Author Topic: Är Corona den nya klimatfrågan?  (Read 8725 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 224
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #105 on: 28.01.2021, 11:05:52 »
Muligens fordi de har en referanse til www.frittvaksinevalg.com, som etter det jeg kan se skriver mye vagt og omtrentlig.

Covidfilmen har en rekke uangripelige referanser, men at de tok med fritt vaksinevalg som referanse er ikke helt innafor.

Her er en fersk tv2-artikkel som diskuterer filmen og faktasjekkingen, osv. ifm. oppstyret det har blitt rundt denne halvtimes videoen. Artikkelen har også en liten dialog med Ingmar Ellefsen, som sier han står bak innleggingen av filen på nettet i samarbeid med en rekke andre:

https://www.tv2.no/a/11919435/
« Last Edit: 28.01.2021, 11:08:09 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #106 on: 28.01.2021, 12:07:38 »
"Smitten" går ned , og vi skal stenges inne.

I sitt høringssvar til regjeringas forslag om å innføre en lov om portforbud i Smittevernloven sier Advokatforingen et krystallklart og velbegrunnet nei. Vi siterer utdrag fra uttalelsen, som kan leses i sin helhet her.

«Advokatforeningen støtter ikke det fremsatte forslaget om forskriftshjemmel for innføring av generelt portforbud. Pandemisituasjonen er svært alvorlig, og det er vanskelig å overskue hvilke utfordringer den vil gi oss i tiden fremover. Likevel mener Advokatforeningen at portforbud er et ekstremt inngripende virkemiddel som bare bør brukes i helt spesielle unntakssituasjoner.»


«Selv om den foreslåtte hjemmelen er begrunnet i smittevernhensyn, må det være på det rene at portforbud gjerne forbindes med uorden og opptøyer, og et ønske om kontroll over befolkningen. Det må være all grunn til å tro at innføring av en ordning med portforbud vil bli oppfattet som meget inngripende.
Et portforbud er svært inngripende, blant annet fordi det er et generelt inngrep i bevegelsesfriheten. Mens smittevernloven § 4-1 kan hjemle forbud mot forskjellige positivt angitte aktiviteter som visse reisemåter, angitte møter, bruk av skoler og svømmehaller mv., vil et portforbud som utgangspunkt innebære et generelt forbud mot å bevege seg hjemmefra.»

«Det er ikke tvil om at et portforbud er inngrep i grunnleggende rettigheter som er beskyttet blant annet i Grunnloven § 106 (bevegelsesfrihet) og § 94 (forbud mot frihetsberøvelse), samt tilsvarende bestemmelser i EMK artikkel 5 (frihetsberøvelse) og tilleggsprotokoll 4 artikkel 2 (bevegelsesfrihet), samt SP artikkel 9.

Et generelt portforbud vil dessuten ha som følge at en rekke andre friheter blir berørt, slik som retten til privatliv og familie, rett til utdannelse og rett til å benytte sin eiendomsrett.


Et portforbud fremstår som et særlig tydelig og markant inngrep.»

https://steigan.no/2021/01/advokatforeningen-gar-hardt-ut-mot-lov-om-portforbud/

Maktens beruselse herjer i politikernes hoder. De viktigste ordene her er nok "kontroll over befolkningen." Det er dette de higer etter, i Corona som i klima. Jeg tror makthaverne føler at "taket" på  folket glipper for dem, og de søker desperat etter  påskudd og midler for å få det tilbake. Men ingen maktmidler kan hindre folk i å gå ut av huset, dersom et portforbud skulle bli innført. Landet er ikke innrettet slik at hundretusener av lovbrudd kan stanses, hvis folk flest gir blaffen.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #107 on: 28.01.2021, 14:17:16 »
God artikkel fra Dan Odfjell om Corona og demokrati:

Om korona-viruset ikke bevisst er skapt som et kamp middel for Kina mot vesten, er min påstand at det benyttes til å spre helt unødvendig frykt og anti-demokratisk nedstengning av middelmådige makt-myndigheter. Som tydelig finner det åpne demokratiet som styringsform for besværlig. Unnskyldningene for de ekstraordinære kollektive nedstengningstiltakene – fra elitene mot folket – er diktatoriske og tillatt brukt takket være viruset.

https://resett.no/2021/01/28/mediemakten-er-blitt-totalitaer/


ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #108 on: 29.01.2021, 09:25:47 »
Som tidligere rapportert, men nå er det offisielt, så hadde Norge lavere totale dødstall i 2020 enn normalt:

I gjennomsnitt har det dødd 40.700 mennesker årlig i Norge de siste fem årene. I 2020 var det rundt 300 færre.

