypotesen som presenteres her, fordi blodplater aktiveres og konsumeres på stedene der blodpropp dannes.

https://steigan.no/2021/05/vaksinasjonshastverket/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Boris den nye

Var det ikke Texas som så åpnet opp samfunnet helt og holdent i forhold til coronarestriksjoner? Hvordan har utviklingen vært der mht smitte, sykdom og dødsfall relatert til corona?

PetterT

Advarte mot gjenåpning – nå forklarer Fauci hvorfor Texas likevel har lav smitte
https://resett.no/2021/05/02/advarte-mot-gjenapning-na-forklarer-fauci-hvorfor-texas-likevel-har-lav-smitte/?swcfpc=1
Tidligere i vinter advarte USAs smittevernsjef, Anthony Fauci, delstater mot å gjenåpne for tidlig. Texas gjorde det likevel. Nå sier Fauci han ikke helt forstår hvordan de lave smittetallene i Texas er mulig, men at det kan ha noe å gjøre med at «ting blir gjort utendørs».
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

#262
Quote from: PetterT on 02.05.2021, 19:39:59
Advarte mot gjenåpning – nå forklarer Fauci hvorfor Texas likevel har lav smitte
https://resett.no/2021/05/02/advarte-mot-gjenapning-na-forklarer-fauci-hvorfor-texas-likevel-har-lav-smitte/?swcfpc=1
Tidligere i vinter advarte USAs smittevernsjef, Anthony Fauci, delstater mot å gjenåpne for tidlig. Texas gjorde det likevel. Nå sier Fauci han ikke helt forstår hvordan de lave smittetallene i Texas er mulig, men at det kan ha noe å gjøre med at «ting blir gjort utendørs».

Denne vinglingen i land etter land faller inn under et ganske tydelig mønster:
Man har enn å ikke rukket å etablere noen felles og enighetsbasert måte å håndtere corona på.
I tillegg råder det stadig større usikkerhet rundt faktisk dekning + konsekvenser av de ulike vaksinene.
I et lengre bilde (1-2 år) er det kanskje lindrende medisin (ikke vaksiner, pga de stadige mutasjonene som kan parkere immunreaksjonene) som vil bli det mest sentrale?

Jeg begynner å tvile på hvor mye vi kan bruke verden til sosiale formål denne sommeren også?
(det er jo pinadø bare halvannen mnd til sola snur, og her i Bergen er det nattefrost ennå - det er ikke akkurat verandakos vi har kunnet sysle med foreløpig)
ConTrari1

#263
Quote from: Telehiv on 03.05.2021, 09:59:22

Denne vinglingen i land etter land faller inn under et ganske tydelig mønster:
Man har enn å ikke rukket å etablere noen felles og enighetsbasert måte å håndtere corona på.
I tillegg råder det stadig større usikkerhet rundt faktisk dekning + konsekvenser av de ulike vaksinene.
I et lengre bilde (1-2 år) er det kanskje lindrende medisin (ikke vaksiner, pga de stadige mutasjonene som kan parkere immunreaksjonene) som vil bli det mest sentrale?

Jeg begynner å tvile på hvor mye vi kan bruke verden til sosiale formål denne sommeren også?

Glem aldri at du er til for myndighetene, ikke omvendt. Myndighetene er til for storkapitalen (sier jeg som er godt plassert ute på høyresiden), for Big Media og for Big Pharma. Klima er bare en oppvarming (sic!). Du skal stikkes igjen og igjen til ditt DNA er omforent med Bill Gates' og Klaus "Anal Swab" Schwabs New World Order.

Og an klima: NRK melder i dag både om en rapport som sier at temperaturen i Antarktis er omtrent uendret på 40 år (norske forskere til og med), og at regnskogen i Brasil SLIPPPER UT mer co2 enn den fanger. Gamle skremsler tones ned?

Rapporten er skrevet av et internasjonalt forskerteam, og står på trykk i tidsskriftet Nature Climate Change.

Den hevder regnskogen slipper ut nesten 20 prosent mer CO₂ enn den absorberer.

Fra 2010 til 2019 mener forskerne at det ble sluppet ut 16,6 milliarder tonn CO₂ fra regnskogen, mens den fanget opp bare 13,9 milliarder tonn.


https://www.nrk.no/urix/rapport_-amazonas-slipper-ut-mer-co_-enn-den-fanger-opp-1.15478658

Men penger skal de ha, så co2 avgiften bli tredoblet:

Forslaget om å øke CO₂-avgiften dagens 590 kroner til 2000 kroner per tonn i år 2030 var det store grepet da regjeringen la frem klimameldingen i januar.

