CO2 sensitivitet

Started by Observer, 19.12.2014, 16:32:27

Previous topic - Next topic

Observer

Jeg har forstått det slik at CO2 sensitivitet definers som en antatt respons på en tenkt fordobling av CO2 nivået som er estimert for førindustriell tid, dvs 1850.

Det jeg ikke forstår er hvordan dette scenarioet skulle være mulig.

Det er antatt at andelen atmosfærisk CO2 fra fosillle kilder utgjør ca 3-4 %.
Er det denne andelen som tenkes fordoblet og som vil føre til minst 2 grader høyere global middel-temperatur?

Det meste av CO2 skriver seg fra ikke-menneskelig aktivitet. De fleste aktive vulkaner befinner f.eks seg i havet. Hvordan skal vi kunne påvirke total-nivå til å bli en fordobling?

Dersom de 3-4% skal fordobles og få middel-temperaturen til å stige med rundt 2 grader må CO2 være en bombe av en klimapådriver.

Er det dette de mener?    HÃ¥per ikke jeg spør for dumt nÃ¥:-)


Smiley

De mener en dobbling av totalen. Dvs fra 280 ppm til 560 ppm. Det er basert pÃ¥ at fra 280 ppm  til 400 ppm steg temperaturen med rett under en grad sÃ¥ ved 560 vil det være ca 2 grader. Det er her 2 gradersmÃ¥let og dobbling sammenfaller, noe som har ført til pÃ¥stander om irreversible virkninger og all slags uvitenskapelig tullprat hvis vi kommer over 560-600 ppm.

Observer

Takk for svar Smiley.

Stigning av CO2 fra førindustriellt nivå 280 ppm til dagens 400 ppm kan neppe tilskrives menneskelig aktivitet dersom det stemmer at andelen av totalt CO2 som tilskrives forbrenning av fosil-energi er kun ca 3-4%.
http://www.hockeyschtick.blogspot.no/2014/07/new-paper-finds-only-375-of-atmospheric.html

Det er her min forståelse sliter litt.
Hvordan kan de snakke om at vi skal være i stand til å styre CO2 nivået innenfor et gitt mål dersom vi kun bidrar med en bitte liten andel av den totale økende mengden?

Har de egentlig forstått hvorfor CO2 mengden i atmosfæren øker i det hele tatt?

Bebben

Quote from: Smiley on 19.12.2014, 16:52:24
De mener en dobbling av totalen. Dvs fra 280 ppm til 560 ppm. Det er basert pÃ¥ at fra 280 ppm  til 400 ppm steg temperaturen med rett under en grad sÃ¥ ved 560 vil det være ca 2 grader. Det er her 2 gradersmÃ¥let og dobbling sammenfaller, noe som har ført til pÃ¥stander om irreversible virkninger og all slags uvitenskapelig tullprat hvis vi kommer over 560-600 ppm.


På VGD har jeg lagt inn et spørsmål om hvor f.eks. Frederic Hauge og andre får sine 4 grader fra: Hauge uttalte til pressen etter Klimatoppmøtet i Lima at vi "styrer mot" 4 graders oppvarming. Jeg kan ikke finne igjen tallet hos Klimapanelet, så med mindre jeg har oversett noe, hvor kommer det da fra? Ingen av "klimamestrene" på VGD har svart. Men kanskje noen her vet det?

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Gollum

Potsdaminstituttet presentert av Cicero. De babler om fire grader med verdensbanken som kilde.

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11850&lang=no

Bebben

Quote from: Gollum on 19.12.2014, 22:09:46
Potsdaminstituttet presentert av Cicero. De babler om fire grader med verdensbanken som kilde.

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11850&lang=no

Takk for den Gollum.

Rapporten er altså fra über-alarmsentralen Potsdam-instituttet, og beskriver hva de tror kommer til å skje dersom temperaturen stiger med fire grader.

Klimapanelet skriver i sin "Technical Summary" at

QuoteWarming above 4°C by 2081â??2100 is unlikely in all RCPs (high confidence) except for RCP8.5, where it is about as likely as not (medium confidence). {12.4.1; Tables 12.2, 12.3}"

- WG1AR5_TS s. 89

og

Quote
Quote"For scenarios of increasing RF, TCR is a more informative indicator of future climate change than ECS. This assess­ment concludes with high confidence that the TCR is likely in the range 1°C to 2.5°C, close to the estimated 5 to 95% range of CMIP5 (1.2°C to 2.4°C), is positive and extremely unlikely greater than 3°C."

- WG1AR5_TS s. 84

Så da kan vi antakelig slå fast at Potsdam-instituttet har utkonkurrert Klimapanelet. Kvaliteten på sistnevntes klima er ikke "sexy" nok for mediakonsum.

