Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

Ex-administrator

#765
Håper det går bra med alle!

Vaksinebivirkninger er forventet, normalt og kommunisert på forhånd, selv om det ikke er en trøst for den det gjelder. Det samme gjelder det at man kan få sykdommen selv om man er vaksinert. Den beste effekten av vaksinen vi ser nå, er at de som er vaksinert har mildere sykdomsforløp og mindre sjanse for innleggelse.

Ingen jeg kjenner, og ingen fra deres familier har opplevd noen bivirkninger av vaksinene ut over å føle seg uvel vaksinedagen og ev. dagen etter.

Min sønn (12) testet positivt på mandag, og vi andre 3 i familien har levd sammen med ham hele uka (uten noen form for smittevern) uten å bli smittet. Vi foreldrene har 3 doser (Pfizer/Pfizer/Moderna). Han hadde kun lette forkjølelsessymptomer (vaksinert 1 gang) og er frisk igjen i dag.

Men, anekdotiske fakta som dette, teller som kjent lite eller null mot mer omfattende statistikk.

translator

For den som trodde statens "tiltak" dreide seg om helse, og ikke makt og kontroll (nei, vi er ikke i Australia eller Østerrike - selv om jeg skal vedde på at teksten er direkte oversatt fra tysk eller engelsk):

QuoteHøringsnotat om forlengelse av koronasertifikat med skremmende detaljer

Vi har plukket ut noen eksempler, hele høringsnotatet kan leses via denne linken.

1: Tvangsvaksinering

På side 10 kan man lese følgende:

Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.

Det understrekes at dette gjelder i en midlertidig, forbigående krise, og ikke i en langvarig smittesituasjon.

2: Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon for små barn

Videre beskrives muligheten for å isolere uvaksinerte personer, og muligheten for tvangsvaksinering gjentas.

Dersom et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller  kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.

Det at uvaksinerte skal kunne nektes deltagelse i barnehage og skoler, innebærer at regjeringen ser for seg en situasjon hvor krav om vaksinering av barn helt ned i barnehagealder kan være en mulighet.

Det kan tolkes dithen at dette også gjelder for hastegodkjente vaksiner. Side 23:

Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.

4: Vaksinepass i utelivet

Det er flere interessante passasjer i høringsnotatet. Side 39 åpner for vaksinepass i utelivet.

Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.

5: Uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken

På side 30 åpnes det for at uvaksinerte kan miste muligheten til å forsørge seg selv.

Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for
eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn.

Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.


Dette er bare et utvalg av tiltak som vurderes i høringsnotatet, og som ved neste situasjon som defineres som en pandemi kan brukes av myndighetene med henvisning til norsk lov.

https://www.document.no/2022/02/13/horingsnotat-om-forlengelse-av-koronasertifikat-med-skremmende-detaljer/

I kommentarfeltet har Ryddegutt (tidligere også aktiv på dette forumet) følgende kommentar:

Quote99% av en slik rapport burde vel omhandle beredskapslager av medisinsk utstyr, kornlager, lager av feltsykehus, hvordan øke antall intensivplasser og isolat, hvordan stenge grensen for ikke-norske borgere etc.

Men i stedet er fokus på hvor mye makt staten skal bevilge seg selv og hvordan rettigheter for borgerne skal elimineres?

Dermed er det bare å vente på neste (menneskeskapte) pandemi...
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#767
Som dere kanskje har oppdaget på den parallelle skråblikk-tråden om samfunnets sleipeste gratispassasjerer, koser jeg meg fælt med gamle George Carlin-klassikere for tiden (Carlin døde i 2008). Han rakk jo å visjonært se det meste av dagens dårskap komme. Og han foregrep også dagens covid-debatt med mange mange år da han gikk løs på det nevrotisk-sterile samfunn som til slutt vil bryte sammen pga. mangel på opparbeidet motstandskraft i befolkningen:

https://www.youtube.com/watch?v=_gLLZ_D1Lqw


translator

Nå skriver også NRK det vi lenge har visst, at D-vitamin hjelper mot corona

QuoteKan vitamin D likevel hjelpe mot koronasmitte?

