Author Topic: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember  (Read 13184 times)

Objektiv

 • Guest
Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« on: 17.12.2014, 22:31:28 »
Om CO2:
Quote
- Klimaforsker Helge Drange trekker fram at din pÃ¥stand om at CO 2 ikke pÃ¥virker klima er særdeles ufundert.  De siste 800.000 Ã¥r er det dokumentert en meget klar sammenheng mellom global temperatur og atmosfærens CO 2 -innhold. Hvorfor kan du si at dette er feil?

- Si at du innkaller alle 20-åringer i Norge til helseundersøkelse. Der ser du hvem som røyker og hvem som ikke røyker for å finne ut om det er noen sammenheng mellom kreft og røyking. Blant 20-åringer vil du ikke finne noen sammenheng mellom kreft og røyking. Grunnen er åpenbar, de har ikke røykt lenge nok. På samme måte blir det i hvis du bare ser på de siste 800.000 årene. Tilfeldigvis er det en sammenheng, men det mangler kunnskap og konklusjoner om hva som skjer når du går lenger tilbake i tid. Ved å gå flere titalls millioner år tilbake, ser vi ikke at det er noen sammenheng. Selv ikke da CO2-innholdet var 10-20 ganger høyere enn i dag.

Om FN's klimapanel med forskere:
Quote
- Hvorfor setter du ikke din lit til den forskningsgjennomgangen som FNs klimapanel, med 800 forskere i tillegg til et par tusen bidragsytere, konkluderer med?

- Det er veldig farlig å trekke konklusjoner basert på numeriske, eller matematiske modeller uten støtte i observasjoner. Matematiske modeller er mer noe du styrer etter med forsiktighet. For eksempel når du simulerer et oljefelt, som er relativt begrenset i størrelse, får du mye måledata inn hver dag. Da må du tvinge modellen til å følge disse.

Når du da tar hele kloden og solsystemet i en slik modell, blir usikkerheten veldig stor. Det betyr at modellene må brukes med varsomhet.

- Når du tvinger modellen tilpasset observasjoner, kan du kanskje bruke den noen måneder fram i tid. Så får du inn nye data som settes inn i modellen, slik at den blir litt bedre. Men som tross alt har begrenset bruksområde. Vi vil aldri være i stand til å beskrive alle prosesser eller data helt korrekt. Når du da tar hele kloden og solsystemet i en slik modell, blir usikkerheten veldig stor. Det betyr at modellene må brukes med varsomhet. Jeg sier ikke de er verdiløse. Når resultatene brukes ukritisk ved at det tas et gjennomsnitt av målingene og det trekkes en konklusjon om at CO2 gir økt temperatur, er det farlig. For datagrunnlaget motsier resultatet. Den globale temperaturen øker ikke dramatisk. Det er ikke noe unaturlig havnivåstigning, og det er også relativt mye is på kloden. For meg er det ikke samsvar mellom observasjoner og konklusjoner.

Hele intervjuet kan leses her
http://www.aftenbladet.no/energi/Klimaskeptisk-professor-far-stotte-fra-oljetopper-3575282.html

Tilføyd 18.12.2014 og supplert 21.12.2014:

Forut for intervjuet foregikk det en debatt i Dagbladet og Aftenbladet knyttet til Borges uttalelser om klima. Deler av debatten er tilgjengelig på internett:

Aftenbladet 4. november: 10 spørsmål om fremtidens UiS
Av Morten Tønnesen
http://www.aftenbladet.no/meninger/10-sporsmal-om-fremtidens-UiS-3552951.html

NRK 06.11.2014: Oljeforsker fnyser av FNs klimarapport
Av Eirin Larsen
http://www.nrk.no/rogaland/oljeforsker-fnyser-av-fns-klimarapport-1.12028434

Dagbladet 13.11.2014: Uvitenskapens tid er over
Av Anne Marthe Blindheim
http://www.dagbladet.no/2014/11/13/kultur/meninger/kommentar/hovedkommentar/klima/36216408/

