Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

translator

#300
Quote from: Telehiv on 16.05.2021, 12:26:37
Quote from: translator on 15.05.2021, 15:32:45
Du og Mikovits kjemper den samme kampen, Telehiv, bare på litt ulike arenaer.

Hehe, ja, hvis du med det mener at det er nok av dårlig, spekulativ og stønadsfokusert forskning der ute - og tilsvarende mange råtne maktepler som ser businessen i dette og ligger bak og tar inn den virkelig store profitten, så kan det sikkert være mye i det  ;)

Selvfølgelig, men det du skriver her er bare en overfladisk tilnærming til "problemet". Du har vel selv sett i de arbeider du presenterer her inne hvor mye råttenskap det er på den andre siden. Dermed ikke sagt at ingen som er kritisk til den rådende klimadoktrinen, coronavaksinene eller Black Lives Matter for den del, kan ha råttent mel i posen. Men poenget er at disse arbeidene motarbeides systematisk av eliten uavhengig av om de er "søppel" eller "gullkorn", likeledes som forskningen med det budskapet som er ønsket ikke bare skal fremmes overalt, men skal også være enerådende. Det er derfor folk som Michael Mann og Anthony Fauci lovprises i MSM, mens du og Mikovits og alle andre med et "uønsket" budskap mistenkeliggjøres og ikke får slippe til.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 16.05.2021, 13:31:08
Quote from: Telehiv on 16.05.2021, 12:26:37
Quote from: translator on 15.05.2021, 15:32:45
Du og Mikovits kjemper den samme kampen, Telehiv, bare på litt ulike arenaer.

Hehe, ja, hvis du med det mener at det er nok av dårlig, spekulativ og stønadsfokusert forskning der ute - og tilsvarende mange råtne maktepler som ser businessen i dette og ligger bak og tar inn den virkelig store profitten, så kan det sikkert være mye i det  ;)

Selvfølgelig, men det du skriver her er bare en overfladisk tilnærming til "problemet". Du har vel selv sett i de arbeider du presenterer her inne hvor mye råttenskap det er på den andre siden. Dermed ikke sagt at ingen som er kritisk til den rådende klimadoktrinen, coronavaksinene eller Black Lives Matter for den del, kan ha råttent mel i posen. Men poenget er at disse arbeidene motarbeides systematisk av eliten uavhengig av om de er "søppel" eller "gullkorn", likeledes som forskningen med det budskapet som er ønsket ikke bare skal fremmes overalt, men skal også være enerådende. Det er derfor folk som Michael Mann og Anthony Fauci lovprises i MSM, mens du og Mikovits og alle andre med et "uønsket" budskap mistenkeliggjøres og ikke får slippe til.

Jeg håper da ikke jeg er for "overfladisk": Min "metode" for å bidra i prosessen mot dårlig (og maktstyrt) forskning er nokså jordnær; ta tak i hvert enkelt forskningsresultat der man både kan og bør reise tvil om motiver, kvalitet og moral. Men man må nesten konkretisere hva som er galt for å ha et poeng. Håper jeg lykkes med det i de fleste tilfeller.

Jeg er på den annen side ikke så opptatt av de helt store konspirasjoner (selv om de sikkert finnes), det er mer enn nok av grumsete og primitiv "forskning" der ute - som i sum blir svært skadeilg for verdens evne til å fatte kloke beslutninger på vegne av fellesskapet - til å holde oss busy resten av våre liv  8)

 

translator

#302
Nei, jeg mener ikke du er "overfladisk", men kanskje litt "godtroende". I motsetning til det jeg trodde for ikke mange år siden, at klimasaken har grobunn i at forskere har tatt feil (og at dersom de blir oppmerksom på dette, så vil de før eller senere korrigere kursen basert på de saklige argumenter de står overfor), så har jeg kommet til at her er konklusjonen gitt på forhånd, og den er gitt ovenfra (altså av de som betaler for hva som skal forskes på). Det er ingen vitenskapelige problemstillinger å finne ut av, det gjelder bare å finne tilsynelatende vitenskapelige arbeider som kan overbevise mange nok av de som er i tvil. Noe lignende ser ut til å være tilfellet med corona, bare enda styggere. Ja, det høres ut som en gigantisk konspirasjonsteori, ikke sant, men hvor mange eksempler trenger vi før virkeligheten synker inn?

Vaksinesertifikat er forresten allerede innført i Norge. Dette var før høringsfristen gikk ut, og er ingen konspirasjonsteori. Du kan jo logge deg inn og sjekke ditt?
https://www.document.no/2021/05/13/vaksinesertifikatet-er-alt-en-realitet/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#303
Og nyttige idioter (ja, jeg kaller dem faktisk det) bidrar til stigmatiseringen som tydeligvis noen ønsker mellom "vaksinerte" og "ikke-vaksinerte":

QuoteStener Skogmo i Fotohuset på Bragernes har laget buttons der det står «jeg er fullvaksinert». Noe storproduksjon ser det foreløpig ikke ut til å bli.

