Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Quote from: Okular on 30.10.2020, 15:47:46
Quote from: ConTrari1 on 26.10.2020, 15:35:47
(...) Lov om Smittevern:

§ 1-3.Definisjoner
Med følgende uttrykk i loven her forstås:

1.   smittsom sykdom: en sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av mikroorganismer eller andre smittestoff som kan overføres fra, til eller mellom mennesker.
2.   smittet person: en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en smittsom sykdom.


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_1

Også fra Smittevernsloven, og dette kan det synes som om Høie og gjengen ikke helt har fått med seg:
Quote§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/§1-5

'Medisinskfaglig begrunnelse' ... Hvor blir det av den?

Ja, hva med den medisinskfaglige grunnen for å forby folk å reise på hytta? Helhetsvurdering? Hvilken helhet?  Hvem sin helhet? Helsefaget tenker ikke ut over sin boble, politikerne ikke ut over sjansen for gjenvalg. Folkehelsen i en vid forstand blir ikke helhetlig vurdert, heller ikke de sosiale og mentale virkningene, og slett ikke  den skremmende utglidningen i retning av autoritært "ekspert"-styre. Les Platon og bli redd!

Vi får jo alskens internasjonale "forpliktelser " stappet ned i halsen hver dag, ikke minst når det gjelder klima. Men hva med FNs Menneskerettserklæring? Fraviker man denne, må i det minste våre politikere informere om dette, og rettferdiggjøre inngrepet.

Article 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.


(Rå latter fra eliten)

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

Quote from: ConTrari1 on 30.10.2020, 21:53:26
Les Platon og bli redd!

"Plato defined a slave as one who accepts from another the purposes which control his conduct. This condition obtains even where there is no slavery in the legal sense. It is found wherever men are engaged in activity which is socially serviceable, but whose service they do not understand and have no personal interest in." (John Dewey, "Democracy and Education" (1916))

Klok mann, han Platon. Tok sauene på kornet allerede for 2400 år siden ...

ConTrari1

Steigan fortsetter å følge opp Corona-saken, her med ny artikkel om protestene i Italia.

https://steigan.no/2020/10/protestene-mot-koronapolitikken-sprer-seg-til-flere-byer-i-italia/

Han nevner også bruken av ordet "tilfeller". Det er misvisende; normalt benyttes uttrykket om en sykdom som er brutt ut, f. eks. et kreft-tilfelle. Men ordet brukes nå altså om alle som har testet positivt. Dette gir et svært skremmende inntrykk, og det er vanskelig å tro annet enn at det er en bevisst taktisk fra myndighetene og deres lojale våpendragere i MSM. Korrekt antall Corona-tilfeller i Norge i dag er de som er innlagt, 62, + et ukjent antall som ikke er dårlige nok til å trenge sykehus, men det blir da en glidende overgang, vil jeg tro, mellom symptomer og sykdom.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Nå er vi tilbake ved begynnelsen, da Corona-dødsfall var noe sjokkerende, og politikere konkurrerte om å vise medfølelse og empati med de etterlatte. I dag er det så få dødsfall at når det kommer et nytt, så rykker ordføreren ut med sorgmelding:

NYTT CORONADØDSFALL I NES KOMMUNE
En beboer ved Nes sykehjem på Romerike døde som følge av coronarelatert sykdom.

Det skriver Nes kommune på sine nettsider tirsdag.

– Mine tanker går først og fremst til de etterlatte – dette berører meg dypt. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de pårørende og andre etterlatte i denne tunge stunden. Vi har mistet en innbygger, og vi har ingen å miste, sier ordfører Grete Sjøli.

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/nytt-coronadoedsfall-i-nes-kommune.op4vtis_h?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

"som følge av coronarelatert sykdom." Og pandemien, hvor er den?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Våre Corona-baroner og baronesser må ha gått et grundig kurs i alarmisme hos klimakrise-hysterikerne. Nå er det alvor! skriker de i fistel:

– Antall smittede øker i alle aldersgrupper, antall tilfeller over hele landet øker, antall tilfeller som ikke har Norge som fødeland øker og antallet som vil trenge intensivbehandling vil øke og dødsfallene vil øke, sier Stoltenberg.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for smitteutviklingen.

