Author Topic: Uvitende klimaaktivister kan ødelegge både norsk og amerikansk økonomi  (Read 240 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 340
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Skadeomfanget på det norske samfunnet dersom oljeindustrien tvinges til nedleggelse for snart


Eksempel på "tungt skolert" oljeinnsikt

Det første norske klimaaktivister imidlertid bør forstå er at dette vil sende verden over på bruk av mer miljøskadelig olje enn den norske.
De mest uvitende og fanatiske klimaaktivistene i Norge bedriver som kjent egentlig en utpreget miljøfiendtlig og nasjonalt selvskadende virksomhet med sine forsøk på å få lagt ned norsk oljeindustri (mer miljøkyndige synes ikke å være så uopplyste og flere har begynt å advare mot at man retter baker for smed her):   
- norsk oljeindustri er den minst miljøskadelige oljeprovinsen i verden; en nedlegging av norsk oljeindustri vil sende verden over på mer miljøskadelige varianter
- norsk oljeindustri er i tillegg med god margin den best HMS-organiserte oljeindustrien i verden
- overskuddet fra norsk oljeindustri går ikke i diktatorers lommer, men til framtidig sikring av enker og faderløse og til ivaretakelse av større innvandrergrupper som vil være avhengig av statlig integrasjonshjelp i lang tid framover. Det er vel ikke akkurat særlig "radikalt" å ha dette som prioriterte mål i partier som i sin tid ble opprettet for nettopp å ivareta de svakeste?! Som stadig flere sier: Har det fullstendig rablet for venstresidens gangsyn her?

For det er bl.a. nettopp dette sosiale apparatet som vil ødelegges av dem som erklærer seg selv som radikale/progressive verdensfrelsere - hva de altså EGENTLIG gjør med sin selvskadende virksomhet. De ansvarlige finnes hovedsakelig i MDG, SV, Venstre og halve AP, samt i opportunistiske grupper i de borgerlige partiene. I sum utgjør disse en alvorlig trussel mot norsk samfunnssikkerhet de neste par generasjoner, i første omgang.
 
For virkeligheten er jo at norsk oljeindustri er en av de mest seriøse og minst miljøskadelige brikker i spillet som skal sikre at verden ikke vil gå til grunne i sult, fattigdom og infrastruktursammenbrudd om ikke noen leverer det nødvendige volum petroleumsprodukter inntil det foreligger reelt funksjonelle alternativ.
Klimaaktivistene vil altså at det landet som gjør minst skade med å sikre verdens videre petroleumsbehov skal slutte med det, selv om også disse klimaposørene innerst inne må da skjønne hvilken skade dette direkte påfører det norske samfunnet spesifikt, og verdensmiljøet generelt?!

Her er en av en rekke studier aktivistene burde lese til kaffelatten og urteteen sin:
https://www.norskoljeoggass.no/om-oss/nyheter/2016/norsk-sokkel-verdensledende-pa-lave-utslipp-/
Nyere studier er enda tydeligere på det samme.
Skadeomfanget på det amerikanske samfunnet dersom "fracking" forbys
Man kan ikke påberope amerikansk skiferoljeindustri de samme "dyder" som den norske olje- og gassindustrien, men vi kan likevel ta noen konkrete eksempler på hva ensidig aktivisme for å ødelegge en næring - FØR REELLE ALTERNATIVER GIS - kan medføre.

USA har gjennom nye utvinningsteknologier (særlig "fracking", se videre) kommet opp i en daglig oljeproduksjon på rundt 10 mill fat/d som gjør at landet er blitt selvforsynt/nettoeksportør av olje. Men som i Norge, så arbeider amerikanske aktivister med å knekke sin nasjonale oljeindustri. Og målet er å få et forbud mot såkalt "fracking" (hydraulisk frakturering/oppsprengning av ikke-permeable skiferformasjoner for å frigjøre fanget olje).

American Petroleum Institute (API) har med støtte i data fra konsulentfirmaet OnLocation lagt ut en studie (America’s Progress at Risk: An Economic Analysis of a Ban on Fracking and Federal Leasing for Natural Gas and Oil Development) som viser hvordan et nasjonalt forbud mot fracking raskt vil trigge en resesjon som vil skade amerikansk økonomi og industrievne alvorlig, herunder dramatisk øke husholdningenes energikostnader og til dels ødelegge grunnlaget for amerikansk landbruk.

- API angir at et frackingforbud vil føre til kumulative tap i amerikansk BNP på "$7.1 trillion by 2030, including $1.2 trillion in 2022 alone".
- Fallet per capita blir $3,500 i 2022, med et videre årlig fall på $1,950 fram til 2030.
- Husholdningenes årlige inntekt vil falle med $5,040.
- I 2022 alene vil 7.5 million arbeidsplasser gå tapt (dvs. 5% av samlet amerikansk arbeidsstyrke), mens årlige arbeidsplasstap vil bli rundt 3.8 million fram til 2030.

Mer enn 3.6 million arbeidsplasser vil gå tapt i fem stater alene:
- 1.103 million i Texas,
- 765,000 i California,
- 711,000 i Florida,
- 551,000 i Pennsylvania, og
- 500,000 i Ohio.