Stener Skogmo, som har drevet Fotohuset i en årrekke, kaller buttons-ideen for et lite påfunn. Han vil nødig hause det for mye opp, men forteller om ideen.

– Folk liker gjerne å si at de er vaksinerte eller fullvaksinerte. Bare det når du er ute og går, og nærmer deg et annet menneske, så sier flere «jeg er fullvaksinert» i stedet for å ha det på jakkekragen.

(...)

I vår har noen profilerte vaksinemotstandere vært i mediene, og de fleste har blant annet fått med seg at Charter-Svein brant munnbind foran Stortinget.

Selv synes Skogmo det er synd at noen er imot vaksine.

Den måten vi kommer ut av denne koronaen på, må jo være via vaksine. Vi må jo stole på legevitenskapen. Jeg mener mannen i gata ikke har så mye greie på sånne ting. Det er så mange meninger.

I starten av mai skrev Drammens Tidende at nærmere 30.000 har takket ja til koronavaksine i Drammen. Samtidig har noe over 850 personer takket nei, noe det er flere grunner til, ifølge kommuneoverlegen.

https://www.dt.no/foto-stener-fikk-en-id-folk-liker-gjerne-a-si-at-de-er-vaksinerte/s/5-57-1660813
(bak betalingsmur)
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Okular

Langt flere døde 'med' covid19-vaksine (primært av mRNA-typen) enn 'med' covid19 i Danmark, ifølge document.no:

Høye døds[t]all relatert til vaksine mot Covid-19 i Danmark

Hvis dette virkelig stemmer (og tallene kommer tilsynelatende fra registrerende myndigheter), er jo betegnelsen 'hårreisende' bare forbokstaven. Hvorfor er ikke hele vaksineprogrammet trukket tilbake for lengst? spør man seg jo. Vel, det er ikke fordi man er så opptatt av å verne om vår helse og trygghet, for å si det sånn ...

ConTrari1

Quote from: Okular on 18.05.2021, 17:31:10
Langt flere døde 'med' covid19-vaksine (primært av mRNA-typen) enn 'med' covid19 i Danmark, ifølge document.no:

Høye døds[t]all relatert til vaksine mot Covid-19 i Danmark

Hvis dette virkelig stemmer (og tallene kommer tilsynelatende fra registrerende myndigheter), er jo betegnelsen 'hårreisende' bare forbokstaven. Hvorfor er ikke hele vaksineprogrammet trukket tilbake for lengst? spør man seg jo. Vel, det er ikke fordi man er så opptatt av å verne om vår helse og trygghet, for å si det sånn ...

Det er vanskelig å si i hvilken grad vaksinene spiller noen avgjørende rolle her, med så stor andel døde i de eldste årgangene. Men selv et meget lite antall dødsfall er en skandale, sett i lys av den svært marginale helsetrusselen som Corona har vist seg å være, sammenliknet med en vanlig  (og fortsatt fraværende) influensa-sesong. Det man frykter mest, er vel at alvorlige skader og dødsfall fra mRNA "vaksiner" slår inn etter 1-2 år.

Som aldersfordelingen viser, så er en høy andel av de døde over 80 år. Noen har pekt på at dette var helt normale tall i denne aldersgruppen. Mange av de døde er eldre, pleietrengende og svake mennesker som kanskje hadde dødd uansett.

1390 personer i aldersgruppen 60-79 er også er registrert døde etter å ha mottatt vaksine.

Som vi har sagt før: Selvsagt kan underliggende sykdom og alder være årsaken til mange av dødsfallene relatert til vaksinen også i denne aldersgruppen.

Men alle disse forbeholdene ovenfor gjelder også for dødsfall med påvist Covid 19. Og hvis kun noen få prosent av de registrerte dødsfallene skyldes Covid-19, mens resten skyldes andre underliggende årsaker, så blir det vanskelig å forsvare nedstengningene. Det er ting som tyder på at dette kan ha foregått i USA.


(min utheving)

https://www.document.no/2021/05/18/hoye-dodsfall-relatert-til-vaksine-mot-covid-19-i-danmark/

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

steigan.no har enda en artikkel om covid og vaksine. Verre og verre.

QuoteMest skremmende ser det ut til at vi snart vil være pålagt å ha VaxPass-apper hvis vi ønsker å fortsette å få tilgang til livene våre.