– Vi begynner å nærme oss temperaturen vi hadde i mars nå. Jeg vil understreke nå at det er et alvor, altså, sier han.


"alvor, esse!" Og intensiv pasienter og dødsfall VIL ØKE, det er de 97% sikre på? Men til tross for rekordsmitte, er det fortsatt 282 dødsfall, 8 på intensiv og 3 på respirator. Her passer det med et Greta-sitat:

HOW DARE YOU!

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dllP3B/hoeie-varsler-nye-coronatiltak-denne-uken

I Storbrittania ser vi en annen bi-effekt av lockdown; fordobling av dødfødte (20 til 40) i perioden april -juni. Man  regner med at årsaken er mødre som har vært for forsiktige med å be om hjelp fra helsevesenet, kanskje i en misforstått tro på at alt av kapasitet er bundet opp i pandemien. Men vi skal ikke være bekymret, for regjeringen har satt av midler mot ensomhet. Slå den! En bestemor som ikke får se barnebarna avspises med penger.

Regjeringen har bevilget øremerkede tiltak til sårbare eldre og motvirkning av ensomhet.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Spiked har stadig gode artikler om Corona og virkningene av denne;

The announcement of the second lockdown fell like an axe upon France. It was halfway through the second week of the school holidays, after people had been told they could travel. A few days before, on the Mediterranean coast, everyone had seemed to be having lunch. Lunch remained as the primary freedom and social pleasure after the instigation of a 9pm curfew. Restaurants were packed, inside and out, with maskless, happy faces enjoying meals in the company of friends.

https://www.spiked-online.com/2020/11/05/lockdown-has-destroyed-frances-spirit-of-resistance/

Og i Norge går smittepilen ned mot "flat", antall innlagte går nedover igjen, antall "intensiv" pasienter er på ca. 20% av toppen i våres, og "respirator" på ca. 10%. Mens antall døde fortsatt er på stedet hvil i fred.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

Fra en nylig twittertråd (linket til via William M. Briggs, 'Statistician to the Stars!') som nå sikkert er fjernet eller blokkert. Det er nesten så jeg får lyst til å skrive disse bildene ut i kortstørrelse, laminere dem og ha dem tilgjengelig i lomma til enhver tid, som visuell back-up i diskusjoner med uvitende sauer som lurer på hvorfor i all verden jeg er så egoistisk og umoralsk at jeg ikke har på meg munnkurv i gitte situasjoner ... (Til opplysning, jeg bor i Tromsø (med familie i Oslo) og har til dags dato ennå ikke hatt på meg ansiktsmaske en eneste gang, i noen sammenheng (kjørte sørover i sommer), men må dessverre til pers til jul, da jeg skal fly til Oslo.*)

* Leste forresten på Avinor sine corona-sider følgende om Gardermoen: "På Oslo lufthavn er det krav om munnbind for passasjerer som beveger seg i publikumsområder i terminalen, uavhengig av om 1 meters avstand kan overholdes." Og det selvsagt helt uten noen form for medisinskfaglig begrunnelse. Skjønner at slike formynderstatsedikter blir mer og mer vanlig ute i den store verden, men at folk stilltiende godtar det !? For meg blir det åpenbart en stor overgang rent mentalt å skulle forholde seg til sånne totalitære tilstander.

ConTrari1

Det er mye man kan debattere omkring bruk og påbud om bruk av masker, men jeg synes det blir litt misvisende å koble det til antall smittetilfeller, ettersom disse nødvendigvis måtte stige dramatisk på grunn av langt mer omfattende testing enn i den tidlige fasen av Corona. Men "maskepiet" illustrerer de skarpe skillene i samfunnet som vi ser nå; Maske (moralsk) / ikke maske (umoralsk, uansvarlig) - trygg jobb (offentlig ansatt, politiker) / utrygg jobb (privat sektor, betaler for de trygge). Etter hvert kommer det vel også en moralsk stigmatisering av de som ikke ønsker å ta vaksine. Kanskje vil våre velmenende myndigheter utstyre alle "bestukkede" med et hedersmerke som de stolt kan vise frem, mens "vaksinektere" må bøye hodet i skam?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

Quote from: ConTrari1 on 13.11.2020, 14:20:41
... jeg synes det blir litt misvisende å koble det til antall smittetilfeller, ettersom disse nødvendigvis måtte stige dramatisk på grunn av langt mer omfattende testing enn i den tidlige fasen av Corona.