Stater med høyerst prosentmessig tap av arbeidsplasser vil bli
- North Dakota (76,000), Oklahoma (319,000), New Mexico (149,000), Wyoming (48,000), Louisiana (321,000), West Virginia (109,000), Kansas (208,000), og Colorado (353,000).

Husholdningenes energikostnader vil øke signifikant:
- med 14% fram til 2030 (selv om husholdningenes energiforbruk i samme periode modelleres til å synke med 12%) 
- amerikanske familier vil få en årlig økning i sine energikostnader på $618, jfr. at elektrisitetskostnadene beregnes å øke med 20% årlig.
- bensinprisene beregnes å øke med 15% tilsvarende

- Jordbruksinntektene beregnes å falle med 43%, med et med et kumulativt tap i gårdsinntekter på $275 millarder, dvs. mer enn $25 milliarder som årlig gjennomsnitt.
- Kostnadene for hvetedyrking vil stige med 64%, for maisdyrking 54%, og soyabønnedyrking med 48%.

Dette burde ikke være ny kunnskap for dem som ødelgge amerikansk oljeindustri, jfr. en tilsvarende rapport i november 2019 fra U.S. Chamber of Commerce’s Global Energy Institute som konkluderte med at et forbud mot fracking ville fjerne 19 million arbeidsplasser fram til 2025 og redusere BNP med "$7.1 trillion". Denne rapporten anga at husholdningsinntektene ville falle med "$3.7 trillion by 2025".
Forbrukerne ville på sin side betale $5,661 mer for energi og forbruksvarer og tjenester pga en dobling i bensinpriser og en 324% økning for naturgass i samme periode. 

Kort om hvilke verdier frackingindustrien har tilført det amerikanske samfunnet.
Jeg bare siterer litt fra den engelskspråklige infoen om dette:
- The fracking revolution of the past dozen years has considerably spurred economic development throughout the United States.
- According to the Federal Reserve Bank of Dallas, the shale industry alone drove 10 percent of U.S. GDP from 2010 to 2015.
- In 2018, according to the National Bureau of Economic Research, oil and gas extraction accounted for $218 billion of U.S. economic output.

- A September 2019 report conducted by Kleinhenz & Associates for the Ohio Oil and Gas Energy Education Program shows increased oil and natural gas production from fracking has saved American consumers $1.1 trillion in the decade from 2008 to 2018. This breaks down to more than $900 in annual savings to each American family, or $9,000 in cumulative savings.

- The White House Council of Economic Advisors estimated in October 2019 that fracking saves American families $203 billion annually on gasoline and electricity bills, roughly $2,500 per family. For low-income families, who spend the largest share of their income on energy costs, these savings are very significant. For those families in the lowest income quintile, it represents a savings of 6.8 percent of their total income.

- Hydraulic fracturing activity delivers $1,300 to $1,900 in annual benefits to local households, including “a 7 percent increase in average income, driven by rises in wages and royalty payments, a 10 percent increase in employment, and a 6 percent increase in housing prices,” according to a December 2016 study conducted by researchers at the University of Chicago, Princeton University, and the Massachusetts Institute of Technology.

- Another study published in the American Economic Review in April 2017 found “each million dollars of new [oil and gas] production produces $80,000 in wage income and $132,000 in royalty and business income within a county. Within 100 miles, one million dollars of new production generates $257,000 in wages and $286,000 in royalty and business income.”

Forskerne bak rapportene banner selvsagt i kjerka når det bla. skrives at:

- Hydraulic fracturing enables the cost-effective extraction of once-inaccessible oil and natural gas deposits. These energy sources are abundant, inexpensive, environmentally safe, and can ensure the United States remains a leading energy producer for years to come. Therefore, policymakers across the country should refrain from considering any sort of fracking ban or moratorium, while also making sure not to place unnecessary burdens on the natural gas and oil industries, which are safe and positively impact their states’ economies.

Dette blir selvsagt en litt overfladisk introduksjon til problemstillingene som oppstår når noen ønsker å stanse en velfungerende støttepilar for de moderne velferdssamfunn og erstatte den med umodne og mye mer kostbare alternativer, der ikke engang miljøgevinstene trenger å havne på plussiden på lang tid.
Spørsmålet er om noen av disse aktivistene er villige til å stille opp og ta sin del av blodslitet når alvoret slår inn for de utallige millioner som vil få sin hverdag forverret?

Hovedbudskapet fra dem som har satt seg reellt inn i disse problemstillingene er altså at:
- Dessverre bygger dagens norske klimaaktivister på en selvskadende og direkte nasjonfiendtlig mangel på forståelse om at de ved å insistere på å legge ned norsk oljeindustri bare vil bane vei for mer miljøfiendtlige og mer utrygge oljeprovinser ute i verden i stedet. For verden vil selvsagt ikke slutte å etterspørre olje fordi noen bortskjemte borgerbarn i Norge ser sin ære og sin makt i å underminere grunnlaget for alle velferdsgoder de (foreløpig) nyter i stort monn.
- Det tragiske med dette uvitende og uansvarlige ønsket om å rasere norsk oljeindustri er at dette i en global sammenheng dessverre ikke bidrar verken til klima- eller miljøforbedringer – bare ensidig skader norsk industri og samfunnsøkonomi mens verden ikke kunne bry seg mindre.

