Author Topic: Nord-Atlanteren og Barentshavet har blitt kaldere  (Read 86 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 340
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Klimarealistene skriver i en artikkel nå at havisens utbredelse i Arktis (målt i millioner kvadratkilometer) i februar de siste tre årene har økt fra 14,0 i 2018 til 14,4 ifjor og 14,7 i år. Men utbredelsen er nå økt ytterligere, til 15,0. 12. mars er median dato for maksimal isutbredelse i Arktis.
Link: https://www.klimarealistene.com/2020/03/14/det-isfrie-arktis-er-lagt-pa-is/

Vi vet at Nord-Atlanteren har blitt betydelig kaldere de senere årene, noen steder rundt -1,5C. Og enda lenger nord? Havforskningsinstituttet har lagt ut dokumentasjon på at også Barentshavet er blitt kaldere de senere årene:


De oransje linjene viser hvor iskanten (15 % iskonsentrasjon) lå alle dagene i april 2019 (kilde: NSIDC).
De blå og hvite linjene viser isfrekvens (1988-2017) for april, mens de grå og røde linjene og feltene viser petroleumsområder og lisenser


HI har overvåket temperaturene i Barentshavet i mer enn 70 år.
– Overvåkningen vår viser at temperaturene i Barentshavet har gått nedover de siste fem årene*, forteller HI-forsker Randi Ingvaldsen.
– Temperaturene i sørvestlig del er nå nede på omtrent samme nivå som de var tidlig på 2000-tallet
.

*"nedover de siste fem årene"?! Kommentar:
Se på grafen nedenfor, der nedkjølingen i flere områder startet for 10-14 år siden, alt etter øyet som ser. Altså helt i tråd med at oppvarmingen siden 1976 iht. naturlige 30-års variasjoner skulle først toppe ut rundt 2006 og så gradvis bli kaldere, jfr. kuldeperioden i nordområdene 1946-76, varmeperioden 1976-06, og nå er vi fra 2006 iht. samme syklus inne i en nedkjøling som bør nå sine laveste nivåer på 2030-tallet, og bånne ut i 2036-37.
Tiden vil vise om dette vil skje som forventet også i denne syklusen.   


Skyldes at kaldere vann kommer inn
Havklimaet i Barentshavet er i stor grad avhengig av det varme atlanterhavsvannet som kommer inn fra sørvest.
– Barentshavet har blitt kjøligere fordi vannet som kommer inn med den norske atlanterhavstrømmen, som er fortsettelsen av Golfstrømmen, har vært kjøligere, forklarer Ingvaldsen.


Figuren viser temperaturen på atlanterhavsvannet som strømmer inn i Barentshavet fra sørvest i to faste snitt som går henholdsvis mellom Fugløya og Bjørnøya og nord av Vardø fra 1950 og frem til i dag. Svarte linjer viser årlige verdier, tykke linjer viser 3 års løpende gjennomsnitt og stiplede svarte linjer viser 30-årsmiddelet for perioden 1981–2010.

Avslutningsvis får vi selvsagt den politisk korrekte kommentaren om at nedkjølingen er naturlige variasjoner men at oppvarmingen selvsagt er noe annet.....osv....

Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/barentshavet-har-blitt-kjoligere-det-flytter-iskantsonen-lengre-sor?fbclid=IwAR2o6Hat2xRjvS_uWHrlZjNgjp95Wb_qvMh0lNnIS8v55JRpUWujZ_bcNP4

« Last Edit: 15.03.2020, 21:46:16 by Telehiv »