Author Topic: Pensjonsordningen for bl.a. politiet  (Read 311 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Pensjonsordningen for bl.a. politiet
« on: 13.02.2020, 09:47:41 »
Som de fleste har fått med seg har Høyre m.fl. endelig tatt tak i pensjonsalderen for en del offentlig ansatte, bl.a. offiserer i Forsvaret og polititjenestemenn. Saken er overmoden for reform, der er i realiteten ingen gode grunner for at disse gruppene skal ha en reell pensjonsalder 8 - 10 år tidligere enn andre yrkesgrupper. Jeg vil heller si tvert i mot. I disse to etatene er såpekokerfaktoren svært høy, de har anledning å trimme innen arbeidstiden og de som går av med pensjon i dag har til og med fått utdannelsen betalt av det offentlige, de har altså aldri hatt studielån.

Argumentet er at det av disse yrkesgruppene kreves helt spesielle fysiske krav og at de etter 60 år ikke tilfredsstiller disse kravene. Dette er bare patent sprøyt. Alle som har avtjent førstegangstjenesten vet at der er en rekke stillinger i forsvaret som kan betjenes av folk i rullestol. Hvor mange oberstløytnanter som sitter og fiser på ett eller annet kontor og som ikke har vært "operative" de siste 10 årene er sannsynligvis høyere enn antall asylsøkere i fjor. Og hvem har sett en politimann i operativ utetjeneste på 45 år pluss de siste 30 årene. Politifolk kan i realiteten velge når de vil avvikle en tjenesteform som krever at de i den daglige drift må være klar for en fight. 90 % av operative tjenestemenn (i praksis de som er knyttet til de ulike politidistrikters ordensavdelinger) har enda ikke passert 45 år, resten er for lengst flyttet over til kriminalavdelingene, forvaltningsavdelingene og i andre funksjoner der de gjør rent kontorarbeid slik som etterforskning og andre tjenester som i prinsippet kan gjøres av rullestolbrukere. Det fåtall av tjenestemenn som er 45 pluss og fortsatt er i operativ utetjeneste gjør dette av eget valg da de liker denne type tjeneste bedre, og de har for lengst fått ledende stillinger som vaktsjefer og lignende ledede posisjoner der de leder de yngre tjenestemennene.

Men det skal bli en masse hyl og skrik der vi skal få høre tåredryppende historier om hvor farlig denne utviklingen kan bli for befolkningen og at vi heretter risikere at politiet ikke kan stille opp der det er behov for de, noe de for øvrig heller ikke gjør i dag, nettopp fordi politiet er underbemannet, en underbemanning som langt på vei hadde blitt løst om disse friske 58 åringene hadde jobbet 10 år til.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Pensjonsordningen for politiet og HMS
« Reply #1 on: 13.02.2020, 10:44:07 »
Mens vi snakker om politiet. Det var en gang en svenskevits som spurte hvorfor svenske politifolk alltid gikk i patruljer på tre og tre. Jo, en kunne å lese, en kunne å skrive og den tredje likte å omgås intellektuelle.

Vel, hvor mange norske politifolk må til for å hente en 10 åring? Svaret får vi her:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/VbM9JV/av-og-patroppende-barnevernsjef-beklager

Jo, syv politifolk og fem politibiler, men underbemannet er de. Jeg ser det over alt. I de sjeldne tilfeller jeg er i forhørsretten (jeg var der ofte før) er det nå helt standard at der er tre polititjenestemenn som vakter selv om den pågrepne er en pjuskete 17 åring på 45 kg. Og det er alltid håndjern, og en må mase på polititjenestemennene får å løse håndjernene etter at den pågrepne har kommet inn i rettsalen. I min tid som aktor for et par tiår siden var det bare unntaksvis mer enn en tjenestemann, til nød var det nødvendig med to, men da skulle den pågrepne være temmelig rabiat og potensielt farlig.

Politiet i likhet med forsvaret slipper alt for billig unna offentlig kritikk. Av en eller annen grunn er politikerne redd for dette, og FrP er blant de  verste og har vært førstesanger i hylekoret, dette i stedet for å begynne å stille krav. Det er eksempelvis aldeles oppsiktsvekkende at Utøya ikke fikk konsekvenser for en eneste politiansatt. Politiet har de siste 20 - 30 årene fått tilført enorme ekstra resurser, men samme faen blir tytet om underbeammening og manglende etterforskningskapasitet bare høyere og høyere.