« Last Edit: 09.03.2020, 13:00:49 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 340
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Bare som en kort oppfølger til skadeomfanget en overilt nedstenging av norsk oljeindustri vil medføre:
I startinnlegget viste jeg til konkrete beregninger om hva tilsvarende vil bety for det amerikanske samfunnet. Alle kan se at det vil være helt ødeleggende.

Vær derfor klar over at oljeindustriens relative omfang og betydning for det norske samfunnet er mye mye større enn for det amerikanske.
Skadevirkningene vil derfor bli tilsvarende større, i tillegg til at det norske samfunnet har et mye mer omfattende velferdssamfunn som skal vedlikeholdes.
Og som vil bli helt umuliggjort om klimafantastene lykkes med sine destruktive selvskadingsforsetter.
 
« Last Edit: 09.03.2020, 13:01:31 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Det som er helt avgjørende for dette spørsmålet er når vi når peak oil og hvilke oljerereserver som er igjen da, og ikke minst hva det vil koste å ta opp disse reservene. I følge IEA og andre kilder, bl.a. Rustad Energy, hevdes det at peak oil vil nås innen ca. 10 år og vil deretter flate ut:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-13/global-oil-demand-to-hit-a-plateau-around-2030-iea-predicts

Dette er naturligvis usikre data og enda mer usikkert er det hvor lenge det vil holde seg på et gitt nivå på linje med toppen før forbruket begynner å falle. Men, IEA har også positiv informasjon som vil komme Norge til gode, selv om det flater ut vil forbruket likevel ha vært så høyt at de billige kildene begynner å bli færre, og at oljeprisen uansett vil gå opp relativt til dagens verdi på rundt USD 65/fat, jeg ser nå bort fra de siste dagers/ukers fall  som er kortvarig situasjonsbestemt.

Etter mitt syn koker det hele ned til hvor lenge Norge kan delta i et marked der våre relativt høye utvinningskostnader er i stand til å matche konkurransen. Det store problemet på norsk sektor er jo at det tar 15 - 20 år fra et felt er vedtatt utbygget, til det er i produksjon, og at på disse årene kan det skje mye. Jeg greier altså ikke å se at det faktum at noen partier/grupper som taler for ensidig å avvikle oljebransjen før den avvikler seg selv på grunn av pris og etterspørsel, foreløpig har noe stor betydning her. Slike grupper finnes vel i de fleste land.

Så må en ha følgende i mente: På lik linje som for vindkraft så vil en konsesjon/tillatelse til å utvinne olje forplikte den norske stat i tiår fremover. Det er ikke slik at et stortingsflertall bare kan beslutte at nå er et slutt for oljen, tidligere forvaltningsvedtak blir av den grunn ikke ugyldige. Stortinget kan kun fatte slike vedtak hvis Stortinget samtidig er klar for å erstatte det økonomiske tap oljebransjen vil lide som følge av en slik prematur avvikling, og en slik erstatning vil skjære dype reimer inn i Pensjonsfond Utland, og de pengene har jo MGD og SV allerede langt på vei benyttet.

ConTrari1

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 443
  • View Profile
Skadeomfanget på det norske samfunnet dersom oljeindustrien tvinges til nedleggelse for snart

Det første norske klimaaktivister imidlertid bør forstå er at dette vil sende verden over på bruk av mer miljøskadelig olje enn den norske.
De mest uvitende og fanatiske klimaaktivistene i Norge bedriver som kjent egentlig en utpreget miljøfiendtlig og nasjonalt selvskadende virksomhet med sine forsøk på å få lagt ned norsk oljeindustri (mer miljøkyndige synes ikke å være så uopplyste og flere har begynt å advare mot at man retter baker for smed her):   
- norsk oljeindustri er den minst miljøskadelige oljeprovinsen i verden; en nedlegging av norsk oljeindustri vil sende verden over på mer miljøskadelige varianter
- norsk oljeindustri er i tillegg med god margin den best HMS-organiserte oljeindustrien i verden
- overskuddet fra norsk oljeindustri går ikke i diktatorers lommer, men til framtidig sikring av enker og faderløse og til ivaretakelse av større innvandrergrupper som vil være avhengig av statlig integrasjonshjelp i lang tid framover. Det er vel ikke akkurat særlig "radikalt" å ha dette som prioriterte mål i partier som i sin tid ble opprettet for nettopp å ivareta de svakeste?! Som stadig flere sier: Har det fullstendig rablet for venstresidens gangsyn her?


De rabler i vei ja, nå nettopp hadde Extinction Rebellion et lite opptog på Karl Johan med ski på bena. De mest ihuga fortsatte til Bogstadveien (åsted for mye dyr og klimadrepende kleshandel), der de imidlertid hindret trafikken og ble stanset av politiet. Det endte med 13000 i bot til hver. Disse rabulistene tror sikkert de er noen store helter, men det er stakkarslig når man tenker på hva mange risikerer av liv og frihet når de protesterer mot undertrykking i land der det koster noe å stå opp mot autoritetene.

