Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

ConTrari1

#495
Quote from: Telehiv on 20.09.2021, 14:49:56
Ja, det er forvirrende og paradoksale tider...

Slett ikke. For hver dag som går, blir bildet av forsøket på verdensherredømme i regi av det Reiner Füllmich kaller "Mr. Global", stadig tydeligere. Det er bare et spørsmål om hvor lenge man klarer å fornekte det innlysende.

Paven er jo en ihuga globalist, og nå stenges hele Vatikanstaten for alle uten "grønt pass"; vaksineprov, negativ test eller gjennomgått sykdom (det siste er å foretrekke). Høres dette særlig kristent ut?:

(min utheving)
The Vatican's doctrinal office has declared that reception of the coronavirus vaccine must be "voluntary," but Pope Francis has said he thinks "ethically everyone should take the vaccine" and that refusing the vaccine manifests "suicidal denialism."

Jeg ville nok si tvert imot. Det er de vaksinerte som utgjør helsefaren. Italia går nå "helt grønt" og ikke eneste arbeidstaker får lov til å gå til jobben uten å kunne vise grønt pass. Alt og alle, privat sektor så vel som offentlig. Så får vi se hvor mye og hvor lenge italienerne finner seg i dette. "Nod, nod, wink, wink" kulturen er dypt rotfestet der.

Italy announced last week that a vaccination Green Pass will be required for anyone wishing to be able to work. Anyone who goes to work without a certificate will be considered unjustifiably absent, will not be paid, and is subject to punitive fines.

Edit: "Anyone who goes to work without a certificate will be considered unjustifiably absent, will not be paid, and is subject to punitive fines." Får ikke lønn? Hvem skal sjekke om det skjer noen utbetaling? Nei de får ta seg en bolle og settte seg ut i o sole mio.

Hver arbeidsgiver, formodentlig også de som driver for seg selv?, skal kreve passet fremvist. Hm...la oss tenke oss en rettssak der en kafeeier er anmeldt for  å akseptere falske pass, når og hvordan fikk han spesialkompetanse på å kontrollere slike? QR-kode? Sorry, scanneren funket bare ikke den dagen? Kan bli en morsom utvikling, gjentatt 500.000 ganger. Füllmich hevder at Mr. Global allerede har tapt, og at disse desperate tiltakene er dømt til å mislykkes. Hvem er disse "menneskene" som vil sine innbyggere så vondt? Så lenge folk ikke faller om på gata i tusentall, er dette bare å regne som terror uten relevans til helse overhodet.

Visste du forresten av Klaus Schwab allerede for mange år siden startet et globalisme-kurs for unge ledere? Merkel var i det første kullet...Macron har vært der også, big surprise?

Når det ikke lenger kan skjules at injiserte smitter minst like mye som de ubestukkede, og dominerer blant de innlagte og etter hvert de døde, da skal det holde hardt å opprettholde myten. Høst og vinter er i anmarsj på den nordlige halvkule, og de "vaksinerte" løper en større risiko enn vanlig for alvorlige luftvei sykdommer, med sitt reduserte immunforsvar. FHI er klar over dette, og advarer mot stort innrykk på sykehusene, men ikke av Corona-pasienter. Ta masse vitamin D3 og zink!

https://www.breitbart.com/faith/2021/09/20/vatican-closes-its-doors-to-those-without-a-green-pass/

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Forskere i Spania har tidligere meldt om metallfragmenter i "vaksinene", nå kommer samme melding fra Tyskland og Østerrike. Steigan skriver:

På det patologiske instituttet i Reutlingen ble resultatene av obduksjonene av åtte mennesker som døde etter COVID19-vaksinasjonen presentert 20. september 2021. Vevsanalysene ble utført av patologen professor Dr. Arne Burkhardt og professor Dr. Walter Lang. Funnene bekrefter uttalelsen fra prof. Dr. Peter Schirmacher at i mer enn 40 obduserte lik som døde innen to uker etter COVID-19-vaksinasjonen, døde rundt en tredjedel årsaker knyttet til vaksinasjonen. Som en del av den direkte streamede pressekonferansen ble det vist mikroskopiske detaljer om vevsendringene. Professor Dr. Werner Bergholz rapporterte om gjeldende parametere for statistisk registrering av vaksinasjonshendelser.