Nå har en ny studie fra Israel fått internasjonal oppmerksomhet.

Forskere fra Bar-Ilan-universitetet undersøkte nivået av D-vitamin i blodet til 253 voksne pasienter. Alle var innlagt ved et sykehus i byen Nahariya i Galilea.

Pasientene med mangel på D-vitaminer hadde 14 ganger så stor sannsynlighet for å få alvorlig eller kritisk sykdom av koronasmitten.

De er da sammenlikna med pasientene som hadde normalt høye verdier av vitamin D i blodet.

Lege og forsker Amiel Dror er en av forfatterne bak studien.

– Det var slående å se forskjellene i risikoen for å bli alvorlig syk når du mangler vitamin D, og når du ikke gjør det, sier han til avisa The Times of Israel.

Blant pasientene med mangel på D-vitamin, fikk godt over halvparten alvorlig eller kritisk sykdom. Blant de som hadde en tilstrekkelig mengde av vitaminet, var tallet under 10 prosent.

https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning_-fant-igjen-sammenheng-mellom-vitamin-d-og-covid-19-1.15854838
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 22.02.2022, 00:18:34
Nå skriver også NRK det vi lenge har visst, at D-vitamin hjelper mot corona

QuoteKan vitamin D likevel hjelpe mot koronasmitte?

Nå har en ny studie fra Israel fått internasjonal oppmerksomhet.

Forskere fra Bar-Ilan-universitetet undersøkte nivået av D-vitamin i blodet til 253 voksne pasienter. Alle var innlagt ved et sykehus i byen Nahariya i Galilea.

Pasientene med mangel på D-vitaminer hadde 14 ganger så stor sannsynlighet for å få alvorlig eller kritisk sykdom av koronasmitten.

De er da sammenlikna med pasientene som hadde normalt høye verdier av vitamin D i blodet.

Lege og forsker Amiel Dror er en av forfatterne bak studien.

– Det var slående å se forskjellene i risikoen for å bli alvorlig syk når du mangler vitamin D, og når du ikke gjør det, sier han til avisa The Times of Israel.

Blant pasientene med mangel på D-vitamin, fikk godt over halvparten alvorlig eller kritisk sykdom. Blant de som hadde en tilstrekkelig mengde av vitaminet, var tallet under 10 prosent.

https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning_-fant-igjen-sammenheng-mellom-vitamin-d-og-covid-19-1.15854838

Det politisk vedtatte narrativet (med støtte fra Big Pharma) har jo lent seg tungt mot at det er bare vaksiner som teller.
Dermed har det ikke vært så lett å slippe til med forslag til alternative måter å redusere sykdomsutslagene med, som eksempelet med D-vitamin nevnt her.

Nå er det vel etter hvert akseptert at vaksinene verken reduserer smittespredning eller antallet som utvikler sykdommen.
Da gjenstår om vaksinene faktisk reduserer alvorligheten når man først er blitt smittet - eller om den registrerte reduserte alvorligheten de senere månedene primært bare er relatert til omicron-muteringen. Siste halvårets Afrika-data (nesten ingen vaksinering og likevel redusert alvorlighet ved sykdomsutslag) tyder på det.

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 22.02.2022, 10:31:10

Nå er det vel etter hvert akseptert at vaksinene verken reduserer smittespredning eller antallet som utvikler sykdommen.
Da gjenstår om vaksinene faktisk reduserer alvorligheten når man først er blitt smittet - eller om den registrerte reduserte alvorligheten de senere månedene primært bare er relatert til omicron-muteringen. Siste halvårets Afrika-data (nesten ingen vaksinering og likevel redusert alvorlighet ved sykdomsutslag) tyder på det.

