Author Topic: Hva tenker Mathismoen?  (Read 373 times)

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 787
  • View Profile
Hva tenker Mathismoen?
« on: 05.03.2020, 11:19:31 »
Kryss i taket...Aftenposten har tatt inn et innlegg av Kjell Erik Eilertsen som er sterkt kritisk til Paris-avtalen. Lurer på hva Ole Mathismoen tenker om slikt kjetteri i sin egen avis?

"Norges energiforbruk er kun 32 prosent fossilbasert. Likevel har regjeringen nylig forpliktet Norge til enda strengere utslippsmål, halvering innen 2030.

Skal dette gjøres gjennom energimiksen, må strømforbruket økes med nesten 25 prosent. Det tilsvarer cirka 35 Twh (milliarder kilowattimer). Til sammenligning vil Norges største vindkraftprosjekt, Fosen Vind med sine 277 vindturbiner, generere anslagsvis 3,6 Twh.

Ergo kreves nesten ti slike anlegg, til en samlet pris på 110 milliarder kroner, hvis Fosen Vinds budsjett fra 2016 fortsatt er til å stole på. I tillegg kommer massive investeringer til distribusjon og ikke minst de 50 milliarder kronene for å elektrifisere norsk sokkel, der staten vil ende opp med 80 prosent av regningen.

Hva betyr det at Norge halverer sine utslipp? Omtrent ingenting, cirka en halv promille av verdens utslipp. Om ti år enda mindre."

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pLkAKX/norge-boer-trekke-seg-fra-parisavtalen-kjell-erik-eilertsen

Også verdt å lese kommentarene.

Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 162
  • View Profile
Dag og Tid tar inn klimakritiske innlegg
« Reply #1 on: 16.05.2020, 09:21:42 »
Jeg abonnerer på avisen «Dag og Tid». Og det er en avis som hyppig tar inn innlegg fra forskere og andre skribenter som er kritiske til teorien om menneskeskapte klimaendringer. I gårsdagens utgave (den kommer bare ut en gang i uken) hadde avisen publisert innlegg både av Ole Henrik Ellestad/Martin Hovland og Geir Hasnes.

Her er det fra Ellestad og Hovland:
Jan Sverre Laberg erkjenner i Dag og Tid 30. april at økt CO2 stimulerer plantevekst, men reiser det viktige spørsmål at dette må veies opp mot uheldige sider ved klimaendringene. Da er han på linje med de beste internasjonale, vitenskapelige kritikere av IPCC.
De påpeker at den beskjedne oppvarming har en fordelaktig profil (primært øking hvor/når det er kaldest), og at CO2 ut fra grunnleggende fysikk ikke kan gi dramatiske negative effekter. De enorme kostnadene for å stabilisere CO2-nivået på preindustrielt nivå i 2050, 300.000 milliarder kroner, ifølge IEA i 2011, kan derved ikke forsvares opp imot andre essensielle globale utfordringer som overbefolkning, fattigdom, folkevandringer og miljø.
Klimarealistenes annonse har vist sin berettigelse ved klart å påpeke den viktigste sannhet for leserne: Det blir ingen klimakrise, for økt CO2 stimulerer plantevekst. At IPCC ikke formidler dette i klartekst, demonstrer at IPCC ikke fører en adekvat vitenskapelig debatt.
Konklusjonen er åpenbar fra vitenskapelige studier, bruk av 1200 ppm i drivhus, kloden er 15 % grønnere siden 1979 (satellitter), og senere års matvareproduksjon er rekordpreget. En fordel når 7–10 milliarder mennesker skal brødføs. Professor Richard Tol konkluderte i 2014 at «verden ville bli et bedre sted for fattig og rik innen en temperaturøkning på 2,2 celsiusgrader».
Dermed reduseres Labergs bekymring for avgivelse av CO2 til atmosfæren ved varmere hav (som også Klimarealistene korrekt påpeker). I tropene reguleres varmen av solinnstråling og vannfordamping. Enorme energimengder frigis ved skydannelse som reduserer innstråling. Vanndampmengder opp til 7000 ppm dominerer absorpsjon av infrarød stråling, og CO2-bidraget reduseres. Dette kommer på toppen av den logaritmiske absorpsjonseffekten. Den kan illustreres ved at de første 20 ppm kan gi en atmosfæreoppvarming på 1,7 grader, mens en 20 ppm økning på nåværende CO2-nivå (ca. 400 ppm) bare vil gi ca. 0,07 C.
At havet blir litt mindre alkalisk, trenger heller ikke vekke bekymring. Naturlige pH-variasjoner er langt større enn IPCCs verdi på 0,4 pH-enheter, og tilsier at halvparten er mer realistisk. Målingene har mange feilkilder, og tidligere verdier er spesielt usikre. pH-målinger kan variere 1–2 enheter over døgnet grunnet fotosyntese i havet. Oppløst CO2 i havet forbrukes i alger og i næringskjedens planteplankton. Tilstrekkelige mengder kalsiumioner og en rekke silikat- og fosfatbuffere kan danne faste karbonatforbindelser, hvilket demonstreres av kilometertykke havsedimenter. Geologisk historie viser heller ingen dramatiske endringer ved langt større atmosfæriske CO2-konsentrasjoner enn i dag.
En vitenskapelig diskusjon om dette og Klimarealistenes øvrige konklusjoner kan leses i de omfattende vitenskapelige rapportene fra «Nongovernmental International Panel on Climate Change» (NIPCC), «Climate Change Reconsidered II 2013/14», «Biological Impacts» og «Physical Basis», i alt 2500 sider med flere tusen fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner fra langt flere vitenskapsmenn.
Ole Henrik Ellestad er tidligere forskningsdirektør, og professor
Martin Hovland er meteorolog/geolog.
Sitat slutt.