Det ble også lagt fram en analyse av COVID-19-vaksineprøver som er gjort av ei østerriksk forskergruppe. Resultatene tilsvarer funnene fra forskere fra Japan og USA. Ikke-deklarerte metallholdige komponenter ble funnet i vaksinen. Vaksineelementene er visuelt slående på grunn av sin uvanlige form.

Står det noe om dette på pakken? Ble du informert om dette da du tok stikkene? Hvis ikke, har du ikke hatt mulighet til å gjøre et informert valg og det er et brudd på Nürnberg-koden. Som om noen i norsk helsevesen vet hva det er for noe.

Burde føre til umiddelbar stans i vaksinasjonsprogrammet
Når det blir funnet metallfragmenter som ikke er deklarert av produsentene i vaksiner som gis til hundrevis av millioner mennesker, burde ansvarlige myndigheter naturligvis suspendere vaksineprogrammet umiddelbart.

I pressemeldinga fra forskerne heter det:

Resultatene av etterforskningen resulterer i juridiske og politiske krav, for eksempel at myndighetene samler inn informasjon umiddelbart for å kunne vurdere helsefaren som befolkningen stilles overfor på grunn av COVID-19-vaksinene. For eksempel, ved å se på IVF-registeret, kan tidlige signaler om redusert fruktbarhet hos de vaksinerte sjekkes. Kreftregisteret kan brukes til å få kunnskap om utvikling av kreft som et resultat av genetiske modifikasjoner av viralt RNA. Suspensjon av COVID-19-vaksinasjoner bør vurderes.


https://steigan.no/2021/09/tyske-forskere-fant-udeklarerte-metallfragmenter-i-vaksinene/

Redusert fruktbarhet - utvikling av kreft - genetiske modifikasjoner. Men "vaksinen" er trygg! Det må den være, når Norge har brukt så mye penger på den? Og Nakstad tjener godt på plandemien, hans aksjepost i Epiguard har økt i verdi som en fordums hockeykølle, er vel oppe i 2,6 mill. nå. Gratulerer! Ikke rart du liker å skremme folk fra sans og samling. Dette bildet dokumenterer hans uansvarlige falske spådommer (ikke tidfestet):

https://uploads.disquscdn.com/images/5746e1d5edb529322aaa07f6b7ff2fab56fa09897289696d7a36e668eccbc29f.png

Steigan avslutter med disse spørsmålene til FHI (ikke forvent vettugt svar):

Er FHI kjent med forskninga som viser udeklarerte metallfragmenter i vaksinene de anbefaler brukt i Norge?
Hvis FHI er kjent med dette, hva vil instituttet foreta seg? Er det forsvarlig å sprøyte ukjente metallfragmenter inn i folk?
Påtar FHI seg det økonomiske og juridiske ansvaret for at dette i så fall får fortsette?Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Corona-situasjonen tilspisses stadig. Det er nå nær sagt umulig å tro at det gjelder helse og trygghet for folket. I New York har BLM laget store opptøyer utenfor en italiensk restaurant som ble kjent i forrige uke etter at tre fargede kvinner gikk løs på en kvinnelig ansatt, fordi de ikke hadde vaksinepass og dermed ikke slapp inn. Det er ironisk at BLM nå agiterer mot sine herrer i Demokratene, men ikke helt ulogisk , for et er "blacks and hispanics" som har den laveste andelen av "vaksinerte". De blir derfor sterkere rammet av utestengelsene enn konforme hvite amerikanere.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/large-group-blm-activists-protest-nyc-vaccine-mandate-chant-cancel-carmines-brawl-popular-restaurant-vax-card-video/


Det er verre i Australia. Nå er det visstnok innført vaksinetvang for bygningsarbeidere, noe som utløste voldsomme protester.

Australia's Victoria state has shut construction sites across Melbourne following a violent protest against mandatory Covid-19 vaccines.