På Stortinget er det full uenighet om tiltakene i meldingen, der noen partier vil ha unntak og andre vil ha strengere tiltak.

Hvordan en økning vil slå ut i praksis er mer uklart. Finansdepartementet har regnet på hva en CO₂-avgift på 2000 kroner vil ha å si for bensin- og dieselprisene.

Der er svaret at det vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner literen og dieselprisen på 4,76 kroner literen fra dagens nivå.


Og kjøtt skal bli mye dyrere, selvsagt.

https://www.nrk.no/norge/beregninger-viser-sma-prisendringer-pa-mat-med-hoyere-co_-avgift-1.15431690

Etter Corona, eller kanskje samtidig med plandemiens senere faser, kommer kollaps / omlegging av finans-systemet. For å være helt ærlig, så har jeg aldri vært så bekymret som nå. Ikke for meg selv, jeg kommer til å klare meg bra, og slett ikke for sykdommen (hva nå enn den er, viruset er så vidt meg bekjent ennå ikke isolert, det er et "data-virus" formidlet fra Kina), men for samfunnet. Jeg kan dessverre ikke se noen annen forklaring på ranet av våre rettigheter enn en bevisst strategi for å begrense folkets friheter -inklusive folkets opplevelse av å HA RETT TIL disse frihetene - som ledd i en mer omfattende innsnevring av det vi fortsatt husker som et normalt samfunn.

Det er konspirasjons-teori så det holder, ikke sant? Men dessverre er det min fornuft og ikke mine følelser som forteller meg dette.

EDIT: Sorry, artikkelen om Antarktis er på Resett:

Siden slutten av 60-tallet har forskere fra Bergen målt både temperaturer, havstrømmer og saltinnhold i havet og under isen på Sørpolen. Siden «alle» har snakket om klimaendringer, er de overrasket over sine egne resulatet.

Det er nemlig ingen økning i temperaturen, melder TV 2.

– Dønn stabilt

– I enkelte områder ser vi sterk smelting, men i det området vi har fokus på og som vi tenker er noe av de viktigste områdene å studere, er det dønn stabilt, sier Oseanograf og seniorforsker ved NORCE, Svein Østerhus.

– Du snakker litt mot dommedagesprofetiene nå? spør kanalen.

– Klimamodellene viser at det kommer til skje noe i de områdene vi måler, men så langt har vi altså ikke sett noen endringer av betydning. Den is-bremmen vi studerer er ikke blitt noe tynnere, snarere tvert imot, sier Østerhus.


https://resett.no/2021/05/02/norske-forskere-ingen-temperaturokninger-i-antarktis-pa-40-ar/

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

For dette skal vi ikke få vite noe om:

Sjef-redaktør Dan Wootton i The Sun mener det er oppsiktsvekkende at media latterliggjør corona-demonstranter, og ignorerer de massive protestene som har økt i omfang de siste ukene i London.

Forrige helg var det en massiv demonstrasjon i London i forbindelse med corona-nedsteningen.

Flere titalls tusen mennesker skal ha møtt opp for å demonstrere mot myndighetenes harde nedstening av samfunnet. Demonstrantene hadde plakater som viste motstand mot myndighetene, politikere og media.


Heldigvis er det noen som reagerer:

Nyhetsredaktør i The Sun, Dan Wootton, har skrevet en kommentar i Daily Mail der han langer ut mot de store britiske mediene for å ignorere de massive demonstrasjonene som utspiller seg hver eneste helg.

Han stusser på at de har brukt store ressurser på å dekke for eksempel Black Lives Matter-demonstrasjonene som har tiltrukket seg langt færre folk.

– Jeg er sjokkert over å se at media ignorerer fullstendig de enorme anti-lockdown-protestene i London.

– BBC, ITV, Channel 4 og Sky News har viet hundrevis av timer det siste året til mindre besøkte demonstrasjoner av Black Lives Matter, antistatue-aktivistene, Extinction Rebellion og kvinners rettighetssupportere. Likevel vier de ingen oppmerksomhet til de tusenvis av folk som møtte opp for å marsjere mot den største erosjonen av våre friheter og sivile friheter i moderne historie, skriver Wootton.


https://resett.no/2021/05/03/redaktor-langer-ut-mot-kolleger-jeg-er-sjokkert-over-at-media-ignorerer-corona-demonstrasjonene/

For ordens skyld må det nevnes at NRK har en meget og god og omfattende artikkel om nedstenging av samfunnet:

Jens Dreyer er del av et eksperiment. Ingen vet hva som skjer når mange er permittert over lang tid. Rett og slett fordi det aldri har skjedd før.