Norsk politi trenger en ny Willy Haugli, og det raskt. 

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 651
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Pensjonsordningen for politiet og HMS
« Reply #2 on: 13.02.2020, 11:49:00 »
Vel, hvor mange norske politifolk må til for å hente en 10 åring? Svaret får vi her:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/VbM9JV/av-og-patroppende-barnevernsjef-beklager

Jo, syv politifolk og fem politibiler, men underbemannet er de. Jeg ser det over alt.

Jeg har berørt dette før: Jeg tror et langt større problem enn den generelle slendrian- og unnaluringskulturen seiler opp:
Der man snart ikke går ut i felten for å pågripe annet enn enker og faderløse - hvis de er etnisk norske og garantert ikke har noen klan å sende etter deg.

Vi følger etter Sverige i rasende tempo:
I Sverige vil man fremdeles ikke offisielt innrømme at man snart helt har sluttet å skikkelig etterforske - for ikke å si pågripe og kjøre full strafferettslig prosess mot - klansbasert innvandrerkriminalitet. Derfor ser vi at antallet uløste grove volds- og mordsaker i Sverige hoper seg opp helt i samsvar med om de er begått av innvandrere eller ikke: Etnisk svenske saker følges opp, innvandrersaker finner man på all slags triks rundt for å unngå å bli blandet inn i.
Årsaken er veldig enkel: Man har fått vite at "we know where you, your wife, your children and the rest of your family live...".
Svenske myndigheter vet utmerket at dette foregår og er i ferd med å gjøre svensk politi- og rettsvesen til en parodi.
Derfor ser vi at noen nå i kulissene begynner å ymte om at det svenske forsvaret (ved hjelp av "navnløse soldater") må settes inn. Underforstått: Politiet har sluttet å fungere mot disse gruppene. De er skremt av, og sliter stadig mer med å skjule sin feighet ved å fortløpende redefinere virkeligheten.
 
I Norge hadde vi nå nylig et klassisk pinlig eksempel på det samme, der noen fant at de måtte skrike ut: En grov voldsepisode i Oslo begått av innvandrere ble omregistrert til simpelt tyveri (som da selvsagt henlegges av kapasitetshensyn), osv.

Hvis vi ikke raskt griper fatt i dette syndromet her hjemme, skal vi få smake svenske tilstander vi også, så det holder.
Folk i sentrale posisjoner må begynne å si fra, og drite i at SV og resten av de bortskjemte borgerbarna i sine trygge boområder automatisk slenger ut sine fascist- og rasistbesvergelser. 

Det hadde vært storveies om Emeritus tok sin påbegynte prosedyre her opp til de nivåer der man er i posisjon til å gjøre noe med dette.
Man kan ikke styre et land tilfredsstillende med hardt sammenknepne øyne og fingre i ørene.
   
 
« Last Edit: 13.02.2020, 12:34:32 by Telehiv »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 624
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Pensjonsordningen for bl.a. politiet
« Reply #3 on: 13.02.2020, 12:56:42 »
Det er viktig info og synspunkter som kommer fra Emeritus og Telehiv her, og som bør komme ut til et større publikum og politikere.  Her på kd.com når dere bare en håndfull.
Spesielt Emeritus med sin faglige tyngde burde forsøke å publisere i MSM, men der tar de vel ikke inn slikt, så derfor anbefales Resett, Document eller HRS.

Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 624
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Pensjonsordningen for bl.a. politiet
« Reply #4 on: 13.02.2020, 13:40:07 »
Husker selv en historie fra førstegangstjenesten.
Det ble sagt om majoren vår at han i hvertfall hadde Aftenposten på skrivebordet, mens obersten ikke engang hadde Aftenposten på skrivebordet.  Ryktet gikk at mange offiserer drev privatfirma i arbeidstiden og solgte utstyr fra sitt firma til militæret.
Det er tanken som teller :-)

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 457
  • View Profile
Re: Pensjonsordningen for bl.a. politiet
« Reply #5 on: 13.02.2020, 14:07:40 »
Jeg var på Eggemoen på Hønefoss i førstegangstjenesten. Da var det 3 leirer der, Eggemoen, Hvalsmoen og Helgelandsmoen.