Innlegget til Geir Hasnes:
Fornektelse av realisme
Geir Hasnes
I Dag og Tid 8. mai sier Gunnar Skirbekk at jeg hadde to innvendinger mot hans forrige innlegg.
Den første innvendingen handlet om bruken av ordet «klimafornekter». Skirbekk brukte betegnelsen på oss klimarealister med overlegg, og hevder nå at man ikke «kan vite sikkert» at ordet henspiller på å sette klimarealister i bås med dem som benekter at holocaust fant sted. Dette ordet ble i sin tid fabrikert nettopp for å sette klimarealister i bås med grupperinger som skal nektes talerett i det offentlige ordskiftet, og det er mildt sagt interessant at Skirbekk nå hevder retten til å bruke ordet også etter at han har blitt fortalt om opprinnelsen til det. Pilatus spurte også «Hva er sannhet?», så Skirbekk og Næss er i godt selskap.
Kort sagt er ordet «klimafornekter» noe som seriøse mennesker burde holde seg for gode til å bruke mot oss.
Den andre innvendingen er at jeg ber ham belegge hvor det står om «klimakrise» i FNs klimarapport, og han svarer ved å henvise til sine utlegninger om tre andre dokumenter. For meg er dette uinteressant. Alt av FNs klimautlegninger baserer seg i utgangspunktet på klimarapportens vitenskapelige del, som har kommet fem ganger, og hvor den siste i fulltekst benevnes som IPCC 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . Her står det ikke et ord om at vi har noen «klimakrise». Altså er ordet politisk motivert og uten vitenskapelig grunnlag. Ordet har skyllet inn over verdens medier og politikere, journalister og aktivister gjentar det og gjentar det uten at de lurer på hvor det kom fra.
Jeg spurte også om Skirbekk hadde drevet «fagkritikk på de mange absurde og sensasjonspregede klimaprofetier og andre påstander som har oversvømmet media». Han svarer med å henvise til gjennomgang av to FN-rapporter, en rapport fra World Economic Forum og en NHO rapport om klimarisiko. Dersom jeg med dette kan utlede at Skirbekk mener disse rapportene er absurde og sensasjonspregede klimaprofetier, takker jeg begeistret for svaret og ser frem til å lese hans Epistemic Challenges in a Modern World.
For det er virkelig en «epistemisk utfordring» å lese tusener av klimaprofetier som slår hverandre i hjel i norske medier, som nå sist hvor vi kan lese at forskerne nå har funnet at Arktis skal bli isfri i 2050. Vel, da tok de jo feil med alle sine foregående utsagn om når Arktis skulle bli isfritt. Og da må jeg spørre Skirbekk: Når disse klimaforskerne endrer og endrer på profetiene sine, hvilken grunn har vi da til å tro noe som helst av det de sier?
Sitat slutt:
« Last Edit: 16.05.2020, 09:30:37 by Boris den nye »

