Author Topic: Mainstream klimaforskning har gjort ordet "kan" til en parodi  (Read 6018 times)

Observer

  • Juniormedlem
  • **
  • Posts: 86
    • View Profile
Takk Bebben for velkomst og veiledning.

Det hører med til historien at artikelen fikk ekstra PR fordi den handlet om Clown Fish som nettopp hadde figurert i en Disney film. Dette i same stil som WWF som tjener sin sak ved populære dyr som panda osv. ..for ikke å snake om hvordan svært mange mennesker i dag tenker på klimasaken først og fremst med bilde på netthinnen om den "utdøende" isbjørnen som ballanserer på en smeltende isklump :)

En professor ved samme institutt fulgte deretter opp med å studere flere andre fiskearter i kunstig miljø med synkende pH. Dette som om påvirkningen rammer enkelt-fisker og ikke populasjoner og derved uten hensyn til evolusjonær responsmekanisme :)

Gollum

  • Guest
Code-tegnet kan brukes for å vise funksjoner som url-koden, så slipper man å benytte anførselstegn eller annet. Det er funksjon nummer 7 fra høyre mot venstre ser slik ut: #

Code: [Select]
[url][/url]