Mainstream klimaforskning har gjort ordet "kan" til en parodi

Started by Telehiv, 17.12.2014, 14:10:12

Previous topic - Next topic

Telehiv

Mainstream klimaforskning står nå overfor et stadig mer schizofrent troverdighetsproblem som de må skjule for ikke å bli tatt totalt med hånden i klimaportemoneen:

1. Klimamodeller som har default-premisser som alltid sikrer global oppvarming, selv når de mates med telefonkataloger (sitat Steve McIntyre)
2. Observasjoner som nådeløst viser at den relle verden på sin side følger helt normale variasjoner/sykluser, selv ved omfattende datatortur

Det er derfor ikke rart at det blir en selsom opplevelse å se "klimaforskerbestanden" (denne artsbestemmelsen kommer fra Karbonbasert livsform på VGD) utvise de pinligste krumspring for å dekke over dette - og med økende desperasjon etter som årene går og spriket mellom modeller og observasjoner bare øker.
Les: De pinligste krumspring for å hindre at bevilgende myndigheter og andre klimasponsorer skal oppdage galskapen i sin fulle bredde og at man deretter kan risikere å se den vidunderlige CAGW-kilden begynne å tørke inn.

SÃ¥ til ordet "kan" i motsetning til "reelle observasjoner viser at":
Store deler av den bevisstløse opinion tror at denne klimaforskerbestanden (som etterhvert kan havne innenfor rødlisten* hvis deres aktive selvskading fortsetter som nå) driver og viser til faktiske forhold.

*Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge.
"Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er sjeldne. I tillegg bidrar ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at arter får en økt risiko for å dø ut"
.

Men neida, hver gang de skriker "klimakrise", "global oppvarming", "ekstremvær", osv. så merk at dette hittil aldri har blitt observert som et statistisk signifikant faktum. Tvert imot, det er bare påstander tatt ut av spekulative og tendensiøst matede klimamodeller.

Vi kan illustrere dette ved å sitere en rekke alarmismeoppslag f.eks. på forskning.no:

Først, hva gjør man når observasjoner viser at havet slett ikke stiger raskere enn før, og at Arktis er iferd med å fryse til igjen iht. sin velkjente og helt normale 30/60-års syklus? Selvsagt: Man drar en "kan" fortere enn verden klarer å summe seg til å spørre hva faktiske observasjoner sier:

"Tapet av grønlandsis kan bli verre enn fryktet"
En varmere jordklode kan føre til raskere smelting av innlandsisen på Grønland samt raskere stigning i havnivået for resten av verden enn tidligere spådd, sier forskere."
Link: http://forskning.no/klima/2014/12/tapet-av-gronlandsis-kan-bli-verre-enn-fryktet

Og hvordan kan man tåkelegge at isomfanget i Antarktis er det største siden moderne målinger begynte?
Jo, vis til "ny forskning" og at noe galt med isen "kan skje" likevel:

"Havis kan smelte nedenfra i Antarktis"
Nye målinger av havtemperaturer viser at dype havstrømmer med varmere vann nå stiger høyere opp, særlig utenfor vestkysten av Antarktis. Dette kan føre til at de store isflakene i dette grunne havområdet smelter nedenfra, ifølge en studie i tidsskriftet Science.

Link: http://forskning.no/miljo-klima-miljoovervakning-polarforskning/2014/12/store-isflak-kan-smelte-nedenfra-i-antarktis

Og slik forsetter dårskapen, hele tiden med det for øye at man må varsle såpass risiko for at et eller annet ille "kan" skje, at man kan fortsette å få mer penger og dermed fortsette å leke verdensfrelser en stund til.

Anbefaling: Ta en runde i mainstream (les: vane-alarmerende) klimaforskningslitteratur, og tell hvor mange "kan" dere kan telle..... 
 