ABC nyheter har en laaang artikkel om disse klima-frelserne. Men hvor er Bjørn Samset? Hvor er Benestad? Har ikke disse fagpersonene underskrevet et opprop der de går inn for sivil ulydighet?

"På Universitetsplassen bestemte aktivistene seg for å fortsette skituren sin opp Bogstadveien. Det var ikke avklart med politiet.

– De fleste ville fortsette. Da vi kom opp til Hegdehausveien gikk vi ned fra fortauet og ut i veibanen. Da kom politiet ganske raskt, og ga oss beskjed om å gå opp på fortauet igjen, forteller Kaja Mainardi til ABC Nyheter.

Hun deltok selv på lørdagens aksjon, og forteller at de alle fleste aksjonistene fulgte politiets ordre, og gikk opp på fortauet. Tre av aktivistene lot imidlertid være.

Politiet fikk dem inn i en parkeringslomme like ved Valkyriens plass, hvor de tre aktivistene la seg ned. De ble arrestert. To måtte bæres bort, den tredje gikk selv."

Tøffinger!

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/03/07/195654724/tre-klimaaktivister-arrestert-under-demonstrasjon-i-oslo

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 340
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Det som er helt avgjørende for dette spørsmålet er når vi når peak oil og hvilke oljerereserver som er igjen da, og ikke minst hva det vil koste å ta opp disse reservene. I følge IEA og andre kilder, bl.a. Rustad Energy, hevdes det at peak oil vil nås innen ca. 10 år og vil deretter flate ut:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-13/global-oil-demand-to-hit-a-plateau-around-2030-iea-predicts

Dette er naturligvis usikre data og enda mer usikkert er det hvor lenge det vil holde seg på et gitt nivå på linje med toppen før forbruket begynner å falle. Men, IEA har også positiv informasjon som vil komme Norge til gode, selv om det flater ut vil forbruket likevel ha vært så høyt at de billige kildene begynner å bli færre, og at oljeprisen uansett vil gå opp relativt til dagens verdi på rundt USD 65/fat, jeg ser nå bort fra de siste dagers/ukers fall  som er kortvarig situasjonsbestemt.

Etter mitt syn koker det hele ned til hvor lenge Norge kan delta i et marked der våre relativt høye utvinningskostnader er i stand til å matche konkurransen. Det store problemet på norsk sektor er jo at det tar 15 - 20 år fra et felt er vedtatt utbygget, til det er i produksjon, og at på disse årene kan det skje mye. Jeg greier altså ikke å se at det faktum at noen partier/grupper som taler for ensidig å avvikle oljebransjen før den avvikler seg selv på grunn av pris og etterspørsel, foreløpig har noe stor betydning her. Slike grupper finnes vel i de fleste land.

Så må en ha følgende i mente: På lik linje som for vindkraft så vil en konsesjon/tillatelse til å utvinne olje forplikte den norske stat i tiår fremover. Det er ikke slik at et stortingsflertall bare kan beslutte at nå er et slutt for oljen, tidligere forvaltningsvedtak blir av den grunn ikke ugyldige. Stortinget kan kun fatte slike vedtak hvis Stortinget samtidig er klar for å erstatte det økonomiske tap oljebransjen vil lide som følge av en slik prematur avvikling, og en slik erstatning vil skjære dype reimer inn i Pensjonsfond Utland, og de pengene har jo MGD og SV allerede langt på vei benyttet.

Det er greit det du sier om de formaliteter som EGENTLIG må til for å ødelegge norsk oljeindustri. Så lenge vi holder oss til "tradisjonelle" norske offshore oljefelt der brønner kan fortsette å produsere i mange år med nokså lite oppfølgende vedlikehold. Les: Våre mange modne oljefelt kan i stor grad opereres med en svært konkurransedyktig breakeven pris.
Det er imidlertid ikke gitt at fornuften råder i disse spørsmålene i andre oljeteknologiske sammenhenger, jfr. at det fins mange måter å knekke en oljeindustri på: I noen har det jo vært nok å sette inn en gal/inkompetent/ideologiforvirret diktator og land som Venezuela (med verdens største oljereserver) går til grunne på kort tid.

I USA har aktivistene imidlertid funnet en trolig snedig måte som kan overrumple det amerikanske forvaltningssystemet før de skikkelig skjønner hva de har vært med på: Planen er altså å forby fracking.

Det høres jo litt tilforlatelig ut for dem som ikke er særlig oljekyndige. Men saken er at dette vil stanse all frackingbasert produksjon, dvs. 80-90% av den lønnsomme amerikanske oljeindustrien, på 3-6 mnd. Husk: Det var den nye frackingteknologien som revolusjonerte en døende innenlandsk amerikansk oljeindustri og mangedoblet produksjonen, til landet nå er nettoeksportør. I stedet for å måtte importere store deler av sitt forbruk fra diverse tvilsomme regimer og ellers engasjere seg i de håpløse krigene i Midt-østen. Trump kan nå faktisk tillate seg å krige mindre i Midt-Østen enn sine forgjengere - hvis ikke klimaaktivistene ødelegger det nye energiscenariet med å lykkes med et frackingforbud.
Rent miljøteknisk har jo USA oppnådd en dramatisk forbedring i sitt utslippsmønster ifm den sterke økningen i frackingbasert gass-produksjon, som har erstattet den mye større miljøsynderen olje (jfr, typisk "skitten"/tung olje fra bl.a. Midt-Østen og Venezuela). 
 