Selvfølgelig. Vi vet jo dette. Poenget er jo imidlertid hva myndighetene nå prøver å rettferdiggjøre maskebruk med! Det er jo ingenting annet enn nettopp "flere smittetilfeller". Og har DE noen gang i denne sammenheng antydet at temmelig mye (i starten, ALT) av denne stigningen simpelthen skyldes en tilsvarende økning i tester? Selvfølgelig har de ikke det. Så disse grafene over er jo ment å skulle gnis i trynet på myndighetene og deres nikkedukker, først og fremst: FORKLAR DISSE! Ifølge DERES narrativ ...

ConTrari1

Quote from: ConTrari1 on 13.11.2020, 14:20:41
Etter hvert kommer det vel også en moralsk stigmatisering av de som ikke ønsker å ta vaksine. Kanskje vil våre velmenende myndigheter utstyre alle "bestukkede" med et hedersmerke som de stolt kan vise frem, mens "vaksinektere" må bøye hodet i skam?

Vardøger. Fordømte vardøger. Nå kommer det fra vest:

A senior Conservative MP has said it is possible that once mass vaccination is underway workplaces and social venues may ban entry to those who do not have a certificate to prove they have been vaccinated against COVID-19.

Speaking to HuffPost UK on Thursday, Tom Tugendhat MP, the chairman of the Foreign Affairs Select Committee in the House of Commons, said that if there is a nationwide rollout of a vaccine, he could imagine that employers and social venues such as pubs and restaurants may demand to see certificates of vaccination, comparing it to conditions on entry to certain countries.


Dette er det mest skremmende jeg har lest på det jeg kan huske. Du kan ikke være på din arbeidsplass, ikke på en restaurant, i det hele tatt skal du fryses ut av samfunnet dersom du ikke har vaksine sertifikat. Hva er hendt med det frihetselskende engelske folket?

https://www.breitbart.com/europe/2020/11/14/tory-minister-says-workplaces-social-venues-may-ban-britons-vaccination-certificates/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

Hvordan får man et folk til å våkne? Det eneste våpenet staten har i en maktkamp mot egne borgere er til syvende og sist desinformasjon og propaganda. De vet vi er så mange at ren og skjær slagkraft ikke vil holde, dersom folket ikke lenger godtar deres ledelse. Når motstanden - passiv og aktiv - blir så omfattende i et samfunn mot statens befalinger at man når en kritisk masse, så vil ikke lenger staten kunne være i stand til å håndheve dem, og da mister befalingene sin autoritet og ergo relevans. Men hvordan kommer man dit? Det er her kontrollmekanismene kommer inn. Staten må kunne kontrollere massene. Og dessverre er de ikke spesielt vanskelige å kontrollere. Propaganda, især skremselsvarianten, anvendes verden over, også i vestlige såkalte 'demokratier', for en grunn - den funker som fy! Og har alltid gjort det.

Slik er menneskenaturen at frykten (og med den, lengselen etter trygghet) er den responsen som ligger dypest i oss; en instinktiv emosjonell respons som overskygger og overkjører enhver rasjonell tanke og handlingsplan. Og hva hjelper det da med informasjon? Hjelper det å opplyse den araknofobe om at edderkopper, i hvert fall i Norge, tross alt ikke er noe farlige for mennesker overhodet? Nei, den araknofobe må kondisjoneres over tid, det må dryppes inn i ham/henne slik at frykten selv, som emosjon, tynnes ut og spres utover til den nærmest forsvinner.

