En ny strak tysk hånd: Potsdams "eliteforskere" vil ta over samfunnstyringen

Started by Telehiv, 09.12.2014, 12:24:00

Previous topic - Next topic

Telehiv

Otto Nielsen skrev i sin tid en bitende satirisk vise om "He's dead but he won't lie down", en påminnelse om at avleggerne etter den strake tyske høyrehåndshilsen ikke var døde, men i ferd med å komme tilbake i nye, sublime former: https://www.youtube.com/watch?v=8r84eWTePqA

Mye tyder på at en slik underliggende holdning reiser hodet igjen i tysk (mainstream/alarmistisk) klimaforskning nå:

Lederne bak "Det tyske råd for global (klima)endring" (WBGU: http://www.wbgu.de/en/home/ ), Schnellnhuber & co, har nemlig nå stått fram med sterk kost:

"Enten gjør verden som vi sier, eller man vil få en 230-fots havstigning" (!)

Dette hevder de i sin siste 126-siders "Spesialrapport", den niende siden 1995: http://www.wbgu.de/en/special-reports/sr-2014-climate-protection/

Her er Potsdam-klikken i all sin herlighet: http://www.wbgu.de/en/council-members/

Når man leser rapporten deres, får man en ubehagelig påminnelse om hvordan totalitære krefter tidligere har kommet til makten i Tyskland, noe Notrickszone også har oppdaget:

"The Special Report suggests that the normal democratic processes are failing and that governments must start heeding the instructions of the elite German group of Potsdam scientists. Schellnhuber, a person who openly admits having no background in sociology, insists that he and his fellow WBGU scientists be given the helm in all decision matters concerning climate policy."


Les en skjellsettende beskrivelse av de videre foreslåtte virkemidler her:

http://notrickszone.com/2014/12/08/teutonic-power-grab-schellnhuber-co-tell-world-to-do-as-they-say-or-globe-gets-230-foot-sea-level-rise/