Dagbladet 18.11.2014: Mangel på kritisk journalistikk
Av Hans Borge
http://www.dagbladet.no/2014/11/18/kultur/meninger/kronikk/klima/36282529/

Aftenbladet 19.11.2014: Forsøk på å kneble faglig uenighet kan bære galt av sted
Av Hans Borge
http://www.aftenbladet.no/meninger/Forsok-pa-a-kneble-faglig-uenighet-kan-bare-galt-av-sted-3565511.html

Aftenbladet 19.11.2014: Er det greit at en instituttleder ved UiS fnyser av FNs klimarapport?
Av Gunnar Kvåle
http://www.aftenbladet.no/meninger/Er-det-greit-at-en-instituttleder-ved-UiS-fnyser-av-FNs-klimarapport-3564974.html

Aftenbladet 20.11.2014: Skal instituttledere knebles?
Av �ystein Bø
http://www.aftenbladet.no/meninger/Skal-instituttledere-knebles-3565500.html

Dagbladet 20.11.2014: La Borge bevise klimahypotesen sin
Av Marius Holm
http://www.dagbladet.no/2014/11/20/kultur/meninger/kronikk/klima/klimaenringer/36317241/

Dagbladet 25.11.2014:Instituttleder med feil om klimapanelet
Av Audun Rosland
http://www.dagbladet.no/2014/11/25/kultur/meninger/kronikk/klimapanelet/miljo/36400066/

Aftenbladet 25.11.2014: Kritisk tenkning driver forskningen
Av Hans Borge
http://www.aftenbladet.no/meninger/Kritisk-tenkning-driver-forskningen-3569628.html

Aftenbladet 26.11.2014:Bomskudd fra Borge
Av Siri M. Kalvig
http://www.aftenbladet.no/meninger/Bomskudd-fra-Borge-3571713.html

Aftenbladet 26.11.2014: Professorer er forpliktet til faglig etterrettelighet
Av Gunnar Kvåle og Petter M. Haugan
http://www.aftenbladet.no/meninger/Professorer-er-forpliktet-til-faglig-etterrettelighet-3570441.html

Dagbladet 27.11.2014: IPCC har bevisbyrden
Av Hans Borge
http://www.dagbladet.no/2014/11/27/kultur/meninger/klima/ipcc/debatt/36440473/

Dagbladet 30.11.2014: Skadelig synsing
Av Siri Kalvig og Kikki Kleiven
http://ipad.dagbladet.no/2014/11/30/kultur/meninger/klima/36505797/

Aftenbladet 1.12.2014: Klimaskeptisk professor får støtte fra oljetopper
Av Tor Gunnar Tollaksen
http://www.aftenbladet.no/energi/Klimaskeptisk-professor-far-stotte-fra-oljetopper-3575282.html

Aftenbladet 1.12.2014: Brenningen av Hans Borge
Av Benn Folkvord
http://www.aftenbladet.no/meninger/Brenningen-av-Hans-Borge-3575546.html

Aftenbladet 3.12.2014: Akademikere må respektere grunnleggende prinsipper
Av Gunnar Kvåle og Petter M. Haugan
http://www.aftenbladet.no/meninger/Akademikere-ma-respektere-grunnleggende-prinsipper-3577110.html

Aftenbladet 3.12.2014: Borge tar feil om havstigning
Av Helge Drange
http://www.aftenbladet.no/meninger/Borge-tar-feil-om-havstigning-3577112.html

Aftenbladet 4.12.2014: Hans Borge har liten gjennomslagskraft
Av Hilde Ã?vrebekk Lewis
http://www.aftenbladet.no/energi/--Hans-Borge-har-liten-gjennomslagskraft-3578101.html

Aftenbladet 5.12.2014: Folkvords forestilte frihetskamp
Av Anne Kalvig
http://www.aftenbladet.no/meninger/Folkvords-forestilte-frihetskamp-3578795.html

Tilføyd 21.12.2014:
Diskusjon om Borges utsagn mm på VGD:
http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1806482/tittel/ordskifte-kalvig-kleiven-og-borge-i-dagbladet/side/1

Lenker som krever innlogging:
http://www.aftenbladet.no/kultur/Dr-Kalvigs-metode-3567711.html
« Last Edit: 29.12.2014, 11:41:32 by Objektiv »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: Intervju med hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #1 on: 17.12.2014, 22:56:26 »
Jeg leste intervjuet med Borge for en stund siden.