Fordi effekten av en frackingoperasjon (hydraulisk frakturering/oppsprengning av ikke-permeable skiferformasjoner for å frigjøre fanget olje) varer bare noen måneder i beste fall, så må det frackes på nytt. Osv. , så lenge brønnene opereres.
Det er mulig amerikanske politikere ikke er så dumme som dem som dummer seg ut i MDG, SV, Venstre og halve AP (Sentralt i Rødt har man egentlig skjønt det meste og prøver å late som ingenting når denne selvskadingen søker tilslutning hos dem, selv om de menige medlemmene er like dumme/uvitende som andre selverklærte verdensfrelsere), men man kan ikke se bort fra at visse hestehandelprosesser der borte kan ende i den fordervelse at man vedtar stopp i frackingen. Men nå foreligger det i alle fall rapporter om hva de i neste omgang blir ansvarlige for av økonomiske og samfunnsmessige skadeverk.


JEG SAVNER EN SKIKKELIG RAPPORT I NORGE SOM FORTELLER HVORDAN OG HVOR MYE KLIMAAKTIVISTENE VIL SKADE NORGE OM DE LYKKES MED MER DÆVELSKAP MOT OLJEINDUSTRIEN.

Foreløpig har man lykkes med å svekke den underliggende tiltro til at Norges politikere vil oppføre seg rasjonelt rundt dette, noe som enkelt kan dokumenteres med de mange utenlandske selskapene, som bl.a. kunne utfordret Equinors dominante og hemningsløse skvising av norske leverandører, men som diskret har funnet å ville selge ut sine interesser på norsk sokkel og dra andre steder. Jeg har snakket med såpass mange i ledelsen av disse selskapene at jeg vet at de ikke stoler på norske politikere lenger. Når internasjonalt topplasserte politikere som Espen Barth-Eide (i tidligere "oljepålitelige" AP) lurer seg rundt og planlegger rene statskupp mot også petrolumsskattemodellen, ringer det jo varselklokker hos alle som har forstått hvorfor Norge - i motsetning til alle andre oljeland - har klart å bygge opp en egen, kjempesvær oljeformue på bok.   

Mange spør seg også om hvorfor den norske kronen er blitt så svak. Noe av forklaringen finnes i det lumske undergravingsarbeidet som rettes fra flere hold mot oljeindustrien. Og med en svekket/beleiret oljeindustri må den norske styringsrenten nedskrives enda mer, og kronekursen vil falle ytterligere.

Alt dette kan tydeligvis nytes fornøyd over en kopp god urtete på Grønlands eksotiske torg.

   
PS: Takk til Bebben som har sendt meg inkarnasjonen av sann vitenskap i saken:


 
« Last Edit: 09.03.2020, 21:46:13 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Telehiv:

Quote
Det er imidlertid ikke gitt at fornuften råder i disse spørsmålene i andre oljeteknologiske sammenhenger, jfr. at det fins mange måter å knekke en oljeindustri på: I noen har det jo vært nok å sette inn en gal/inkompetent/ideologiforvirret diktator og land som Venezuela (med verdens største oljereserver) går til grunne på kort tid.

Vel, det snakkes om alarmisme. I Norge har vi etter hvert svært sterke beskyttelsesmekanismer for lovlig næringsvirksomhet. Vi så det nå sist når pelsdyrnæringen ble lagt ned der de fikk seks - syv år på seg og dette i tillegg til erstatning, en erstatning som nå er øket til å gjelde ekspropriasjonserstatning etter Grl. § 97, noe de ikke hadde krav på. Pelsdyrnæringen ble lagt ned fordi det var dyrplageri satt i system, ved tilblivelsen av den siste dyrevernsloven måtte pelsdyrhold holdes utenfor da det i veterinærkretser er opplest og vedtatt at dette ikke er noe naturlig habitat for disse dyrene og at et stor andel av de faktisk utvikler psykoser under de forhold de levde under. I tillegg kom selvsagt at pelsdyrbøndene gang på gang på gang på gang ble tatt på fersken, endog formannen for pelsdyrbøndene ble avslørt i å ha dyrehold under enhver kritikk, men penger skal de ha. Fikk arbeidsgiverne erstatning når det ble forbudt med barnearbeid i Norge?

Et annet eksempel fra samme rettstradisjon: Tysk kjernekraftindustri har fått medhold i at de har krav på erstatning ved at den tyske stat forbød virksomheten, og det etter at den samme staten noen år tidligere har gitt tillatelse/konsesjon til både oppgraderinger og nybygg. Personlig håper jeg at tyskerne tar til vettet og opphever forbudet, men det ser vel mørkt ut.