Et år etter nedstengingen er fortsatt nesten 80.000 personer helt eller delvis permittert. Håpet er fortsatt at alle skal komme tilbake, når det hele er over. Men, frykter forskerne, det er det ikke sikkert de gjør.Én av ti risikerer å falle helt ut av arbeidslivet som følge av koronakrisen, frykter forsker Simen Markussen ved Frisch-senteret.


https://www.nrk.no/spesial/pause-eksperimentet-1.15450894

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

MSM-wonderboy Nakstad øyner mulighet til å være i fokus lenge ennå:

Håper du snart reise fritt til fjerne land? Ikke regne med det, skal vi tro assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Den høye smitten i India er et dårlig tegn. Mye smitte gir viruset større sjanse til å mutere.

Derfor må Norge fortsette å teste på grensen.

– Vi blir nøydde til å følge med og kartlegge om slike mutasjonar kan dukke opp i Noreg i fleire år framover. Det kan ha noko å seie for vaksineeffekten, sier han til NRK.

– Fri bevegelse mellom alle landegrenser og verdsdelar utan testing og overvaking av mogleg smitte, trur eg ikkje vi vil ha på fleire år framover, seier Nakstad.

Det innebærer også fortsatt behov for at Helsedirektoratet stiller opp i mediene.


https://resett.no/2021/05/02/nakstad-tror-mutanter-vil-gi-reisebrems-og-grensetesting-i-arevis/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Selvsagt måtte det komme, og det er vel ikke først gang heller:

I et Facebook-innlegg setter stortingskandidat og tidligere representant Rasmus Hansson (MDG) koronapandemien i et mindre kjent lys:

«Raseringen av naturen er en av de viktige årsakene til at vi nettopp får slike pandemier som korona- og vi må slutte med symptombehandling. Denne pandemien skyldes i stor grad avskoging, klimaendringer, og befolkningsvekst» skriver han.

«Politikere må ta grep om utgangspunktet for koronapandemien - nemlig vår rovdrift på naturen» skriver han.

Hansson, som er andrekandidat på stortingslista til MDG i Oslo, viser til en rapport fra FNs naturpanel, som sier at naturinngrep kan føre til flere pandemier.


https://www.nettavisen.no/nyheter/gir-klimaendringer-skylda-for-covid-19-pa-tide-a-roe-seg-ned/s/12-95-3424121410
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

#267
DT har en artikkel med den tendensiøse overskriften "Så mange har takket nei til vaksine i Drammen" om at vel 850 personer har takket nei, mens 30 000 har svart ja (jeg har ikke svart på kommunenes henvendelse).
https://www.dt.no/sa-mange-har-takket-nei-til-vaksine-i-drammen/s/5-57-1656976

I kommentarfeltet presterer en fyr å skrive:

QuoteHva med å innføre arbeids stopp på de som ikke vaksinerer seg. Har fungert godt i Israel. Har du ikke vaksinert deg når du får tilbudet. ja så får du ikke jobbe i barnehager, skoler, sykehjem, helseforetak og div. andre steder. Din arbeidsgiver og  kolleger bestemmer om du får komme på arbeidsplassen din. Ingen rett til ledighets trygd. Blir nok en del som drar raskt å vaksinerer seg.

Det er tydeligvis ikke vanskeligere å hjernevaske mennesker enn apekatter:

https://www.pinterest.ca/pin/330240585159110560/

Heldigvis finnes det motstemmer, men det krever mot å skrive dette under fullt navn (slik avisen krever) slik stemningen er nå:


Quote
Egoistisk å ikke ta vaksinen?

Heldigvis er det mange som forstår at denne mRNA vaksinen, ikke har noe med tradisjonell  vaksine å gjøre, men er en farlig eksperimentell haste vaksine. Tusenvis er allerede døde av de ulike vaksinene som anvendes, og hva sier dere til at at ca. 5800 Amerikanere fikk corona etter at de var fullvaksinert (CDC April 15), og av disse er allerede 74 døde.
Det er lov å bruke sitt vett i stedet for flokk mentalitet.

Uvaksinerte skal nå bli annen rangs borgere.