Merk at Aftenbladets overskrift om "støtte fra oljetopper" ikke har dekning i innholdet i intervjuet - snarere tvert imot. Jeg anser det for tendensiøs journalistikk.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: Intervju med hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #2 on: 17.12.2014, 23:02:28 »
Utdyping:

Borge forteller at han får støtte fra folk ved flere universiteter, og fra professorer:

Quote
Jeg er blitt kontaktet av professorer fra ledende universitet i Norge som har gjort relevant forskning på dette feltet. Resultatene våger de ikke å gå ut med fordi de er redde for behandlingen de får i offentligheten. Dette setter UiS-rektoren i et godt lys, fordi hun følger de akademiske prinsipp.

Derimot sier han IKKE at han har fått støtte fra "oljetopper", men snarere det stikk motsatte:

Quote
Ansatte i oljeselskap har også kontaktet meg og vært frustrerte fordi de ikke får lov til å gå ut med sin faglige mening. Det skyldes at det ofte er kommunikasjons- og omdømmeeksperter som offisielt utformer oljeselskaps syn. Det er et omdømmetyranni. Der omdømmet er viktigere enn resultatet. Det går helt til topps i norsk oljeindustri.
(mine uthevinger)

Det er nok helst Aftenbladets, ehem, "vinkling" som gjenspeiles i overskriften, mer enn Borges uttalelser.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: Intervju med hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #3 on: 17.12.2014, 23:24:12 »
Litt bakgrunn:

I forbindelse med det de kaller "Borge-saken" - som altså ikke er noen sak, altså en "ikke-sak" ifølge både rektor og dekan - gikk anti-oljeaktivistene Peter Haugan og Gunnar Kvåle ut i Aftenbladet med et innlegg der de angrep både rektor og dekanus, men ikke så mye Borge selv. De påstår at Borge ikke er faglig etterrettelig, uten annen begrunnelse enn at Borge ikke viser spesifikt til egen eller andres forskning, noe de faktisk ikke gjør selv heller. I stedet resiterer de det velkjente gnålet om kreft og røyking, som om dette skulle ha noen relevans for den aktuelle debatten.

Hovedmålet er altså dekanus ved fakultetet og rektor ved UiS, som ikke ser noe problematisk ved at Borge uttrykker sine meninger offentlig. Det er et dårlig skjult(?) rop om knebling og krav om vedsanking til bålet som heksen må brennes på.

Mest med dette innlegget i tankene skreve jeg følgende satiriske vise på VGD, med unnskyldning til Torbjørn Egner:

Klimatantenes vise

� huffamei å huffamei, vi er så sint som fy!
For alt er bare klima-tull i siddisenes by.
Hvis bare alle var som oss - så ville alt bli bra.
Men Borge han er ikke med - å langt i langt i fra.
Huff!

Se på rektor Boysen hun er bare blid og snill,
men det er ikke det vi har en orntli' rektor til!
En rektor skal jo være som et meningspoliti,
hun skal sette folk på plass og ikke være blid!
Ja!

Og denne dekan Bø, han er jo ikke sann,
for vi vet hva vi hadde sagt hvis vi fikk være han.
Han skulle hatt i reven, som de sier her vi bor
Da vill' han nok ha jattet med i rørslas hylekor.
Ja!

Og guttene på UiS er frekkere enn fy,
de bare pumper olje og har nesa høyt i sky.
Men bare vent en stund, til vi har fått det som vi vil,
For da blir jobben deres ikke verdt fem sure sild!
Nei!

Vi kan nok tolke loven best, hver lille paragraf
Så Borge bør nok knele ned og be til sin seraf.
Og rektoren hun smiler, nei hun er visst ikke med,
For vi vet best hva frihet er! Det kan jo alle se!
Ja!