På Hvalsmoen satt sjefen i Ingeniørregimentet, Oberst X. Han hadde bil med privatsjåfør tilgjengelig til enhver tid, og 2-3 ganger i uka ble denne blilen kjørt hjem til hans frue, slik at hun fikk skyss for å dra ut og handle. Dette vet jeg fordi jeg kjenner en av de soldatene som hadde vakter som oberstens sjåfør.

Det må jo være drømmen å havne i en slik stilling i forsvaret. Få andre til å gjøre all jobben for deg, og nyte alle godene.

Om det er like ille i dag vet jeg ikke, men slike tradisjoner sitter godt festet. Ingeniørregimentet er forresten nedlagt, og Herr X er pensjonert. Han lever ennå, så jeg nøyer meg med å kalle ham X.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Pensjonsordningen for bl.a. politiet
« Reply #6 on: 13.02.2020, 14:52:24 »
Sitat Administrator:

Quote
Om det er like ille i dag vet jeg ikke, men slike tradisjoner sitter godt festet. Ingeniørregimentet er forresten nedlagt, og Herr X er pensjonert. Han lever ennå, så jeg nøyer meg med å kalle ham X.

Det er nå 40 år siden jeg var inne. Jeg var på Værnes og der var der minst (jeg overdriver ikke) 100 personer med kapteins grad som ikke gjorde noe som helst meningsfylt. Det ble sagt at dette var offiserer som hadde nektet å innordne seg under det beordringssystemet som ble innført på 70 - tallet. For de yngre lesere på KD.com ble det på 70 - tallet innført et beordringssystem der offiserer ikke hadde noe fast arbeidssted men kunne beordres. Dette var nødvendig for å bemanne alle stillingene i Nord - Norge som offiserene ikke tok frivillig. Denne kunne ikke pålegges offiserer som var ansatt før dette ble innført, men de som ikke ville følge det nye systemet fikk klar beskjed om at da var karrieren over.

Vel hva bedrev disse 100 kapteinene med? Overhodet ingenting! Jeg husker at der var et lite snekkerverksted med et par snekkere, det ble ledet av to kapteiner. Der var et bilverksted som holdt de 10 - 15 bilene vi hadde på stasjonen ved like, også her ble mekanikerne "ledet" av en "stab" av kapteiner. Likeledes med depotet som lagret og delte ut underbukse, lang, hvit vinter, fullt av kapteiner som ikke gjorde noe annet enn å "lede" noen sivilt ansatte.

Og situasjonen er neppe noe bedre nå, jeg har en sønn som var inne i marinen for en seks - syv år siden, denne sønnen har en ganske bestemt far som satte han i lønnet arbeid allerede som 13 - åringen og da han som 20 åringen kom til forsvaret hadde han allerede en viss arbeidserfaring fra "industrielle" sammenhenger. Han mistet i løpet av førstegangstjenesten absolutt all respekt for forsvaret og det hele toppet seg da de var på tokt til Scotland og tillitsmannen om bord i fartøyet hadde fått i oppdrag å gå rundt med en liste til samtlige menige der de skulle undertegne på at de gav fra seg brennevinskvoten til offiserene straks båten var ankommet Håkonsvern. Akkurat det ble det ikke noe av da min sønn ble så fly forbannet at han ringte meg og ropte i telefon: "Pappa, helvete heller er dette lovlig og er jeg nødt til å skrive under?" Hvorpå hans far gav han følgende råd; "Gå til skipssjefen og fortell at du har konferert med høykompetente jurister på slike spørsmål, og at hvis dette gjennomføres så har allerede Bergens Tidende satt av hele førstesiden av morgendagens avis." Han fikk et helvete etter dette, men han fikk kvoten sin sammen med resten av mannskapet og siden han hadde bare et par måneder igjen var det verdt det.
« Last Edit: 13.02.2020, 14:55:41 by Emeritus »