Author Topic: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2  (Read 2046 times)

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 291
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #30 on: 06.02.2020, 12:51:50 »
Jeg er overhodet ikke interessert i forklaringene dine (...)

Hahaha! Det er jo nettopp det jeg sier.  ::) Du er interessert i helt andre saker, det vet vi. Og derfor er det uaktuelt å diskutere fag med deg.

Men taste i vei allikevel, det må du, om innlegg angår eller 'interesserer' deg eller ikke.

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #31 on: 06.02.2020, 13:43:02 »
REKKEFØLGEN er avgjørende når det gjelder korrelasjon/sammenheng mellom ÅRSAK og VIRKNING!!!!!!!!!!!!!!!

Emeritus viser til Feldman et al. https://www.nature.com/articles/nature14240
Den artikkelen har jeg skrevet litt om her i forbindelse med at faktisk.no mener de målinger som er beskrevet der er del av "beviset" for menneskeskapt global oppvarming (AGW) med tilhørende klimaendringer.
https://www.klimarealistene.com/2020/01/24/ingen-bevis-for-malbare-co2-bidrag/

CO2 har økt, med årlige svigninger, hovedsaklig av naturlige årsaker.  Med følsomme nok instrumenter har man klart å måle den "tilbakestråling" av stråling som CO2 først absorberer av stråling fra varm jordoverflate og som deretter reemmiteres i alle retninger av CO2 med en karakteristisk bølgelengde.  "Tilbakestråling" fra en kald atmosfære mot noe som er varmere kan teoretisk redusere avkjølingshastigheten fra jorden og således bidra til global oppvarming, men det er ikke målt noen temperaturendring som kan korrelere med dette fordi temperaturendringene skjer FØRST som vist av Humlum et al., og som jeg henviser til i min artikkel.  Økt CO2 har derfor gitt for svak "forcing" til at det er noe å bry seg med.
Konklusjon:  Feldman et al. er ikke noe "bevis" på AGW. 

Temperaturendringene stemmer bedre med endring i skydekket som jeg skrev om tidligere, og som Okular dokumenterer så glimrende over.
« Last Edit: 06.02.2020, 13:46:50 by PetterT »
Det er tanken som teller :-)

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 291
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #32 on: 06.02.2020, 18:52:38 »
Emeritus viser til Feldman et al. https://www.nature.com/articles/nature14240

Det er fordi Emeritus, akkurat som alle andre CO2-hoder som har det med å billedlig slå den i bordet for liksom å feie all motstand til side, ikke har lest artikkelen og derfor ikke forstår hva den viser eller beskriver; de har KUN lest overskriftene OM den, og slik gjentar de bare som papegøyer hva ANDRE sier om den.

Men vi kan jo be Emeritus her nok en gang om å fortelle og forklare oss på nøyaktig hvilken måte og med hvilke observasjonelle data Feldman-studien VISER at mer CO2 i atmosfæren MÅ og VIL forårsake global oppvarming.

Vi venter som vanlig i spenning, men det gjør vi nok - også som vanlig - forgjeves. Her kommer det ingenting. Kun autoritetsappeller: "Ja, men Feldman selv sier jo at det er det studien hans viser!"

Vi diskuterte jo for øvrig NETTOPP (like før jul) denne latterlige Feldman-studien som nå har blitt snakkepunkt for alle alarmist-sauer der ute når de innser de ikke har noe vettugt å komme med:
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg10677#msg10677

Emeritus er i ferd med å bli en parodi på seg selv, og det er steike meg godt gjort  :o

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 291
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #33 on: 06.02.2020, 19:27:11 »
CO2 har økt, med årlige svigninger, hovedsaklig av naturlige årsaker.  Med følsomme nok instrumenter har man klart å måle den "tilbakestråling" av stråling som CO2 først absorberer av stråling fra varm jordoverflate og som deretter reemmiteres i alle retninger av CO2 med en karakteristisk bølgelengde.  "Tilbakestråling" fra en kald atmosfære mot noe som er varmere kan teoretisk redusere avkjølingshastigheten fra jorden og således bidra til global oppvarming, men det er ikke målt noen temperaturendring som kan korrelere med dette fordi temperaturendringene skjer FØRST som vist av Humlum et al., og som jeg henviser til i min artikkel.  Økt CO2 har derfor gitt for svak "forcing" til at det er noe å bry seg med.

