Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Hehe, litt off topic, men FN er et mangslunget uhyre, og denne kommentaren fra Geir Hasnes er uimotståelig:

FN var kort sagt den sekulære verdens nye kirkesamfunn og FNs generalsekretær Pavens parallell. Man trodde blindt på menneskenes iboende muligheter til å gjøre godt, og trodde det gode enkelt skulle triumfere over det onde og at klokskapen skulle triumfere over dumheten – uten å ta inn over seg den enkle sannhet at klokskap og dumhet ikke er gjensidig utelukkende. Man skjønte ikke at det å være troende raskt kan føre til at man blir godtroende. Man skjønte ikke at man ble servert et glansbilde på 60-tallet, og man skjønte ikke at FN produserte propaganda for å få inntekter.

(min utheving)

https://www.document.no/2020/10/24/den-globalistiske-makteliten-minner-om-kirken-i-middelalderen/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Quote from: ConTrari1 on 25.10.2020, 13:22:00
Takk, Boris. Skulle nettopp til å legge ut denne saken selv. Det er tydelig at det nå kommer en bevegelse mot lock-down samfunnet som vi er blitt påtvunget. For min del støttet jeg  -og gjør det fortsatt- det meste av tiltakene i mars-mai, men nå er det ren maktutøvelse som ser ut til å  dominere hos politikerne. I dag er det en demonstrasjon foran  Stortinget (14-16) nettopp mot de strenge tiltakene, som bli mer og mer absurde sett i forhold til både antall innlagte på sykehus (44), på  intensiv (6) og i respirator (3). Kan noen med sin redelighet i  behold kalle dette for en pandemi?

Litt mer her:

Demonstrasjonen finner sted kl. 14, og arrangørene selv skriver dette på Facebook:

Vi ønsker å markere vår motstand mot korona-restriksjonene, som rammer hele det norske folk. Det skjer søndag 25.10. fra 14-16 utenfor Stortinget i Oslo. Fakta er at kun 270 mennesker har dødd av viruset. Snittalder 85 år. 90 % hadde en kronisk sykdom fra før. Dette utgjør 1/5 av normalt antall døde hver eneste influensasesong. Virusets dødelighet og fare står ikke i forhold til regjeringens tiltak, lovendringer, påbud og regelendringer.


https://www.document.no/2020/10/25/korona-tiltak-gar-ut-over-alle-ogsa-de-eldre/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

#32
Noen tålelig oppdaterte grafer hentet fra FHI sine data som får en til å lure på hva det er vi driver med. Det er virkelig en "casedemic", eller snarere en "testdemic", vi ser nå, og særlig med tanke på at vi nå nærmer oss november og helt naturlig vil få flere med luftveis- og forkjølelses- eller influensasymptomer. Det har i hvert fall ingen verdens ting med en epidemi i ordets rette forstand å gjøre lenger. Så hvorfor fortsetter vi med dette restriksjonstullet ...!?

Her er først antall positive tester pr dag, og det er jo OVERHODET ikke det samme som "antall nye smittetilfeller" som media liker å kalle dem:Men, ok, det er da vitterlig en markant oppgang siden slutten av juli. Greia er bare den, her er de positive testene over stilt opp mot totalt antall tester pr dag:Og hvis vi blåser opp den røde 'positiv test'-kurven 50 ganger, hva ser vi da?Hmm, KAN økningen i antall positive tester ha NOE å gjøre med den astronomiske økningen i antall tester siden sommeren, mon tro?

For økningen i positive tester viser i hvert fall NULL korrelasjon med antall døde, slik den gjorde tilbake i mars-april-mai (merk, den grønne 'døde'-kurven er blåst opp 25 ganger):Ingen verdens ting har nemlig skjedd med 'døde'-kurven siden midten av MAI !!Og merk, når FHI lister 'døde' er de selv påpasselige med å påpeke at dette tallet IKKE nødvendigvis er ensbetydende med "døde AV covid-19" - det omfatter også de som bare på ett eller annet tidspunkt har testet positivt for corona, og senere dødd.

Her ser vi utviklingen siden starten i mars til i dag, med de viktigste poenger:Viruset er nå i realiteten - og har vært det i flere måneder - ENDEMISK i befolkningen, hvilket vil si at det sirkulerer på helt vanlig vis, akkurat som et mangfold av andre virus, uten å gi sykdom annet enn i svært spesielle tilfeller. I mars-april-mai var dette absolutt en epidemi. Ikke lenger!