Dette systemet kan bare fungere effektivt hvis alle er vaksinert. Dette er et uhyrlig konsept, fordi det er kjent at alle de fire vaksinene som brukes i Europa inneholder en dødelig konstruksjonsfeil: de får det fusogene, koagulerings-dannende piggproteinet til å uttrykkes hvor som helst der vaksinen tas opp. Hos noen mennesker, spesielt de som er så unge at de ikke har noen målbar dødsrisiko hvis de blir smittet av viruset, resulterer vaksinasjon i at de dør av tromboemboliske hendelser [blodpropp]. Å tillate befolkningen, som ikke er eksperter på området, å gå i denne fella, er ufattelig: det vil komme tusenvis av ytterligere vaksineforårsakete dødsfall hos unge mennesker.

Artikkelen er skrevet av "doktor Mike Yeadon som har en grad i biokjemi og toksikologi og en forskningsbasert doktorgrad i respiratorisk farmakologi. Han jobbet i over 30 år med å lede ny medisinsk forskning i noen av verdens største farmasøytiske selskaper. Han forlot Pfizer i 2011 som visepresident og sjefforsker for allergi og respiratorisk medisin. Hans jobb var den høyeste forskerstillingen innen dette feltet hos Pfizer. Siden han forlot Pfizer, har doktor Yeadon grunnlagt sitt eget bioteknologiselskap, Ziarco, som ble solgt til verdens største legemiddelfirma, Novartis, i 2017. Altså en fullstendig konvensjonell og anerkjent karriere, helt til han begynte å kritisere Covid-tiltakene, da ekspertisen hans plutselig ble mistenkeliggjort og sensurert."

https://steigan.no/2021/05/bioteknologi-har-fantastisk-kraft-den-kan-brukes-til-bade-godt-og-vondt/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

Quote from: translator on 22.05.2021, 11:03:31
steigan.no har enda en artikkel om covid og vaksine. Verre og verre.

QuoteMest skremmende ser det ut til at vi snart vil være pålagt å ha VaxPass-apper hvis vi ønsker å fortsette å få tilgang til livene våre.

Dette systemet kan bare fungere effektivt hvis alle er vaksinert. Dette er et uhyrlig konsept, fordi det er kjent at alle de fire vaksinene som brukes i Europa inneholder en dødelig konstruksjonsfeil: de får det fusogene, koagulerings-dannende piggproteinet til å uttrykkes hvor som helst der vaksinen tas opp. Hos noen mennesker, spesielt de som er så unge at de ikke har noen målbar dødsrisiko hvis de blir smittet av viruset, resulterer vaksinasjon i at de dør av tromboemboliske hendelser [blodpropp]. Å tillate befolkningen, som ikke er eksperter på området, å gå i denne fella, er ufattelig: det vil komme tusenvis av ytterligere vaksineforårsakete dødsfall hos unge mennesker.

Artikkelen er skrevet av "doktor Mike Yeadon som har en grad i biokjemi og toksikologi og en forskningsbasert doktorgrad i respiratorisk farmakologi. Han jobbet i over 30 år med å lede ny medisinsk forskning i noen av verdens største farmasøytiske selskaper. Han forlot Pfizer i 2011 som visepresident og sjefforsker for allergi og respiratorisk medisin. Hans jobb var den høyeste forskerstillingen innen dette feltet hos Pfizer. Siden han forlot Pfizer, har doktor Yeadon grunnlagt sitt eget bioteknologiselskap, Ziarco, som ble solgt til verdens største legemiddelfirma, Novartis, i 2017. Altså en fullstendig konvensjonell og anerkjent karriere, helt til han begynte å kritisere Covid-tiltakene, da ekspertisen hans plutselig ble mistenkeliggjort og sensurert."

https://steigan.no/2021/05/bioteknologi-har-fantastisk-kraft-den-kan-brukes-til-bade-godt-og-vondt/

Det er vanskelig å ignorere en insider som Yeadon, så han må -i velkjent klima-Stasi stil- bli omgjort til en tvilsom type, kanskje er han en konspirasjonsteoretiker? Eller anti-vakser? Eller rasist?

Norge, og mange andre vestlige land, har en inngrodd tiltro til myndighetene som for det meste har vært berettiget. Det norsk-danske byråkratiet i unionstiden var tungrodd og tregt, men i forbausende grad ærlig og ikke-korrupt, selv om kongen formelt sett var eneveldig. Det skal mye til å få innbyggerne til å tro at eliten ikke har folkets beste i sinne. Men jeg vil påstå at dagens elite er fjernere fra folket enn en patriarkalsk embedsmann på 1700-tallet. Ibsens "De unges forbund" rinner meg i hu; den gammeldagse godseieren stilles opp mot den moderne politisk intrigerende advokat Stensgård, og det er ingen tvil om hvem Ibsen støtter.

