Author Topic: Är Corona den nya klimatfrågan?  (Read 8713 times)

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 772
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #90 on: 13.01.2021, 12:37:51 »
Tidlig i pandemien husker jeg det ble diskutert om blodtype kan ha noe å si for hvor syk man blir av covid. Her (bak betalingsmur) er en artikkel som berører temaet:

Quote
Overlegen om korona: – Et spennende spor

Om du smittes av korona, kan blodtypen avgjøre hvor alvorlig forløpet blir. Pandemien har fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men nå vet forskerne stadig mer om hvorfor noen blir sykere enn andre.

(...)

 Immunapparatet vårt består av mange delelementer, men fordi vi arvemessig er forskjellige er det slik at noen reagerer ulikt på å bli eksponert for mikrober. Dette kan være utvelgelsesmekanismer som er gunstig for befolkningen sett under ett.

I 1349 herjet svartedauden, og i moderne tid har man avdekket at noen immunreaksjoner er mer gunstige enn andre.

– Ulike pestepidemier som svartedauden har fremprovosert utvelgelse av visse genetiske egenskaper som er gunstige å ha. Et annet eksempel er den genetisk medfødte tilstanden sigdcelleanemi som er vanlig i visse deler av Afrika og som beskytter mot malaria. Det er en egenskap som er selektert fram i områder med malaria. Vi mennesker er hele tiden i et løpende samspill med de mikrober vi omgås.

Når vi spør overlegen om det rett og slett er snakk om darwinisme, svarer han ja.

– Ja, du kan si det er darwinisme i den forstand at det er en fordel at vi er ulikt sammensatt genetisk. Konsekvensene ville vært annerledes hvis vi alle var genetisk helt like, og reagerte på samme måte ved alvorlige infeksjoner. Et annet eksempel er hiv. For at HIV-viruset skal koble seg inn i kroppen, og koble seg på molekyler i de hvite blodcellene, må det komme seg gjennom et nøkkelhull. Men noen har en annen vri på dette nøkkelhullet slik at viruset ikke kommer inn. De har en mutasjon i arvestoffet nøkkelhullet, og hvis man har arvet denne varianten fra begge foreldre, kan man rett og slett ikke få hiv.

Noen er altså medfødt beskyttet, og denne variantlåsen som beskytter mot hiv er høyest forekommende i Nord-Europa.

(...)

Og det kan være at flere mennesker går ute i samfunnet med en variantlås (legene kaller det reseptor) koronaviruset binder seg til og derved er man beskyttet mot et alvorlig forløp.

– Det vet vi ikke nok om hva gjelder covid-19, men er et spennende spor. Det illustrerer at vi er ulike når det kommer til beskyttelse mot visse infeksjoner.

– Hva er de størst risikofaktorene for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte?

– Alder. Ved økende alder begynner immunapparatet å skrante og responsen derfra kan bli dårligere. Hos noen covid-19-pasienter kan det utvikles voldsomme betennelser, og der kan immunapparatet være feilregulert.

Det er altså farligere å være over 80 år enn å være en 40-åring med underliggende sykdom. Men hva så med de unge som ikke tilhører en risikogruppe? Her kan virusmengden man får i seg ved smittetidspunktet være avgjørende for hvor syk man blir.

– Men hvorfor er det slik at noen får veldig milde forløp, mens andre blir slått ut?

Det er fra to ulike studier holdepunkter for at de med blodgruppe 0 er underrepresentert ved covid-19. Men det er klart at det er mye man ennå ikke vet om årsakene til at noen blir sykere enn andre.

https://www.dt.no/overlegen-om-korona-et-spennende-spor/s/5-57-1590660IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 772
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #91 on: 23.01.2021, 16:35:03 »
En ny artkkel i dt.no om sammehenger mellom covid og blodtype:

Quote
Overlegen om blodtype, tapt smakssans og mutasjoner: – En slik endring er gunstig, sett fra virusets side

Under koronapandemien ser det ut til å være en fordel å ha blodtype 0, mens det er holdepunkter for å tro at A er mindre gunstig. Dersom du har gjennomgått en forkjølelse etter å ha vært smittet av et annet koronavirus, kan du imidlertid til en viss grad være beskyttet med kryssimmunitet.

Slik Drammens Tidende skrev forrige uke, virker noen av disse brikkene relatert til blodgruppe. Mennesker med blodtype 0 ser ut til å være underrepresentert.

Altså: om du har denne blodtypen ser det ut til at det er noe mindre sannsynlig å få koronasykdom.

Denne brikken ser ut til å passe i det store puslespillet, men det er fortsatt usikkerhet om hvorfor dette er en fordel.