Og slik er det også med mennesker og deres motstandsdyktighet (eller fravær av sådan) mot systematiske skremsler fra tilsynelatende (selverklærte) autoriteter (politikere & media). De må kondisjoneres fra de er små, faktisk helt fra fødselen av. Særlig skolesystemet er viktig i denne sammenhengen. Det er faktisk her fokuset må rettes og stort, grunnleggende arbeid legges ned. Problemet er jo nemlig at skolesystemet i altfor lang tid har fungert den helt motsatte veien - det har avlet generasjoner av i all hovedsak konforme, autoritetstro nikkedukker, eller "sauer", som man jo har en tendens til å kalle dem. Selv om alle læreplaner så fjongt forkynner den noble hensikt å lære barn "å tenke kritisk" og "å tenke selv", så er det i praksis nettopp det motsatte resultatet som gjelder for de aller, aller fleste. Folk flest tenker ikke (i hvert fall ikke egne tanker), de bare er og gjør. Dessverre. De tar passivt inn informasjon utenfra, som regel i form av ensrettede overskrifter, nikker, og går videre. Å faktisk ta seg tid til å tenke kritisk rundt den samme informasjonen er et totalt fremmedartet konsept for de fleste av oss.

Den amerikanske pedagogen, psykologen og filosofen John Dewey, for øvrig en stor forkjemper for 'det demokratiske ideal' samt 'den vitenskapelige metode', skrev allerede for 104 år siden treffende (om enn noe omstendelig) rundt disse temaene i sitt verk "Democracy and Education" (1916). Her er bl.a. noe av det han sier angående handlingers 'formål' (altså tanken bak):

Quote... acting with an aim is all one with acting intelligently. To foresee a terminus of an act is to have a basis upon which to observe, to select, and to order objects and our own capacities. To do these things means to have a mind - for mind is precisely intentional purposeful activity controlled by perception of facts and their relationships to one another. To have a mind to do a thing is to foresee a future possibility; it is to have a plan for its accomplishment; it is to note the means which make the plan capable of execution and the obstructions in the way ... Mind is capacity to refer present conditions to future results, and future consequences to present conditions. And these traits are just what is meant by having an aim or a purpose.

A man is stupid or blind or unintelligent - lacking in mind - just in the degree in which in any activity he does not know what he is about, namely, the probable consequences of his acts. A man is imperfectly intelligent when he contents himself with looser guesses about the outcome than is needful, just taking a chance with his luck, or when he forms plans apart from study of the actual conditions, including his own capacities. Such relative absence of mind means to make our feelings the measure of what is to happen. To be intelligent we must "stop, look, listen" in making the plan of an activity.

To be conscious is to be aware of what we are about; conscious signifies the deliberate, observant, planning traits of activity. Consciousness is nothing which we have which gazes idly on the scene around one or which has impressions made upon it by physical things; it is a name for the purposeful quality of an activity, for the fact that it is directed by an aim. Put the other way about, to have an aim is to act with meaning, not like an automatic machine; it is to mean to do something and to perceive the meaning of things in the light of that intent.
(Mine fete typer.)

og

QuoteTHE CRITERIA OF GOOD AIMS

The aim set up must be an outgrowth of existing conditions. It must be based upon a consideration of what is already going on; upon the resources and difficulties of the situation.


Theories about the proper end of our activities - educational and moral theories - often violate this principle. They assume ends lying outside our activities; ends foreign to the concrete make-up of the situation; ends which issue from some outside source. Then the problem is to bring our activities to bear upon the realization of these externally supplied ends. They are something for which we ought to act.

... such 'aims' limit intelligence; they are not the expression of mind in foresight, observation, and choice of the better among alternative possibilities. They limit intelligence because, given ready-made, they must be imposed by some authority external to intelligence, leaving to the latter nothing but a mechanical choice of means.
(Igjen min utheving.)

Når jeg leser dette, trekker i hvert fall jeg umiddelbart parallellen til de to store skremslene i vår tid - 'Klima' og 'Covid-19' - og hvordan vanlige mennesker, i møte med all statlig og/eller medial informasjon rundt dem (i realiteten, ren skremselspropaganda), stenger ned all selvstendig tenkning, heller bare tar ting på 'trua' (det "føles" riktig å agere som vi gjør), og handler rent mekanisk deretter, mot et 'mål' for egen atferd satt av eksterne autoriteter.