The protest on Monday was against a requirement for staff to prove they had received a vaccine dose to access their workplace.

Officials said some sites would be shut for up to two weeks after construction workers and other protesters clashed.


https://www.bbc.com/news/world-australia-58628629

Den famøse "send bilde av deg selv innen 15 minutter ellers kommer politiet på besøk-appen" (som skal gjøres opptil flere ganger hver dag i delstaten Sør-Australia), har åpnet øynene hos mange om det reinspikka totalitære regimet som nå herjer down under.

Steigan skriver:
I USA har republikanere foreslått sanksjoner mot Australia på grunn av politiets brutale undertrykking av demonstrantene. Ben Kew, som er redaktør for den konservative Florida-avisa El American skrev at

«Det som skjer i Australia er uten sidestykke. Dette en gang blomstrende liberale demokratiet ligner nå mer på et tyrannisk regime. Uansett om det er gjennom sanksjoner, boikotter eller bare diplomatiske advarsler, må verden handle.»


Hum, kanskje Kina viser vei og boikotter import av australsk kull? Neppe, for når det gjelder menneskerettigheter, er de to landene nå like kullsvarte.

https://steigan.no/2021/09/f-k-the-jab-kaos-i-australia-da-bygningsarbeidere-protesterer-mot-vaksinatvang/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

ConTrari1,
de to hovedpoengene på denne plakaten er vel omtrent essensen av det du har presentert i denne tråden?  ;)
ConTrari1

Det er en god oppsummering, ja. I dag er fristen for å sende høringsuttalelse om adgang til å forlenge de ekstraordinære smitteverntiltakene fram til sommeren 202.

Oppfordrer alle til å sende sin mening! Her er mitt bidrag:
--------------------------------

Høringsuttalelse om forslaget om adgang til forlengelse av ekstraordinære smitteverntiltak til sommeren 2022

«Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2»
 
Til Norges regjering;

I et demokrati skal utøvende makt utgå fra folket. I et demokrati skal landet styres nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Av praktiske årsaker skjer dette ved at folket låner ut sin makt til valgte representanter for folket, i en begrenset tidsperiode. Det er et lån, ikke en permanent overføring, av makt. Siden mars 2020 kan det virke som om landets styresmakter har glemt denne grunnleggende forutsetningen for vårt politiske system.

Det foreliggende forslaget om adgang til forlengelse av ekstraordinære smitteverntiltak (heretter omtalt som «forslaget») til sommeren 2022 fremstår som uten rasjonelt samsvar mellom trussel og tiltak, mellom hensynet til folkets helse og folkets frihet. Den usikkerhet og uvisshet som hersket våren 2020 er for lengst avløst av kunnskap og erfaring. Omfattende forskning viser at de skremmende spådommene om dødelighet og sammenbrudd i helsevesenet er gjort til skamme.

Det er derfor ikke akseptabelt at regjeringen får anledning til å forlenge adgangen til å iverksette gjeldende smitteverntiltak, uten fyllestgjørende begrunnelse, uten bred og dekkende informasjon til folket, og uten å legge opp til en adekvat politisk behandling. Når tidsfristen for høringen i tillegg er svært kort, og tilsynelatende bevisst skjult av oppmerksomheten omkring Stortingsvalget, gir dette inntrykk av mangelfull respekt for vårt demokratiske styresett. Det er en voldsom ubalanse mellom tiltakenes frihetsberøvende potensial, og den mangel på demokratisk prosess som bør ligge til grunn for å innføre disse tiltakene.

Denne ubalansen gjør at mange etter hvert stiller spørsmålstegn ikke bare ved tiltakenes nytte, men også ved myndighetenes mandat. Samfunnskontrakten består i sin ytterste konsekvens i at folket anser myndighetenes maktutøvelse for å være innenfor rimelighetens grenser. Dersom denne strikken tøyes for langt, kan samfunnskontrakten forvitre, og det kan oppstå et svært uheldig skille mellom statsmakt og folk. Regjeringen bør legge seg i selen for å skape et mest mulig harmonisk samkvem og størst mulig tillitt mellom folk og statsmakt. Dessverre er vedtaket om hemmelighold av sentral dokumentasjon vedrørende beslutningen omkring Covid-19 tiltakene ikke egnet til å inngi en slik tillitt.