Jeg har aldri sett noe dokumentasjon på at vaksinene gir et mindre alvorlig sykdomsforløp. Det fremstår som en løs, ansiktsreddende påstand. Hvor er sammenlikningsgrunnlaget? Hvordan kan man vite om en uvaksinert person får verre sykdom enn en vaksinert? Vi har alle forskjellige kropper, sykdomsbildet må nødvendigvis være individuelt, og vi kan ikke være både vaksinerte og uvaksinerte samtidig. 
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Quote from: translator on 22.02.2022, 00:18:34
Nå skriver også NRK det vi lenge har visst, at D-vitamin hjelper mot corona

QuoteKan vitamin D likevel hjelpe mot koronasmitte?

Nå har en ny studie fra Israel fått internasjonal oppmerksomhet.

Forskere fra Bar-Ilan-universitetet undersøkte nivået av D-vitamin i blodet til 253 voksne pasienter. Alle var innlagt ved et sykehus i byen Nahariya i Galilea.

Pasientene med mangel på D-vitaminer hadde 14 ganger så stor sannsynlighet for å få alvorlig eller kritisk sykdom av koronasmitten.

De er da sammenlikna med pasientene som hadde normalt høye verdier av vitamin D i blodet.

Lege og forsker Amiel Dror er en av forfatterne bak studien.

– Det var slående å se forskjellene i risikoen for å bli alvorlig syk når du mangler vitamin D, og når du ikke gjør det, sier han til avisa The Times of Israel.

Blant pasientene med mangel på D-vitamin, fikk godt over halvparten alvorlig eller kritisk sykdom. Blant de som hadde en tilstrekkelig mengde av vitaminet, var tallet under 10 prosent.

https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning_-fant-igjen-sammenheng-mellom-vitamin-d-og-covid-19-1.15854838

Velkommen etter, NRK. Men dette har de visst i lang tid, eneste som er skjedd er at av en eller annen grunn er det nå "tillatt" for MSM å skrive det. Så hva har skjedd? Narrativet går stadig mer i oppløsning. Det virker lite sannsynlig at NRK og andre plutselig har fått dårlig samvittighet. Noe ovenfra / utenfra må ha gitt dem nye signaler / ordrer.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Ex-administrator

#772
NB, samme artikkel sier (mine uthevinger):
QuoteDette er en ren observasjonsstudie, og den kan derfor ikke si noe sikkert om direkte årsakssammenhenger.
Forskerne peker på at mangel på vitamin D også kan være et tegn på andre helseproblemer. Disse kan igjen være med på å øke risikoen for alvorlig covid-19.
Forskerne skriver derfor at D-vitaminer kan være en av flere faktorer som spiller inn når folk blir alvorlig syke av korona. Andre biter i puslespillet kan være underliggende lidelser, gener og kosthold.

Jutta Dierkes sier det er interessant at forskerne i Israel har undersøkt nivåene av vitamin D før pasientene faktisk ble smitta.
Hun viser også til en nylig studie fra England som viser høyere dødelighet hos covidpasienter med mangel på D-vitaminer.
Men Dierkes er nøye med å understreke at dette ikke er det samme som at tilskudd av D-vitaminer er en vidunderkur for folk flest.
– Ingen må tro at D-vitaminer kan erstatte vaksiner og medisiner mot covid-19, sier hun.

Ellers er det rart at du ikke har fått med deg dokumentasjon på at vaksinene gir mildere sykdomsforløp. Dette er kommunisert en masse over lang tid. Eksempelvis i en studie fra forrige måned:
Ny studie fra FHI
QuoteVaksinasjon minsker risikoen for å bli innlagt i sykehus ytterligere. I en undergruppeanalyse fant imidlertid forskerne at 1-2 vaksinedoser ga noe mindre reduksjon ved omikronsmitte sammenlignet med delta. Derimot var reduksjonen i risiko for sykehusinnleggelse like høy for omikron- (86 %) og deltasmittede (88 %) blant de som hadde fått tre vaksinedoser sammenlignet med uvaksinerte.

Over 85 % lavere risiko for innleggelse med 3 vaksinedoser der altså. Det må man kunne kalle solide tall.

Ex-administrator

I det anekdotiske hjørnet kan det nevnes at nå har hele min familie gjennomgått Covid-19. 2 voksne (46 og 42) og 2 barn (12 og 6).