Hvordan er det med 6 grader? Var det ikke noen som snakket om 10? Ser vi 50? /sarc off


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Smiley

Quote from: Observer on 19.12.2014, 20:15:35
Takk for svar Smiley.

Stigning av CO2 fra førindustriellt nivå 280 ppm til dagens 400 ppm kan neppe tilskrives menneskelig aktivitet dersom det stemmer at andelen av totalt CO2 som tilskrives forbrenning av fosil-energi er kun ca 3-4%.
http://www.hockeyschtick.blogspot.no/2014/07/new-paper-finds-only-375-of-atmospheric.html

Det er her min forståelse sliter litt.
Hvordan kan de snakke om at vi skal være i stand til å styre CO2 nivået innenfor et gitt mål dersom vi kun bidrar med en bitte liten andel av den totale økende mengden?

Har de egentlig forstått hvorfor CO2 mengden i atmosfæren øker i det hele tatt?

Mesteparten av co2 økningen kommer fra naturlige kilder. Jorden er grønnere enn på lenge og økt biologisk aktivitiet gir høyere co2 verdier. Siden havet er varmere enn på lenge vil nok det også gi høyere co2 nivå i luften. Disse naturlige variasjonene er langt større enn våre utslipp og er årsaken til mesteparten av økningen i co2. Begge sattelittene som overvåker co2 i atmosfæren viser størst konsentrasjon over jungelen i Amasonas, det grønne belte i Afrika og jungelen i Borneo osv.
Co2 er et resultat av livet og nivået er høyest der det er mest liv.

Observer

Her er du inne på det Smiley.
Dersom fosill andel er 4% av totalen er det utrolig rart at de tror denne delen kan styre noe som helst selv om de til og med skulle klare å redusere utslippene, hvilket er helt usannsynlig.

Slik tenker jeg om det;
CO2 er sluttproduktet i enhver forbrenningsprosess enten den skjer i en bilmotor, i en industriell produksjon, vulkaner eller fra metabolisme fra dyr og ikke minst alger og bakterier.

CO2 går i sykluser og mellom fotosyntese og forbrenning (medregnet forråtnelse). Det er kun forbrenning av fosilt stoff og vulkansk aktivitet som øker totalmengden. Fordelingen mellom hav, jord, is og luft vil variere med bl. a temperatur.

Siden brenning av fosilt karbon er så godt som proposjonalt med et lands industrielle produksjon er det nærliggende å tenke at denne kampen handler om noe helt annet enn klima. Siden østen har halet innpå vesten i økonomi er det ikke et sjokk at man tenker at dette handler om å kontrollere produksjon mer enn det handler om CO2/klima.

Jeg er ingen konspiratoriker og tror ikke det sitter noen lure folk bak alt dette og trekker i trådene med klar agenda.
Men...dersom mange nok finner at denne retningen gagner dem kan det likevel eskalere til store høyder.

IPCC leverer akkurat det de er betalt for å levere i henhold til sitt politiske oppdrag. Produktet de leverer blir ivrig tatt i mot og benyttet av politikerne på flere måter. Det å ha en overhengende skremsel over folket har alltid gagnet politikken.

I tillegg bor det i mennesket en egen evne til Ã¥ drive frem et ønske om at vi spiller en betydelig større rolle en hva mulig kan være. Det gjør at det er lett Ã¥ fÃ¥ folk til Ã¥ ta pÃ¥ seg skylda for apokalyptiske hendelser. Ved Ã¥ være skyldige er vi ogsÃ¥ i førersetet og kan pÃ¥virke sakens videre gang. Dette gir øket følelse av trygghet.  Parallellen til dette finner man i religionene.

Det er spennende å følge med i CARW saken men jeg har erfart at jeg ikke kan snakke om dette i venners selskap uten fort å bli slått spedalsk. Dette forstår jeg også som parallelt med religioner og de mekanismer som dreper røsten innad i slike miljø.

Smiley

Du beskriver din oppfatning omtrent slik alle såkalte skeptikkere kjenner den. Det er nok riktig at co2 er et resultat av bla biologisk mangfold og er dermed et sunnhetstegn, ikke et problem.
At folk liker å tro at de kan påvirke resultatet og ikke bare hjelpesløst må ta det som kommer er jo hovedgrunnen til religion. At det er en mening og en hensikt bak alt. Faktum er at vi ikke kan påvirke klimaet i så stor grad vi liker å tro og at klimaet vil overleve oss mennesker uansett om det endrer seg til noe som er mindre tilpasset oss.
Vi er faktisk første generasjon som ikke vil flytte pga klimaet men heller vil endre/styre klimaet slik at det passer en idealisert versjon vi kan leve med. Det er en teknologisk og ideologisk vrangforestilling om at vi er klodens herskere og faktisk kan gjøre noe. Det er den nye tids religion og den blir missbrukt av alle grupper i samfunnet som kan tjene noe på sikt, akkurat slik vanlig religion er blitt missbrukt i århundrer.