Språket lider er også under statens pandemi-politikk. Et hedersord som «dugnad» (som per definisjon skal være kortvarig og frivillig) er blitt skammelig misbrukt, og begrepet «solidaritet» er benyttet mer som uttrykk for en splittende enn en samlende politikk. De som har «avvikende» meninger om Covid-19 blir betraktet som svikere mot «nasjonal solidaritet».

Under slike forhold er det fare for at fri meningsutveksling blir skadelidende, og at mange føler sin ytringsfrihet beskåret, om ikke direkte, så indirekte ved at man kvier seg for å utfordre den «kompakte majoritet». Regjeringen har opptrådt lite betryggende i så måte; ytringer som ikke slutter opp om regjeringens politikk blir ignorert, uverdig et fritt demokrati.

Det har aldri i fredstid -i nyere tid- eksistert en situasjon der det er gjennomført slike omfattende inngrep i grunnleggende friheter og rettigheter. Dette burde være et alvorlig dilemma for regjeringen. Dessverre er inntrykket heller en berusende glede ved vilkårlig maktutøvelse.

Det har så vidt meg bekjent aldri i tiden etter mars 2020 blitt gitt en fyllestgjørende begrunnelse fra regjeringen for videreføring av de nåværende fullmaktene, uaktet at situasjonen er svært endret i forhold til våren 2020.

Det er heller ikke gitt noen begrunnelse for at nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra 2014 er i all hovedsak forkastet. Dette alene gir grunnlag for sterk skepsis til at forslaget godkjennes. Over natten hopper Norges regjering fra en faglig begrunnet plan, der fokus var på å unngå aktivitetsbegrensninger og karantene, til å gjøre det stikk motsatte. Man må da spørre seg; hvor og hvorfor oppsto behovet for en slik dramatisk «volte-face» endring? Myndighetenes interne kommunikasjon kunne belyst dette sentrale spørsmålet, men det er altså hemmeligstemplet. Hvorfor?

Man må dessverre stille spørsmål ved om regjeringens hensikt er å benytte Covid-19, eller andre sykdommer, som skalkeskjul og påskudd for et regime der regjeringen når som helst kan innføre frihetsberøvende tiltak etter forgodtbefinnende. Et latent autokratisk styresett vil henge over samfunnet som et Damokles-sverd, som kan falle uten forvarsel, uten demokratisk politisk behandling. Det er videre all grunn til å frykte at dersom disse fullmaktene forlenges til sommeren 2022, vil det komme nye ønsker om videre forlengelser. Uansett om strenge pandemi-tiltak gjeninnføres eller ikke, vil et slikt mandat utgjøre en mørk sky av potensiell ufrihet.

I hvilken grad styresmaktene vil få bruk for / benytte seg av disse bestemmelsene er irrelevant. Det er muligheten som er det avgjørende momentet, og fraværet av demokratisk kontroll og debatt i forkant av iverksettelse.

Den norske befolkningen har oppført seg svært lojalt og lydig gjennom halvannet år. Man bør forvente at regjeringen innser og respekterer at folket har vært seg sitt ansvar bevisst, og på sin side fraskriver seg retten til drakoniske tiltak som ikke har forankring i den nåværende Covid-19 situasjonen. Dersom behovet for dette oppstår på et senere tidspunkt, vil det være langt bedre å ta i bruk slike virkemidler etter en grundig politisk og folkelig prosess, heller enn å ukritisk videreføre det eksisterende mandatet.

På grunnlag av ovenstående oppfordrer jeg regjeringen til å skrinlegge dette forslaget, og dermed gi prov på at den setter hensynet til frihet og demokrati foran mandatet til å vilkårlig kunne undertrykke disse avgjørende viktige verdiene i vårt samfunn.

Regjeringen bør ha i bakhodet det kjente sitatet fra Lord Acton:

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."