Poenget er at overflateoppvarmingseffekten fra en økning i atmosfærisk CO2-innhold slik den er beskrevet helt og holdent baserer seg på - og slik er fullstendig avhengig av gyldigheten til - et "All Else Being Equal"-scenario. Det vil si, den TEORETISKE (potensielle) effekten er KUN en isolert effekt, og vil bare kunne observeres som en NETTO positiv effekt på systemet som helhet, ikke bare i det isolerte tilfellet eller segmentet, dersom ALLE av alle de andre fysiske prosessene og mekanismene som påvirker energiutvekslingen mellom overflaten og atmosfæren til alle døgnets tider, alle steder på jorda, og gjennom hele året, holdt seg 100% konstante over det gitte tidsintervallet.

Jeg tror rett og slett folk ikke aner, eller har tenkt over, rekkevidden av hva dette premisset egentlig sier, og ikke minst hva det ville gjøre med hele "CO2-hypotesen" dersom det ikke holder vann, noe vi jo VET det ikke gjør.

Jordas overflate mister ikke bare varme via stråling. Den mister primært sin varme via fordampning og ledning.* Med andre ord, overflaten er ikke termodynamisk i en ren (100%) strålingsutvekslingssituasjon med sine omgivelser, og derfor kan man ikke på noe som helst vis si noe om den termiske effekten av en endring i strålingsvarmefluksen alene FØR MAN HAR GÅTT UT I DEN VIRKELIGE VERDEN OG GJORT DE NØDVENDIGE OBSERVASJONENE, og slik fulgt standard vitenskapelig metode. Dette vil ikke "Klimavitenskapen" gjøre, så de trekker seg snarere tilbake til sine modeller og later som om de dataene disse produserer er de relevante vi trenger (for 'teorien' sier jo resten, må vite). Derfor må de postulere "All Else Being Equal"-premisset som gyldig (uten at dette noen gang på noen som helst måte er blitt vist å stemme), for kun med dette på plass vil effekten (ifølge 'teorien' modellene baserer seg på) kunne observeres i systemet som helhet.

*(Nesten all varme som slik overføres fra overflaten til atmosfæren på daglig basis (som direkte følge av solas oppvarming av overflaten), ville blitt fanget (jepp, fanget) og slik hopet seg opp i atmosfæren, dersom denne ikke denne effektivt var i stand til å kvitte seg med den. Og det er bare én måte for gjennomsnittsatmosfæren å kvitte seg overflødig indre energi (fra tilført varme): Via varmestråling (IR) til verdensrommet.)

Men observasjonene (fra den virkelige verden) er gjort, og gjøres fortløpende, og det finnes ikke tydelig skjelnbare spor (spesifikke "fingeravtrykk" eller "signaturer") etter en systematisk (gradvis, konsekvent og entydig) "CO2-oppvarming" noe sted. Utførlig diskutert bl.a. her:
https://okulaer.wordpress.com/2018/11/11/how-the-ceres-ebaf-ed4-data-disconfirms-agw-in-3-different-ways/

Og dette vet man, selvsagt. Det er derfor man ikke vil snakke om det. Derfor er "debatten død".
« Last Edit: 06.02.2020, 19:30:17 by Okular »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #34 on: 06.02.2020, 19:27:56 »
Til info så er visstnok Ned Nikolov i ferd med å skrive en artikkel om at det er skyene som bestemmer variasjon i global temperatur utover det han og Zeller mener er TSI og trykkbestemt "baseline" temperatur.
Den artikkelen blir sikkert avvist av portvokterne av AGW i det hysterikerne mener er "seiøse" tidsskrifter.
https://principia-scientific.org/robust-evidence-clouds-control-earths-climate/ 
Det er tanken som teller :-)