Så lenge olje og gass vil ha et formål der det ikke finnes rimelige alternativer, vil dette være lovlig og nødvendig virksomhet. Hvis gaptrasten fra Møhlenpris (Lysbakken) vil avslutte norsk olje og gassvirksomhet, eller verre, hvis The Weasel (Espen Barth Eide) vil gjøre det samme. Har de for alle praktiske formål utelukket seg selv som flypassasjerer, og hvordan skal Barth Eide da komme seg til NY for neste FN - jobb? Han kan umulig ta en Greta hver gang han skal over Atlanteren og heller ikke kan han ta Queen Mary, den slipper ut langt mer CO2 pr. passasjerkilometer enn en Dreamliner. Det blir kort og godt umulig å forsvare et standpunkt der en skal avvikle norsk oljeindustri siden den er blant de mest utslippsfrie i verden, hvis en samtidig skal benytte en dråpe olje selv. Dette er noe MGD og andre utliggere kan koste på seg siden de vet at det ikke blir mainstream politikk.   

ConTrari1

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 443
  • View Profile

JEG SAVNER EN SKIKKELIG RAPPORT I NORGE SOM FORTELLER HVORDAN OG MED HVOR MYE KLIMAAKTIVISTENE VIL SKADE NORGE OM DE LYKKES MED MER DÆVELSKAP MOT OLJEINDUSTRIEN.

Foreløpig har man lykkes med å svekke den underliggende tiltro til at Norges politikere vil oppføre seg rasjonelt rundt dette, noe som enkelt kan dokumenteres med de mange utenlandske selskapene, som bl.a. kunne utfordret Equinors dominante og hemningsløse skvising av norske leverandører, men som diskret har funnet å ville selge ut sine interesser på norsk sokkel og dra andre steder. Jeg har snakket med såpass mange i ledelsen av disse selskapene at jeg vet at de ikke stoler på norske politikere lenger. Når internasjonalt topplasserte politikere som Espen Barth-Eide (i tidligere "oljepålitelige" AP) lurer seg rundt og planlegger rene statskupp mot også petrolumsskattemodellen, ringer det jo varselklokker hos alle som har forstått hvorfor Norge - i motsetning til alle andre oljeland - har klart å bygge opp en egen, kjempesvær oljeformue på bok.   

Mange spør seg også om hvorfor den norske kronen er blitt så svak. Noe av forklaringen finnes i det lumske undergravingsarbeidet som rettes fra flere hold mot oljeindustrien. Og med en svekket/beleiret oljeindustri må den norske styringsrenten nedskrives enda mer, og kronekursen vil falle ytterligere.

Alt dette kan tydeligvis nytes fornøyd over en kopp god urtete på Grønlands eksotiske torg.

   
PS: Takk til Bebben som har sendt meg inkarnasjonen av sann vitenskap i saken:Nedlegging av olje- og gassindustrien er ikke noen seriøs trussel. De som skriker opp om dette, vet utmerket godt at det er urealistisk, og det er nettopp derfor de er så ekstreme i sine  krav. Hadde dette hatt et snev av realisme i seg, ville de ha ligget langt laver i terrenget, fordi de måtte ta ansvar for de negative følgene av denne politikken. De var svært så tause under den forrige olje"krisen", da  mange  tusen arbeidsplasser forsvant.

Det er flere grunner til at kronen er svekket, her litt bakgrunnsinfo (fra oktober i fjor):

"Spoler man tilbake til starten på dette tiåret var kronen derimot på sitt sterkeste noensinne.

Oljeprisfallet mellom 2014 til 2016 og deretter vekstbremsen i kjølvannet av handelskrigen mellom USA og Kina har derimot endret utsiktene for Norge, påpeker han.
– Vi har blitt rammet av et kraftig sjokk i bytteforholdet vårt, sier Østnor.
– Det gjør noe med hva man kan forvente i fremtidige inntekter fra petroleumssektoren vår når prisene faller med 70 prosent fra topp til bunn, og nå er rundt 50 prosent ned fra toppen, sier valutastrategen.

Han påpeker at importprisene ikke stiger så veldig mye, men at de i alle fall ikke er i fritt fall lenger. Samtidig har prisene på det Norge selger falt, særlig olje og gass. Derfor er det rimelig at kronen svekker seg, ifølge Østnor.

– Jeg er ikke enig i at vi har en svak krone, nødvendigvis, når vi ser på Norges situasjon nå. Det er dette nivået vi må ha for å stå på bena. Når bytteforholdet er i ferd med å snu, fungerer kronen som den skal. Det er dette en valutakurs er ment å gjøre, å korrigere for forskjellene som har oppstått i bytteforholdene, sier han. "

https://e24.no/boers-og-finans/i/XgnBr7/kronen-paa-sitt-svakeste-paa-30-aar-vi-skal-ha-en-svak-krone

ConTrari1

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 443
  • View Profile
Skadeomfanget på det norske samfunnet dersom oljeindustrien tvinges til nedleggelse for snart

Det første norske klimaaktivister imidlertid bør forstå er at dette vil sende verden over på bruk av mer miljøskadelig olje enn den norske.