– Vi har ingen overdødelighet i Norge i 2020, det kan vi slå fast med sikkerhet, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i SSB til P4.


https://www.document.no/2021/01/29/faerre-dode-i-2020-enn-normalt/

Sørg for at noen flere titusen arbeidsplasser forsvinner så blir det kanskje enda færre som dør i år.

Siden nyttår har 4.455 innvandrere fått påvist korona i Norge. Samtidig var mer enn halvparten av pasientene innlagt forrige uke, født i utlandet. Pandemien i Norge rammer innvandrere langt hardere enn resten av befolkningen, skriver Aftenposten.

Siden årsskiftet er det påvist nesten 12.000 nye smittetilfeller her i landet.

Blant norskfødte er andelen nye smittetilfeller 65 per 100.000 de siste to ukene. Til sammenligning var det 553 smittetilfeller per 100.000 for personer født i Pakistan. Blant somaliere var andelen 448 smittede per 100.000.


https://www.document.no/2021/01/29/over-halvparten-av-koronapasientene-i-norge-fodt-i-utlandet/
« Last Edit: 29.01.2021, 09:28:03 by ConTrari1 »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 224
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #109 on: 29.01.2021, 09:44:44 »
Blant norskfødte er andelen nye smittetilfeller 65 per 100.000 de siste to ukene. Til sammenligning var det 553 smittetilfeller per 100.000 for personer født i Pakistan. Blant somaliere var andelen 448 smittede per 100.000.[/i]

https://www.document.no/2021/01/29/over-halvparten-av-koronapasientene-i-norge-fodt-i-utlandet/

Sverige har en langt høyere andel av disse gruppene enn Norge. Mange av dem som er i arbeid rapporteres samtidig å arbeide innenfor helsevesenet som renholdsarbeidere, portører, hjelpepleiere, osv. Noe som kan forklare en god del av Sveriges relative overrepresentasjon av ukontrollert smitte og tilhørende høye dødsfall hos sårbare pasienter på pleiehjemmene og aldershjemmene. Italia fikk f.eks. tidlig en eksplosiv start på covid-utbruddene i helsesektoren av de samme årsaker. Det må jobbes mye mer med å opplyse disse gruppene både i Sverige og Norge, og Europa forøvrig.
 

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #110 on: 29.01.2021, 09:58:34 »
Blant norskfødte er andelen nye smittetilfeller 65 per 100.000 de siste to ukene. Til sammenligning var det 553 smittetilfeller per 100.000 for personer født i Pakistan. Blant somaliere var andelen 448 smittede per 100.000.[/i]

https://www.document.no/2021/01/29/over-halvparten-av-koronapasientene-i-norge-fodt-i-utlandet/

Sverige har en langt høyere andel av disse gruppene enn Norge. Mange av dem som er i arbeid rapporteres samtidig å arbeide innenfor helsevesenet som renholdsarbeidere, portører, hjelpepleiere, osv. Noe som kan forklare en god del av Sveriges relative overrepresentasjon av ukontrollert smitte og tilhørende høye dødsfall hos sårbare pasienter på pleiehjemmene og aldershjemmene. Italia fikk f.eks. tidlig en eksplosiv start på covid-utbruddene i helsesektoren av de samme årsaker. Det må jobbes mye mer med å opplyse disse gruppene både i Sverige og Norge, og Europa forøvrig.

Som også nevnt her tidligere, så har den svenske regjeringen brukt helsevesenet som  arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Mye tyder på at mange ikke har god nok kompetanse på områder, som f. eks. hygiene. Og informasjon er heller ikke nok bestandig (samme lenke, min utheving):

Et regjeringsoppnevnt utvalg, ledet av Libe Rieber-Mohn, foreslo før jul en rekke tiltak for å få ned smittespredningen blant innvandrere. Rieber-Mohn sier til Aftenposten at det ikke bare er informasjonsbarrierer som har betydning.

– Også sosiale, økonomiske og kulturelle forhold har betydning. Disse endrer man ikke over natten, sier hun.