I dette stykket utstøtes også norsk presses primalskrik, når redaktør Aslaksen i sin bitre nød roper: "Jeg kan ikke leve av en god avis!" Og det var skrevet på 1860-tallet! Intet er nytt under Solon, som de gamle grekerne sa.

Hvilken nytte har eliten av folket? Annet enn som skamløse fotskamler for deres oppstigning til maktens tinder? Hvilken nytte har vi av dem? De politiske partiene føder, utdanner og promoterer sine kadre i en samfunnsmessig kuvøse der velgernes virkelighet er en fjern og vag kulisse. Demokrati finnes ikke; vi har et valgbart oligarki, men selv dette er en illusjon når politikerne glatt glemmer sitt valgflesk og utøver sitt mandat i henhold til det som til enhver tid er mest gunstig for "Stortingspartiet".

Vi har ikke annen makt enn å fjerne de mest outrerte utskuddene hvert fjerde år, som et slags politisk renovasjonsvesen. Ønsker vi virkelig å leve under dette "oligakuret"?

I USA går det nå skeis for "rat-face faucist" Fauci;

There it is.
Fauci just admitted:
** The virus may not have originated naturally — something he refuted earlier until now
** The US DID FUND Chinese research at the Wuhan Labs
** The US funded this research through NIH grants under his leadership

This was right after he accused Senator Paul of lying about this collaboration.

We now know that Senator Paul was 100% correct on his assertions during his Senate testimony.
And we now know that Dr. Anthony Fauci LIED under oath.

Fauci funded the Wuhan labs that leaked the COVID-19 virus and then shut down the US economy after the virus came to America.
It is hard to fathom how much damage this one man did to our country — and then lied about if for months.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/05/huge-rat-trap-fauci-admits-covid-may-lab-admits-funding-chinese-labs-video/

Fauci, som er USAs best betalte byråkrat og har vært leder for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) siden 1984 (!), har rundet 80 år og begynner nå å slingre i salen. I en podcast 2. mai, med Ann Vandersteel, Charlie Ward og Mel K, hos Simon Parkes, ble det spekulert i om Peter Daszak, (president of the EcoHealth Alliance of New York) ville bli utpekt som "fall guy" (syndebukk) når løgnene om Wuhan-virusets opphav begynner å rakne, som vi ser allerede.

https://www.simonparkes.org/post/ann-vandersteel-charlie-ward-mel-k-simon-parkes

Matthew Crawfords har en ypperlig artikkel om dette og om vitenskapens korrupsjon generelt, som vi jo kjenner så altfor godt fra klimasaken.

https://unherd.com/2021/05/how-scientists-sacrificed-scepticism/

Men nettet kan komme til å snøre seg om Fauci selv raskere enn mange forventet. Jeg tipper han vil bli regnet som "expendable" og kastet til ulvene for å beskytte de sentrale aktørene i Biden-regimet.

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

Quote from: ConTrari1 on 23.05.2021, 19:54:52
I USA går det nå skeis for "rat-face faucist" Fauci;

Hans Rustad forteller i artikkel/video en historie om hvordan Faucis institutt har finansiert eksperimenter på hodeskallene av aborterte fostre ved Universitetet i Pittsburgh. Hodeskallene er podet inn på laboratorierotter og mus, for å få dem til å vokse på disse dyrene. Dette er så grotesk at man sammenligner det med Mengele. Kilde er Tucker Carlsson, Fox News.

https://www.document.no/2021/05/21/doc-tv-xtra-mengele-er-los-i-usa/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#309
Hvis du skal se et videointervju om covid i dag, så velg dette (som jeg fant via kommentarfeltet i document):

QuoteFerskt intervju av den engelske journalisten James Delingpole, med advokaten Reiner Fuellmich. Han har tidligere vunnet store saker mot BMW og Deutche bank, og eksponert korrupsjon her, med milliardbøter som resultat.

Nå er han engasjert i å eksponere de vitenskapelige løgnene om Covid 19-epidemien og skadene ved nedstegningene. Videoen anbefales for alle som har interesse av å gå i dybden på tematikken!

https://www.document.no/2021/05/24/tre-forskere-ved-wuhan-laboratoriet-ble-alvorlig-syke-allerede-i-2019/