Telehiv

Vi må vel nesten unne oss å ta med en virkelig ETISK højdare også:

"Petroleumsforskning kan være etisk uforsvarlig"
"Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke kan nås, uttaler forskningsetisk komité."

Link: http://forskning.no/forskningsetikk-klima-forskningsfinansiering/2014/06/petroleumsforskning-kan-vaere-etisk-uforsvarlig

Ikke spør hvordan 16.000 "forskningsetisk høyverdige" klimafyker kom seg til Lima nylig.....

Ex-administrator

Quote from: Telehiv on 17.12.2014, 14:30:53
Vi må vel nesten unna oss å ta med en virkelig højdare også:

"Petroleumsforskning kan være etisk uforsvarlig"
"Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke kan nås, uttaler forskningsetisk komité."

Link: http://forskning.no/forskningsetikk-klima-forskningsfinansiering/2014/06/petroleumsforskning-kan-vaere-etisk-uforsvarlig

Ikke spør hvordan 16.000 klimafyker kom seg til Lima nylig.....

Spør heller ikke hvordan det ble skaffet elektrisitet til det for anledningen oppsatte senteret.

Telehiv

Og ikke minst, ikke spør hvordan de skaffet rent drikkevann til alle delegatene.....fattigfolk i Lima og Peru forøvrig har jo ofte ikke råd til det, mange dør av urent drikkevann og mangel på ved til å koke det med. Litt mer CO2 og et klimasolidaritetstog på Ka'l Johan kunne kanskje ordnet opp i den sviktende planteveksten.

Eller, kanskje de kunne tauet inn et overskuddsisfjell fra rekordisen i Antarktis?!


Geir Aaslid

Denne tar vel kaka til nå?

Ekorn kan bidra til økt tining av permafrosten.

They found that when squirrels made their burrows in the permafrost they mixed soil layers, increased aeration, moisture and temperature, as well as redistributing soil nutrients - all of which could contribute to an increased thawing of the permafrost and release of organic carbon.

http://www.climatechangedispatch.com/you-re-not-going-nuts-squirrels-are-behind-global-warming.html

Hvis noen innbiller se at norske aviser har blitt spillville og gale av alt klimahysteriet de selv har bidratt til, så er det bare å gå til USA. Der er de enda galere blitt.

Telehiv

Quote from: Geir Aaslid on 18.12.2014, 04:04:37
Denne tar vel kaka til nå?

Ekorn kan bidra til økt tining av permafrosten.

They found that when squirrels made their burrows in the permafrost they mixed soil layers, increased aeration, moisture and temperature, as well as redistributing soil nutrients - all of which could contribute to an increased thawing of the permafrost and release of organic carbon.

http://www.climatechangedispatch.com/you-re-not-going-nuts-squirrels-are-behind-global-warming.html

Hvis noen innbiller se at norske aviser har blitt spillville og gale av alt klimahysteriet de selv har bidratt til, så er det bare å gå til USA. Der er de enda galere blitt.

Geir,

der reddet du nok ukens humorkvote for mange!

Men jeg tenker også: Såkalte "klimaforskere" (her det som Karbo så elegant kaller "polarforskerbestanden") - som i tillegg forlanger å bli behandlet med respekt - har de ikke sånne fagseminarer som i andre forskningsgrener?

Der vi ser litt på hva våre kolleger har gjort i det siste, og gir gode råd hvis noen i overivrig entusiasme har latt seg rive for mye med utover det som kalles vitenskap, og glemt sentrale pass-opp regler om realitetsorientering?

Eksempel: Hvis min ellers utmerkede sønn hadde begynt å snakke i feber om at EKORN skaper global oppvarming med sin lumske undergraving av permafrosten, hadde jeg uvegerlig sett lynraskt etter om noen samtidig var etter ham med hvite frakker.

Men hos polarforskerbestanden ser alt ut til å være grei skuring, bare det er
a) urovekkende nok, og man
b) får presseoppslag og
c) mer penger (her: til å undersøke ekorngravingens katastrofale effekt på klimaet nærmere).
 