6-åringen (ikke vaksinert) var stort sett bare snørrete, 12-åringen (1 dose) hostet mildt og hadde litt vondt i halsen et par dager. Jeg (3 doser, risikogruppe) var på felgen 1 dag, hadde 2 tunge dager, deretter 1 dag med lette symptomer. Fruen (3 doser, risikogruppe) var aldri skikkelig dårlig, men opplevde det som en "vanlig" influensa i 4 dager, deretter som en forkjølelse.

Men jeg har en venn på rundt 50 som hadde det verre, han hadde sjukdommen i 19 dager, hvorav 10 dager var senge- eller sofaliggende. Også vaksinert med 3 doser.

Telehiv

Ser ut til at det bygger seg opp en debatt i Tyskland om hva som er det faktiske forholdet rundt bivirkninger fra vaksiner:

https://notrickszone.com/2022/02/25/1300-more-cases-of-injury-suspected-by-german-insurer-than-reported-by-paul-ehrlich-institute/


translator

Quote from: Telehiv on 27.02.2022, 12:10:36
Ser ut til at det bygger seg opp en debatt i Tyskland om hva som er det faktiske forholdet rundt bivirkninger fra vaksiner:

https://notrickszone.com/2022/02/25/1300-more-cases-of-injury-suspected-by-german-insurer-than-reported-by-paul-ehrlich-institute/

Document skriver om det samme:

QuoteFor første gang foreligger tall over bivirkningene av korona­vaksinering fra et av de store tyske helse­forsikrings­selskapene. Andreas Schöfbeck, som er styremedlem i BKK ProVita, har fått analysert dataene fra flere millioner personer som er forsikret hos BKK-gruppen. Ifølge analysen er antallet bivirkninger flere ganger høyere enn det som er blitt rapportert av Paul Ehrlich-instituttet (PEI).

Analysen er blitt gjennomført etter at BKK hadde fått svært mange meldinger om diagnoser klassifisert med kodene T88.0, T88.1, Y59.9 og U12.9 i ICD-systemet, som blant annet omfatter blod­forgifning, infeksjoner og hudproblemer.

Siden begynnelsen av 2021 til midten av tredje kvartal er 216.695 forsikrings­kunder hos BKK blitt behandlet for bivirkninger av vaksiner.

Snaut elleve millioner personer har helse­forsikring hos BKK.

Til sammenligning opplyser vaksine­myndigheten at det pr. 31. desember 2021 er blitt registrert 244.576 rapporter om bivirkninger hos 61,4 millioner korona­vaksinerte personer.

Dette er et slående misforhold som roper på en forklaring, mener Schöfbeck, som hevder at de offisielle tallene vitner om en klar under­rapportering.

Ifølge BKK-toppen tyder forsikrings­tallene på at det virkelige antallet bivirkninger i hele Tysklands befolkning er i størrelses­orden tre millioner.

https://www.document.no/2022/02/26/tyske-forsikringsdata-viser-mye-hyppigere-bivirkninger-av-koronavaksiner-enn-offiselle-tall/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

Quote from: translator on 27.02.2022, 14:26:36
Quote from: Telehiv on 27.02.2022, 12:10:36
Ser ut til at det bygger seg opp en debatt i Tyskland om hva som er det faktiske forholdet rundt bivirkninger fra vaksiner:

https://notrickszone.com/2022/02/25/1300-more-cases-of-injury-suspected-by-german-insurer-than-reported-by-paul-ehrlich-institute/

Document skriver om det samme:

QuoteFor første gang foreligger tall over bivirkningene av korona­vaksinering fra et av de store tyske helse­forsikrings­selskapene. Andreas Schöfbeck, som er styremedlem i BKK ProVita, har fått analysert dataene fra flere millioner personer som er forsikret hos BKK-gruppen. Ifølge analysen er antallet bivirkninger flere ganger høyere enn det som er blitt rapportert av Paul Ehrlich-instituttet (PEI).