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 291
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #35 on: 06.02.2020, 19:39:08 »
Til info så er visstnok Ned Nikolov i ferd med å skrive en artikkel om at det er skyene som bestemmer variasjon i global temperatur utover det han og Zeller mener er TSI og trykkbestemt "baseline" temperatur.
Den artikkelen blir sikkert avvist av portvokterne av AGW i det hysterikerne mener er "seiøse" tidsskrifter.
https://principia-scientific.org/robust-evidence-clouds-control-earths-climate/

Personlig syns jeg de to skal kvitte seg med den fjollete ideen de har om at en energifluks som i seg selv ikke er en termodynamisk virkende fluks i det hele tatt likevel skal kunne yte en termodynamisk effekt på et legeme. Som om den var en VARMEfluks (Q). Noe den jo IKKE er. For nte gang: TSI er ikke solas VARMEfluks til jorda. ASR er. Kun ASR kan følgelig påvirke jordas temperatur på noe som helst nivå. Det nytter ikke å si at "albedo kommer etterpå". Nei, albedo er allerede fra starten av bestemmende for hva ASR (altså solvarmefluksen) til planeten vil være. Så endres den kanskje etter hvert, men den kan ikke holdes som en sekundær effekt av den grunn; det er helt ... ja, fjollete.

Men hvis det er slik at de nå begynner å interessere seg mer for hva som virkelig påvirker en planets temperatur (slik som albedo), så er det bare positivt; all ære til dem.

Sabben

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 26
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #36 on: 06.02.2020, 22:22:30 »
Dr. Ronan Connolly & Dr. Michael Connolly er her inne på noe, ser frem til å se hva som kommer ut av disse funna. De mener de ser at CO2 ikke har noen effekt på varme/kulde transport inn og ut.

https://www.youtube.com/watch?v=XfRBr7PEawY
« Last Edit: 07.02.2020, 08:41:29 by Sabben »

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #37 on: 07.02.2020, 17:50:30 »
Der er "tusen" forklaringer på drivhusteorien og de er stort sett sterkt forenklet med mindre en går inn i lærebøker i atmosfærefysikk der en tar for seg ulike lag i atmosfæren, hvordan energitransporten endres avhengig av mengde vanndamp, at mekanismen virker på en måte om natten over en ørken med svært tørr atmosfære (liten drivhuseffekt gjør nettene i ørkenene steinkald, selv om det er 60C på dagtid) og på en annen måte i tropiske deler av Stillehavet med høy luftfuktighet der det er mye mindre forskjell mellom natt og dagtemperatur.

En grei forklaring har du her:

https://snl.no/drivhuseffekten

Fra teksten du linket til.

Quote
Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken enn det ellers ville vært.

Quote
Vanndamp står for cirka 50 prosent av drivhuseffekten på Jorden, skyer for cirka 25 prosent og CO₂ for cirka 20 prosent, ifølge publiserte resultater fra NASA (se ekstern lenke). De øvrige drivhusgassene bidrar i mindre grad.

Forfatterne Mamen og Benestad operer med skyer som en drivhusgass som utgjør 25 % av drivhuseffekten. Det henger ikke på greip da skyer består av vann eller is eller begge deler.

Så var det neglisjerbar virkning. Hva er neglisjerbart? Du kan jo begynne med innledningen til denne strengen der selv Spencer nå antyder at vi vil nærme oss 2 C i løpet av noen årtier. Så kan du ta en tur innom Curry som mener at TCR ligger på ca. 1,5C og da har jeg nevnt to av vår tids mest kjente skeptikere. Men i et miljø der en for det første ikke forstår, og dernest ikke anerkjenner drivhusteorien blir jo det hele temmelig meningsløst.

Men vi har også nå direkte observasjoner av den forsterkede drivhuseffekt som følge av mer CO2:

https://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/

https://www.nature.com/articles/nature14240

For ordens skyld, skulle det dukke opp en fyr som påstår han har greie på fysikk og slakter denne studien så husk at det alltid vil være forskjell på en knappesyerske og en skredder, artikkelen er skrevet av følgende skreddere;

Daniel Feldman - Ph.D. Environmental Science and Engineering, Caltech, 2008

William D.  Collins - Ph.D. Astronomy and Astrophysics, University of Chicago, 1988

P. Jonathan Gero - med dette som spesialfelt:

https://www.ssec.wisc.edu/~jgero/

Margaret Torn - Ph.D. Energy and Resources, University of California, Berkeley, 1994

Pluss et par til med doktorgrader og titalls artikler bak seg. Men hva betyr vel det hvis Okular "jeg forstår ikke fysikk" of Norway er uenig?

