Author Topic: MDG vil forby nye hyttefelt i Norge - vindmøllene får ikke nok plass?  (Read 165 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 821
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Galskapen og den nasjonale selvskading de forskrudde MDG-ungene klarer å koke opp vil ingen ende ta:

MDGs programkomité går inn for full stans av hyttebygging utenfor allerede eksisterende hyttefelt for å hindre tap av natur.Fra dagens NTB-melding har Resett merket seg bl.a. dette:

– Vi mener at de hyttefeltene som skal komme, må komme i eksisterende områder der det er mulig å fortette og bygge hyttene på en annen måte, sier nestleder Arild Hermstad til NRK.
Han mener også at man må dele mer på de hyttene man har. Da får man mer ut av ressursene.
– Kan vi ha flere ordninger der man leier seg inn, istedenfor at alle skal ha egen hytte, spør Hermstad.
MDG vurderer også et sette et tak på hvor store hyttene kan være. Det er NTB som melder dette.
Forslaget sendes nå ut på høring i partiet. Det nye programmet skal vedtas i mars 2021.


MDG vil "forhindre tap av natur" - er det virkelig det som er motivet?!
Det er nok andre "klimapolitiske" strategier som ligger bak her: 
- Et enkelt overslag viser at arealene MDG ønsker å avsette til vindmøller langt overstiger arealet nye hyttefelt vil kreve.
- Forskjellen på et hyttefelt og en vindmøllepark er i tillegg at hyttefelt ikke trenger å subsidieres over nettleie, og heller ikke kverner opp våre mest verneverdige fuglearter.

Konklusjonen synes åpenbar:
- MDG vil forebygge at nye hyttefelt kan konkurrere med muligheten til å avsette nye areal til vindmølleparker etter hvert som folk krever de naturødende utbyggingene stoppet i kommune etter kommune.

Link: https://resett.no/2020/06/02/mdg-vil-stanse-nye-hyttefelt/« Last Edit: 02.06.2020, 11:05:30 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 821
 • Qui vivra verra
  • View Profile
MDG mot norsk fornuft: 40 ordførere har signert et felles opprop mot videre planlegging av vindkraft

Parallellt med MDGs forsøk på nedbygging av norsk natur til fordel for vindmøller reiser det seg en stadig sterkere proteststorm i norske kommuner.
Og nå har 40 ordførere så langt signert et felles opprop mot videre planlegging av vindkraft.Resett har meldt om dette tidligere, og viser nå i en redaksjonsartikkel til Klassekampens oppslag om det samme:

Ordførerne mener at prosjekterte vindkraftutbygginger må stanses og konsesjoner må avslås der hvor kommunen selv har sagt nei til utbygging, skriver Klassekampen.
Jan Kristensen (H) som er ordfører i Lyngdal som har fått med seg 39 andre ordførere i et felles opprop. Han regner han med at mange flere ordførere vil signere.
– Kommunen føler seg fullstendig handlingslammet, sier han og melder at engasjementet er enda større nå enn for et halvt år siden første opprop.

Ordførere ber nå om at demokratisk fattede vedtak blir respektert og krever at «statsråden umiddelbart griper inn og stopper all videre planlegging av nye vindkraftprosjekt i våre områder».
Flere steder i landet koker det nå, skriver Klassekampen.
– Det står stor respekt av ordførerne som er med på dette oppropet. Det viser at vindkraftmotstandere kommer fra alle partier og står samlet om denne saken, sier Hildegunn Flengstad, aksjonsleder i Tysvær.


Link: https://resett.no/2020/06/02/ordforere-mot-vindkraft-forener-seg/
ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 859
  • View Profile
Det er tydelig at vanlig forvaltningspraksis og hensyn til lokal demokratiet skyves til side når det gjelder "klima-reddende" vindmøller. Hytter kan vi unnvære, men møller må vi ha! De fører langt mer penger ut av landet.

Hysteriet kjenner snart ingen grenser, og det er fint, for da brenner denne galskapen ut av seg selv. Men man kan spørre seg om statens høyre klimareddende hånd vet hva den venstre klimaødende hånden gjør? Det opparbeides nå nytt landbruksareal i myr-områder som skaper klimagass-utslipp tilsvarende den norske bilparken. Da hjelper det lite med el-traktor!

NRK har tidligere fortalt hvordan regjeringen årlig bruker flere millioner kroner på å restaurere myr. Men samtidig gis det tillatelse til å grave opp enda større områder til utbygging og nydyrking. Norsk institutt for bioteknologi (Nibio) beregner at utslippene fra ødelagt myr kan tilsvare syv prosent av alle norske utslipp. Ifølge Norsk institutt for naturforskning (Nina) kan det være så mye som ti prosent. Det tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler på norske veier.

https://www.nrk.no/norge/elvestuen-varslet-forbud-_-sa-ble-natur-gjort-om-til-aker-som-aldri-for-1.15029817

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 859
  • View Profile
 Mer motvind for møllene:

Motvind Norge, som arbeider mot utbygging av vindkraft her til lands, varsler at organisasjonen vil gå rettens vei for å stanse åtte vindkraftprosjekter Norge rundt, melder NRK Vestland.

Eit av vindkraftanlegga er Okla vindkraftverk. På det forblåste Stadlandet i Vestland skal det setjast opp fem vindturbinar som er 148,5 meter høge, noko som har vekt reaksjonar.

Også Buheia i Kvinesdal, Tysvær på Haugalandet, Haramsøya på Sunnmøre, Øyfjellet i Vefsn, Nord-Odal i Innlandet, Frøya i Trøndelag og Sørmarkafjellet i Trøndelag står på lista over dei åtte anlegga.

Motvind Norges generalsekretær Rune Haaland sier til NRK at flott natur ikke bør ofres for å produsere strøm vi ikke trenger.

Organisasjonen anfører at ting ikke har gått rett for seg i godkjennelsen av prosjektene:

Motvind meiner det er gjort sakshandsamingsfeil, at naboar ikkje er er blitt høyrde og at det er feil bruk av lova.

– Regelverket blir brukt feil, mellom anna når det gjeld støy. Vi trur at om vår forståing av lova er rett, så vil vi få domstolane med på å stoppe dei åtte planlagde kraftverka, seier Haaland.


https://www.document.no/2020/06/02/motvind-norge-varsler-soksmal-mot-vindkraftutbygging/