Valget er deres.

Med vennlig hilsen
xx
Statsborger i Kongeriket Norge

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 24.09.2021, 12:03:41
I dag er fristen for å sende høringsuttalelse om adgang til å forlenge de ekstraordinære smitteverntiltakene fram til sommeren 202.

Oppfordrer alle til å sende sin mening! Her er mitt bidrag:

Dette var jamen en grundig og interessant kritikk rundt de forvaltningsmessige problemområder regjeringen beveger seg i.
Enkeltmenneskets representasjon i de vestlige demokratier utfordres jo mer og mer dess mer man globaliserer.
Når vi ser disse udemokratiske tendensene rekylere tilbake på vår egen hjemlige forvaltning er det viktig å følge med i timen slik at vi rekker å korrigere uheldige utviklingstendenser før det er for sent.
ConTrari1

Quote from: Telehiv on 24.09.2021, 13:30:01
Quote from: ConTrari1 on 24.09.2021, 12:03:41
I dag er fristen for å sende høringsuttalelse om adgang til å forlenge de ekstraordinære smitteverntiltakene fram til sommeren 202.

Oppfordrer alle til å sende sin mening! Her er mitt bidrag:

Dette var jamen en grundig og interessant kritikk rundt de forvaltningsmessige problemområder regjeringen beveger seg i.
Enkeltmenneskets representasjon i de vestlige demokratier utfordres jo mer og mer dess mer man globaliserer.
Når vi ser disse udemokratiske tendensene rekylere tilbake på vår egen hjemlige forvaltning er det viktig å følge med i timen slik at vi rekker å korrigere uheldige utviklingstendenser før det er for sent.

Takk for det, Telehiv. Og gratulerer med å ha rundet innlegg nr. 500 i Corona-tråden. Vi får se hvilken mulighet og ikke minst hvilken vilje det er i folket til å motvirke de verste utslagene av autokratisk styre. Erfaringene fra Australia er svært skremmende. Det mest suspekte nå er, dersom jeg ikke tar feil, at det forlengede mandatet, som Stortinget sikkert vil godkjenne, også skal gjelde for vanlig influensa. Det betyr at en helt normal sesong-influensa kan utløse nedstenginger,  masketvang og all annen ufrihet som vi er blitt altfor godt kjent med.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Godt å se at Document nå tar bladet fra munnen og går åpent ut med kritikk av Corona- og vaksinepolitikken.

Den nye studien av 2.000 helsearbeidere i Sverige som viser at immuniteten synker til 15 prosent etter syv måneder, kullkaster hele den planen myndighetene har solgt offentligheten: Ta vaksinen og vær beskyttet. Hvis det blir med tilføyelsen: Bare i syv måneder, vil det ryste tilliten til systemet.

Myndighetene har lagt et voldsomt press på innbyggerne for at de skal vaksinere seg. Det er betydelig skepsis i en del av befolkningen, mens et flertall er lydige. Også disse kan nå komme i tvil: Vet myndighetene hva de snakker om? Vi som har fulgt Tucker Carlson og Laura Ingraham helt siden pandemien startet, vet at det er masse informasjon som ikke er kommet frem.

Facebook, Google og Twitter inngikk et samarbeid med Anthony Fauci om å stenge ned den offentlige debatten. Selv den moderate Barrington Declaration ble sensurert. Selv leger som bare ville fortelle om alternative behandlinger ble sensurert.

Den massive bakvaskelsen av hydroxyklorokin, remdesivir og ivermectin var hysterisk og har vist mange innen helsevesenet at dette ikke handler om helse. Det handler om makt og kontroll.


Narre-tivet står for fall. La oss håpe at så få uskyldige liv som mulig også faller. Vitnesbyrdene om vaksine dødsfall og skader tvinger seg frem gjennom sensuren. Og dette er bare starten, er jeg redd.

https://www.document.no/2021/09/29/galopperende-vaksinegalskap/

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Så fryktelig er Corona:

Belgian Defense announced on 25 March 2020 that a crew member had tested positive for SARS-CoV-2.[2] The sailor had been evacuated via air to Den Helder on 20 March 2020 after he began showing symptoms, and was quarantined at home when the test returned positive on 24 March.[3][4][5] As a precaution, the ship broke off from its operation with the French carrier battle group led by Charles de Gaulle and returned to Zeebrugge on 27 March 2020, about a month earlier than planned.