Jeg valgte litt avmålt å begynne på intervjuet. Etter 17 minutter spisset jeg ører: PCR-testene som brukes til å diagnostisere covid er "skrudd opp" for å få falske positive tester (dette visste vi), men denne testen ble utviklet i januar 2020 av en tysker som heter Drossler som ikke engang hadde studert viruset! Hele poenget var å skape så mange (falske) smittetilfeller at WHO kunne erklære en global pandemi. Dette ga grunnlaget for de drakoniske tiltakene og nedstengningene i land etter land. Han forteller videre bl.a. at "kuppet" er ikke så vellykket som man tilsynelatende skulle tro, og at "dukkene" (puppets) som er blitt strategisk plassert rundt i mektige posisjoner over hele verden er i ferd med å falle. Den første er antagelig Fauci som nå er under sterkt press i USA. Hele poenget var (selvfølgelig) å få folk til å ta "vaksinene" som han kaller genmanipulering og ikke egentlig vaksiner. (det samme sier for øvrig Lars Bern her: https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567 ) Men viruset kom egentlig for tidlig; "vaksinene" er ikke ferdig utviklet og dette har ført til høye dødsfall i alle land hvor de er blitt brukt, også i unge aldersgrupper (men dette blir foreløpig holdt skjult i MSM). Til slutt advarer han meget sterkt mot å ta "coronavaksine": "Don't do it, even if you loose your job!" Det er en rekke andre viktige poenger som jeg ikke får referert her, så se intervjuet!

https://www.bitchute.com/video/eF98McD0bXDH/

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

#310
Det er vel Drosden han heter, ikke Drossler. Füllmich har svært lave tanker om den mannen, som han sier ikke engang har rett til å kalle seg "Dr.", i Tyskland er det en alvorlig sak å slå om seg med falske titler. Dr. betyr ikke nødvendigvis en lege, men en akademisk tittel.

Det ser mer og mer ut som Corona er en PLANdemi. Det tragisk er at vaksinene kan komme til å gjøre større skade enn sykdommen. Nå har til og med CDC i USA innrømmet at bare 5-6% av dødsfallene der er "ekte" Corona-døde, de aller fleste er "med".

Steigan har igjen et godt innlegg om dette,

La oss overvinne Prosjekt Frykt

Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i det britiske helsemagasinet What Doctors Don't Tell You.

Prosjekt Frykt er et uttrykk brukt for å beskrive et kalkulert forsøk på å omdanne en heterogen, frittenkende allmennhet til en homogen, underdanig flokk som vil gjøre det de blir fortalt. Prosjektet startet tidlig i 2020, og strategien er utformet av atferdspsykologer. Hvis det betyr at du er vitne til og aksepterer ødeleggelsen av de økonomiske strukturene du har basert deg på for din families overlevelse, eller at du godtar at ditt barns utdanning blir sabotert, får det ikke hjelpe.

En forutsetning for å utnytte vår biologiske fryktrespons er systematisk å fjerne grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, retten til respekt for privat- og familieliv og retten til fredelig protest. Hvis man ser tilbake på vår nyere historie og tar i betraktning hvor mange tiår tusenvis av mennesker viet sitt liv til å vinne disse rettighetene, er det ganske sjokkerende å se at så mange er villige til å sette dem til side på noen få korte måneder.


https://steigan.no/2021/05/la-oss-overvinne-prosjekt-frykt/

La oss håpe at frykten kan omformes til sinne, når folk oppdager hva de er blitt utsatt for.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

#311
Og Corona fortjener vel sitt eget vokabular, det er jo en unik situasjon i vår historie vi opplever.

Men ordene trenger å tolkes, så i stedet for "lockdown", vil jeg si "knock down", for det er hva eliten har gjort; rasere utallige små og middelstore bedrifter og kastet ufattelig mange mennesker ut i ledighet og nød. Helt bevisst og kynisk.

Og historien de vil at vi skal tro på, "narrativet", vil jeg heller kalle "narre-tivet". De har gjort oss til narr, og ler godt. Enn så lenge.

Så har vi det stakkars ordet "dugnad", grusomt misbrukt av vår regjering. Jeg foreslår det nyskapende, men IMO beskrivende ordet "tvangsvillighet".

"Smittet", det bevisst skrekkinnjagende ordet, særlig kombinert med "utbrudd", kan vel heller kalles "påstått syk".

"Vaksinert" er bedre beskrevet som "forsøkskanin".

"Kohort"? Hva i all verden mener de med å innføre romerske militær-uttrykk? Hvor er Centurien, Legionen eller Maniplen? Nei, slik de behandler oss, og slik de øyensynlig ser på oss, så er nok "ku-lort" mer treffende.

Og, som nevnt, "pandemi" bør erstattes med "plandemi".

Flere forslag?

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

#312
Noen som er overrasket over at Corona-skremmerne er ute med nye advarsler mot å åpne samfunnet?

Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen heller isvann i årene til gjenåpningskåte nordmenn. – Ikke forsvarlig og fare for en fjerde smittebølge, sier hun.

Den planlagte gjenåpningen får flere smittevernprofessorer som gjennom pandemien har bedt om strengere tiltak til å gå ut med en advarsel.


Noen som husker den tredje bølgen? Legg merke til at denne professoren nøye unngår å legge vekt på annet enn "smittede" -som om smitte var ensbetydende med sykdom og død.