Så hva er det vi holder på med?

ConTrari1

Takk, Okular. Veldig gode illustrasjoner. Det er vanskelig å begripe seg på myndighetene, iallfall mye vanskeligere enn det er for dem å forgripe seg på oss. Er de ikke i stand til å gjøre en rasjonell vurdering av helsefaren? Er de helt forblindet av frykten for "smitte"? Å teste positivt er ikke det samme som å være smittet, som vi ser i Lov om Smittevern:

§ 1-3.Definisjoner
Med følgende uttrykk i loven her forstås:

1.   smittsom sykdom: en sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av mikroorganismer eller andre smittestoff som kan overføres fra, til eller mellom mennesker.
2.   smittet person: en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en smittsom sykdom.


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_1

Svært få som tester positivt kommer inn under denne offisielle definisjonen. Hvor lenge før folkets lojalitet og disiplin ryker? Som jeg forstår det, så har vi nå -som også grafene til Okular viser- ikke lenger en pandemi, eller epidemi, vi er nå i en endemisk fase av Corona. Og poenget da er at Smittevernloven ikke hjemler drakoniske tiltak under en endemi, AFAIK. Ikke rart at regjeringen og FHI vil skremme oss til lydighet, for en faglig kontroll kan vise at deres mandat rett og slett ikke eksisterer.

Så kommer det vanskelige spørsmålet, hva i huleste er det de vil oppnå? Solberg har sagt offentlig at vi må regne med tiltak til ut i neste sommer, kanskje enda lenger.

- Jeg tror vi må innse at vi kommer til å ha smitteverntiltak til langt utpå sommeren neste år, kanskje lenger, sa Erna Solberg under markeringen av 100-års jubileet for Stortingets presselosje torsdag kveld.

https://www.dagbladet.no/nyheter/tror-tiltakene-kan-vare-til-neste-sommer/72984031

Er dette en bevisst maktutøvelse fra styresmaktene? Det kan ikke lenger være snakk om å ha det beste for samfunnet for øyet, for skadevirkningene av nedstenging overgår skadene fra Corona. Det er fortsatt bare 279 døde i Norge, 6 på intensiv og 3 på respirator, selv om det nå er flere innlagte. Dette betyr at  sykehusene er bedre til å behandle sykdommen, og kanskje også at den er mindre dødelig enn før. Altså, når selv Trump overlever, så kan det vel ikke være så dramatisk? Mønsteret er det samme for de fleste land, mange ganger flere tester gir selvsagt mange ganger flere "smittede", hyl og skrik!

Hvis det finnes en mørk bakgrunn for Corona-politikken (men jeg synes det er vanskelig å forestille seg), en ide om at hvis folket kan la seg kue og true -på samme måte som med "hatparagrafen", så kan de gjøres føyelige nok til å  ta andre  inngrep med bøyet nakke. Det virker latterlig konspirativt, men ville iallfall være mer rasjonelt enn den panikken styresmaktene sprer omkring seg for tiden.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Oslo kommune anbefaler at innbyggerne i hovedstaden ikke har kontakt med flere enn ti personer i løpet av en uke. Dette tiltaket er ofte omtalt som «sosiale bobler» og er blant annet kjent fra Belgia.

https://www.document.no/2020/10/26/oslo-innforer-sosiale-bobler/

Men i London bobler det over:

Thousands of protesters descended on the British capital on Saturday to call for an end to coronavirus lockdowns and restrictions on businesses in the UK, which they described as a form of "tyranny".

In a Breitbart London exclusive video, protesters were seen singing: "I would rather be a human than a slave", "We are the 99 per cent", and "You can shove your New World Order up your ass".

The large scale act of civil disobedience followed more restrictions being imposed on the people of Wales, Northern Ireland, and Scotland, as well as the introduction of a 'tier system' by Prime Minister Boris in England, in which local regions and cities are placed under lockdown if spikes in coronavirus cases are recorded.

At around 4 pm the police in London began using tactics to split the protest into separate groups and made at least 18 arrests in Trafalgar Square and on Westminster Bridge.

"I don't understand, if your children are not the motivation to fight for your freedom... my grandfather and my grandad did not fight in the First World War and the Second World War as snipers to not be under a fucking dictatorship, for it to happen now in 2020," she added, going on to urge the rest of the country to "wake up".


