Author Topic: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow  (Read 317 times)

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« on: 27.02.2020, 12:57:19 »
Dette er et interessant resultat av Paris-avtalen; en engelsk domstol har stanset byggingen av en tredje rullebane på Heathrow lufthavn. Med henvisning til Paris-avtalen. Om dette er en endelig avgjørelse, vites ikke, og Boris Johnson har tidligere sagt at han er imot prosjektet. Men kan dette ha virkninger utenfor UK? Vil f.eks. MDG gå til sak mot utbyggingen av ny regional lufthavn ved Mo i Rana? Hadde vært morsomt å fått en rettssak der man må dokumentere gyldigheten av Paris-avtalen, ikke minst når det gjelder bindende kontra frivillige "forpliktelser".

"The court’s ruling is the first in the world to be based on the Paris agreement and may have an impact both in the UK and around the globe by inspiring challenges against other high carbon projects.

Lord Justice Lindblom said: “The Paris Agreement ought to have been taken into account by the Secretary of State. The National Planning Statement was not produced as the law requires.” He said the government had seen the ruling in advance but did not seek permission to appeal to the supreme court."

https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/27/heathrow-third-runway-ruled-illegal-over-climate-change

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #1 on: 27.02.2020, 13:33:49 »
Å hjelpes, en statsråd som går rett i baret, når han forsøker å forsvare klima-alarmismen. Også et stakkarslig forsøk på å ro seg vekk fra Solbergs grove utskjelling av alle medlemmer i FMK.

"Det finnes forskere som mener at klimakrisa er en bløff. Men 97 % av klimaforskerne støtter bevisene som forteller at klimaendringer pågår og at vi mennesker påvirker de."

Går det an å være mer nedsnødd, Asheim?

"Jeg var fem år da FNs klimapanel ble opprettet. 32 år senere er det 195 nasjoner, 800 forskere, eksperter fra om lag 85 land og enda flere bidragsytere som utgjør panelet."

Og hva har skjedd med antropogene co2-utslipp i løpet av disse 32 årene, Asheim? Bør ikke svaret gjøre at du stiller noen kritiske spørsmål? Og her kommer ro-øvelsen:

"Kampen mot menneskeskapte klimaendringer er en svært viktig politisk sak. Men det er ikke den eneste. Vi skal ikke stanse norsk kjøttproduksjon, oljeproduksjon og veibygging i desperasjon. Vi skal investere i grønn energi som gradvis tar over fossil energiproduksjon slik vi allerede ser i dag. Fossil transport skal erstattes gradvis av el og hydrogen – slik vi allerede ser. Og ikke minst – klimapolitikken skal balanseres mot andre viktige prioriteringer."

Stikk i strid med mange av de klimaforskerne som han hevder å støtte. Satser du på å bli verdensmester i spagat, Asheim? Og så enda mer tilbaketog:

"Er det noe jeg selv kan bli mett av så er det stadige dommedagsprofetier. Vi skal ta vitenskapen på alvor, men vi skal også tro på at vi kan løse utfordringen og samtidig ivareta velferdssamfunnet for fremtiden.

I klimapolitikken skal derfor både regjeringen og jeg som forskningsminister ta i bruk tiltak som faktisk virker nasjonalt og internasjonalt – ikke symbolpolitikk. Men la det være klart: dersom vi ikke gjør nok for å få ned utslippene av klimagasser er alternativet en global klimakrise som fratar fremtidige generasjoner de samme mulighetene vi har hatt. Det er ikke en dommedagsprofeti, men en realitet vi må forholde oss til."

Dersom Asheim er "mett" av dommedagsprofetier, så bør han si noen alvorsord til sin sjef Solheim, og hennes utskjelling av alle medlemmer i FMK. Hun skjeller dem til og med ut som EU-motstandere, og det etter to folkeavstemninger der flertallet gikk i mot medlemskap. Dette er skandaløst av en statsminister.

Og Asheim, han vaser rundt med en sær blanding av klima-misjonering og forbehold. Dette kan ikke være en statsråd verdig. I det minste bør han skaffe seg en bedre ghostwriter.

https://www.nrk.no/ytring/folkeopplysning-mot-folkeoppror-1.14917820

Og NRKs kommentarfelt er stengt, av "tekniske årsaker".


ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #2 on: 27.02.2020, 14:44:22 »
NRK har oppslag om Heathrow-saken:

"– Det er første gang en domstol bekrefter at Parisavtalens temperaturmål er bindende. Målet er basert på den overveldende kunnskapen om katastrofale konsekvenser av å overstige 1,5 graders oppvarming, sier jusekspert Margaretha Wewerinke-Singh ved Universitetet i Leiden."

Ikke mange tiendedeler C unna katastrofen, altså.
https://www.nrk.no/urix/klimadom-sier-nei-til-tredje-rullebane-pa-london-heathrow-1.14920829

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #3 on: 28.02.2020, 11:34:40 »
Paul Homewood har noen betraktninger om denne saken:

"The reference to the Paris Agreement seems to be a spurious one, as none of its signatories actually committed to any actions that would keep warming below 2C. Indeed, the specific plans in total would lead to a large increase in emissions by 2030.

The UK, as part of the EU commitment, agreed to reductions in emissions, which are built into its carbon budgets and are on track. It is difficult to see what legal right three judges have in dictating to the government how these reductions should be managed. Particularly when the Heathrow expansion was overwhelmingly approved by Parliament."

Altså, UK følger opp med kutt i utslipp, og så lenge de gjør dette, hvilken rett har en domstol til å stanse et enkelt prosjekt, dersom andre tiltak kan veie opp for økte utslipp fra den nye rullebanen? Man blander seg direkte inn i politikken på denne måten, og det er en farlig vei å slå inn på for domstolene. I verste fall kan det ende med at deres mandat blir beskåret, dersom politikerne mener de går ut over sitt myndighetsområde. Vi trenger ikke dommere som er aktivister.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/02/27/new-heathrow-runway-thrown-out-by-judges/#comments

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #4 on: 28.02.2020, 18:20:28 »
Tallbloke's Talkshop følger også opp:

"This may all be a bit of an over-reaction, as a legal appeal is pending. Even if the appeal fails, it’s not clear what taking the Paris agreement into account really means, as far as the courts are concerned. Having said that, some cages must have been rattled at the prospect of various projects being undermined.
Dozens of airport, road and energy projects have been thrown into doubt after judges delivered a crushing blow to plans for a third runway at Heathrow over its impact on the environment, reports The Times (via The GWPF)."

Det ser altså ut til at saken er anket. Men regjeringen har godtatt avgjørelsen. Er de klar over hvilke store følger dette kan få for mange andre infrastruktur-prosjekter? Selv om de ikke blir skrinlagt, kan man regne med at rettssaker vil skape alvorlige forsinkelser for prosjektene.

"Friends of the Earth said the ruling could lead to successful legal challenges on climate change grounds against plans to expand Gatwick, Birmingham, Manchester, Bristol, Leeds Bradford, Southampton and Bournemouth airports.

It warned that big road projects could be challenged on the same grounds, including plans for a route between Oxford and Cambridge, the A303 Stonehenge tunnel and the Lower Thames Crossing, a 14-mile motorway and tunnel to the east of the Dartford Crossing that is the biggest scheme of its kind in decades."

Men nå UK skal bli karbon-nøytralt innen 2050, spiller det kanskje ikke så stor rolle om samfunnet stanser opp allerede nå?

https://tallbloke.wordpress.com/2020/02/28/britains-economy-on-the-brink-as-climate-lawfare-threatens-infrastructure-projects/

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #5 on: 29.02.2020, 00:11:48 »
Og noen lar seg inspirere:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/02/28/195652715/mdg-ny-rullebane-pa-gardermoen-ma-klimaproves-for-retten

MDG: – Ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten

Jeg må innrømme at jeg faen ikke forstår hva som skjer. Det norske klimasøksmålet har falt igjennom både i første og andre instans og alle venter nå på at det skal opp for Høyesterett. Jeg har i den forbindelse antydet at noen kan få seg en overraskelse, "alle" forventer at HR skal realitetsbehandle saken, men jeg gir oddsene 1/4 på at den ikke en gang slipper inn og at ankeutvalget bare viser til lagmannsrettens dom. Jeg tipper det altså som 75% sannsynlig at den slipper inn, men merk mitt lille forbehold, grunnen til at jeg tross alt tror den slipper inn er at grunnlovsbestemmelsen om miljøet ikke har vært prøvet før.

Først hadde vi Nederland, nå har vi GB, og jeg leser at den engelske regjeringen ikke vil anke avgjørelsen og at den nederlandske regjeringen vil respektere dommen fra NL's HR.