Samtidig er det holdepunkter for å si at blodtype A er ugunstig, altså det motsatte. Hvorfor det er slik vet vi ikke, men overlegen på Drammen sykehus deler noen hypoteser om sammenhengene.

– Mennesker med blodgruppe 0 mangler et overflatemolekyl på røde blodceller. En mulighet er at viruset bruker A-molekylet som knagg og fester seg, for på den måten å fremme sin egen spredning, sier Heggelund.

Har du blodtype 0 har du ikke denne knaggen. Og du utvikler også antistoffer mot A-molekylet.

Disse antistoffene er dermed naturlig forekommende. Derfor er det en mulighet at disse binder seg til SARS-CoV-2-viruset, og på den måten bremser virusformering.

Det er imidlertid ikke sikkert at det er blodtypen i seg selv som beskytter mot korona. Men dersom du har 0, så kan det også være slik at du også er bærer av genvarianter som er fordelaktige ved koronainfeksjon.

– Gener som ligger nærmere hverandre i vårt arvestoff nedarves ofte samlet. Noen gener som koder for proteiner som regulerer betennelse, ligger nærmere ABO-genet. Med andre ord, det er mulig at ABO-systemet i seg selv egentlig ikke er involvert i koronainfeksjoner, men at det kan være nærliggende betennelsesregulerende gener som nedarves sammen med blodtypegenene, opplyser Heggelund.

Drammen sykehus bidrar og er nå en del av den internasjonale forskningsgruppen «The severe covid-19 GWAS group. I Norge er denne ledet av Johannes Hov og Tom Hemming Karlsen fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Tidligere forskningsstipendiat ved Drammen sykehus, Jan Cato Holter, arbeider nå ved Oslo universitetssykehus – der leder han og koordinerer et nasjonalt forskningsarbeid under navnet «The Norwegian SARS-CoV-2-Study».

Stein Erik Hagen har bidratt med finansieringen av GWAS-forskningen, mens Opera-gründer Jon Stephenson von Tetzchner har vært en betydelig sponsor av observasjonsstudien.

Hov, Karlsen og internasjonale medarbeidere var blant de første som påviste sammenhengen om at blodtype 0 virker å beskytte, mens A er forbundet med høyere risiko.

Som første i verden påviste de også en genklynge på kromosom 3 som er knyttet til alvorlig sykdomsutvikling. De seks genene i denne klyngen ser ut til å styre hvor kraftig immunforsvaret reagerer på en koronavirusinfeksjon.

– Det er også slik at mennesker med andre blodgrupper enn 0 har større tendens til å danne blodpropper. Blodpropper i lungene forekommer hyppig, og forverrer situasjonen hos pasienter med alvorlig forløp av koronainfeksjon, opplyser Heggelund.

Det er komplekse sammenhenger i spill her, men stadig banes ny grunn i kampen mot viruset. Og for å være fullstendig presis snakker vi her om SARS-CoV-2. Det er dette viruset som står bak covid-19.

Men om vi ser på det velkjente bildet av koronaviruset, ser vi alle de oransje taggene. Dette er virusets utstikkerproteiner. Når vi smittes, binder disse utstikkerne seg fast til mottakere vi har i kroppen vår.

I dette tilfellet snakker vi om ACE2 reseptor som hos oss mennesker primært har en rolle i blodtrykksregulering, men også i betennelsesprosesser.

Koronaviruset utnytter denne reseptoren til å få fotfeste hos oss, og vi har denne i celler i nesen, luftveier, blodårer og i flere andre organer.

Et velkjent symptom for mange koronasmittede er tap av lukt og smak. Plutselig smaker all mat papp.

Hvorfor er det slik?

– Tap av lukt og smak tror man skyldes at vi har særlig mange ACE2-reseptorer i slimhinnene her, sier Heggelund.

Fortsatt er det slik at man ikke vet med sikkerhet hvordan koronaviruset ble smittet til medmennesker. SARS-CoV-2 finnes naturlig i noen flaggermus i Asia.

– Man tror det har forekommet spredning fra flaggermus til andre dyrearter som selges på såkalte våtmarkeder i Kina, og derfra videre til mennesker som på en uhygienisk måte, håndterte infiserte dyr.

Selv om vi i pandemiens forløp får gode nyheter som rekordrask vaksine, er det grunn til å være bekymret. For det er neppe siste gang vi må hanskes med så store globale utfordringer som følge av virus.

Det er mye snakk om mutasjoner, noe som er forbundet med frykt. Særlig siden den britiske og sørafrikanske mutasjonen er knyttet til økt smittsomhet.

