Finnmarkselskap kjørt konkurs på regler for EUs indre marked

Started by Telehiv, 26.02.2024, 09:29:37

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det er full stopp for Finnmark-selskapet H. Sjøgren & Sønner etter et uventet skattekrav
Vi er nok mer underlagt EU enn de fleste synes å forstå, inkludert norske revisjonsselskap:
I Finnmark er det ingen arbeidsgiveravgift, men dersom et selskap går med underskudd og mer enn halve egenkapitalen går tapt, kan skattemyndighetene kreve full arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent (!!!), i henhold til EU-regelverket.

Merk: Et slikt skattekrav er selvsagt fullstendig på tvers av all norsk næringslivsfornuft, men slik er EU-kravet, som Norge like selvsagt har underkastet seg uimotsagt.For dette kravet har myndighetene kjørt nådeløst overfor selskapet - men uten at et slikt krav innledningsvis har blitt formidlet verken til dette selskapet eller andre i lignende situasjon, sitat:
"Revisjonsfirmaer har ikke vært klar over det, det har ikke vært formidlet til bransjen. Hadde informasjonen vært gitt, og de hadde hatt et bevisst forhold til det, kunne man ha justert for å tilpasse seg, sier advokaten."

"Kroken på døren var da vedtaket fra Skatteetaten ble rettskraftig", sier bostyreren.

EUs retningslinjer er "forbud mot å gi støtte til foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter" (!!)
Det er litt skremmende å høre seksjonssjef Lene M. Ringså i Skatteetaten forklare saken via sin kommunikasjonsavdeling. Hun viser til at den såkalte differensierte arbeidsgiveravgiften er i tråd med EU-reglene. Etter disse retningslinjene er det forbud mot å gi støtte til foretak som anses å være i «økonomiske vanskeligheter». Begrunnelsen for forbudet er hensynet til at det indre marked skal fungere effektivt, skriver Ringså.

Man må jo spørre: Skal vi bare fortsette å heie på våre norske globalister?
Er alt glemt om at hovedårsaken til generasjoners klok sikring av norsk velferd og utvikling er at man før man overlot alt til Brussel har kunnet foreta tilpassede støtteordninger for å overleve her i steinrøysa?

Lenke: https://e24.no/naeringsliv/i/76bQR4/nesten-80-aar-gammel-bedrift-konkurs-veldig-tungt

Affen

" ...kan skattemyndighetene kreve full arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent..." 

Jeg går ut fra at lovteksten er riktig gjengitt, så står det altså "kan" og ikke "skal".  Det blir i mitt hode en vesentlig forskjell.
En annen ting: Finnmark er fritatt for arbeidsgiveravgift.  Hvordan kan de da bli bli straffet med nettopp en slik avgift ?

Du sier:  "Vi er nok mer underlagt EU enn de fleste synes å forstå..."
Ja, det er helt sikkert.  Jeg har hatt mange heftige diskusjoner rundt det spørsmålet.
Fru Brundtland visste nok godt hva hun gjorde da hun, til tross for at vi to ganger hadde sagt
Nei til EU, undertegnet EØS-avtalen.
Hvorfor har man i Norge implementert om lag 12.000  EU/EØS-vedtekter?
Etter min mening er Norge de facto medlem av EU, bare med den forskjellen at vi ikke har stemmerett.
Norge er underlagt EU/EØS-vedtektene.  Disse går altså foran Norges Lover.
Telehiv

Quote from: Affen on 28.02.2024, 00:04:09Etter min mening er Norge de facto medlem av EU, bare med den forskjellen at vi ikke har stemmerett.
Norge er underlagt EU/EØS-vedtektene.  Disse går altså foran Norges Lover.

Hei Affen, alltid hyggelig å høre fra deg!

Ja, dette med stemmerett og EU, det er jo noe ja-folket alltid har brukt som argument for at Norge må inn for å påvirke beslutninger, at vi ikke skal "stå bare i EØS uten å ha stemmerett".
Men dette er blant de dårligste ja-argumentene; EUs velkjente "demokratiske underskudd" ville uansett sikret at en stemme fra Norge ikke vil kunne stoppe noe som helst av ting vi ikke liker men som de store landene vil ha gjennom.
Sånn sett har vi like stor (les: liten) påvirkningsmulighet med vår EØS-avtale.
Derimot har vi med EØS-avtalen fremdeles noen få områder vi ennå ikke har tapt all styringsrett over til EU, herunder fiskeri- og sokkelforvaltning, og litt mulighet for nasjonal skjerming innen landbruk.