(Lett redigert i forhold til VGD-versjonen.)
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

stjakobs

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 454
 • Without geometry, life is pointless
  • View Profile
Sv: Intervju med hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #4 on: 18.12.2014, 15:20:52 »
Litt bakgrunn:

I forbindelse med det de kaller "Borge-saken" - som altså ikke er noen sak, altså en "ikke-sak" ifølge både rektor og dekan - gikk anti-oljeaktivistene Peter Haugan og Gunnar Kvåle ut i Aftenbladet med et innlegg der de angrep både rektor og dekanus, men ikke så mye Borge selv. De påstår at Borge ikke er faglig etterrettelig, uten annen begrunnelse enn at Borge ikke viser spesifikt til egen eller andres forskning, noe de faktisk ikke gjør selv heller. I stedet resiterer de det velkjente gnålet om kreft og røyking, som om dette skulle ha noen relevans for den aktuelle debatten.

Hovedmålet er altså dekanus ved fakultetet og rektor ved UiS, som ikke ser noe problematisk ved at Borge uttrykker sine meninger offentlig. Det er et dårlig skjult(?) rop om knebling og krav om vedsanking til bålet som heksen må brennes på.

Mest med dette innlegget i tankene skreve jeg følgende satiriske vise på VGD, med unnskyldning til Torbjørn Egner:

Klimatantenes vise

� huffamei å huffamei, vi er så sint som fy!
For alt er bare klima-tull i siddisenes by.
Hvis bare alle var som oss - så ville alt bli bra.
Men Borge han er ikke med - å langt i langt i fra.
Huff!

Se på rektor Boysen hun er bare blid og snill,
men det er ikke det vi har en orntli' rektor til!
En rektor skal jo være som et meningspoliti,
hun skal sette folk på plass og ikke være blid!
Ja!

Og denne dekan Bø, han er jo ikke sann,
for vi vet hva vi hadde sagt hvis vi fikk være han.
Han skulle hatt i reven, som de sier her vi bor
Da vill' han nok ha jattet med i rørslas hylekor.
Ja!

Og guttene på UiS er frekkere enn fy,
de bare pumper olje og har nesa høyt i sky.
Men bare vent en stund, til vi har fått det som vi vil,
For da blir jobben deres ikke verdt fem sure sild!
Nei!

Vi kan nok tolke loven best, hver lille paragraf
Så Borge bør nok knele ned og be til sin seraf.
Og rektoren hun smiler, nei hun er visst ikke med,
For vi vet best hva frihet er! Det kan jo alle se!
Ja!


(Lett redigert i forhold til VGD-versjonen.)

Kan jeg få lov til å gjengi denne sangen om det byr seg en passende anledning?
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #5 on: 18.12.2014, 22:03:45 »
Klart det Stjacobs. Bare pass pÃ¥ Ã¥ gi due credit - særlig til Torbjørn Egner!  ;D

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Objektiv

 • Guest
Sv: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #6 on: 18.12.2014, 22:55:18 »
Første post er oppdatert med linker til debatten forut intervjuet.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Sv: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #7 on: 18.12.2014, 23:38:46 »
Første post er oppdatert med linker til debatten forut intervjuet.

Supert, Objektiv, bra jobbet. Tenkte å gjøre det samme men fikk ikke samlet (somlet?) meg til å gjøre det.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Objektiv

 • Guest
Sv: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #8 on: 21.12.2014, 18:54:59 »
Supert, Objektiv, bra jobbet. Tenkte å gjøre det samme men fikk ikke samlet (somlet?) meg til å gjøre det.
Har oppdatert med ett par innlegg til som hører til debatten samt lagt til diskusjonen på VGD om Borges uttalelser mm.
Debatten knyttet til Hans Borges utsagn inneholder dessverre en høy andel søppel også fra antatt oppegående personer ut fra deres utdannelse/posisjon. Det som er mest interessant er at ingen ser ut til å være villig til å diskutere innholdet i Borges uttalelser, og manglende offisiell støtte til Borges utsagn. Det er helt tydelig at verken forskere eller medier offentlig tørr å vise skepsis til påstandene om menneskeskapt global oppvarming ved CO2-utslipp med påfølgende katastrofale følger.