Det er mange mutasjoner, og FHI har i sin siste ukesrapport listet opp over 75 – det betyr ikke at alle disse er mer smittsomme. Noen mutasjoner er imidlertid mer «vellykkede» enn andre.

Overlege Heggelund opplyser at alle virus har evnen til å endre sine egenskaper ved mutasjoner. Også her er darwinismen i spill. Noen mutasjoner fører til dårligere egenskaper, sett fra virusets synsvinkel. Andre kan bli mer smittsomme.

– For eksempel kan de nye mutasjoner som endrer utstikkerproteinet til SARS-CoV-2 sannsynligvis føre til økt klebrighet/tettere binding mellom utstikkerproteinet og ACE2. En slik endring er jo gunstig sett fra virusets side, fordi spredning av virus forsterkes. Men det er ikke så bra for oss mennesker.

https://www.dt.no/overlegen-om-blodtype-tapt-smakssans-og-mutasjoner-en-slik-endring-er-gunstig-sett-fra-virusets-side/s/5-57-1593958
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 772
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #92 on: 24.01.2021, 18:46:05 »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #93 on: 24.01.2021, 20:03:45 »
Hadde nettopp kopiert den liken for å poste her...du slo meg igjen, translator :-) 

Beste oppsummering og forklaring jeg har sett om Corona -og svært skremmende.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 224
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #94 on: 25.01.2021, 01:51:34 »
Hadde nettopp kopiert den liken for å poste her...du slo meg igjen, translator :-) 

Beste oppsummering og forklaring jeg har sett om Corona -og svært skremmende.

Interessant lesning.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #95 on: 25.01.2021, 09:54:36 »
Klima og Corona er to sider av samme sak. Det handler om full kontroll av en befolkning som eliten har sett seg lei på.

De skremmer for å styre.
De herser for å herske.


Dette er vår verden anno 2021. Ikke tro at de vil oss vel. Akkurat som i USA, så er vi "deplorables", det er litt mer skånsomt i Norge på grunn av vår påståtte rikdom, men målet er det samme.

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 473
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #96 on: 25.01.2021, 13:26:43 »
Jeg har sett mange slike oppsummeringer av fakta, og selv om denne var solid gjennomført, med meget god dokumentasjon (52 referanser), er det et gjennomgående tema at slike oppsummeringer ikke nevner situasjonen på sykehusene rundt omkring.

F.eks. denne artikkelen fra VG i desember: Her pleies Sveriges sykeste covidpasienter

Quote
Intensivsykepleier Sandra Månsson (43) har sett det meste gjennom et langt arbeidsliv, men det hun og kollegene har opplevd de siste ni månedene, savner sidestykke.
...
– Dette er noe jeg aldri har vært med på tidligere. Å se så mange komme inn, så syke, hver eneste dag ... Pasientene er dessuten syke på en måte vi ikke har sett så ofte før, og de trenger annen type behandling enn det vi er vant til, sier intensivsykepleier Sandra Månsson, når VG møter henne ved Solna, Nye Karolinska i Stockholm.
...
– Covidpasientene kan bli utrolig syke i lungene. De trenger generelt sett veldig mye oksygen tilført, og ganske ekstreme innstillinger i respiratoren, forklarer Månsson gjennom visiret. Blodpropp er vanlig. Mange får lungeemboli.
...
Enkelte pleiere på korttidskontrakter er så slitne at de sier opp jobben for å være sikre på å få en sårt trengt juleferie.

Sykehusene i England pushes i disse dager hardt på grunn av alle Covid-19-pasientene: Helsevesenet i knestående

Quote
 • Antall daglige innleggelser av covid-pasienter i Storbritannia er langt større enn på toppen i fjor vår: Det er gjennomsnittlig rett oppunder 4.000 daglige nye innlagte over en sjudagersperiode nå, mens det på toppen i april ble lagt inn rundt 3.000 daglig over en sjudagersperiode.
 • De daglige dødstallene er nå høyere enn i april i fjor: Nesten 1.000 daglige dødsfall i gjennomsnitt over siste meldte sjudagersperiode i januar, mens det var noe lavere på 900-tallet på toppen i april hvis man så på høyeste gjennomsnitt over en sjudagersperiode da.
 • Daglige nye smittede er om lag 12 ganger så høyt nå som på toppen i fjor vår: I januar har nye registrerte smittede ligget på godt over 60.000 hver dag, mens tallet i april var rundt 5.000.

Hvorfor hopper disse legepanelene, YouTube-videoene, bloggene og leserbrevene bukk over dette?