Heri ligger helt klart en frustrasjon ... og, slik jeg ser det, et like klart demokratisk problem.

ConTrari1

Quote from: Okular on 15.11.2020, 23:53:26
Når jeg leser dette, trekker i hvert fall jeg umiddelbart parallellen til de to store skremslene i vår tid - 'Klima' og 'Covid-19' - og hvordan vanlige mennesker, i møte med all statlig og/eller medial informasjon rundt dem (i realiteten, ren skremselspropaganda), stenger ned all selvstendig tenkning, heller bare tar ting på 'trua' (det "føles" riktig å agere som vi gjør), og handler rent mekanisk deretter, mot et 'mål' for egen atferd satt av eksterne autoriteter.

Heri ligger helt klart en frustrasjon ... og, slik jeg ser det, et like klart demokratisk problem.

Takk Okular, viktig innspill dette. Du beskriver enda en parallell mellom Corona og klima, nemlig det punktet der folk ikke lar seg påvirke lenger av frykt-propaganda. Nå er selvsagt Corona mer reell og tilstede enn klimakrisen, men mekanismene for å kue folket er mye av de samme. Grensen for hva folket finner seg i av klimaskremsler har vi nok sett allerede, det går på store økonomiske virkninger som får konsekvenser for oss alle, nå nylig illustrert ved klima-søksmålet mot Staten.

Når det gjelder grensen for Corona-frykt, tror jeg det vil komme om noen måneder, med vaksine på plass (kanskje) og med nedlegging av mange arbeidsplasser. Da kan balansen mellom lydig oppførsel og motstand mot destruktive tiltak vippe over i favør av motstand.

Lionel Shriver har gode kommentarer om lydighets-diktaturet som Corona påfører oss, mer spesifikt om bruk av maske:

In the absence of any persuasive scientific evidence that they significantly impede transmission of the virus, masks are clearly performing a different function. Part of it is tribal, especially in the US: during the election it was like a 'vote for Biden' badge which you wore on your mouth. They are also a sign of a sense of self-righteousness, virtuousness and communitarianism, as opposed to individualism. And it's clearly a sign of conformism. That gives me the creeps.

https://www.spiked-online.com/2020/11/16/masks-are-destroying-the-social-fabric/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Det murrer flere steder.

- Fra å være verdens beste land å bo i, er vi nå innbyggere i et diktatur. Slik starter TV 2-profil Linn Wiik et innlegg om koronarestriksjonene i Norge. Det har skapt reaksjoner.

I innlegget kaller Wiik Norge et diktatur, og at «I nyere norsk historie er den mest kjente diktatoren Erna Solberg.»


Selvsagt måte hun moderere seg. Likevel holder hun fast ved behovet for å ha et kritisk blikk på Corona-tiltakene:

«Jeg er ikke imot tiltakene. Tvert imot gjør jeg selv alt jeg blir fortalt. Og jeg mener jo ikke at vi lever i et diktatur. Ikke egentlig. Men jeg mener det er verdt å stille spørsmål ved hva alt vi som samfunn gjør for å holde oss korona-frie gjør med de andre delene av livene våre.»

https://www.nettavisen.no/okonomi/tv-2-profilens-innlegg-skaper-kraftige-reaksjoner--vi-lever-i-et-diktatur/3424047319.html
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

Quote from: ConTrari1 on 16.11.2020, 09:57:15
Når det gjelder grensen for Corona-frykt, tror jeg det vil komme om noen måneder, med vaksine på plass (kanskje) og med nedlegging av mange arbeidsplasser. Da kan balansen mellom lydig oppførsel og motstand mot destruktive tiltak vippe over i favør av motstand.