Din påpeking av misforhold mellom overskrift og intervjuets innhold er interessant. Det kan vel vanskelig kalles annet enn elendig jounalistikk. Kanskje redaktøren har overkjørt journalisten med valgte overskrift.
« Last Edit: 21.12.2014, 18:58:39 by Objektiv »

Objektiv

 • Guest
Hans Borge vs Anne Marte Blindheim
« Reply #9 on: 22.12.2014, 09:12:37 »
Nrk 6.11.2014. Hans Borge:
Quote
â?? Klimaendinger foregÃ¥r hele tiden, helt naturlig. Om det er en menneskeskapt komponent der er nesten umulig Ã¥ si. Det kan være lokale effekter. Der vi hugger ned skog vet vi at regn ofte uteblir. Men at menneskeskapte Co2-utslipp pÃ¥virker klimaet, der er jeg ikke i tvil. Det er ikke tilfelle, sier Borge.

Dagbladet 13.11.2014. Anne Marte Blindheim:
Quote
Hans Borge er geolog. Han er med andre ord ekspert på stein. Han er ikke ekspert på klima. Det hindrer ham ikke i å skråsikkert forkaste hele klimavitenskapen.
Kommentar: Borge forkaster ikke hele klimavitenskapen i sitt utsagn i Nrk. Blindheim bruker dermed stråmannsargumentasjon.

Dagbladet 18.11.2014. Hans Borge:
Quote
La meg først presisere at jeg er matematiker, har arbeidet med geologiske problemstillinger i ca 20 år og jeg er ekspert på numeriske simuleringer over geologisk tid. Det er med bakgrunn i min kompetanse innen simulering at jeg tillater meg å kritisere IPCCs konklusjon.
Kommentar: Blindheim hevder dermed feilaktig at Borge er geolog.

Dagbladet 13.11.2014. Anne Marte Blindheim:
Quote
Det handler ikke om tro. Det er ikke en politisk meningsytring. Det er naturvitenskap. Derfor er det er kuriøst, og egentlig ganske alvorlig, at en forsker som underviser studenter avviser et helt kunnskapsfelt.
Kommentar: Borge avviser ikke et helt kunnskapsfelt i sitt utsagn i Nrk. Blindheim bruker dermed stråmannsargumentasjon en gang til.

Konklusjon: Blindheims utsagn er verdiløse og undergraver hennes egen troverdighet.

PS! Neste innlegg fra meg blir Borge vs Kvåle.

Objektiv

 • Guest
Hans Borge vs Gunnar Kvåle
« Reply #10 on: 22.12.2014, 11:39:56 »
Aftenbladet 19.12.2014. Gunnar Kvåle:
Quote
I følge NRK Rogaland kommenterer rektor ved UiS, Marit Boyesen, saken på følgende måte: «Han må jo få lov til å mene det. Men nå har vi jo FNs klimapanel der det står tusenvis av forskere bak de konklusjonene som er gitt. Jeg mener jo i første omgang at vi skal forholde oss til FNs klimapanel når det gjelder fakta om klima og klimaendringer.»

Særlig problematisk
Jeg er i tvil om dette er en holdbar konklusjon fra rektors side. Hvis en underviser ved et medisinsk fakultet hadde hevdet at det ikke er noen sammenheng mellom røyking og kreft, vil jeg tro at han ikke kunne brukes for undervisningsoppgaver omkring årsaksforhold til kreft eller som instituttleder.
Tilsvarende bør vel gjelde for universitetsansatte som underviser om petroleum og dets virkninger på klima og som bestrider klare forskningsbaserte funn om hovedårsaken til klimaendringene slik de er oppsummert av FNs klimapanel. Rollen som instituttstyrer er i denne sammenheng særlig problematisk.

Aftenbladet 19.11.2014. Hans Borge:
Quote
Professor Gunnar Kvåle spør i Aftenbladet 19. november 2014 med henvisning til NRKs hjemmesider om det er greit at en instituttleder ved UiS fnyser av FNs klimarapport. Kvåle trekker en parallell til at dette tilsvarer at undervisere ved et medisinsk fakultet hevder at det ikke er noen sammenheng mellom røyking og kreft.