Av alle de svært mange  artikler jeg har lest og sett om Corona, er denne videoen med Dr. Lee Merrit, Former President of the Association of American Physicians and Surgeons blant det aller beste. Hun er klar, konsis og hardtslående. Et av hennes poenger er at man har behandling mot virus av Corona typen, og trenger faktisk ikke en vaksine, men...da ville "69 mrd dollar vaksine industrien gå rett vest". Vannkopper, polio og andre svært farlige sykdommer hadde man ikke behandling mot, og da var det fornuftig å utvikle vaksiner, men dette er ikke tilfellet med Corona. Hun beskriver pandemien som en 5. generasjon krigføring.

http://stateofthenation.co/?p=50235

stjakobs

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 455
 • Without geometry, life is pointless
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #111 on: 29.01.2021, 16:46:17 »
Gibraltar hadde 10 covid-døde før de begynte å vaksinere med Pfizer BioNTech-vaksinen den 10. januar. Da spratt statistikken umiddelbart opp. I dag viser statistikken totalt 70 covid-døde. Hvilken konklusjon kan man dra av dette.

Offisiell info om vaksinen fra regjeringen i Gibraltar:

https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/arrival-of-covid-19-vaccine-in-gibraltar-302021-6573
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #112 on: 29.01.2021, 19:18:28 »
Dette er oppsiktsvekkende! En domstol i Peru har sagt at Gates, Soros og Rockefeller familien er skyldige i spredningen av Corona. Dette er en stor seier for alle som kjemper mot globalisme og New World Order.

Peruvian court rules that Bill Gates, George Soros and Rockefeller family “created” coronavirus pandemic. Three of the evilest entities on the planet were charged in a Peruvian court the other day of conspiring to create the Wuhan coronavirus (COVID-19) for world domination.

The Chicha and Pisco Criminal Appeals Chamber decided that the ever-dreaded Chinese germs were the product of “criminal elite around the world” – mostly multi-billionaires with global depopulation on their minds.


These defendants had tried to appeal, but Judges Tito Gallego, Luis Legia, and Tony Changarei issued a delay, justifying it due to the “unpredictable” nature of the “pandemic.”

It was only predictable for ordinary people, however, as the alleged creators of the Wuhan coronavirus (COVID-19) “who have been involved in it and continue to manage it with particular secrecy in their environment” are entirely unaffected.

In fact, Bill Gates has never once been seen wearing a face mask, nor is he willing to take the vaccines he is now pushing everyone else to get for their “safety” and “protection” against the WuFlu.


https://www.naturalnews.com/2021-01-29-bill-gates-george-soros-rockefeller-family-coronavirus.html

Hm..Billyboy bruker ikke maske og vil ikke ta vaksinen. Men Erna vil sikkert sende ham mer penger.   

« Last Edit: 29.01.2021, 19:25:33 by ConTrari1 »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #113 on: 29.01.2021, 19:32:43 »
Også fra Natural News:

James (he gives his last name in the video) is a CNA (Certified Nursing Assistant), and he recorded this video as a whistleblower because he could not keep silent any longer.

James reports that in 2020 very few residents in the nursing home where he works got sick with COVID, and none of them died during the entire year of 2020.

However, shortly after administering the Pfizer experimental mRNA injections, 14 died within two weeks, and he reports that many others are near death.

The video is long (47 minutes), and it is clear that James is suffering from emotional stress, and he admits that he has nothing to gain from going public, and that he will probably lose his job for doing so.

But he makes it very clear that these were patients he knew and cared for (he is also a “lay pastor”), and that after being injected with the mRNA shot, residents who used to walk on their own can no longer walk. Residents who used to carry on an intelligent conversation with him could no longer talk.


https://www.naturalnews.com/2021-01-29-seniors-dying-like-flies-after-covid-injections.html

Enkelt tilfelle eller blir det et mønster? Vi har sett slike dødsfall i Norge også, men myndighetene forteller oss at alt er under kontroll.

https://www.naturalnews.com/2021-01-29-seniors-dying-like-flies-after-covid-injections.html

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 473
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #114 on: 29.01.2021, 21:05:21 »
Jeg greier ikke å finne noe info om at Gates ikke bruker maske.

Finner flere artikler der han støtter maskebruk og at han har brukt dem selv.

Noen nevner at han ikke er sett MED maske, men er han sett uten?

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #115 on: 01.02.2021, 12:57:34 »
Demonstrasjoner mot Corona-kveling av samfunnet er ikke noe nytt, men har aldri før sett at politiet har tatt stilling for demonstrantene:

Politiet tok av seg hjelmene og ledet demonstrasjonstoget i den østerriske hovedstaden Wien søndag.

Siden 26.desember i fjor har Østerrike hatt en streng lockdown der kun noen få butikker får holde åpent. I helgen ble det derfor demonstrert mot myndighetenes corona-nedstening.