Hvordan kan du ut fra det du legger frem/viser til "vise at CO2's påvirkning på global temperatur er mer enn neglisjerbar"?


Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #38 on: 07.02.2020, 21:27:05 »
Sitat Water:

Quote
Forfatterne Mamen og Benestad operer med skyer som en drivhusgass som utgjør 25 % av drivhuseffekten. Det henger ikke på greip da skyer består av vann eller is eller begge deler.
 

Les linken en gang til og spør deg selv om forfatterne omtaler skyer som en "drivhusgass." Hva angår "neglisjerbar" er ikke det en fysisk størrelse, fremstår mer som terminologi for støvsugerselgere.« Last Edit: 07.02.2020, 21:39:14 by Emeritus »

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #39 on: 08.02.2020, 00:31:53 »
Sitat Water:

Quote
Forfatterne Mamen og Benestad operer med skyer som en drivhusgass som utgjør 25 % av drivhuseffekten. Det henger ikke på greip da skyer består av vann eller is eller begge deler.
 

Les linken en gang til og spør deg selv om forfatterne omtaler skyer som en "drivhusgass." Hva angår "neglisjerbar" er ikke det en fysisk størrelse, fremstår mer som terminologi for støvsugerselgere.

Ja, andre steder i teksten er skyer med i tillegg til drivhusgassene.
Quote
Varmestrålingen absorberes av drivhusgassene og av skyer.
Quote
Klimagasser og skyer er årsaken til mindre varmestråling ut fra atmosfæren enn fra bakken.

Men sitatet fra definisjonen innledningsvis manglet skyer. Det gjør også figuren som definerer drivhuseffekten. Den er tekstet:
Quote
Drivhusgassene slipper gjennom den kortbølgete strålingen fra Solen, men fanger opp den langbølgete varmestrålingen fra Jorden.


Neglisjerbar er vel ikke vanskelig å forholde seg til, men jeg kan reformulere spørsmålet.

Hvordan kan du ut fra det du legger frem/viser til "vise at CO2's påvirkning på global temperatur er betydelig?

Edit. Jeg ser nå at du har svart utfyllende i et annet innlegg.

« Last Edit: 08.02.2020, 00:39:27 by Water »

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #40 on: 08.02.2020, 00:54:15 »
Til Water: Petter T's innlegg er en glimrende illustrasjon på hvor totalt fucked up dette spørsmålet er på KD.com. Petter T. har limt inn et innlegg med bl.a. følgende innhold:

Quote
IPCC gir inntrykk av at CO2 er den dominerende drivhusgassen, men klimapanelets bruk av drivhusbegrepet er en grov og misvisende forenkling. IPCC utelater i sin formidling helt avgjørende sider av drivhuseffekten, som ellers ville avsløre at drivhusgassen CO2 har en sterkt begrenset innflytelse på klimaet.

Av dette må en slutte at Klimarealistene aksepterer drivhusteorien som forklaring på atmosfærens isolerende effekt, men de hevder samtidig at der er en slags konspirasjon for å fremheve CO2 og samtidig nedtone vanndamp som drivhusgass. Dette er bare tull. En kan gå inn i hvilken som helst IPCC rapport og i samtlige vil det fremkomme at vanndamp er den udiskutabelt viktigste drivhusgassen i den forstand at det er den enkeltstående komponenten i atmosfæren som leder til størst treghet i den kontinuerlige prosessen der overflaten skal kjøles ned. Jeg vet ikke hvorfor denne myten har oppstått, det kan ha sammenheng med at vanndamp er beskrevet i et annet kapittel enn den antropogene drivhusgassene, men at vanndamp er viktigst fremkommer eksempelvis i det jeg limte inn over:

Quote
De viktigste drivhusgassene i atmosfæren er vanndamp (H₂O), karbondioksid (CO₂), metan (CH₄), lystgass (dinitrogenoksid, N₂O) og ozon (O₃). Vanndamp står for cirka 50 prosent av drivhuseffekten på Jorden, skyer for cirka 25 prosent og CO₂ for cirka 20 prosent, ifølge publiserte resultater fra NASA (se ekstern lenke). De øvrige drivhusgassene bidrar i mindre grad.