Analysen er blitt gjennomført etter at BKK hadde fått svært mange meldinger om diagnoser klassifisert med kodene T88.0, T88.1, Y59.9 og U12.9 i ICD-systemet, som blant annet omfatter blod­forgifning, infeksjoner og hudproblemer.

Siden begynnelsen av 2021 til midten av tredje kvartal er 216.695 forsikrings­kunder hos BKK blitt behandlet for bivirkninger av vaksiner.

Snaut elleve millioner personer har helse­forsikring hos BKK.

Til sammenligning opplyser vaksine­myndigheten at det pr. 31. desember 2021 er blitt registrert 244.576 rapporter om bivirkninger hos 61,4 millioner korona­vaksinerte personer.

Dette er et slående misforhold som roper på en forklaring, mener Schöfbeck, som hevder at de offisielle tallene vitner om en klar under­rapportering.

Ifølge BKK-toppen tyder forsikrings­tallene på at det virkelige antallet bivirkninger i hele Tysklands befolkning er i størrelses­orden tre millioner.

https://www.document.no/2022/02/26/tyske-forsikringsdata-viser-mye-hyppigere-bivirkninger-av-koronavaksiner-enn-offiselle-tall/

Når det er bonanza-tid for begravelsesbyråene, begynner man å ane ulver i myra.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Ex-administrator

Litt mer om hva disse dataene viser:

  • BKK har sett på innrapporterte ICCD-koder for 1., 2. og halve 3. kvartal 2021
  • Der har de funnet 216 000 saker med de nevnte kodene T88.0, T88.1, Y59.9 og U12.9
  • Deretter har de delt på 2,5 (kvartaler) og ganget opp med 4 for å finne et tall for hele 2021
  • Deretter har de delt på 11 millioner kunder og ganget opp med 82 millioner for å finne tilsvarende tall for hele Tyskland
  • Dette tallet anslår de til å være 2,5-3 millioner

I seg selv er jo dette så uvitenskapelig som den kan få blitt - man tar et tall helt ut av sammenhengen og ganger det opp og i mente uten å ta noen forbehold. Jeg sitter utelukkende igjen med spørsmål:

  • Det mest innlysende er jo vektingen av de forskjellige kodene. Hvorfor tror de at det er uinteressant? Spesielt siden T88.0 inkluderer utslett.
  • Og hva med alder og demografi? Man kan jo ikke bare ta én del av befolkningen og gange den opp for å gjenspeile hele.
  • Det mest interessante spørsmålet er jo hva tallene for T88.0, T88.1, Y59.9 og U12.9 er for tidligere år. Det er ingen sammenligninger, ingen forbehold, ingen kontekst.

Hvis dette virkelig er et problem, hvorfor er det framstilt på en så avsindig uvitenskapelig og useriøs måte? Jeg blir helt paff!

translator

#778
Quote from: Administrator on 28.02.2022, 10:42:18
hvorfor er det framstilt på en så avsindig uvitenskapelig og useriøs måte? Jeg blir helt paff!

Ja, vi er alle klar over at det medfører usikkerheter å bruke tall fra en begrenset undersøkelse til å gjelde for en hel befolkning. Men hvis du blir helt paff av dette Administrator, så lurer jeg på hvor "paff" du blir av Pfizers egne forskningstall? De har altså tatt ut ca 43 000 forsøkspersoner, delt dem i to jevnstore grupper hvor testgruppen ble gitt mRNA-vaksinen og kontrollgruppen fikk placebo. Etter ett år hadde 8 personer i testgruppen fått covid-19 mot 162 i kontrollgruppen. I media ble vi fortalt av dette at Pfizer-vaksinen er 95 prosent effektiv (se f.eks. https://forskning.no/ntb-sykdommer-virus/pfizer-test-vaksinen-er-95-prosent-effektiv/1772920 ), men enkel prosentregning gir at vaksinen bare var 0,84 prosent effektiv (se de første fem minuttene av denne videoen https://swebbtv.se/w/kjSADGbpqwyjY5VPeXe8cm ).