Politiet griper inn, men lar andre typer demonstrasjoner være i fred.

The lead officer for the Metropolitan Police's response to the protest, Commander Ade Adelekan explained his decision to disperse the crowds: "Throughout the day, officers have been managing a number of complex protests at various locations across central London."

"One demonstration, in particular, attracted a large number of protesters and I became increasingly concerned that those in the crowd were not maintaining social distancing or adhering to the terms of their own risk assessment," he said.


https://www.breitbart.com/europe/2020/10/26/watch-shove-your-new-world-order-up-your-ass-london-erupts-in-protest-against-lockdown/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Og...there is something rotten in the state of Denmark:

Regjeringa i Danmark har lagt fram et forslag til ny epidemilov som får selv den tamme opposisjonen i landet til å reager

Loven gir regjeringa fullmakt til å kunne gå til svært drastiske tiltak uten parlamentarisk kontroll og uten etterprøving av noen art. Og loven er verre enn som så. Den gir helse- og eldreministeren rett til å erklære at Danmark er utsatt for en farlig sjukdom og ved et pennestrøk sette de fleste demokratiske prinsipper og rettigheter til side. Les hele loven her.

https://steigan.no/2020/10/lovforslag-vil-gi-dansk-helseminister-diktatoriske-fullmakter/

Helseministerens vurdering kan ikke overprøves og ministeren vil ha fullmakt til å knesette regler som retter seg mot enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og bedrifter uten at de har rett til å motsette seg det. Folketinget vil ikke ha noe det skal ha sagt.


Og loven gir myndighetene rett til tvangsinnleggelse, tvangsvaksinering, "fastholdelse" av personer, innelåsing av de som ikke adlyder.

Hvilke GALE mennesker er det som foreslår noe slikt? Er det noen som tror at dette bare "ris bak speilet" og aldri vil bli tatt i bruk?

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Bjørn Nistad gir uttrykk for det stadig flere mener om Corona-situasjonen:

De nye korona-tiltakene begrunnes med at smittenivået i samfunnet er stigende. Til det er å si at så lenge antallet døde og alvorlig syke er særdeles lavt, er et høyt antall smittede ikke noe problem. Stor smitteutbredelse og få døde og alvorlig syke betyr at vi nærmer oss såkalt flokkimmunitet uten mye død og lidelse, sannsynligvis fordi korona-viruset har «brent seg ut» og blitt mindre farlig, slik influensavirus gjør. Mye av det som omtales som smitteøkning, skyldes dessuten at vi tester langt flere enn vi gjorde for noen måneder siden (ca 90 000 i uken mot ca. 18 000 i uken i mars–april).

https://resett.no/2020/10/27/munnbindpabud-behov-for-a-vise-handlekraft-eller-onske-om-a-kontrollere-befolkningen/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#37
Quote from: Okular on 26.10.2020, 13:17:32
Noen tålelig oppdaterte grafer hentet fra FHI sine data som får en til å lure hva det er vi driver med.
........
Så hva er det vi holder på med?

Okular,
takk for gode illustrasjoner på dagens Covid-bilde.
Vi er vel nå i en fase der kombinasjonen "tiltakstretthet" og manglende krise begynner å gi diverse motreaksjoner mot offentlig politikk og nye innstramminger. I Norge synes nå en del tiltak å være i mot befolkningens vurdering av risikonivå.   

Vi ser imidlertid dette i mye sterkere grad i en rekke andre land i Europa (og deler av det Biden/Trump-splittede USA), og særlig i de landene som har svakest infrastruktur/sosiale støtteordninger og/eller er mest avhengig av turisme og friest mulig flyt av betalende besøkende rent generelt.
Norge har imidlertid (enn så lenge, i alle fall) såpass gode offentlige støtteordninger til coronarammet næringsliv samt en imponerende fleksibel arbeidsbefolkning (som improviserer løsninger i samarbeid med bedriftene) at det helt store raseriet over en evt. overkontrollering og overinnskrenkning uteblir.

