Author Topic: Barnevernssakene: Norge dømt på nytt i EMD i Strasbourg  (Read 198 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 607
 • Qui vivra verra
  • View Profile
I dag er det avsagt to nye barnevernsdommer mot Norge Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg:
- En av dommene er i den betente tvangsadopsjonssaken til Terje og Merlita fra Vestnes i Møre og Romsdal. Her var saken at Høyesterett 30. januar 2015 bestemte at gutten skulle adopteres bort til fosterforeldrene fordi båndene hans til fosterforeldrene var blitt så sterke at det ville være skadelig å flytte ham derfra.
- I dag falt det også dom i en annen norsk barnevernssak som omhandler en svensk borger som ble fratatt sine tre sønner av barnevernet i 2013. I 2015 fikk han ett barn tilbake, men lagmannsretten bestemte at de to andre skulle forbli i fosterhjem. Høyesterett opprettholdt beslutningen i 2015. Også i denne saken er Norge nå dømt for menneskerettsbrudd i EMD, og Norge er dømt til å betale 25000 euro i erstatning.
Hva er det større bildet i dommene mot Norge?

36 saker: Siden desember 2015 har Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) tatt hele 36 norske barnevernssaker til behandling.
- Til nå har det falt dom i sju saker. Norge er dømt i fem og frikjent i to.
- Gjennom tidligere dommer har Menneskerettsdomstolen slått fast at norsk samværspraksis etter omsorgsovertakelse er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), bl.a. ved at når barn blir plassert under offentlig omsorg i Norge, blir det ofte vurdert at plasseringen skal være langvarig. Som følge av dette, har foreldre gjerne fått bare mellom to og seks samvær i året med sine barn.
- EMD har slått fast at dette ikke er tilstrekkelig for å opprettholde god tilknytning mellom foreldre og barn.
- Resultatet kan bli at foreldre, som i løpet av prosessen har vist seg å kunne gi god nok omsorg, likevel ikke får barna hjem igjen fordi tilknytningen til fosterhjemmet er blitt sterkt og tilknytningen til foreldrene er brutt.
- Dette medfører en krenkelse av artikkel 8 i EMK, har EMD slått fast.
- Norge har også i flere dommer fått kritikk for at det ikke er lagt til rette for tilbakeføring til biologisk foreldre, der det er mulig og slik loven krever.

Link: https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-krisedag-for-norsk-barnevern/72224643

Noen tanker ifm dommene
Dette må vel nødvendigvis føre til at Norge tvinges til å endre rettspraksis på de påtalte områder? Og kanskje også på andre områder der lyset ennå ikke har trengt helt inn i gjeldende praksiser? Jfr. at NAV-sakene fremdeles er en farse i den norske forvaltningsopera og tilhørende rettslige tolkninger.
Det er jo betenkelig - og ikke minst pinlig - at typisk skinnhellige Norge skal komme så skjevt ut i disse sakene - landet som i sin tid kunne sole seg i glansen av de Castbergske barnelover, seks lover vedtatt av Stortinget i 1915 som gjorde Norge til et foregangsland når det gjaldt barns rettigheter.
Ikke minst det imponerende løftet rundt mer human behandling av såkalt "uekte" barn.

Men hvor står vi i det internasjonale bildet nå?
Er vi blitt en sinke på flere områder der vi en gang lå langt foran den øvrige verden?


ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 646
  • View Profile

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 607
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Barnevernssakene: Norge dømt på nytt i EMD i Strasbourg
« Reply #2 on: 10.03.2020, 11:54:55 »
Men Norge ble også frikjent i en sak? 

https://www.document.no/2020/03/10/norge-domt-i-to-nye-barnevernssaker-i-menneskerettsdomstolen/

Mener du i denne runden?
Det er vel snakk om to frikjennelser så langt?
Jeg kjenner imidlertid ikke detaljene i hver sak, jeg er mer opptatt av at Norge har flere dusin saker til gående i EMD, der dette kan ende som en ren norsk rettsskandale hvis denne graden av tapte saker fortsetter.
Kanskje Emeritusen kan kommentere på det?

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 646
  • View Profile
Re: Barnevernssakene: Norge dømt på nytt i EMD i Strasbourg
« Reply #3 on: 10.03.2020, 12:04:23 »
I artikkelen står det at Norge er dømt i to saker, frikjent i en .
I alt 36 saker siden 2015, 9 er ferdig behandlet, 7 dommer mot Norge, 2 frikjennelser.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 607
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Barnevernssakene: Norge dømt på nytt i EMD i Strasbourg
« Reply #4 on: 10.03.2020, 12:15:45 »
I artikkelen står det at Norge er dømt i to saker, frikjent i en .
I alt 36 saker siden 2015, 9 er ferdig behandlet, 7 dommer mot Norge, 2 frikjennelser.

Ser at document-linken din angir en frikjennelse, men kan ikke svare på om den kom nå, eller om det vises til en tidligere sak. Dagbladets oppslag nevner ikke noen frikjennelse, så vidt jeg så i farten.
Vi får vel bedre avklaringer etter hvert, får vi tro.
Og det gjenstår som nevnt et par dusin saker fremdeles.
 

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 646
  • View Profile
Re: Barnevernssakene: Norge dømt på nytt i EMD i Strasbourg
« Reply #5 on: 10.03.2020, 12:58:11 »

Ser at document-linken din angir en frikjennelse, men kan ikke svare på om den kom nå, eller om det vises til en tidligere sak. Dagbladets oppslag nevner ikke noen frikjennelse, så vidt jeg så i farten.
Vi får vel bedre avklaringer etter hvert, får vi tro.
Og det gjenstår som nevnt et par dusin saker fremdeles.

Oversikten er fra NRK.
https://www.nrk.no/norge/norge-domt-i-to-barnevernssaker-i-menneskerettsdomstolen-1.14936451

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 607
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Barnevernssakene: Norge dømt på nytt i EMD i Strasbourg
« Reply #6 on: 10.03.2020, 14:41:03 »

Ser at document-linken din angir en frikjennelse, men kan ikke svare på om den kom nå, eller om det vises til en tidligere sak. Dagbladets oppslag nevner ikke noen frikjennelse, så vidt jeg så i farten.
Vi får vel bedre avklaringer etter hvert, får vi tro.
Og det gjenstår som nevnt et par dusin saker fremdeles.

Oversikten er fra NRK.
https://www.nrk.no/norge/norge-domt-i-to-barnevernssaker-i-menneskerettsdomstolen-1.14936451

Ja, da ser det ut til at NRK skriver det samme om domsforholdene som jeg angir i startinnlegget.