Men slik går det når en begynner å lovfeste spørsmål som i sin helhet skulle ha vært underlagt politisk styring. Det er ikke dommerne, men politikerne som har vedtatt disse lovene, dommerne skal tolke de og den europeiske tradisjonen - i motsetning til den amerikanske - er at dommere sjelden er "aktivister."

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #6 on: 29.02.2020, 12:54:30 »
Og noen lar seg inspirere:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/02/28/195652715/mdg-ny-rullebane-pa-gardermoen-ma-klimaproves-for-retten

MDG: – Ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten

Jeg må innrømme at jeg faen ikke forstår hva som skjer. Det norske klimasøksmålet har falt igjennom både i første og andre instans og alle venter nå på at det skal opp for Høyesterett. Jeg har i den forbindelse antydet at noen kan få seg en overraskelse, "alle" forventer at HR skal realitetsbehandle saken, men jeg gir oddsene 1/4 på at den ikke en gang slipper inn og at ankeutvalget bare viser til lagmannsrettens dom. Jeg tipper det altså som 75% sannsynlig at den slipper inn, men merk mitt lille forbehold, grunnen til at jeg tross alt tror den slipper inn er at grunnlovsbestemmelsen om miljøet ikke har vært prøvet før.

Først hadde vi Nederland, nå har vi GB, og jeg leser at den engelske regjeringen ikke vil anke avgjørelsen og at den nederlandske regjeringen vil respektere dommen fra NL's HR.

Men slik går det når en begynner å lovfeste spørsmål som i sin helhet skulle ha vært underlagt politisk styring. Det er ikke dommerne, men politikerne som har vedtatt disse lovene, dommerne skal tolke de og den europeiske tradisjonen - i motsetning til den amerikanske - er at dommere sjelden er "aktivister."

Disse rettssakene er en typisk "last resort" aksjon fra desperate alarmister. De ser at de i realiteten ikke kommer noen vei med drastiske tiltak i samfunnet. Da går de til sak. Det kan lett straffe seg, særlig blant en stadig mer kritisk opinion. Har noen forresten hørt MDG juble over at Widerøe kutter flyruter i Nord-Norge? Det bør de gjøre, ut fra sitt program. Men det virker som om de fornemmer at det vil være lite klokt, rent taktisk. Typisk dobbeltmoral.

Den britiske regjeringen har valgt å ikke anke Heathrow-saken, det kan være av bekvemmelighetshensyn. Det ryktes at konsortiet som står bak planen om utbygging, har til hensikt å anke. Det er en gruppe med tunge næringsinteresser. Regjeringen kan da lene seg tilbake med sitt klima-alibi intakt.

Edit: forøvrig er det verdt å merke seg at dommerne i Heathrow-saken har valgt å IKKE legge vekt på de påståtte miljø-messige problemene med ny rullebane (noe som etter mitt syn ville være mer relevant), men BARE på hensynet til Paris-avtalen.
« Last Edit: 29.02.2020, 13:18:24 by ConTrari1 »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #7 on: 01.03.2020, 17:37:45 »
Flere kommentarer til Heathrow-dommen, Ben Pile skirver i Spiked:
"Yesterday’s ruling in the Court of Appeal has seemingly resolved the decades-long wrangling over the future of Heathrow’s third runway. The court decided that the government had failed to take into consideration its own commitments to the 2015 Paris Agreement, and that therefore its Heathrow plans are ‘unlawful’. Transport minister Grant Shapps plunged the runway into more doom, by announcing on Twitter that the government will not appeal the decision. Heathrow’s operator, however, has said it will appeal."

"But the realisation that has brought many down to Earth with a bump is that courts now seem to be making decisions that had hitherto been made by government. Yesterday’s events are very significant in terms of what they tell us about the threat posed by environmentalism to democracy and progress."

"In short, well-funded campaigning organisations can use the nebulous Paris Agreement on climate change to close down anything they don’t like. With climate change being a theory of everything, everything from the planning of the economy to the planning of roads seems to fall under the remit of the Paris Agreement. And yet, while the Paris Agreement is a seemingly ‘global’ agreement that compels UK courts to obstruct the UK government’s strategic decisions, it places no such obligation on other signatories, many of which are expanding airport capacity. Why? Because it calls on governments to determine their own contributions to emissions reduction."