Energisk

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 15
  • View Profile
Re: Hva tenker Mathismoen?
« Reply #2 on: 16.05.2020, 09:41:03 »
jeg abonnerer også på Dag og Tid, og har gjort det i en del år. Etter mitt syn landets beste avis, -selv om mange ikke er så begeistret for nynorsk. Men man blir vant til det også. Det som virkelig er bra med denne avisen er at det tilsynelatende ikke sitter noen moderatorer som stopper debatter som vi ikke ser i andre media. Om det er høyre eller venstre, Israel eller Palestina, klima eller innvandring, så kommer de fleste stemmer til orde, -såfremt de er saklige. Og som Boris den nye viser til, -avisen er god til å akseptere alle syn på klimaområdet.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva tenker Mathismoen? Heia Dag og Tid!!
« Reply #3 on: 16.05.2020, 10:42:24 »
jeg abonnerer også på Dag og Tid, og har gjort det i en del år. Etter mitt syn landets beste avis, -selv om mange ikke er så begeistret for nynorsk. Men man blir vant til det også. Det som virkelig er bra med denne avisen er at det tilsynelatende ikke sitter noen moderatorer som stopper debatter som vi ikke ser i andre media. Om det er høyre eller venstre, Israel eller Palestina, klima eller innvandring, så kommer de fleste stemmer til orde, -såfremt de er saklige. Og som Boris den nye viser til, -avisen er god til å akseptere alle syn på klimaområdet.

Jeg abonnerte på Dag og Tid i min studietid og et par tiår deretter (da de populært kalte seg Bladstova), og ble slik introdusert til viktige samfunnsdebatter som var omtrent fraværende i de lettygde og overfladiske dagsavisene. Husker også at de trykte norske oversettelser fra utenlandske toppaviser som Le Monde. 
Av en eller annen grunn glemte jeg å fornye abonnementet et år, og dermed glapp den bort fra meg og har bare blitt løskjøpt ved tilfeldige anledninger siden.
Dette har jeg hatt dårlig samvittighet for lenge, da denne avisen, som Energisk skriver, trolig er landets beste avis når det gjelder åpenhet for alle synspunkter. Og fraværet av boulevardpressens noksagtheter og dyneløfting er jo bare til å respektere.

Så herved, kjære Dag og Tid, mitt abonnement skal fornyes!!

PS: Og takk til dere som minnet om denne verdifulle planten i vår øvrige åndelige avisørken.
« Last Edit: 16.05.2020, 10:47:29 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva tenker Mathismoen?
« Reply #4 on: 16.05.2020, 10:45:36 »
Kryss i taket...Aftenposten har tatt inn et innlegg av Kjell Erik Eilertsen som er sterkt kritisk til Paris-avtalen. Lurer på hva Ole Mathismoen tenker om slikt kjetteri i sin egen avis?

Ser vi tegn til at enkelte organer begynner å frykte at de har havnet i et klimafaglig og sensurmessig blindspor, og prøver å lirke seg diskret tilbake til litt mer demokratisk dannelse?

PS: Aftenposten har jo måttet gå noen Canossa-ganger før etter grove politiske vilfarelser, bl.a. etter sine eskapader både før og under andre verdenskrig....
« Last Edit: 16.05.2020, 11:07:52 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva tenker Mathismoen? Nå: Abonnent på Dag og Tid!
« Reply #5 on: 16.05.2020, 10:58:57 »
Da har jeg blitt (digital) abonnent på Dag og Tid!
Sjelen er reddet! Som gamle Brecht sa.
Enda mer underfundig sa han også: "Ny vitenskap, ny etikk". Passer godt på klimamakta, vil jeg tro?!

Man får forøvrig 3 uker gratis prøvetid om man ønsker det.
Ordinært abonnement er deretter 199/mnd - oppfordrer også alle andre som verdsetter avisens åpenhet til å gakke hen og gjøre likedan!
 