PS: Vet mora deres hva de driver med?

Bebben

Tele, jeg la inn en kommentar om de 300 polarforskerne på Pierre Gosselins blogg NoTricksZone, og fikk svar fra en viss hyperaktiv klimafyk ved navn David Appell:

QuoteBebben: Here is a quote from todayâ??s (12/17) AGU meeting in San Francisco:

â??[An Arctic sea] Ice-free in 2015 or 2035 or something exact: thatâ??s just not the level of certainty you would ever expect in something with this much noise.â?

â?? Jennifer Kay, Univ of Colorado at Boulder 12/17/14

Kan se ut som om det er mange som foss-skÃ¥ter om dagen.  :D
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Gollum


Bebben

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Telehiv

Quote from: Gollum on 18.12.2014, 22:45:21
Den som skåter ser rett vei.

Hei Gollum,

velkommen, innlednings-statementet ditt lover godt!

mvh Telehiv (Tele blant venner)

Observer

Hei på dere. Jeg er ny på forumet fra i dag etter å ha lest og fulgt med dere i lang tid. Min vitenskapelige bakgrunn har jeg fra MSc i Fysiologi.
Klimasaken er, etter min mening, en av de viktigste saker i moderne tid grunnet de enorme politiske konsekvenser som forsøkes oppnådd med dette brekkjernet.

Til denne tråden vil jeg bidra med en link til en artikkel fra 2009:http://www.pnas.org/content/early/2009/02/02/0809996106
Her undersøker man hvordan klovn-fisk-larver gradvis mister sin orienteringsevne ved lavere pH.
AltsÃ¥..nok en hvis-om-atte-dersom-atte artikel. Er det seriøst Ã¥ anta at vi kan fÃ¥ en pH i havet pÃ¥ 7.6?  Not.  Hva med artenes evulosjonelle tilpasningsdyktighet?

Men artikelen ble en spore til mange lignenede studier ved samme institusjon så snart de så hvor lett det var å publisere slikt.


Telehiv

Quote from: Observer on 19.12.2014, 12:49:23
Men artikelen ble en spore til mange lignenede studier ved samme institusjon så snart de så hvor lett det var å publisere slikt.

Hei på deg Observer, og velkommen skal du være!

Takk for en interessant henvisning. Jeg biter meg spesielt merke i din setning om at "artikkelen ble en spore til mange lignende studier ved samme institusjon så snart de så hvor lett det var å publisere slikt".

Der tror jeg du er borte i en sentral drivkraft bak mye av skremselspublikasjonene rundt "klimaendringer":

Alarmpregede forskningsresultater selger bedre - selv i vitenskapelige journaler (i alle fall så lenge det er "rett" alarmisme....) - enn møysommelig og solid kvalitetsvitenskap. Derfor ser vi dessverre også at "klimaforskningen" sliter med et stadig mer omfattende slep av pinlig opportunistisk slagg som gir spreke medieoppslag og stor oppmerksomhet, men elendig vitenskap.

Linken din virket ikke, prøver her: http://www.pnas.org/content/early/2009/02/02/0809996106

Observer

Takk Tele

Jeg må lære meg hvordan jeg får lagt ut fungerende linker.


Bebben

Hei Observer, velkommen!

For å sette inn en link, klikker du knappen "Sett inn link", 2. rad og 3. knapp fra venstre. Da får du satt inn dette:

["url][/url] - minus anførselstegnet, som ikke har noe der å gjøre, det er bare for å gjøre koden synlig.

Så skriver du "=" etter den første url-en og setter inn linken. Mellom de to klammeparentesene ][ skriver du hvilken tekst du vil skal vises, slik:

["url=http://climateaudit.org/]ClimateAudit[/url]

Når jeg nå tar bort anførselstegnet, blir dette til en klikkbar link:

ClimateAuditJo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)