Så kan en spørre seg hvorfor så mye fokus omkring CO2 når den "bare" utgjør 20%? Forklaringen på det er følgende. I motsetning til vanndamp er CO2 en klimagass. De er begge drivhusgasser med i prinsippet samme virkemåte, men at en skiller mellom drivhusgasser og klimagasser er for å få frem at klimagassene helt eller delvis er forårsaket av menneskelige utslipp, mens vanndamp er en funksjon av hvor mye kloden varmes opp. En atmosfære på en klode med 5C kaldere global temperatur vil inneholde mindre vanndamp enn dagens. Vanndamp blir derfor regnet som en feedback, et resultat av en gitt tilstand der andre forhold slik som Miankowic - syklene, mengden andre drivhusgasser, albedo og en rekke andre faktorer gir utgangsposisjonen. Sagt på en annen måte, der er mer enn nok vann i verden til å mette atmosfæren med vanndamp tusenvis av ganger, mens mengden CO2 er en langt mer konstant størrelse som har vært rimelig stabil rundt 280 ppm i tusenvis av år før den de siste par hundre år har steget til 410 ppm. De eneste vesentlige endringen i atmosfæren de siste tusenvis av år er altså at mengden CO2 har øket, dette sammen med en økning av metan og andre klimagasser forårsaket av menneskelig aktivitet.

Og det er i dette bildet dagens temperaturutvikling må forstås. Gjennom PAGES2K konsortiet har vi etter hvert svært god informasjon om den globale temperatur i CE (The Common Era - de to tusen siste år) og det viser en naturlig variasjon på pluss/minus noen tideler C rundt en middelverdi:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2.epdf?author_access_token=vG5V1CNGNGXr2i30GmBo2tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OFAuvUf3smNPgQh_x6w3tkV4X5e5NyNlqNMX3eFQ8aBfPYGXTnjvCxCspySCqdG4TM3grBt28ukNNAEys0g2Abvy2Lk1X0hXItCWCVkvGkzA%3D%3D

Og det er i dette bildet noen skal ha oss til å tro at temperaturene de siste femti år helt tilfeldig har begynt å stige i et historisk sett både svært raskt tempo og i absolutte verdier. Og at dette er helt tilfeldig samtidig som mennesket har endret atmosfærens sammensetning den ikke har hatt i hvert fall de siste 800.000 år.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere#/media/File:Carbon_Dioxide_400kyr.png

http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/

En skal jo være temmelig indoktrinert for ikke i det minste å vise interesse for dette "tilfeldige" sammentreffet.

Så Water, her kan du velge fra øverste hylle, på den ene side har vi en teori som støttes av all verdens atmosfærefysikere som har vært utviklet gjennom snart 200 år, en teori som har gode empiriske data å støtte seg på. Så har du alternativet utviklet av folk uten et snev av vitenskapelige meritter å slå i bordet med, og der det ikke er tale om en enkelt alternativ teori, men en masse ulikt vrøvl som de fleste med fysikk på gymnasnivå innser må være feil.

Takk for utfyllende svar med linker :)

Edit. Hva synes du om dette sitatet fra klimarealistene?
Quote
Gavin A. Schmidt et al (2010) har estimert at bidragene til drivhuseffekten fordeler seg slik: Vanndamp og skyer 75 %, CO2 20 %, og andre drivhusgasser og aerosoler 5 %. Schmidts estimater viser at tallene er beheftet med betydelig usikkerhet, og Antero Ollila angir CO2s bidrag til 11 % (The Potency of Carbon Dioxide (CO2) as a Greenhouse gas, Development in Earth Science, vol 2, 2014).