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Hva tenker Mathismoen? Resett best på ytringsfrihet
« Reply #6 on: 16.05.2020, 11:24:55 »
Sitat Telehiv om Dag og Tid: "...trolig er landets beste avis når det gjelder åpenhet for alle synspunkter."
Bare slått av Resett, som har tatt inn mange artikler som er kritiske til deres redaksjonelle linje, men blir boikottet av "godhetstyrannene" og klimahysterikerne, som ikke vil sende inn artikler fordi vi som leser Resett er "kloakkrotter". Jeg er blitt avvist av Document, men aldri av Resett.
Det er tanken som teller :-)

Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 162
  • View Profile
Ole Mathiesmoen rir og rir og rir
« Reply #7 on: 22.05.2020, 08:38:06 »
Var innom Klimarealistene og fant denne artikkelen:

https://www.klimarealistene.com/2020/05/16/aftenposten-med-fordummende-klimaomtale-av-isforhold-i-arktis/

Det er både absurd og utrolig at denne spinnville klimaalarmistene får holde på slik som han gjør i Aftenposten, men det viser jo med all tydelighet hvor ille det har gått med den avisen. Jeg angrer i hvertfall ikke på at jeg avsluttet abonnementet for noen år siden. Og det ser heller ikke ut til at det er noen grunn til å gjenoppta det.
« Last Edit: 22.05.2020, 08:44:41 by Boris den nye »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 787
  • View Profile
Re: Ole Mathiesmoen rir og rir og rir
« Reply #8 on: 22.05.2020, 10:28:38 »
Var innom Klimarealistene og fant denne artikkelen:

https://www.klimarealistene.com/2020/05/16/aftenposten-med-fordummende-klimaomtale-av-isforhold-i-arktis/

Det er både absurd og utrolig at denne spinnville klimaalarmistene får holde på slik som han gjør i Aftenposten, men det viser jo med all tydelighet hvor ille det har gått med den avisen. Jeg angrer i hvertfall ikke på at jeg avsluttet abonnementet for noen år siden. Og det ser heller ikke ut til at det er noen grunn til å gjenoppta det.

Olemann er norgesmester i tårepersing, og hans samlede verk av sentimental klima-alarmisme kunne blitt en innertier i ufrivillig komikk i fremtiden. Aftenposten er ikke annerledes enn resten av norsk MSM, jeg er rimelig sikker på at ikke alle i redaksjonene er totalt hjernevasket, men de har sine instrukser fra øverste hold, og i Norge betyr det de som sitter på pengesekken til mediastøtte, og det er Staten. Og i Staten sitter det er stor gjeng med aktivister -når de ikke jobber i  NGO'ene- og alle bukkene er vidunderlig enige om hvem som skal få stikke mulen i havresekken.

Det spiller ingen rolle lenger hva MSM skriver om klima, både de og politikerne kan dekke seg bak bortforklaringen om at de "forholdt seg til forskerne", dersom vinden skulle snu. Det vil aldri komme noen unnskyldning, bare en talende taushet. Media løper ingen risiko med sin feilinformasjon, de stilles aldri til ansvar, fordi det ville også implisere samfunns-eliten, som er uangripelig. Derfor går media på autopilot om klima, det er mer forutsigbart enn ikke å vinne i Lotto. Det spiller ingen rolle hvor mye Mathismoen og hans kumpaner remjer om -den kontinuerlig tidsforskjøvede-  katastrofen, for taler man til menigheten, så taler man til åpne ører og lukkede øyne; "Eyes Wide Shut". Pengene er der, og da har det ingen betydning hvor stort eller lite markedet er; omsetningen er garantert.

Men der USA går, følger Europa etter. Nå er det bare 2% av amerikanerne som setter klima øverst på  bekymrings-toppen. I Norge lever klima-alarmismen et kunstig dobbeltliv; mange liker å bekymre seg, få vil ta følgene av sin bekymring. Det Mathismoen eventuelt bør bekymre seg for, er sitt ettermæle. Men hvis han har Hallesby som ideal, kan han ta det med ro.

https://www.document.no/2020/05/21/ny-maling-kun-2-prosent-av-amerikanere-mener-klima-er-viktigst/https://www.document.no/2020/05/21/ny-maling-kun-2-prosent-av-amerikanere-mener-klima-er-viktigst/

Edit; ryddet litt i et par setninger.
« Last Edit: 24.05.2020, 12:03:05 by ConTrari1 »