Stor feil
Her gjør Gunnar Kvåle en stor feil. Han antar at konklusjonene til IPCC er like troverdige som forskning knyttet til røyking og kreft. Klimapanelet skriver på sine hjemmesider at de både er et vitenskapelig og politisk organ. Det er politisk oppnevnte representanter som trekker konklusjoner (i form av et konsensus) basert på rapporten som omhandler det vitenskapelig grunnlaget. Om denne sammenblanding av politikk og vitenskap sikrer uavhengig forskning overlater jeg til leseren å bedømme. Det kan være fristende å vise til både «hockey-kølla» som i 2001 (og som ikke stemmer overens med IPCCs rapport fra 1995) villedet mange, og at IPCC har bommet både med sine prognoser for temperatur, havnivåstigning og issmelting.
Kommentar: Den godt dokumenterte sammenhengen mellom røyking og kreft kan ikke sammenlignes med funn om hovedårsaken til klimaendringene slik de er oppsummert av FNs klimapanel, spesielt fordi påstanden om sammenheng mellom menneskeskapte CO2-utslipp og global oppvarming er omdiskutert og udokumentert.

Konklusjon: Kvåles sammenligning av røyking og kreft med FN's Klimapanels funn om hovedårsakene til klimaendringene (inkludert CO2-hypotesen/påstanden) er ikke relevant. Utover den irrelevante sammenligningen kan det meste av det øvrige Kvåle skriver, relatert til Borge, karakteriseres som synsing.

Objektiv

 • Guest
Hans Borge vs Marius Holm
« Reply #11 on: 22.12.2014, 14:32:48 »
Dagbladet 18.11.2014. Hans Borge:
Quote
Som jeg skriver i Dagens Næringsliv 28.april 2014 sÃ¥ svikter IPCCs delrapporter nÃ¥r det klimavitenskapelige grunnlaget svikter. IPCCs konklusjoner er bygget pÃ¥ numeriske simuleringer som etter mitt syn ikke kan benyttes som tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag.

Numeriske modeller og simuleringer vil aldri kunne gjenskape virkeligheten. De har sine begrensninger og resultatene som kommer fra slike beregninger er stort sett det som er bygget inn i dem.

De modellene som IPCC legger til grunn for sine konklusjoner er bygget slik at økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren gir økt middeltemperatur. Da er resultatene av begrenset verdi fordi utfallet er gitt på forhånd.

Det er ingen entydig sammenheng mellom atmosfærisk CO2-innhold og global gjennomsnittstemperatur gjennom geologisk tid. Kartlegging viser at CO2-innholdet i atmosfæren har vært opptil 20 ganger høyere gjennom geologisk tid enn hva det er i dag.

De menneskeskapte utslipp av karbondioksid er langt mindre enn naturlig utveksling av CO2 mellom atmosfæren, havet og klodens overflate. Det er kun en relativt liten andel av atmosfærens karbondioksid som stammer fra menneskelig aktivitet.

Klimaet er i endring hele tiden. Det pÃ¥virkes av mange faktorer som blant annet solas aktivitet og planetenes baner og jordas rotasjonsakse. BÃ¥de istider og varme perioder har kommet og gÃ¥tt lenge før det var mennesker pÃ¥ kloden.

I min stilling som instituttleder kommer jeg daglig i kontakt med studenter. Jeg gir ofte rÃ¥d om bÃ¥de faglige og andre anliggender. Et av mine viktigste rÃ¥d er at man mÃ¥ huske Ã¥ studere datagrunnlag og metode og ikke bare konklusjoner nÃ¥r man leser rapporter og publikasjoner.

Jeg er overbevist om at dersom også journalister følger dette rådet når det gjelder IPCCs rapporter vil vi se langt mer kritisk journalistikk. Jeg mener at utenlandsk presse generelt er mer kritisk enn norsk presse i klimasaker.

Jeg vil minne om at FNs klimapanel (ifølge deres egen hjemmeside) både er et vitenskapelig og politisk organ.