Det er således klart at vanndamp er den dominerende drivhusgassen, og den absorberte stråling i vanndampen overføres til varme, som får vanndampen til å stige til værs. Denne konveksjonen er ifølge atmosfærefysikerne en sentral, men undervurdert del av drivhusbegrepet. Faktisk er konveksjonen 10 ganger mer effektiv enn strålingen, og dominerer fullstendig energistrømmen fra jorden til verdensrommet i den nederste kilometeren av atmosfæren. Siden temperaturen avtar opp gjennom troposfæren, som utgjør atmosfærenes nederste lag, avkjøles vanndampen og fortettes gradvis til skyer. Skyer dekker 65 +/- 3 % av klodens overflate, og reflekterer ca 20 % av den innkommende solenergien, fordi skyer har en hvit overflate. Det lavereliggende globale skydekket virker derfor som en kjempemessig parasoll, som et kjølende teppe, som hindrer solstrålingen i å nå jordens overflate og har derfor en avgjørende virkning på Jordens klima.


Ved å analysere satellittbilder samlet inn av «International Satellite Cloud Climatology Project», har forskerne kartlagt og målt de lave skyenes utbredelse siden 1983, og sammenholdt resultatet med endringer i den globale temperatur. Som vist på Figur 9 er det påvist en klar forbindelse mellom det globale skydekket og temperaturen.

Hele den globale oppvarmingen i slutten av 1900-tallet kan forklares med en reduksjon i det globale skydekket på 3 %, og de seneste to årtienes pause i den globale oppvarmingen faller sammen med et stabilt skydekke.

IPCC unnlater å ta i betraktning virkningen av helt avgjørende termodynamiske og hydrologiske prosesser som konveksjon og skydannelse, for slike prosesser er klimapanelet ikke i stand til å beregne og oversette til datamaskinspråk, og det er en vesentlig årsak til at klimamodellene ikke stemmer overens med observasjoner fra det virkelige klima. IPCC erkjenner selv at de har en svak forståelse av at skydannelsen har en dominerende virkning på det globale klimaet, men denne kunnskapen når ikke fram til offentligheten.
« Last Edit: 08.02.2020, 01:53:33 by Water »

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #41 on: 08.02.2020, 01:00:02 »
Variasjon i skydekke er helt essensielt og overraskende lite diskutert.

Jupp. Så klart det er. For hadde man virkelig gått inn på det, så hadde man sporenstreks sett hva som står bak den generelle globale oppvarmingen vi har sett de siste tiårene. Og det er IKKE litt økning i den atmosfæriske CO2-andelen, for å si det sånn ;)

Kan du legge frem data som viser utviklingen i globalt skydekke siden 80-tallet?

Vel, den mest illustrerende figuren er vel kanskje denne:


Og så ser man korrelasjonen mellom skydekke (her ved MODIS, siden 2000) og ASR (solvarme absorbert av jordsystemet); obs! skydekke-grafen er invertert:


Hvorfor følger ikke de globale plottene (skydekkefraksjon og ASR) hverandre helt? Fordi 1) skydekkefraksjonen sier ingenting om regional fordeling, f.eks. mellom tropene, tempererte strøk og polene, og heller ikke om fordelingen mellom skytyper (noen er mer reflekterende enn andre) og skyhøyder, samt 2) skyer styrer ikke 100% av variasjonen i jordas globale albedo (den store brorparten, ja, men endringer i is- og snødekke pluss kanskje særlig i utbredelsen av ulike vegetasjonstypene globalt, virker også inn.

Mer om skydekke og datasett som ISCCP, diskutert her av WCRP (GEWEX):
https://www.wcrp-climate.org/documents/GEWEX_Cloud_Assessment_2012.pdf

Se særlig kapittel 2, fra side 127.

Jeg har også diskutert både dette dokumentet og sky- vs. ASR-utviklingen her (i ADDENDUM III - ASR AND CLOUD ALBEDO):
https://okulaer.wordpress.com/2018/03/24/the-data-supplementary-discussions/

Takk for utfyllende svar med figurer og linker  :).