Selv et medlem av Obamas klima-gjeng er negativ til utfasing av norsk olje- og gassutvinning.

"Obamas tidligere energirådgiver mener kutt i norsk olje– og gassproduksjon vil ha lite å si i klimasammenheng. Han mener Norge heller burde jobbe fram teknologi som får ned olje-etterspørselen.

– Det er ikke mangel på lønnsomme hydrokarboner å utvikle i verden. Om kapitalen ikke benyttes i Norge, vil den benyttes andre steder, sier Jason Bordoff til NRK.

Bordoff jobbet for USAs tidligere president Barack Obama som spesialrådgiver i energispørsmål. I dag er han professor ved Columbia University i New York og en av grunnleggerne av universitetets senter for global energipolitikk. NRK treffer ham i forbindelse med at han gjester Norsk Olje og Gass' årskonferanse i Oslo.

– Jeg mener fokuset til politikere, aktivister og bedrifter bør være der man kan få størst effekt på utslippene, og det er å få på plass tiltak som gjør noe med etterspørselen etter hydrokarboner, sier Bordoff.

Han har registrert den norske debatten om kutt i produksjonen av olje og gass som et mulig klimatiltak. Det har han mindre tro på. Han peker blant annet på at oljekartellet OPEC i dag holder igjen betydelig produksjon for å holde oljeprisen oppe, og at produksjonen lett kan økes igjen."

https://www.nrk.no/norge/obamas-energiradgiver-jason-bordoff-tviler-pa-klimaeffekten-av-norsk-oljekutt-1.14930820

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 340
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Apropos sårbarheten (breakeven-nivåene) for de ulike typer amerikansk oljeindustri, som journalister sjelden forstår forskjellen på, så er det helt meningsløst å komme opp med gitt dollaranslag og deretter tro at man har bidratt med noe som helst. Men som både norske og utenlandske aviser gjør hele tiden, med påtatt ekspertiseblikk. Som egentlig er bare uforstått sludder, samt at de ikke engang vet når de blir gjort til nyttige idioter og mikrofonstativ for særinteresser som akkurat da jobber med en finansieringspakke, osv., og ikke har noe i mot at en journalist skriver det de sier til ham.
Saken er at journalister stort sett er så uvitende om det de skriver om rundt oljeindustrien at de knapt nok kan anses strafferettslig ansvarlige.   

Man må i utgangspunktet nemlig forstå hele bildet for en svært kompleks bransje, og hva det i minste fall må skjelnes mellom hvis man spesifikt diskuterer amerikansk oljeindustri:

a) tradisjonelle landbaserte oljebrønner med høyt nok trykk til å produsere uten løftestøtte (typisk trykkregime for norsk sokkel)
b) tradisjonelle landbaserte oljebrønner med så lavt trykk at løftestøtte og/eller inhibitorer må anvendes fra start (på norsk sokkel gjøres dette med endel "injeksjonsbrønner" typisk i sluttfasen, i såkalte økt-utvinningsprogrammer, mens i USA har dere vel sett alle de landbaserte nikkepumpene som "suger" opp oljen)   
c og d) tilsvarende offshore brønner
I eksemplene a-d kan bærekraftig pris variere med 100-200% eller mer.

Men verden er mer komplisert enn som så: Det må også skilles mellom
a) ulike oljekvaliteter (der vi snakker om rene oljefelt)
Hvorfor er f.eks. Brentoljereferansen (NB: Statfjord og Brent UK er samme felt og kvalitet på hver sin side av sokkelgrensen) mye dyrere enn amerikansk WTI? Fordi amerikansk oljekvalitet er mye dårligere enn norsk sokkel (enda et argument for at verden bør bruke mest mulig av den norske oljen i stedet for olje fra andre provinser, men prøv å fortell dette til MDG, SV og Venstre!). Typisk har WTI-oljen på Brentnivåer rundt 50-70 USD/fat derfor vært rundt 10 dollar lavere pr fat. I dagens koronahysteri er forskjellene i dollar mindre: Ved 22-tiden i går kveld var Brent-oljen ned 8,77 prosent til 32,65 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket var ned 6,03 prosent til 30,99 dollar fatet. 
b) olje-gassforholdet i de ulike feltene, som selvsagt medfører dramatisk ulike breakeven-nivåer
c) rene gassfelt, med helt egne bærekraftindikatorer
d) kondensatdominerte felt
e) osv.

Skiferfeltene kan ikke direkte sammenholdes med tradisjonell oljeindustri
Men viktigst for samlet amerikansk oljeproduksjon nå, og der teknologiske nyvinninger helt har forandret kartet, er altså de førnevnte fraktureringsbaserte skiferfeltene. Som også fordeler seg lønnsomhetsmessig ujevnt iht de ovennenvnte kategoriseringer. Men altså der aktivister vil forby den helt sentrale fraktureringsteknologien, som vil være en bortimot total ødeleggelse av amerikansk oljeindustri slik den framstår pr. dato. Disse brønnene kan igjen deles inn i de samme tekniske underklasser som angitt ovenfor. Dog er en absolutt hoveddel av skiferfeltene landbasert, som igjen muliggjør lavere utvinningskostnader enn offshore.