Jeg håper du har rett. Ja, jeg tror enkeltmennesker er nødt til å kjenne det direkte på kroppen før man våkner. Foreløpig (og jeg håper jo selvsagt at andelen ikke blir større) er det imidlertid en forholdsvis liten del av befolkningen i Norge som har nådd dithen, og det jeg opplever mer enn noe rundt meg i hverdagen er stilltiende aksept, man skylder fortsatt alt sammen på viruset (!), ikke på regjeringen, som jo bare gjør det de MÅ gjøre, tydeligvis. Så man dukker sin nakke og mumler 'Ja, ja - det vil bli bra.' Underforstått: 'Staten vet best.' 'Vi får stole på dem.' 'Så får vi bare følge råd og regler.' 'For de vet helt sikkert hva de driver med.' Nei! De vet åpenbart ikke hva de driver med! Enten er de inkompetente, eller så er de direkte uredelige, eventuelt rusa på makt. For dataene taler sitt tydelige språk, og har gjort det i månedsvis.

Hvorfor ignoreres eller undergraves f.eks. "The Great Barrington Declaration"? Hvorfor får ikke vanlige folk høre om denne? Den forfekter jo simpelthen 'gamlemåten' å møte epidemier på, nemlig gjennom 'fokusert beskyttelse' - sett inn midlene på å beskytte de utsatte, de gamle og svake, og la så alle andre, vanlige folk, få leve sine liv som vanlig. Hva er så fryktelig og umoralsk og feil ved en slik tilnærming ...!?

Jeg er for øvrig helt enig med Shriver. Dette masketullet er en uting. Ikke fordi det gjør meg så mye i seg selv å skulle ta på og gå med maske. Men fordi det ikke finnes medisinskfaglig belegg for å kreve det av meg! Så derfor blir hele opplegget ren symbolikk, ingenting annet enn en lydighetsøvelse, for å se hvem som føyer seg, uavhengig av begrunnelse fra statens side, annet enn "Mor Erna og Far Bent" sier det. Christopher Hitchens sa det samme allerede for en god stund siden (31. august hos Mike Graham på talkRADIO, for å være eksakt):

QuoteIt's not just a matter of putting a piece of cloth on your face. It's a matter of the state reaching into areas of your life which is none of its business. And also it is, the wearing of these things - largely futile as it mostly is - is much more a declaration of assent to the government's policies. And the other thing which it does is it helps to spread fear, the fear which was created deliberately back in March, after that extraordinary SAGE document that we've discussed, which is undoubtedly created deliberately, was flagging a bit, and the introduction of face-coverings at a time when death from covid had fallen to very close to zero, was a bizarre thing. If you really, really believed in them, which nobody did, then they would've been introduced months ago, but they were introduced NOT to deal with the spread of covid, but to actually 'blow on the embers' of public fear, to spread the idea that we are living in a crisis. And that's the problem with it: You're asked BOTH to submit to a state acting like the parent of a child, saying 'You must wear this!', you're supposed to wear publically in a very visible place a symbol of your submission to and acceptance of the government policy, AND you cooperate in the spreading and fanning of the fear from which this government has instilled its power.

Telehiv

Quote from: Okular on 15.11.2020, 23:53:26
Når jeg leser dette, trekker i hvert fall jeg umiddelbart parallellen til de to store skremslene i vår tid - 'Klima' og 'Covid-19' - og hvordan vanlige mennesker, i møte med all statlig og/eller medial informasjon rundt dem (i realiteten, ren skremselspropaganda), stenger ned all selvstendig tenkning, heller bare tar ting på 'trua' (det "føles" riktig å agere som vi gjør), og handler rent mekanisk deretter, mot et 'mål' for egen atferd satt av eksterne autoriteter.

Heri ligger helt klart en frustrasjon ... og, slik jeg ser det, et like klart demokratisk problem.

Okular,
morsomt at du trekker fram en til dels glemt storhet som Dewey (vi var jo innom ham på universitetene i yngre steinalder), som etter sin synkende popularitet de første tiårene etter krigen dog synes å bli oppfrisket av flere tenkere i vår tid, bl.a. kranglefanten Putnam.
For egen del har jeg aldri brukt ham til noe faglig, så det var litt interessant å få ham ny-servert av deg her!