For meg fremstÃ¥r det som bÃ¥de underlig og lite troverdig at politikere skal plukke ut hvilke forskere som skal bidra til klimapanelet for sÃ¥ til slutt Ã¥ ende opp med et konsensus. Denne sammenblandingen av vitenskap og politikk kan i verste fall bære galt av sted.

Klimapanelets arbeidsmetoder, maktstrukturer, finansielle transaksjoner, kommersielle implikasjoner og påvirkning fra lobbyister burde være like interessant for journalister som konklusjonene i rapporten som panelet gir ut.

Dette handler ikke nødvendigvis om vitenskap - det handler om journalistikk.

Dagbladet 20.11.2014. Marius Holm:
Quote
Hans Borge har flere ganger fremmet hypoteser om at klimaendringene ikke er menneskeskapte, senest her i avisen 18.november. Som instituttleder ved Institutt for petroleumsforskning (IPT) ved Universitetet i Stavanger (UiS), legger vi til grunn at han og UiS ønsker å fremstå som seriøse.

UiS bør derfor gi Borge muligheten til å utarbeide sin vitenskapelige hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Denne bør så på vanlig vis testes og vurderes av fagfeller, og publiseres i et vitenskapelig tidsskrift.

Hvis han kommer opp med en troverdig hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte, skulle ikke finansieringen av forskningen by på problemer. Flere internasjonale oljeselskaper ville bidratt med forskningsmidler.

Når ingen selskaper har gjort dette hittil, er grunnen at de forholder seg seriøst til forskning, og ingen har til nå kommet med en mothypotese som er verdt å bruke penger på. Men her har Borge og UiS muligheten til å komme på verdenskartet. Det ville være på linje med at noen kommer opp med en troverdig hypotese om at røyking ikke er kreftfremkallende. Hvis Borge klarer det, har vi løst klimaproblemet! Hvis ikke, har vi fortsatt en jobb å gjøre med omstilling og grønt skifte.

ZERO håper Borge og UiS tar egne forskningsutsagn på alvor. Borge bør komme opp med en gjennomarbeidet hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Hvis dette ikke lar seg gjøre, bør han sette seg inn i forskningslitteraturen som belegger menneskeskapte klimaendringer.

Som forsker tar han selvfølgelig andres forskning seriøst inntil han selv kan bevise det motsatte.

Kommentar: Holm viser til at Borge flere ganger "har fremmet hypoteser om at klimaendringene ikke er menneskeskapte" og viser til Borges innlegg i Dagbladet 18.11.2014 (gjengitt over i sin helhet). I Borges innlegg finnes ingen slik hypotese.

Konklusjon: Holms påstand om at Borge fremmer en hypotese i Dagbladet 18.12.2014 er direkte feil og hele innlegget til Holm blir derfor meningsløst. Jeg har heller ikke funnet noen hypoteser fra Borge andre steder. Hvis det mot formodning finnes en hypotese fra Borge da vil Holms innlegg gi mere mening.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Sv: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #12 on: 22.12.2014, 16:41:48 »
Takk til Objektiv for denne tråden om den forutsigbare "stormen" som Hans Borge har møtt etter at han ut fra intet dukket opp i NRK-programmet Debatten 3. april i år og talte panelet midt imot (introduseres 37 min inn i debatten):

http://tv.nrk.no/serie/debatten/NNFA51040314/03-04-2014

I innlegget "Bomskudd fra Borge" av Siri Kalvig merker jeg meg følgende kommentar av Espen Fjogstad (mine uthevninger):
http://www.aftenbladet.no/meninger/Bomskudd-fra-Borge-3571713.html

Quote
Jeg har stor sans for Siri Kalvik, og jeg betviler ikke hennes ærlighet, kompetanse eller gode hensikter. Men i denne debatten går hun i samme felle som professoren som kritiserte Borge dagen før, gjennom å ikke skille mellom nullhypotese og ny hypotese.