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #97 on: 25.01.2021, 13:31:39 »
jeg er mest opptatt av situasjonen i Norge. Glem alt hysteriet om smittetall, det er tre viktige tall å forholde seg til; antall Corona innlagte, antall på intensiv og antall på respirator. Pr i dag er det131, 34 og 23. Sjekk bakover i tid og se om det har vært noen dramatiske endringer de siste ukene. Hvor er krisen?


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 224
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #98 on: 25.01.2021, 13:40:59 »
...et gjennomgående tema at slike oppsummeringer ikke nevner situasjonen på sykehusene rundt omkring.

Hvorfor hopper disse legepanelene, YouTube-videoene, bloggene og leserbrevene bukk over dette?

Bra at du bringer inn aspektet med belastningen på sykehusene. Dette har vi fått opplyst er en stor utfordring mange steder med utbrudd mer omfattende enn hos oss og/eller i dårligere fungerende helsesystemer i en del land.

Det er bare en faktor som tilsier at man også her kan moderere hvor mye corona faktisk burde belaste sykehusene: Mange troverdige kilder har oppgitt at altfor mange mindre alvorlig syke (men vettskremte) presser seg til sykehusbehandling og slik bidrar til å bruke opp sykehusenes bufferkapasitet for de mest trengende. Dette er en velkjent publikumspsykologi til alle tider og må også tas med i vurderingene.

I siste instans, så lenge corona fortsetter å smitte folk verden rundt og en stor del av verden har mangelfulle helsevesen å håndtere det med, vil alvoret til slutt kunne oppsummeres i noen få sentrale saksforhold:
- endelig antall dødsfall + varige ettervirkninger per million innbyggere: Vil det her bli mange flere enn for "vanlige" influensaer"?
- vil man til slutt lykkes med en vaksineprosess/vil vaksiner være en effektiv global løsning?
- eller vil sykdommen forsvinne på linje med tidligere pandemier og bli liggende som en udefinert latens? Som f.eks. Sars-pandemien (2002-2004, som for øvrig også ble sporet tilbake til Kina)
 
« Last Edit: 25.01.2021, 14:02:30 by Telehiv »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 772
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #99 on: 26.01.2021, 00:04:32 »
Denne diskusjonen om sykehusene er interessant, men var det ikke slik, ifølge videoen, at sykehusene tjener økonomisk på å registrere pasienter som coronapasienter?

Ellers vil jeg bringe inn det document.no tar opp i dag:

Quote
Hemmeligheten bak korona-viruset avslørt. Pandemien er en forbrytelse
Av: Hans Rustad   25. januar 2021, 11:57

– Koronaviruset kom fra et kinesisk militært laboratorium, sa avhopperen Li-Meng Yan, som forsøkte å alarmere verden. Hun sa hun ikke kunne se seg selv i øynene hvis hun ikke fortalte sannheten. Men «verden», dvs. de som styrer den vestlige verden, ville ikke se seg selv i øynene. De visste allerede det Li-Meng fortalte, og var ikke interessert i at det kom ut.

Britiske Steve Hilton har et program på Fox News som heter The Next Revolution. I natt hadde han et spesialinnslag om koronaviruset som var nok til å slå knockout på de fleste. Viruset er et resultat av en ny type forskning, såkalt gain of function, som ble oppfunnet i Nederland. Den slags forskning går kort og godt ut på at forskere tar farlige virus og gjør dem enda farligere, mer smittsomme, mer dødelige. Offisielt for å kunne være forberedt på biologisk krigføring eller pandemier. Men mynten har en bakside: Forskerne kan lage noe de mister kontrollen over.

Det må ha gått opp for Obama-administrasjonen, for i oktober 2014 stanset de all finansiering av gain-of-function-forskning. En av dem som sterkest motsatte seg forbudet, var Anthony Fauci, som har sitt eget forskningsinstitutt. Fauci samarbeider med P4-laboratoriet i Wuhan, Kinas eneste på et så høyt sikkerhetsnivå. Det var Frankrike, USA og Australia som hjalp Kina å bygge et laboratorium på et nivå hvor man kan drive forskning på å utvikle dødelige virus. Hvorfor har vestlige land gitt Kina et slikt våpen? At dette har skjedd, i samarbeid med universiteter i Australia og USA, sier noe om hvor dypt Vesten har involvert seg med Kina. Som om de ikke aner hva regimet står for.

Og NRK dementerer sine egne nyheter, etter påtrykk fra Kina?