Det skal det ha deltatt over cirka 10 000 personer på demonstrasjonen. I en av videoene som er lagt ut på sosiale medier kan man se at politiet tok av seg hjelmene og ledet demonstrasjonstoget.


https://resett.no/2021/02/01/tusenvis-protesterte-da-ogsa-politiet-demonstrerte-mot-corona-nedstenging-i-osterrike/

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #116 on: 08.02.2021, 20:26:46 »
Nok en sterk og tankevekkende artikkel fra Steigan. Dette er den mest rasjonelle forklaringen på Corona-panikken og nedstengingen av samfunnet som jeg har lest. Alt tøyset om  helsefare kan man glemme, for politikerne har en plikt til å ivareta hele folkets interesser, noe lockdown er et totalt svik mot.

Men Corona som forkledd avbøtende middel mot ny finanskrise virker langt mer  sannsynlig:

Som alle andre pryramidespill måtte også dette spillet kræsje. Situasjonen var overmoden i 2019, spørsmålet var bare hvordan det skulle kræsje slik at finanskapitalen skulle gå skadefri. Hovig forklarer:

«Det er her pandemikrisen løser problemet for kapitalen. Den medfører nedstengning av deler av vare- og tjenesteproduksjonen. Man sager så å si et hull i vare- og tjenesteproduksjonen. Det er et hull som kan fylles ved at sentralbanken og dens nett av privatbanker gjør en veldig økning av penge- og kredittforsyningen. Denne penge- og kredittforsyningen er adressert til å fylle hullet i vare- og tjenesteproduksjonen, og vil dermed ikke skape noe inflasjon. Hadde krisen kommet som en finanskrise hadde den ført til voldsomme politiske konflikter rundt nok en gang å støtte kapitalen. Pandemikrisen derimot gir politikerne anledning til å fremstå som milde givere, som drysser så mye penger de kan ut over bedriftene og det arbeidende folket. De kan framstille seg som barmhjertige samaritaner som slukker massenes tørst etter midler til livets opphold så godt de kan. Som vi så har det blitt skapt 12 trillioner USD, dvs. 12 norske oljefond, så langt. Disse nytrykte pengene tilføres så kapitalen gjennom sirkulasjonen. Bedrifter betaler husleie, folk fortsetter å betale lån, penger pøses inn i aksjemarkedet, osv. I stedet for en finanskrise med tilhørende kalamiteter, har vi en pandemikrise hvor politikerne er helter.»


I en vanlig situasjon der folkets økonomiske sikkerhet trues, reagerer man tradisjonelt med demonstrasjoner og opptog. Det er effektivt forbudt nå (hvis man ikke er Høyre-statssekretær og støtter BLM, for Solberg har som kjent magiske evner til å hindre smitte blant tusener av politisk korrekte demonstranter).

Den metoden som ble valgt for å kræsje verdensøkonomien, nemlig å skylde på et virus og erklære unntakstilstand, gjorde det nærmest umulig for arbeiderklassen å forsvare seg. Alle vanlige midler for klassekamp, som møter, demonstrasjoner og protester ble forbudt, og folk ble skremt fra til og med å treffe hverandre.

Og de som skulle ha vært arbeiderklassens fortropp har stort sett sviktet sin oppgave katastrofalt. 2020 ble det året da den globale venstresida smeltet bort og stort sett gikk over til å støtte alt som kom av «strenge tiltak» fra overklassens regjeringer.Og følge-skadene (på militærspråket: "collateral damage") er uhyrlige:

Den økonomiske virkninga av koronakrisa så langt kan summeres opp i to enkle tall. Business Insider: Milliardærene tjente 3.900 milliarder dollar under pandemien. The Guardian: Covid-19 har kostet verdens arbeidere 3.700 milliarder dollar.

Men det er slett ikke alt. Hundrevis av millioner arbeidsplasser er gått tapt. Reallønna har falt enormt og vil fortsette å falle. Statskassene er blitt plyndret i stor stil til fordel for finanskapitalen. Dette vil føre til gigantiske nedskjæringer av offentlige budsjetter og tvinge fram en storstilt privatisering i alle sektorer, slik at ytterligere gigantformuer vil bli skyflet over til finanskapitalen.


Skreller man bort akp-ml frasene om klassekamp etc., så er det noen grelle kjensgjerninger som blir beskrevet her. Og nettopp fordi jeg er på den helt motsatte politiske fløy av Steigan, virker dette desto mer overbevisende.https://steigan.no/2021/02/den-storste-krisa-i-kapitalismens-historie-kamuflert-som-ei-helsekrise/

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #117 on: 15.02.2021, 11:39:02 »
Corona går sin ødeleggende gang gjennom verden, ikke som en super-dødelig epidemi, men som en sosial og økonomisk katastrofe. Hvor ofte blir du utsatt hver dag for statlig propaganda? Smitte omtales som om hver positiv (og meget tvilsom) test er ensbetydende med et pest-tilfelle. Mens statistikken for "andre Corona-bølge" viser en helt normal influensa-sesong, som nå ser ut til å være på retur. Og som vi vet, influensa har vi omtrent ikke hatt i denne sesongen.