Dette skjedde på den belgiske fregatten Leopold I (kjøpt brukt fra Nederland i 2006). Sjømannen testet positivt, viste symptomer og ble satt i hjemmekarantene. Så ødeleggende kan Corona være for våre militære stridskrefter!

https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_frigate_Leopold_I_(F930)
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

#504
Og så fryktelig er statlig Corona-terror, Italias regjering krever nå at alle arbeidsgivere stanser lønningene til ikke-vaksinerte:

The decree mandates that all employees get the vaccine 'green pass', which led to questions about what would happen to the millions of Italians who remain unvaccinated.

The government is attempting to avoid potential legal action by directing companies not to fire the unvaccinated, but simply to not pay them while telling employees not to show up to work under threat of being fined if they do so.

"Instead, they should be considered to be on an unjustified absence and have their wages or salaries withheld," writes Ken Macon.

"Those found to be working without a vaccine passport could be punished with fines of up to €1,500. Additionally, the government said it would not cater for the test costs for those who would prefer not to take the vaccine."


https://www.zerohedge.com/covid-19/italy-orders-companies-not-pay-unvaccinated-workers

Dette er en ufattelig provokasjon. Det er BARE ønsket om kontroll som kan ligge bak. Og bak der igjen ligger noe enda verre, et globalt diktatur. Man er også pålagt å opplyse hvor man er til enhver tid, på grunn av kravet om vaksinepass.

The 'green pass' in Italy also tracks an individual's location, once again emphasizing how it's a digital ID card on steroids.

La oss håpe at italienerne bruker sin kreativitet til å finne "frihetens smutthull". De har kjempet for sin frihet mer enn en gang.

Og apartheid reiser sitt stygge hode igjen, fargen avgjør om du er god eller ond:
First year students at the University of Bath have been given armbands by authorities to signal whether they've been double-vaccinated, with unvaxxed students having to wear a different colour.

Lettere å sortere ut da.

https://www.zerohedge.com/political/unvaccinated-students-told-wear-different-coloured-wristbands-so-they-can-be-identified
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

Observator skriver:

QuoteNrk slår USA ned i støvlene .., i media-inndoktrinering. Tross vi kun er ca. 5.3 millioner innbyggere.

Mulig det mest grelle og verste vanviddet er Urix-porteføljen "Konspirasjonsteoriene" med Irma Iraki, på hele 39 episoder. Den utspekulerte brodden under de forskjellige uttalelsene er selvsagt å likestille galskapsmiljøer i US med kritisk innstilte nordmenn mot vaksiner, klimascientologien og innvandringen.

Uten skrupler sauser altså Nrk dette sammen med forskrudde, outrerte bevegelser i US, som har ca. 330 millioner innbyggere.
Bruker den tullete gamle teorien ang. 11 september, at dette var en "amerikansk/jødisk sammensvergelse" .. Så er det grundig oppklistring på tavlen av "Q-bevegelsen" - på ingen måte uten hensikten å ramme ikke-PK innstilte. Samt reportasje om en fyr som skjøt seg til himmels med rakett for "å bevise at jorden er flat". Han pretangteres vel også av AP/Nrk å være "vaksine og klimafornekter" .. For å gni det grundig inn, så går de heller ikke av veien for å hinte til stigmastereotypen; "kjellerbeboer" ..
Det vil altså si på Marienlystspråket: "klimafornekter, Coronoafornekter, innvandringsmotstander" ... Full pakke.