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

Quote from: translator on 04.05.2021, 00:06:49
DT har en artikkel med den tendensiøse overskriften "Så mange har takket nei til vaksine i Drammen" om at vel 850 personer har takket nei, mens 30 000 har svart ja (jeg har ikke svart på kommunenes henvendelse).
https://www.dt.no/sa-mange-har-takket-nei-til-vaksine-i-drammen/s/5-57-1656976

I kommentarfeltet presterer en fyr å skrive:

QuoteHva med å innføre arbeids stopp på de som ikke vaksinerer seg. Har fungert godt i Israel. Har du ikke vaksinert deg når du får tilbudet. ja så får du ikke jobbe i barnehager, skoler, sykehjem, helseforetak og div. andre steder. Din arbeidsgiver og  kolleger bestemmer om du får komme på arbeidsplassen din. Ingen rett til ledighets trygd. Blir nok en del som drar raskt å vaksinerer seg.

Det er tydeligvis ikke vanskeligere å hjernevaske mennesker enn apekatter:

https://www.pinterest.ca/pin/330240585159110560/

Heldigvis finnes det motstemmer, men det krever mot å skrive dette under fullt navn (slik avisen krever) slik stemningen er nå:


Quote
Egoistisk å ikke ta vaksinen?

Heldigvis er det mange som forstår at denne mRNA vaksinen, ikke har noe med tradisjonell  vaksine å gjøre, men er en farlig eksperimentell haste vaksine. Tusenvis er allerede døde av de ulike vaksinene som anvendes, og hva sier dere til at at ca. 5800 Amerikanere fikk corona etter at de var fullvaksinert (CDC April 15), og av disse er allerede 74 døde.
Det er lov å bruke sitt vett i stedet for flokk mentalitet.

Uvaksinerte skal nå bli annen rangs borgere.

Vi har allerede sett hvordan yrkesorganisasjoner presser på for å innføre vaksinepass, for å komme ut av knipen som staten har satt dem i. Det er en klassisk hersketeknikk; påfør skade, og la offeret være den som taler overgriperens sak, mens den skyldige kan gi inntrykk av å være klok og balansert dommer, men som selvsagt faller ned på konklusjonen som gir størst frihetsinngrep.

Galskapen har ingen ende, den kan ikke ende uten et utålelig prestisjetap for myndighetene. Vår post 1945-verden er forbi, velkommen det nye ikke-opplyste eneveldet. Husk å være takknemlig for å kunne feire bursdag med et tosifret antall gjester, og glem aldri at denne gleden når som helst kan tas vekk igjen.

En eneste positiv (haaha) test på Sørlandet og hundrevis av ungdommer blir sperret inne:

Én positiv test har punktert russetiden i Mandal. Opp mot 600 personer sitter i karantene etter én positiv test blant russen i Mandal. Ordføreren i Lindesnes kommune mener likevel at tiltakene er forholdsmessige.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2dOGbG/en-positiv-test-har-punktert-russetiden-i-mandal

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

#269
Dette var mer motstand enn jeg hadde regnet med:

Hver tredje EU-borger svarer «aldri» eller «senere enn 2021» på spørsmål om når de ønsker å ta en vaksine mot covid-19, viser en omfattende undersøkelse.

Vaksineskepsisen er størst på Kypros, der to tredeler ikke ønsker å ta vaksine i år. 26 prosent av kypriotene sier de aldri vil ta en vaksine, mens 40 prosent vil ta den senere enn 2021, viser undersøkelsen Eurobarometer. Rundt 27.000 personer har svart på undersøkelsen, som ble utført i de 27 EU-landene mellom 12. februar og 11. mars i år og publisert denne uken.


De ivrigste etter å ta vaksinen er i Norden og nordvest i EU. I Irland sier sju av ti at de vil ta en godkjent vaksine så raskt som mulig. I Danmark, Finland, Nederland og Sverige er det flere enn 60 prosent som svarer det samme. I disse landene er det 6 prosent eller færre som sier de aldri vil ta vaksinen.

Vil tippe at denne store forskjellen har en viss sammenheng med generell tiltro til myndigheter i de respektive landene.

– Dette undergraver EUs mål om å oppnå flokkimmunitet i år, sier EU-kommisjonens representant i Wien, Martin Selmayr, ifølge nyhetsbyrået DPA.

https://www.document.no/2021/05/04/en-av-tre-i-eu-onsker-ikke-a-la-seg-vaksinere-i-ar/

Edit; Også på Resett, og kudos til Tradisjonal Nordmann med uttrykket:

Kvakksinen :-)
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.