De oppgitte 95 (falske) prosentene var nok til å få vaksinen godkjent til å brukes på hele befolkningsgrupper og massevaksineringen begynte. Samtidig ble alle medlemmene av kontrollgruppen til Pfizer vaksinerte og slått sammen med testgruppen, fire år før utprøvingen av mRNA-vaksinen var ment å opphøre. Er ikke dette en "avsindig uvitenskapelig og useriøs måte" å utprøve nye medisiner på?

Mulig du synes jeg driver med utidig mas, men jeg kan ikke se at du har kommentert dette tidligere, og det er et ganske sentralt poeng her. Derfor spør jeg (igjen).
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Ex-administrator

Quote from: translator on 28.02.2022, 13:00:50
Quote from: Administrator on 28.02.2022, 10:42:18
hvorfor er det framstilt på en så avsindig uvitenskapelig og useriøs måte? Jeg blir helt paff!

Ja, vi er alle klar over at det medfører usikkerheter å bruke tall fra en begrenset undersøkelse til å gjelde for en hel befolkning. Men hvis du blir helt paff av dette Administrator, så lurer jeg på hvor "paff" du blir av Pfizers egne forskningstall? De har altså tatt ut ca 43 000 forsøkspersoner, delt dem i to jevnstore grupper hvor testgruppen ble gitt mRNA-vaksinen og kontrollgruppen fikk placebo. Etter ett år hadde 8 personer i testgruppen fått covid-19 mot 162 i kontrollgruppen. I media ble vi fortalt av dette at Pfizer-vaksinen er 95 prosent effektiv (se f.eks. https://forskning.no/ntb-sykdommer-virus/pfizer-test-vaksinen-er-95-prosent-effektiv/1772920 ), men enkel prosentregning gir at vaksinen bare var 0,84 prosent effektiv (se de første fem minuttene av denne videoen https://swebbtv.se/w/kjSADGbpqwyjY5VPeXe8cm ).

De oppgitte 95 (falske) prosentene var nok til å få vaksinen godkjent til å brukes på hele befolkningsgrupper og massevaksineringen begynte. Samtidig ble alle medlemmene av kontrollgruppen til Pfizer vaksinerte og slått sammen med testgruppen, fire år før utprøvingen av mRNA-vaksinen var ment å opphøre. Er ikke dette en "avsindig uvitenskapelig og useriøs måte" å utprøve nye medisiner på?

Mulig du synes jeg driver med utidig mas, men jeg kan ikke se at du har kommentert dette tidligere, og det er et ganske sentralt poeng her. Derfor spør jeg (igjen).

Jeg oppfatter det ikke som mas.

Det som henvises til på SwebbTV er en ren terminologidebatt. I stedet for 162 tilfeller ble det 8 tilfeller. Og 8 tilfeller er 95 % lavere enn 162, der er det ingen tvil. Det SwebbTV prøver å gjøre, er å koke suppe på at mange ikke forstår prosentregning.

Sjansen for sykdom uten vaksine var 0,88 %. Sjansen med vaksine var 0,04 %. Forskjellen er dermed 0,84 prosentpoeng.

Men den relative forskjellen, som begrepet prosent handler om, er fortsatt 95 %. Det er bare å taste inn 0,88 - 95 % = på kalkulatoren, du vil da få 0,04.

Så her har Pfizer sitt på det tørre, tallene er korrekte. Det betyr ikke at man ikke skal ta en debatt på meningen av tallene, og man kan gjerne gjøre tallene 0,88 % og 0,04 % synlige for å få i gang en diskusjon. Men hvis man anvender disse prosentene på større tall, vil det ha effekt andre vegen. Forskjellen på 0,88 og 0,04 er akkurat like forholdsmessig stor som forskjellen på 880 000 og 40 000.

Sett at gruppestørrelsen var 1 million, så ville det da blant de 500 000 som fikk placebo være 4400 som fikk sykdom, mot 200 av dem som var vaksinert. Igjen, dette blir å gange opp tall, men jeg tok det med bare for å vise hva jeg mener.