Hun peker på to tiltak som kunne ha blitt tatt for å sørge for en forsvarlig gjenåpning: Enda strengere grensekontroll, og en anerkjennelse av at det er stor risiko for luftbåren smitte.

Men andre fagfolk understreker at virus lett blir ødelagt ute i friluft, der de bokstavelig talt blåses i stykker, nettopp derfor ser vi at den største smitten skjer innendørs, der luften er stillestående og blir sjelden skiftet ut. Pluss at sollys tar kverken på virus, enda en av solens velsignelser, D-vitamin er en ekstra bonus. Men nei, ute skal nå være like farlig som inne.

Smittevernprofessor Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst sier han forstår at folk ønsker en gjenåpning, og mener det kan skje trygt hvis det tas større hensyn til luftsmitte. Han tar til orde for munnbindbruk også utendørs.

Advarer mot langtidsskader
Han advarer mot å godta en situasjon med høy smitte selv om tallet på innlagte holdes lavt.


Tydeligere kan det vel knapt nok sies at den reelle helsefaren er underordnet behovet for makt og kontroll. Innleggelser er ikke viktig lenger. Dødsfall blir ikke nevnt.

Covid er ikke borte, selv om vi har underutnyttede intensivavdelinger som antyder det motsatte, påpeker Klein.

Au da, en virkelighet som "antyder" noe professoren ikke liker! Da må man ignorere virkeligheten.

Andersen:
Hun viser til at når en større andel av de eldre er vaksinert, er det unge som nå utgjør de smittede i Norge. Siden unge sjeldnere får symptomer, kan de smitte videre uten selv å vite at de er smittet.

– De er helt uskyldige, og vet ikke at de er smittet. Men bruk av munnbind vil alltid redusere smitten med opptil 80 prosent eller mer hvis alle bruker munnbind i sosiale settinger og offentlige rom og arealer, sier Andersen.


Uskyldige barn kan bli smittet uten å vite det! O skrekk! Men blir de stakkars små også innlagt og dør? De mest utsatte er jo "vaksinert", så hvor mye skade kan "smittebærerne forårsake?

Denne artikkelen vitner om et smitte-utbrudd av alvorlige dimensjoner, et utbrudd av frykt, og behov for å besmitte alle andre med den samme frykten. Hva de frykter, kan være så mangt, men jeg vil tippe på at beskyttelse av egen faglig prestisje er en viktig bestanddel.

https://www.document.no/2021/05/25/professor-gjenapningen-er-ikke-forsvarlig-fare-for-fjerde-smittebolge/

Edit: Professor Bjørg Marit Andersen er i en alder av 79 år ikke akkurat den ferskeste skalpellen i skuffen. I hvilke grad hun er faglig aktiv vet jeg ikke, hun var smittevernoverlege på Ullevål sykehus fra 1994 til 2012. Men hun har jo opptrådt på NRK med voldsomme skremsler som ble gjort til skamme, her fra april i fjor:

Professor: Norge kan trenge rundt 70 millioner sett med smittevernutstyr
Hvis drøyt 700.000 nordmenn blir koronasyke, trengs det rundt 70 millioner engangssett med smittevernutstyr for å beskytte helsepersonell mot viruset, mener smittevernprofessor.


https://www.nrk.no/norge/professor_-norge-kan-trenge-rundt-70-millioner-sett-med-smittevernutstyr-1.14972061

Og har -sammen med ovennevnte Klein- vært i opposisjon mot FHI:
Også landets andre smittevernprofessor, Bjørg Marit Andersen, og Gunnar Hasle i Reiseklinikken er kritiske til smittevernrådene fra FHI.

– Deres råd har vært udokumenterte. De har ikke vist tilbake til noen internasjonale råd. Mange av rådene og veiledningene som har gått ut, har vært tilfeldige, sier Andersen.

Uenige
FHI er uenige i kritikken og sier blant annet at de bygger rådene på vitenskapelig dokumentasjon der den finnes.


https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/landets-to-smittevernprofessorer-mener-fhi-ikke-taler-kritikk-1.15110652


Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Dette er ikke lystelige utsikter;

A study published in the National Library of Medicine in 2014 proves that "superparamagnetic nanoparticles" are successfully delivered into the body via vaccines, and once in the body, they can be used to inject DNA into cells, altering their genetics. The study is entitled Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine.

It states:

The use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) to deliver genes via magnetofection shows promise in improving the efficiency of gene delivery both in vitro and in vivo... Polyethylenimine was chosen to modify the surface of SPIONs to assist the delivery of plasmid DNA into mammalian cells due to the polymer's extensive buffering capacity through the "proton sponge" effect.

A second study, also published in PubMed / National Library of Medicine, states that superparamagnetic nanoparticles can be driven into brain cells through the use of external magnets.