Alt sammen kun for å totalt degradere ned i grøfta, alle som ikke danser etter PK-ordrene.
Så da så .. Da er det "bestemt" - iflg. Nrk.

https://www.document.no/2021/09/29/doc-tv-i-usa-er-det-gud-og-samvittigheten-som-utfordres/

Jeg så programmet. Kommentarer er overflødig.
https://tv.nrk.no/serie/urix/202109/NNFA53092921
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

#506
Det spisser seg enda mer til i Australia, denne nye diktaturstaten skremmer folk i hele den vestlige verden. De startet som en fangekoloni og har nå funnet tilbake til sine røtter. Bortsett fra at i dag har de kaniner også.

Det er vanskelig å finne sterke nok uttrykk for å beskrive det som skjer down under. Regjeringen vil nå fjerne all anonymitet på nettet, man må logge inn med ID. Politiet ønsker å innføre flyforbud over sentrale byer, slik at ingen skal få se de massive protestene i gatene. Landets økonomi kjøres i grøfta og de vil ta lang tid å få den på fote igjen.

Steigan skriver:
Den australske føderale regjeringen planlegger å de-anonymisere Internett for å innføre et sosialt kredittsystem for å bekjempe «online -misbruk» – politiet vil ha tilgang til enkeltpersoners sosiale mediekontoer som vil bli knyttet til enkeltpersoners pass.

For å parafrasere Klaus Schwab:
"The state will know everything, and it will be happy."

Til og med næringslivet har nå fått nok:
«The borders should have never been closed," Graham Turner, chief executive of travel company Flight Centre, told the Financial Times. "We're making some very big mistakes here."

«It's time for corporate Australia to turn its disquiet and rumblings into a roar," said Greg O'Neill, the chief executive of Melbourne fund manager La Trobe Financial, one of the signatories to the open letter sent by the Business Council of Australia. "It is time for courage and honesty. Not politics."

Business Council of Australia advarer om at lockdownpolitikken også har ført til ei mental helsekrise i landet. En av fire australiere kjenner en som har begått sjølmord de siste 12 månedene.


Det siste kan vel ikke være sant. Da må selvmordene ha kommet opp i milliontall, eller så har hver suicidal person en gigantisk omgangskrets.

https://steigan.no/2021/10/australia-na-kommer-total-internettovervaking/

Joanne Nova skriver om storstreik i dag:

A united cross-section of Australian industries is set to strike on October 1 over State-sanctioned, and unconstitutional medical conscription.

While the Australian federal government maintains COVID-19 vaccines are NOT mandatory, in an apparent "workaround" section 51 of the Australian constitution, the Morrison government has enabled the states to make COVID-19 vaccinations compulsory.


"No jab no job" deadlines are looming for many.

Yemini said a nurse who works at the vaccination hubs [told him], "Ninety per cent of the people I'm vaccinating are there because they want their freedoms back... that's not the right reason to make a medical decision."


https://joannenova.com.au/2021/10/oct-1-strike-teachers-police-heathcare-firefighters-miners-airline-staff-truckies-to-protest-mandatory-vaccination/

Australia -the land where liberty died. Nasjonalsangen høres nå ut som hån:

Australians all let us rejoice
For we are young and free
We've golden soil and wealth for toil
Our home is girt by sea
Our land abounds in nature's gifts
Of beauty, rich and rare
In history's page let every stage
Advance Australia fair


Men vi er ikke helt borte her hjemme heller, når dronningen av sammensurium Erna Solberg presterer å si at det er frivillig å bli vaksinert, men det er en borgerplikt. Jeg vet ikke om hun bare en ubehjelpelig dum, eller om det er ren ondskap som kommer ut av munnen hennes. Men hun klarer altså ikke engang å forstå en slik selvmotsigelse.

Og i New York alene er mer enn 70.000 ansatte i helsesektoren villige til å miste jobben heller enn å ta injeksjonen. SÅ TRYGG er "vaksinen"!


Dr. Simone Gold
@drsimonegold
Over 70,000 healthcare workers in New York are willing to be fired rather than take a mandatory shot.

What does that say to you?


https://twitter.com/drsimonegold/status/1442984736092270593
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Det magiske tallet dukker opp gang på gang.

97%

Nå sist fra presidement Biden. Hvor mange må "vaksineres" før landet er trygt?