� innse virkeligheten gjør deg til en kjetter, denier og fornekter. Klimaskeptikkere er dagens Judas. Velkommen i den stadig voksende klubben!

Observer

Jeg kom over en rekke av argument som støtter hypotesen om at det er androgent opphav til den stadig økende CO2 mengde i atmosfæren. Dette i form av direkte utslipp men også i form av avskogning.

http://www.skepticalscience.com/co2-increase-is-natural-not-human-caused.htm

Her listes det opp følgende argument:
-Naturen absorberer mer CO2 enn den frigjør.
-Dersom havet var kilden til CO2 økningen (pga varmere hav) så ville CO2 inholdet i havet ikke ha vært økende, men minkende. Altså, varmere hav kan holde mindre gass og skulle derfor ha blitt mer basisk og ikke mindre.
-Forbrenning av fossil karbon forbruker oksygen som gjør at O2 minker. Dersom økende CO2 kom fra havet ville dette ikke påvirke atmosfærisk O2 mengde.
-De siste ca 18 år har global temperature vært stabil mens CO2 innholdet øker. Dette viser at økende CO2 ikke kommer som frisatt fra havet. (her kan det muligens forklare noe ved tidsforsinkelse av avgassing som følge av 90-talls temperature økning)
-Den registrerte økningen av CO2 harmonerer med den økende årlige globale utslippsmengde.
-Planter inneholder 2% lavere ratio av C12/C13 enn normalt i atmosfæren. Fossilt CO2 har sitt opphav fra planter og man har målt at atmosfærens C12/C13 ratio har sunket hvilket tyder på øket andel av CO2 stammer fra biogenisk karbon som oljo/kull/gass og ikke fra naturlig kilder som havet og vulkaner.

Jeg synes disse argumentene er logiske for meg uten at det sier noe om CO2 sin betydning for global temperature i seg selv.

Er det noen som kan se vurdere dette bedre enn meg?...da med tanke på påstanden om bare 3.75% androgen CO2 i atmosfæren.

http://www.hockeyschtick.blogspot.no/2014/07/new-paper-finds-only-375-of-atmospheric.html
Observer

Her er en link til en NASA CO2 modell:

https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04

Legg merke til hvor store mengder CO2 som absorbers av plantene når sommeren kommer til den nordlige halvkule.

Jeg synes dette passer dårlig inn med hypotesen om at CO2 akkumuleres over 100-vis av år.


Observer

Figur 1 i denne artikkelen tyder på at økningen i ATM CO2, spesielt siden år 2000 kan tilskrives øket forbruk av kull.

http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/1/011006

Sammenfallingen i kurvene virker overbevisende.

Dette støtter også hypotesen om at økning ATM CO2 = Androgent opphav
Ex-administrator

Quote from: Observer on 19.01.2015, 13:23:14
Figur 1 i denne artikkelen tyder på at økningen i ATM CO2, spesielt siden år 2000 kan tilskrives øket forbruk av kull.

http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/1/011006

Sammenfallingen i kurvene virker overbevisende.

Dette støtter også hypotesen om at økning ATM CO2 = Androgent opphav
Mer interessant er det å se at nesten alle toppene i CO2-kurven sammenfaller med topper i Nino-kurven. Måtte ta det inn i Photoshop for å se bedre:


Ellers syns jeg at dette minner mye om Okulars betraktninger oppsummert i â??Modern Global Warmingâ?? in three steps â?? the (fairly) short version

Hvis jeg legger Okulars figur 2 oppå, ser vi dette:


Tidlig på 90-tallet har vi altså en spike i CO2-økning, samtidig som Nino er lav. Men vi ser også fra Okulars figur at temperaturen HELLER ikke følger kurveformen til Nino i dette tidsrommet. Det vi derimot ser, er at den lille CO2-spiken kommer ETTER (den noe uforklarlige) temperatur-spiken. Nino driver temperatur, temeratur driver CO2. (uhyre forenklet)

Den jevne økningen tror jeg personlig kan tilskrives andre mekanismer, men jeg har ikke hatt tid til å lese hele artikkelen.

Observer

Dette rimer mer med at varmere hav frigjør mer CO2 til ATM og blir mer alkalisk.

https://australianclimatemadness.files.wordpress.com/2014/12/mwacompilationofglobalocean_phjan82014.jpg

Spennende!