Water

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #42 on: 08.02.2020, 01:48:30 »
Sitat Water:
Quote
Variasjon i skydekke er helt essensielt og overraskende lite diskutert. Kan du legge frem data som viser utviklingen i globalt skydekke siden 80-tallet?


Korrelasjon mellom skydekke og global temperatur kan du se i fig. 9 her:
https://www.klimarealistene.com/2019/04/05/apent-brev-til-statsminister-erna-solberg/

Takk for link og figurhenvisning, og interessant tilhørende tekst 😀
« Last Edit: 08.02.2020, 01:57:16 by Water »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 603
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #43 on: 08.02.2020, 15:17:58 »
mengden CO2 er en langt mer konstant størrelse som har vært rimelig stabil rundt 280 ppm i tusenvis av år før den de siste par hundre år har steget til 410 ppm. De eneste vesentlige endringen i atmosfæren de siste tusenvis av år er altså at mengden CO2 har øket, dette sammen med en økning av metan og andre klimagasser forårsaket av menneskelig aktivitet.

Du unngår å nevne at "tusenvis av år" er en relativt kort periode sammenlignet med den tid det har vært liv på jorden. Og i denne perioden (et øyeblikk - geologisk sett) har CO2-nvået i atmosfæren svingt mellom 280 og 180 ppm som bare er ca. 30 ppm over hva som regnes som eksistensminimum for planter. Dette betyr at plantene har vært på "sultenivå" i tusenvis av år og at det eneste vi kan måle som resultat av økningen i CO2-nivå til 420 ppm, er en betydelig plantevekst (7 prosent globalt de siste 30 årene). Jeg tror vi skal være svært glad for at CO2-nivået ikke går andre veien, altså nedover, som ville gitt virkelig grunn til bekymring. Dette med at økt CO2 i atmosfæren fører til betydelig oppvarming er selvfølgelig, som påvist av flere her, kun skremselspropaganda og vitenskapelig sett sludder.

https://www.youtube.com/watch?v=GXBBNcAvCsU
« Last Edit: 08.02.2020, 15:28:56 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« Reply #44 on: 08.02.2020, 16:27:05 »
Sitat Translator:

Quote
Du unngår å nevne at "tusenvis av år" er en relativt kort periode sammenlignet med den tid det har vært liv på jorden. 

Og hva er nå poenget med det? Poenget er at CO2 nivået er rimelig konstant i "Tusenvis av år," for så å begynne å stige raskt samtidig som mennesket begynner å benytte fossile brensler. At noen greier å tolke dette som en ren tilfeldighet er jo et mesterstykke i selvbedrag. For øvrig har jeg en rekke ganger limt inn kurvene fra Vostok som viser CO2 nivået 800.000 år tilbake i tid og de viser omtrent det samme. En endring mellom ca. 180 og 280 ppm avhengig av hvor vi befinner oss i istidssyklusene.

Sitat Translator:

Quote
Dette med at økt CO2 i atmosfæren fører til betydelig oppvarming er selvfølgelig, som påvist av flere her, kun skremselspropaganda og vitenskapelig sett sludder.

Hva som er "påvist av flere her" har i verken nasjonal eller internasjonal sammenheng noen som helst vekt. Det er ikke en kjeft "her" som har drevet det lengre enn til et par innlegg på Klimarealistene. Og begrepet "sludder" skal du være uhyre forsiktig med, dine siste innlegg, bl.a. den om iskanten, er så "sluddrete" at det fremstår som et referat fra en samtale på dagligstuen på et hvilket som helst sinnssykehus.

Og få nå for i helvete inn i hodet at det er verken du, Okular eller jeg som definerer hva som er vitenskap. Enkelte "her" er så udannede at de i fullt alvor tror at det som står å lese på KD.com eller hos Klimarealistene er "vitenskap" i sin reneste form, mens svært mye av det i realiteten er vrøvl fra gutterommet. Ja mye av det er faktisk av en slik karakter at forfatteren burde ha vært satt under tilsyn.

Alt du bekrefter med dette sludderet er at myten om hvem som er klimafornekterne synes å stemme, nemlig middelaldrene menn med lav utdannelse og enda mindre selvinnsikt.