Jeg lurer forøvrig på hvordan man etterhvert vurderer antall coronadødsfall mot de årlige influensatallene:
- Årlig dør ca. 1000-1800 av vanlig influensa her til lands
- Hittil er godt under 300 døde av corona (der flere av disse antas å ha dødd av kombinerte årsaker + alder)
 
Skyldes dette at Norge har vært spesielt flinke å beskytte seg mot corona?
Eller at det er andre land som har vært ekstremt lite flinke?
Eller at norsk helsetilstand (motstandskraft) er langt bedre enn f.eks. i USA, der over halvparten av befolkningen er sterkt overvektige med en rekke følgekomplikasjoner (diabetes, høyt blodtrykk, hjerte/kar, osv.)?
Eller at norsk helsevesen har bedre rutiner/mer smittekvalifisert personell enn mange andre land, der f.eks. hjelpere har manglende kvalifikasjoner og er tilsvarende underbetalte?
Osv.?

En vakker dag får vi vel svar på mye av dette.
Eller, som det heter, den som lever får se....
   

ConTrari1

En dansk lege HAR FÅTT NOK!

Nu har jeg fået nok!

Med regeringens nye udkast til epidemilov bliver udviklingen hen imod rendyrket fascisme ikke tydeligere.

De tvangsforanstaltninger der skitseres her overgår enhver bananrepubliks hedeste drømme.

Internering og tvangsbehandling, inklusiv tvangsvaccination, på basis af en "formodning" om en ikke nærmere defineret "samfundskritisk sygdom" .... – så bliver det ikke bedre!

Hele dette totalitarisme-stinkende projekt er opstået på baggrund af en relativt banal (i epidemiologisk forstand) ny coronainfektion og drevet frem af en global myndigheds- og mediepropaganda som ikke er set siden den Joseph Goebbelske maskine var i fulde omdrejninger i det nazistiske Tredje Rige.

Det er den selvsamme propaganda der nu har banet vejen for at dette udkast til en ny epidemilov overhovedet ser dagens lys.


Takk til våre frimodige venner i sør! Ser liksom ikke for meg at en svensk lege hadde skrevet dette.

https://steigan.no/2020/10/apent-brev-fra-dansk-lege-nu-har-jeg-faet-nok/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Folkehelseinstituttet sier nå klart at de forventer flere dødsfall.

- De var 33 nye sykehusinnleggelser i uke 43, det høyeste siden uke 17 på vårparten, sier hun. Dette kan underbygge at smittespredningen i befolkningen nå er økende, ifølge Stoltenberg.
- Vi kan forvente å se en økning i sykehusinnleggelser og dødsfall i ukene som kommer.


https://www.nrk.no/norge/mener-regjeringen-har-gatt-for-langt-med-nye-koronatiltak-1.15218663

Nå får vi se. Hvis det ikke skjer en sterk økning i pasienter å intensiv og respirator, og i dødsfall den nærmeste tiden, så er det berettiget å komme med kritiske spørsmål til "pandemi"-tiltakene. Det ulmer i det politiske miljøet allerede:

Helsepolitisk talsperson i Sp Kjersti Toppe kaller regelen om en grense på fem gjester i hjemmet uforståelig. Hun mener regjeringen strekker folks tillit for langt og at de forlanger for mye av befolkningen

– Dette er et nasjonalt tiltak som kun er et politisk vedtak. Da forstår jeg ikke hva regjeringen vet bedre enn våre faglige myndigheter, sier Kjersti Toppe under Politisk kvarter onsdag.


https://www.nettavisen.no/nyheter/bent-hoie---bare-en-ting-kan-stoppe-viruset-na/3424038287.html
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

#40
Youtube og Facebook tåler ikke at det stilles kritiske spørsmål rundt corona.

https://www.swebbtv.se/

Programmet "Ar Corona en iscensatt alarm?" med Lars Bern kan ses her:

https://swebb.tv/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

#41
Nok en gang har Steigan en god kommentar om Corona, og da spesielt den famøse seansen på  NRK mellom Solvang og Høie, der  statsråden gir et skremmende inntrykk av å kreve blind lydighet fra media, uten å være i stand til å komme med faglig argumentasjon. Sterke ord presser på, men skal avstå for anstendighetens skyld.

– Hvis dette er standarden, betyr det at Bent Høie får all makt, sier NRK-programleder Fredrik Solvang.

Og det har han fullstendig rett i, og under hele denne koronakrisa har regjeringa forutsatt at mediene ikke stiller kritiske spørsmål – og at mediene har lystret. Mediene har ikke bare oppført seg som lydige mikrofonstativer for regjeringa uanset hva den har kommet med. De har opptrådt som om de var en integrert del av regjeringas PR-apparat.

https://steigan.no/2020/10/hvis-dette-er-standarden-betyr-det-at-bent-hoie-far-all-makt/

Steigan viser også til definisjonene i Smittevernloven.