Allerede da Storbritannia vedtok sin Climate Change Act i 2008, var det i det minste en politiker som traff spikeren på hodet:

"One of the few who did object was the then Conservative MP, Peter Lilley. He observed that, ‘The sole effect of enshrining the targets in statute will be that the government’s policies will be open to judicial review. Judges will be asked to assess whether measures introduced will be likely to be effective in ensuring that targets are met. I do not have a great deal of faith in the ability of ministers of this government, or perhaps any government, to meet the targets, but the idea that judges should decide on policies costing billions of pounds, without being accountable to the electorate for the billions that they might decide need to be incurred, fills me with foreboding.’"

Dette er essensen i hele saken:
"...but the idea that judges should decide on policies costing billions of pounds, without being accountable to the electorate for the billions that they might decide need to be incurred,..."

Dommere som forvandler seg til politikere er grunnleggende udemokratisk. De kan ikke stilles til ansvar for annet enn sin lov-anvendelse, og de kan ikke avsettes ved et valg. Dommere som gir etter for pressgrupper og "politisk korrekte" ideer i samtiden, blir en verkebyll i samfunnet, uansvarlige nikkedukker som kan rokke ved tilliten til hele rettsstaten.

Pile skriver videre:
"One does not need to agree with Lilley’s politics to see what drove his concerns about democracy. We are now witnessing the dissolving of democracy he predicted; the deciding of key political, strategic questions by activist judges and green campaigners. For asking questions about costly, undemocratic climate policies, Lilley was called a ‘climate-change denier’. spiked, too, and those, like me, who write about green politics for spiked, are accused of ‘denying’ the science on climate change."

"And it was clear in the framing of any criticism of these policies as ‘denialism’. The design has been to bring about a transformation of the relationship between individuals and the state; to take power away from democratic political institutions."

Ærlig talt så har politikerne brakt denne skandalen over seg selv, de har jattet med  aksjonister for å være på den "riktige siden", uten å ane konsekvensene. Og enda mer ærlig, så tror jeg ikke man klarer å stanse utbyggingen av Heathrow. For store samfunnsverdier står på spill.

https://www.spiked-online.com/2020/02/28/the-heathrow-decision-is-an-assault-on-democracy/

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #8 on: 01.03.2020, 17:56:07 »
En viss paralell, også fra UK, gjelder kravet fra EU om at britene skal følge den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (ECHR), som en del av handelsavtale med EU. Men britene mener at denne konvensjonen er blitt misbrukt til politiske pålegg fra EU, og sier nå rett ut av de vil forlate ECHR, dersom den f.eks. blir benyttet til å diktere innvandringspolitikken. 

"De finner seg ikke i at menneskerettigheter skal være en tvangstrøye og et maktpolitisk instrument. Dermed kommer britene Visegrad-landene til unnsetning.

Hensynet til terroristers ve og vel går foran sikkerheten til befolkningen. Det er samme lovgivning som har gjort det umulig for Norge å utvise mullah Krekar.

Det er uenighet innad i regjeringen, skriver Telegraph, men flere ledende medlemmer har fått nok av EMD-dommernes politisering."

https://www.document.no/2020/03/01/britene-vil-ikke-boye-seg-for-den-europeiske-menneskerettskonvensjon-gar-om-nodvendig-ut-av-den/

Det kan gå mot en spennende opptrapping av striden om EUs og Europas utvikling, og nå kan det også bli en mer tilspisset intern situasjon i unionen med det fornyede migrasjons-trykket via Tyrkia.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 617
  • View Profile
Re: Paris-avtalen stanser utbygging av Heathrow
« Reply #9 on: 04.03.2020, 11:25:06 »
NRK har oppslag om Heathrow-saken:

"– Det er første gang en domstol bekrefter at Parisavtalens temperaturmål er bindende. Målet er basert på den overveldende kunnskapen om katastrofale konsekvenser av å overstige 1,5 graders oppvarming, sier jusekspert Margaretha Wewerinke-Singh ved Universitetet i Leiden."

Ikke mange tiendedeler C unna katastrofen, altså.
https://www.nrk.no/urix/klimadom-sier-nei-til-tredje-rullebane-pa-london-heathrow-1.14920829

Som flere har forutsagt, så ble Heathrow-dommen en døråpner for mer anmeldelse av "klima-krim", nå er det  høyhastighetsbanen HS2 i England som skal stanses:

"TV naturalist Chris Packham has launched a legal challenge to HS2 high-speed rail link. The Springwatch presenter said the government’s approval of the controversial project fails to take carbon emissions targets into account."

"The legal challenge follows a Court of Appeal ruling against the construction of a third runway at Heathrow Airport."

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/03/03/hs2-chris-packham-launches-legal-challenge-to-rail-link/