That study is entitled, Superparamagnetic Nanoparticle Delivery to the Cochlea Through Round Window by External Magnetic Field: Feasibility and Toxicity.

The study found that external magnets were able to control SPIONs into injecting genetic material (DNA) into the cells of rats. This means that external magnetic fields can be used to cause "magnetofection," which means the altering of DNA using external magnetic fields combined with special nanoparticles that are injected.


Dette ble altså utført på roter for flere år siden. Kan det være at mRNA vaksinene har samme potensial? Ekstern endring av vårt DNA? Hva kan man gjøre for å beskytte seg? I det minste unngå "booster shots" som nok vil komme med begrunnelsen om å beskytte mot nye mutanter? Eller kanskje personlig "de-gaussing", avmagnetisering, som ble brukt som vern mot magnetiske miner,

"external magnets were able to control SPIONs into injecting genetic material (DNA) into the cells of rats",

https://no.wikipedia.org/wiki/Avmagnetisering

Mike Adams er noen ganger "over the top" med sine dystopiske spådommer, men i dagens virkelighet er jeg sannelig ikke sikker på hvor mye som kan avskrives som fantasi.

https://www.naturalnews.com/2021-05-25-superparamagnetic-nanoparticles-delivered-via-vaccines.html
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Jeg velger å gjengi i sin helhet nt omfattende kommentar av "Dogen" (som har mange svært gode innlegg) på Document, som gir en god oppsummering av mange viktige Corona-punkter. Dette er kommentar til artikkel om vaksinepass:

"Litt rart at Fürst går god for PCR-testen...

En sentral del av dette spillet er PCR-testene. Ja, det er de samme testene som Svein Østvik aka Charter-Svein betimelig stilte spørsmål ved på NRK-debatten den 27. apr. 2021. Og da var han særlig opptatt av antall sykluser (sykluser/ CT/Cycle Threshold) disse testene kjøres igjennom.

Svein sa at i Norge bruker vi mellom 40 og 45, og Nakstad sa nei, det stemmer ikke, men så kom Elisabeth Toverud Landaas, overlege ved mikrobiologisk avd. OUS, inn fra venstre, og sa at hos dem er det 45 for alle PCR-ene.

Under debatten, som forsåvidt ikke var noen skikkelig debatt, viste Nakstad ro ro til fiskeskjær at han er klar over at det er et problem ved bruk av høyt antall sykluser, for jo flere sykluser, jo lavere forekomst av virus. Dvs. at ved 45 så er det et enormt potensiale for feilsvar, noe t.o.m. Antony Fauchi innrømmer er uheldig:

– It's very frustrating for the patients as well as for the physicians, when somebody comes in, and they repeat their PCR, and it's like 37 cycle threshold, but you almost never can culture virus from a 37 threshold cycle.

– So, I think if somebody does come in with 37, 38, even 36, you got to say, you know, it's just dead nucleotides, period, sa Fauci.

Så over til en annen spiller:

Christian Drosden er Angela Merkels fremste rådgiver under denne korona»-pandemien». Han sies å være et naturtalent i kommunikasjon, og den tyske avisen Süddeutsche Zeitungmade beskriver ham som "the nation's corona-explainer-in-chief".

Hans daglige podcast skal visst tiltrekke seg millioner av fans, og mange vil han skal stille til valg som «chansellor» etter Ernas lederstjerne, Merkel. Drosden hylles også for sin transparens iom. at han la ut sin forskning på internett før den var publisert i et vitenskapelig magasin og fagfellevurdert:

– the Corman-Drosten paper was submitted to Eurosurveillance on January 21st 2020 and accepted for publication on January 22nd 2020. On January 23rd 2020 the paper was online.

Ifølge BBC og Google Statistics den 21. jan. var det kun inn rapportert seks dødsfall knyttet til Covid-19. Det logiske spørsmålet er da hvordan visste Drosden at det skulle utvikle seg til å bli en pandemi?

I jan. 2020 utviklet Drosten (48) en koronatest basert på Kary Mullis´ Nobelprisvinnende PCR-metode (Polymerase Chain Reaction). Men mens Mullis´ oppfinnelse er genial, så er Drosdens «gullstandard test» heller tvilsom grunnet en rekke svakheter, og derfor møter både han og testen mye kritikk fra medisinske og juridiske miljøer.

Tilfellet Drosten er også et av de viktigste hovedpunktene i saken, som den kjente tysk-amerikanske advokaten Reiner Füellmich arbeider med for å ta for retten. Füellmich refererer da også til Drosten som "The Captain of Köpenick ", en tysk svindler fra det forrige århundre.