I tillegg utgjør også oljesand en stor reserve i USA (og ikke minst Canada). Men her er både miljømessige og kostnadsmessige faktorer så negative at det meste forlengst er oppgitt på dagens oljeprisnivåer. En av Equinors mange utenlandske tapsskandaler var derfor å kjøpe for svære kostnader i "asfaltflak" og "skitne" oljegrusforekomster i både USA og Canada. Arrogant (og barnslig) nok skulle de vise at de kunne gjøre dette bedre enn Saga/Asbjørn Gjerde, som felte hele selskapet til slutt. Synd, Saga var ellers et sivilisert norsk selskap å jobbe opp mot.   
Vær forøvrig oppmerksom på at hvis de uvitende aktivistene i USA som vil forby fracking lykkes med det, kan de prestere å tvinge amerikansk oljeindustri over på den langt mer forurensende oljesand-teknologien - inntil de evt. klarer å forby det også. Men inntil dess vil de ha sørget for mye unødig forurensning. USA vil jo desperat måtte prøve å erstatte et evt. sammenbrudd i dagens dominante skiferoljeproduksjon.

Jeg kunne nyansert enda mer, men regner med dere tar poenget:
Når journalister omtaler hvor "oljeindustrien" sin "bæreevne" ligger - og har spurt såkalte "oljeeksperter" om dette, vet de ikke en tøddel om verken bransjesektor, hvilke brønntyper, hvilke petroleumskvaliteter eller noe som helst annet om hva de omtaler er for noe.
Jeg kan f.eks. forestille meg hva journalisten egentlig har fått fortalt ifm nedenstående artikkel, men hvordan dette i neste omgang er blitt avis-ifisert til meningsløs informasjon.
Men man kan jo ta en lesning av denne typiske artikkelen og finne ut hvor mye mer man vet etterpå?
Og deretter kanskje tenke at: Kanskje jeg ikke lenger skal være så skråsikker på at jeg ved å lese aviser kan få greie på hva "bæreevne for amerikanske oljeindustri" egentlig er?   
Og deretter, som et rasjonelt kritisk menneske tenke videre: Hvordan stemmer dette med de ulike politiske partienes trosgrunnlag for å legge ned norsk "oljeindustri" (som i tillegg i økende grad er blitt/vil bli en gassindustri)?

Link: https://finansavisen.no/nyheter/bors/2020/03/13/7506868/spar-skiferdod-stor-sjanse-for-at-selskapene-ikke-klarer-seg

PS: Norske Aker BP ønsker å prøve ut amerikansk frackingteknologi på norsk sokkel for å se om de kan (lønnsomt) øke utvinningsgraden på denne måten):
https://www.tu.no/artikler/ny-frackingteknologi-har-fatt-mer-olje-ut-av-amerikanske-skiferfelt-na-tester-aker-bp-metoden-i-nordsjoen/480112
« Last Edit: 13.03.2020, 12:56:32 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 340
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Jeg fikk akkurat et personlig spørsmål om det samlede poeng med denne tråden.
Poenget er å vise at Norge, selv etter over 50 år som oljenasjon, fremdeles har så svak offentlig-politisk innsikt i oljens faktiske betydning på alle plan - og hvor vanskelig det er å erstatte den med funksjonelle og bærekraftige alternativer - at enhver uansvarlig og opportunistisk politisk kannestøper temmelig ustraffet kan hoppe inn i TV-ruta eller på avisenes framsider og utfolde den største vilje til nasjonal selvskading og høyst miljøskadelige påfunn verre enn dem oljen leverer i utgangspunktet.

- Derfor viste jeg med harde tall hva angrepet på amerikansk oljeindustri (forbud mot fracking) vil koste i dollars og antall arbeidsplasser. Som kort kan oppsummeres med "katastrofalt" for amerikansk økonomi og infrastruktur.
- Og viste deretter til at en vellykket nedknekking av norsk oljeindustri (f.eks. med å lykkes med et forbud mot mer leteboring, som høres tilforlatelig ut men som raskt vil ødelegge industriens eksistensgrunnlag) vil gi relativt sett enda større skade på det norske samfunnet - uten at noen har framvist reelle alternativer
- I mellomtiden kjører politiske aktivister i samspill med de mest agendastyrte aviser og TV-kanaler helt uforståtte og fragmentariske beskrivelser av oljeindustriens rolle, uten å klare å informere skikkelig om hvilke samfunnsverdier som egentlig er i spill.

Håper det ble en grei oppsummering av poenget med å adressere den pinlige offentlig-politiske mangelen på oljekunnskap i - ja, nettopp, - oljelandet Norge.

Og da har jeg ennå ikke tatt skikkelig for meg av de rene landssvikerne i politikken som vil fjerne vår geniale petroleumsskattemodell - årsaken til at Norge har klart å bygge opp penger på bok fra denne industrien i det hele tatt:
- ingen andre vestlige oljeproduserende land har en slik skattemodell, og ingen har heller en krone på bok selv etter mange tiårs oljeproduksjon.
 
« Last Edit: 13.03.2020, 18:48:48 by Telehiv »