Scalia

Started by Emeritus, 13.02.2016, 23:37:42

Previous topic - Next topic

Emeritus

Denne nyheten, som nå begynner å bli bekreftet fra USA, er langt viktigere enn de fleste aner;

http://www.huffingtonpost.com/

den vil komme som en gamechanger i amerikansk politikk da Obama nå kan gå av med 5 - 4 i sin favør, noen ingen en gang har tenkt var mulig. Det kommer til å bli en hard nominasjon av den neste, og dette kommer til å prege mye av hans siste måneder. Det er antatt at Ruth Bader Gingsburg (pekt ut av Clinton) også vil gå av, det betyr at Obama i sin regjeringstid får peke ut fire av til sammen ni dommere. Og disse sitter i 20 - 30 år.

Scalia var en ekstrem orginalist, en retning innen rettskildelæren som han nærmest var alene om da han ble utnevnt av Reagan. Dette er en retning av rettskildelæren der en skal tolke lovene slik de var ment av de som skrev de, og altså ikke legge inn den senere samfunnsutvikling i tolkningen av lovene. Scalia hadde en glitrende juridisk hjerne og blir ansett som en av de mest innflytelsesrike juristene i USA de siste 50 år. Men at han skulle vandre over floden nå, vil komme som et sjokk i amerikansk politikk.

Ryddegutt

Dagbladet fornekter seg ikke:

Quote
Gjennom sin lange karriere som jurist har Scalia vært en høyrøstet motstander av abort og homofiles rettigheter og en innbitt forkjemper for retten til å bære våpen.


www.dagbladet.no/2016/02/13/nyheter/utenriks/usa/hoyesterett/antonin_scalia/43141218/