Füellmich har tidligere ført saker mot store selskaper som Deutche Bank og VW, og i juli 2020 begynte han å grave i det som han nå betegner som koronaskandalen, det største og mest omfattende overgrepet mot mennesket i historien. Füellmich har valgt å fokusere på feil anvendelse PCR-testen, for uten den vil hele korthuset falle sammen.

Christian Drosden utviklet koronatesten (RT-PCR-testen) basert på in silico (teoretiske) sekvenser levert av et laboratorium i Kina, fordi hverken kontrollmateriale av smittsomme («levende») eller inaktiverte SARS-CoV-2 eller isolert genomisk RNA av viruset på det tidspunktet var tilgjengelig.

Han gikk også ut ifra at det nye viruset var veldig likt SARS-CoV (78%) fra 2003, da begge er beta-coronavirus, pluss felles trekk med vanlige korona-forkjølesesvirus.

Drosten står også bak en rekke andre tester, i alt syv stykker:

SARS-CoV (2003), fugleinfluensa (2005), svineinfluensa (2009), Chikungunya virus (2009), MERS (2012), ZIKA ( 2016), Gul Feber Brasil (2017) og SARS-CoV 2 (2020).

Drosden og hans test møter hard kritikk fra eget miljø. Bl.a. har 22 forskere fremlagt en ekstern fagfellevurdering av RTPCR-testen, og avslørt ti store vitenskapelige feil på molekylært og metodisk nivå. I punkt tre går de inn på antall forsterkningssykluser, som bør være mindre enn 35; fortrinnsvis 25-30 sykluser.

Hvis noen tester positivt med en terskel på 35 sykluser eller høyere, noe som er tilfellet er i de fleste laboratorier i Europa og USA (WHO anbefaler 45, Norge bruker 45, andre bruker helt opp opp til 50), er sannsynligheten for at personen faktisk er smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten for at nevnte resultat er falskt positivt er 97%.

I mai 2014 ble Drosten intervjuet av det tyske magasinet «Wirtschafts Woche», hvor han bl.a. snakket om PCR-testmetoden. Dette, sier Füellmich, bekrefter at Drosden er bevisst på det han driver med nå. Dvs. han handler mot bedre viten.

Noen utdrag artikkelen:

Når de gjelder MERS (Middle East respiratory syndrome), så kunne alle tilfellene i Europa og USA spores tilbake til infeksjoner i den arabiske regionen. Spesielt Saudi-Arabia var det mest intensive testområdet. I regionen var det knapt noe annet tema i TV-nyhetene eller dagsavisene. Og siden leger på sykehus også fulgte med i nyhetsbildet, så påvirket det hvordan de forholdt seg til sykdommen, som inntil da hadde vært svært sjelden i området.

De 142 dødsfallene som var skjedde i løpet av flere år. Drosden fryktet at den daværende økningen mer skyldes økt oppmerksomhet. Medisin er ikke fri for motebølger, sa han. Og det var ikke annerledes i Tyskland, mente han. Hvis "Bild" eller kveldsnyhetene rapporterte om et utbrudd av et bestemt virus, så ville antall laboratorietester også øke betydelig. Bare fordi leger da også blir sensibilisert og spesielt holder øye med patogenene som blir rapportert.

Inntil da hadde det vært en klar saksdefinisjon, dvs. en streng ordning, som bestemte hvilken pasient som ble rapportert som en MERS-sak. Dette inkluderte for eksempel pasienter som hadde dobbeltsidig lungebetennelse. Da en hel serie MERS-tilfeller plutselig dukket opp i Jidda i slutten av mars det året, bestemte legene der seg for å teste alle pasienter og alle sykehusansatte for patogenet. Og til det valgte de den svært sensitive metoden, polymerasekjedereaksjonen (PCR).

– Den metoden er så sensitiv at den kan oppdage et enkelt genetisk molekyl av dette viruset, sa Drosden. – Hvis for eksempel et slikt patogen flyter over neseslimhinnen til en sykepleier en dag uten at hun blir syk eller merker noe, så er det plutselig et MERS-tilfelle, sa han. Så der det tidligere kun ble rapportert dødssyke, ble nå milde tilfeller og personer som faktisk var veldig sunne inkludert i rapporteringsstatistikken. Dette kan også forklare eksplosjonen i antall tilfeller i Saudi-Arabia, mente han. I tillegg så blåste lokale medier saken utrolig opp.

CDC i USA har nå gått ut med anbefalinger om under 28 sykluser, men kun for de som er smittet etter å ha tatt de eksperimentelle vaksinene. Så kan man jo undre på hvilket motiv de har for å skjære ned på antall fullvaksinerte som er smittet og Cov-19 syke.

Fagfellevurderingen: CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT:"
https://cormandrostenreview...

https://www.document.no/2021/05/13/vaksinesertifikat-gir-falsk-trygghet/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.