Twitter:
Michael P Senger
"How many Americans need to be vaccinated for us to get back to normal?"

Biden: "97%, 98%, I think we'll get awful close. But I'm not the scientist."


https://derimot.no/arsaken-til-den-okonomiske-oppgangen-ikke-kommer-i-usa-de-uvaksinerte-det-er-godt-a-ha-syndebukker/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Det usensurerte nettet flommer over av skrekkhistorier om alvorlige skader og dødsfall etter "vaksinering". Norsk MSM skåner oss for en slik brutal virkelighet. Men i det minste har Document et oppslag om en av sakene som har gått viralt ute i verden.

Den illustrerer både farene ved injeksjonen og det umenneskelige presset som nølere utsettes for. Erna Solberg er en motbydelig talsperson for dette, når hun presterer å si at "vaksine" er frivillig , men det er din "borgerplikt" å ta den. I Solbergs groteske verden er kanskje frivillighet ensbetydende med plikt, det føyer seg inn i rekken av diktatoriske utsagn fra hennes side, som "sammensurium" våset fra Svalbard. Hun ser ut til å bestå av 97% maktbegjær, undertrykkelsestrang og kontrollbehov. Uansett hva som kommer med en ny regjering, så blir det deilig å være kvitt stanken av Solberg.

Jessica Berg Wilson (37) er mor til to. Hun var fast bestemt på ikke å ta vaksinen. Men da Washington State gjorde det obligatorisk for alle lærere og voksne som ville være frivillige, ble hun nødt.

Hun reagerte med den sjeldne "COVID-19 Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia"  og dette sto i nekrologen. Dette likte ikke Twitter som utstyrte nekrologen med lappen «misinformation».

Twitter kunne ikke fått dårligere reklame. Mandag ble de nødt for å beklage.


https://www.document.no/2021/10/05/twitter-sensurerte-nevrolog-havnet-i-twitterstorm/

I denne 20 min. podcasten gir en norsk mikrobiolog en grei fremstilling av skremmende funn av innholdet i "vaksinen" fra Pfeizer:

https://www.buzzsprout.com/1790541/9298710-om-innholdet-i-corona-vaksinene-alvorlige-bivirkninger-og-at-barn-og-ungdom-presses-av-mydighetene-til-a-ta-disse-vaksinene-norsk-mikrobiolog-svarer?fbclid=IwAR3rqU-4iuiuyr9HXrMeavGx9tPjB_cvTLYO8UrudHptdoaZekhu5N0QCKc
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Hoster du i Alberta, Canada, da har du Corona.

In order to keep the "case" count high and the plandemic moving right along, government officials in Alberta, Canada, are now counting all illnesses as "covid" in order to justify all the tyranny.

In an announcement, Alberta Chief Health Officer Deena Hinshaw explained that people who test "negative" for the Wuhan coronavirus (Covid-19), as well as people who never get tested at all but who show respiratory symptoms of any kind, will be automatically added to the official case count that the government relays to the media.

Meanwhile, India is seeing the fewest real-life cases of illness because of its use of ivermectin as opposed to "vaccines." Conversely, Israel is seeing a massive spike in disease thanks to the country now being about 80 percent vaccinated with more "booster" shots soon on the way.

"No one in their right mind believes you clowns anymore," wrote one commenter at Citizen Free Press about Hinshaw and her fellow Branch Covidians.

"It has nothing to do with a virus and has never had anything to do with the virus," wrote another. "This is all orchestrated to take our rights away and push us towards a socialist 'utopia' that most of us do not want."


Lykkelandet kan bli kortvarig for de som stryker med av "vaksine"-bivirkningene. Alle injiserte bør sjekke tilstanden i kapillær-årene, vanlige undersøkelser er ikke alltid grundige nok for å se om metallbiter (som er påvist i "vaksinen") punkterer disse ørsmå årene. Blir det hull, iler blodplatene til for å tette, og tette og tette og tette, til slutt kan det bli altfor tett og det er farlig.

https://www.naturalnews.com/2021-10-04-any-disease-alberta-counted-as-covid-case.html
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.