Når myndighetene i dag, i oktober 2020, snakker om smittede personer, så bruker de ikke Smittevernlovens definisjon. De som kalles smittede er det ikke etter lovens bokstav – for de aller flestes vedkommende. De fleste har ingen sjukdom og det er ikke gjort noen faglig vurdering som tilsier at de er sjuke. Det kan heller ikke med noen saklig og helsefaglig vurdering lagt til grunn hevdes at vi per i dag har et alvorlig utbrudd.

Solvang har skjønt dette:

Han peker på at smittevernloven er tydelig på at inngripende tiltak overfor folk må ha faglig begrunnelse.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

#42
Og Steigan har en knusende dom over sviket i norsk MSM;

Og hvis Fredrik Solvang ønsker å fortsette å opptre som journalist, er det enorme mengder med tvilsomme faglige begrunnelser han kunne ta fatt i.

Hva med å intervjue de medisinske ekspertene som står bak Den store Barrington-deklarasjonen?
Hva med å ta for seg de dommedagstallene som kom fra Imperial College og som advarte om 40 millioner døde, og som ble begrunnelsen for alt snakket om en livsfarlig pandemi?
Hva med å ta fatt i at de samlede dødstallene i Norge i 2020 ligger under det normale?
Hva med å ta fatt i at myndighetene ikke bruker Smittevernlovens definisjon av smitte ( § 1-3) når de utformer sine «tiltak»?
Hva med å peke på at den PCR-testen som brukes for å «påvise koronasmitte» faktisk ikke egner seg til det, og at den ifølge sin oppfinner heller ikke kan gjøre det? (Ja, «fakta-sjekkere» har bestridt dette, men så la kritikere og tilhengere møtes, da.)
Hva med å grave i den famøse Event 201, som fungerte som et forspill for WHOs og regjeringers opptreden ved en pandemi, satt i scene av Bill & Melinda Gates Foundation?
Hva med å prøve å spore hvordan norske skattemilliarder er blitt skyflet over til Bill Gates og hans partnere, tilsynelatende med svært liten kontroll på norsk side?
Hva med å grave i Erna Solbergs interessekonflikt i en dobbeltrolle som både Norges statsminister og som ansvarlig i FN for gjennomføring av Agenda 2030 og de såkalte «bærekraftmålene»?
Og hva med å se på den rollen verdens mest famøse PR-byrå, Hill&Knowlton, spiller når de har fått oppdraget med å selge denne PR-strategien over hele kloden?
Og hva med å rette et kritisk blikk mot hvordan mediene sjøl har opptrådt under denne koronakrisa? Vær Varsom-plakaten sier: «Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.»


Må gi Steigan rett når han skriver:
Regjeringa Solberg har nå styrt Norge som en ettpartistat i sju måneder.

For første gang i mitt liv vurderer jeg nå å stemme Ap ved neste valg.
Støre er et null, men Solberg er en minusverdi.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Herlig! Nå kommer også min favoritt, filosofen Einar Øverenget på banen med sviende kritikk av Bent Høie i VG. Vi balanserer nå på kanten av stupet mot et undertrykkende, frihetsberøvende regime.

Det vi er vitne til er nettopp det som er farlig når frykt danner grunnlaget for politikk – og det er at de som sitter i posisjon venner seg til å utøve makt på en måte som ikke inviterer til motstand, kritikk og opposisjon. Og, som jeg ved flere anledninger har fremhevet – det tar ikke lang tid å venne seg til det. Vi er ikke vant til dette i Norge – og vi bør ikke venne oss til det.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/yRRg7g/naar-kritikk-blir-illojalt
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Okular

Quote from: ConTrari1 on 26.10.2020, 15:35:47
(...) Lov om Smittevern:

§ 1-3.Definisjoner
Med følgende uttrykk i loven her forstås:

1.   smittsom sykdom: en sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av mikroorganismer eller andre smittestoff som kan overføres fra, til eller mellom mennesker.
2.   smittet person: en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en smittsom sykdom.


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_1

Også fra Smittevernsloven, og dette kan det synes som om Høie og gjengen ikke helt har fått med seg:
Quote§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/§1-5

'Medisinskfaglig begrunnelse' ... Hvor blir det av den?