Pr. i dag er det 86 innlagte og bare 18 respirator-pasienter. Dette tilsvarer situasjonen for tre måneder siden, i midten av november. Det som rammes sterkest er den mentale helsen. Legen Steve Karp skriver:

Psychological warfare on the general public has taken the form of messaging, using the relentless repetition of words, phrases and ideas not only daily but hourly.  It is transmitted throughout the day on all TV and radio stations, breaking news reports, print journalism whether medically or non-medically related, signage on roadways, business windows, doorways etc.

Think how many times you’ve heard the following over the past year: Covid, Coronavirus, novel virus, pandemic, “vaccine”, masks, social distancing, cases, ventilators, ICU beds, death count, emergency use, “vaccine” passports, immunization, and mandates.  Now if you’re not in a medical occupation try to think how often you’ve heard these used in the media over your lifetime.


(min utheving:)
The purpose of this psychological warfare is to overwhelm our individual psychological state, normally used to cope with our everyday life, and replace it with obsessive thoughts.  In the case of Coronavirus it’s to force you to obsess about what essentially boils down to a 1:1000 chance of death.  Of course the obsessive thoughts are in turn paired with compulsive behavior either as an inevitable end result or due to government’s helpful suggestions or mandates.  The use of Coronavirus in this way is essentially mental abuse and is considered a crime against humanity.

https://www.americanthinker.com/articles/2021/02/the_pandemic_cure_is_far_worse_than_the_disease.html

Å skape en kunstig frykt, å hamre inn påstander som ikke har faglig dekning, å knuse alt av kritikk eller motforestillinger, der er likheten mellom klima og Corona slående, og til tross for all min skepsis mot konspirasjonsteorier, så er det vanskelig å unngå mistanken om en overstatlig agenda som krever underdanighet overfor selvbestaltede autoriteter i en for oss ukjent grad.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 224
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #118 on: 15.02.2021, 17:52:23 »
Jeg har blåst nytt liv i den tidligere klimajournalisten Kristin S. Grønli på en parallell tråd om Jesu' søsken (sic).
Men selvsagt har den godeste Kristin levert relevante artikler ifht. vaksineproblematikk også, jfr. denne artikkelen fra des. 2015 om ebola og de etiske problemstillingene rundt dette:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frilanskatalogen/files/1431/original/ebolasaken.pdf?1490992252

Dette er svært relevant for dagens vaksineprosess. Men hva slags journalister har vi i dag som evner å snakke om det på en kompetent måte?
Jeg vil tro vi kunne trengt mer enn en oppegående journalist av Kristins kaliber i disse tider også?


« Last Edit: 15.02.2021, 17:55:20 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #119 on: 15.02.2021, 22:35:16 »
Se, og begynn å lure på hvor Hollywood ender og virkeligheten starter; filmen Contagion fra 2011 er Corona deja vy så det holder.

Following their collaboration on The Informant! (2009), Soderbergh and screenwriter Scott Z. Burns discussed a film depicting the rapid spread of a virus, inspired by epidemics such as the 2002–2004 SARS outbreak and the 2009 flu pandemic. Burns consulted with representatives of the World Health Organization as well as medical experts such as W. Ian Lipkin and Larry Brilliant.

In a flashback to the spillover event, a bulldozer razes palm trees while clearing a rainforest in China, disturbing some bats' natural habitat. One bat finds shelter in a pig farm and drops an infected piece of banana that is then consumed by a pig. The pig is slaughtered and is prepared by a chef in a Macau casino, who transmits the virus to Beth via a handshake.

https://en.wikipedia.org/wiki/Contagion_(2011_film)

Kina-virus-flaggermus-håndkontakt; er vi umælende statister i et globalt skuespill?

Edit: Man kan ta en mengde av replikkene i filmen og overføre dem direkte til dagens Corona-situasjon. Det er faktisk skremmende, men ikke filmen i seg selv, den har "lav smittefaktor"; når man ikke helt forstår hvem som er hvem og hva som er den egentlige handlingen, blir det ikke så skummelt. Scenene med opptøyer og plyndring av butikker og apoteker er bare barnemat i forhold til hva vi så utspille seg i fjor under Antifa-terroren i USA.
« Last Edit: 16.02.2021, 11:23:01 by ConTrari1 »