Dersom nullhypotesen er "Vi har ingen god forklaringsmodell", så er det faktisk ikke slik at den som forkaster en ny hypotese om at «Vi har nå en god forklaringsmodell» (som om den var riktig ville skapt en ny nullhypotese) behøver å komme opp med en alternativ og bedre forklaringsmodell.

Fordi, frem til for ikke så altfor lenge siden, så var den alment aksepterte nullhypotesen om klima at : "Klima varierer, har alltid gjort det, og vi har ingen ordentlig god fysisk forklaringsmodell på hvorfor det varierer så mye over tid som det gjør og har gjort. Vi vet litt, men langt fra nok til å gi troverdige prediksjoner om fremtidig klima».

De senere år har man imidlertid gjennom spesielt IPCC, lansert en ny hypotese om at "Vi har nå en relativt god forklaringsmodell på hvorfor klima varierer så mye over tid som det gjør. Hoveddriveren til endringer i klima er endringer i menneskeskapt CO2 innhold i atmosfæren.»

Man behøver hverken arbeide eller ha sin utdanning innenfor klimaforskning (slik Siri Kalvik synes å forfekte) for å kunne ta stilling til denne nye hypotesen. Det eneste man strengt tatt behøver er en god basisutdannelse innenfor matematikk og fysikk. Har man da lært det man skal, så skal man være godt trent i å vurdere hvorvidt data predikert av modell sammenfaller med de - i etterkant av prediksjonen - målte data. For om det er noe som er - eller iallefall pleide å være - et alment akseptert prinsipp innen naturvitenskapene, så er det prinsippet om at hvorvidt en teoretisk forklaringsmodell er god eller ei, ikke kan vurderes kun ut fra hvor bra den forklarer observerte data i fortid, og iallefall ikke bør vurderes ut fra hvem eller hvor mange som aksepterer modellens indre logikk. Hvorvidt modellen er god, verifiseres kun ut fra hvor godt den kan predikere en ukjent fremtid. Og ut fra dette siste - og viktigste - kriterium, er det nå en gang et empirisk faktum at IPCCs modeller har en mildt sagt blandet «track record». (med mindre man inkluderer modellkjøringer der man i etterkant har drevet historietilpasning av parametre).

Jeg forstår derfor ikke hvorfor så mange er så fryktelig sinte på Hans Borge. Ei heller forstår jeg hvorfor han avkreves publikasjoner med alternative forklaringsmodeller for å få lov til å si at han skeptisk til at IPCCs modeller er gode nok til å forkaste den gamle nullhypotesen. Og er han først skeptisk til modellenes godhet, så er det ikke rart at han også er litt skeptisk til at vi skal basere massive politiske vedtak og inngrep på de samme modeller.

Det er fint at noen minner oss om at det er IPCC og dets tilhengere som har bevisbyrden i denne saken, og ikke omvendt.
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Observer

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 86
  • View Profile
Sv: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #13 on: 22.12.2014, 21:18:32 »
Det er alltid interessant å høre geologer uttale seg i klimasaken. Er det noen som evner å se et størrebilde er nok dem tror jeg.

Geologene har hvert år et vintermøte ved begynnelsen av året. I 2015 er det klima saken som er tema.

"Mange geologer er skeptiske til CO2-hypotesen. Derfor blir klimautviklingen gjennom geologisk tid tema på Vinterkonferansen i januar 2015."

http://www.geonova.no/?s=klima

Jeg skulle så gjerne ha vært med på det møtet...synd jeg ikke ble geolog:-)

Ellers må nevne at det ikke er skrevet om saken her siden Mai måned..hva tyder det på? Har de begynt å gå med tøfler? Det har da vært nok å skrive om siden i våres for ikke å nevne AR5.

http://www.geoforskning.no/ressurser/klimadebatten
« Last Edit: 22.12.2014, 21:35:45 by Observer »

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Sv: Intervju med Hans Borge i Aftenbladet 1. desember
« Reply #14 on: 24.12.2014, 15:22:58 »
Aftenbladet har fortsatt med sin flørting med klimaskeptikkere:

http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Da-forskerne---og-ekspertene---tok-feil-3591598.html

Denne var faktisk meget bra og forsvarer Borge.