Quote
NRKs Peter Svaar laget også en story og et intervju med Sørensen. Det som videre skjedde, forteller at Kina-vennlige krefter ikke har full kontroll, og når det glipper, må de eksponere seg. NRK og NTB publiserte dementier både på norsk og engelsk. Faktisk.no har hatt flere lange artikler som «motbeviser» at viruset kommer fra Wuhan-laboratoriet. Så stor er Kinas makt at avsløring av det viruset de selv har spredt, blir stanset.

https://www.document.no/2021/01/25/hemmeligheten-bak-corona-viruset-avslort-den-er-en-forbrytelse/


https://www.youtube.com/watch?v=qlCGCZ96bKU&ab_channel=DocumentNo
« Last Edit: 26.01.2021, 00:07:50 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #100 on: 26.01.2021, 12:35:44 »
Grundig artikkel om bakgrunnen for spredningen fra Kina:

Explosive emails from a group of top-level scientists and Government doctors in the United States reveal one suggested Covid-19 could have originated from human activities rather than arising naturally from animals.

Another asked if it might have been deliberately engineered.

The documents also show that a key letter sent early in the pandemic from America’s top scientists to the White House had a line deleted that suggested the virus could have been ‘an unintentional release from a laboratory’.

These revelations come as evidence of China’s cover-up grows, alongside fears the World Health Organisation, widely criticised for its failure to challenge Beijing at the start of the pandemic, is letting the regime dictate its inquiry into the origins.


https://www.dailymail.co.uk/news/article-9071191/Will-learn-truth-China-pandemic-writes-IAN-BIRRELL.html

Mulig dette har vært postet her tidligere?

An appeals court in Portugal has ruled that the PCR process is not a reliable test for Sars-Cov-2, and therefore any enforced quarantine based on those test results is unlawful.

Further, the ruling suggested that any forced quarantine applied to healthy people could be a violation of their fundamental right to liberty.

Most importantly, the judges ruled that a single positive PCR test cannot be used as an effective diagnosis of infection.


https://principia-scientific.com/portuguese-court-rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-unlawful/


stjakobs

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 455
 • Without geometry, life is pointless
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #101 on: 26.01.2021, 21:36:31 »
Jeg la ut link til COVIDFILMEN på Facebook.


Melding kom om "Partly False Information"
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 473
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #102 on: 28.01.2021, 09:30:16 »
Muligens fordi de har en referanse til www.frittvaksinevalg.com, som etter det jeg kan se skriver mye vagt og omtrentlig.

Covidfilmen har en rekke uangripelige referanser, men at de tok med fritt vaksinevalg som referanse er ikke helt innafor.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #103 on: 28.01.2021, 10:02:09 »
Muligens fordi de har en referanse til www.frittvaksinevalg.com, som etter det jeg kan se skriver mye vagt og omtrentlig.

Covidfilmen har en rekke uangripelige referanser, men at de tok med fritt vaksinevalg som referanse er ikke helt innafor.

Ah, for en ren og ryddig mental verden vi kunne bo i dersom alt som er vagt og omtrentlig ble sensurert vekk! 100% av alt politikerprat, for eksempel.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 451
  • View Profile
Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Reply #104 on: 28.01.2021, 10:17:48 »

[
Quote
 • Antall daglige innleggelser av covid-pasienter i Storbritannia er langt større enn på toppen i fjor vår: Det er gjennomsnittlig rett oppunder 4.000 daglige nye innlagte over en sjudagersperiode nå, mens det på toppen i april ble lagt inn rundt 3.000 daglig over en sjudagersperiode.
 • De daglige dødstallene er nå høyere enn i april i fjor: Nesten 1.000 daglige dødsfall i gjennomsnitt over siste meldte sjudagersperiode i januar, mens det var noe lavere på 900-tallet på toppen i april hvis man så på høyeste gjennomsnitt over en sjudagersperiode da.
 • Daglige nye smittede er om lag 12 ganger så høyt nå som på toppen i fjor vår: I januar har nye registrerte smittede ligget på godt over 60.000 hver dag, mens tallet i april var rundt 5.000.

Hvorfor hopper disse legepanelene, YouTube-videoene, bloggene og leserbrevene bukk over dette?

Ærlig talt, er dette en krise?? Nesten et år er gått og helsevesenet skulle være langt bedre forberedt nå, ikke sant? Det var jo derfor de stengte ned samfunnet? Og så er det nå 25% flere innlagte enn i april i fjor. 10% flere dødsfall. Det er elendig arbeid fra regjeringen dersom de ikke klarer å forsterke helsevesenet i løpet av så lang tid.

Antall smittede er irrelevant, fordi PCR testen er totalt ubrukelig.