Author Topic: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie  (Read 667 times)

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« on: 10.01.2020, 00:19:10 »
Hva skjedde med Jan Wiborg, som sa han kunne bevise at tåkemålingene på Hurum var manipulert?

"Mannen som falt" (Tv-Norge mandag og torsdag kl. 21.30) tar opp igjen denne saken, og etter å ha sett de to første programmene synes de har gått grundig til verks. Gro Harlem Brundtland er sentral i programmet, og med sine uttalelser viser hun virkelig sitt sanne ansikt. Og husk at samtidig som GHB brukte "nær sagt alle midler" (sitat fra programmet) for å tvinge igjennom Gardermoen som hovedflyplass, satt hun som "verdens miljøminister" i spissen for den politikergruppen som opprettet FNs klimapanel. Hun brukte de samme metoder der. "Når politikerne har bestemt seg, har forskerne ingenting de skal ha sagt. De vil alltid finne ny forskning som passer med det politikerne ønsker." (et annet sitat fra programmet)

https://www.dplay.no/programmer/mannen-som-falt
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #1 on: 10.01.2020, 02:56:06 »
Nå har jeg sett første del. Og hvis det ikke fremkommer mer om selve dødsfallet i senere episoder er dette etter mitt syn ikke overbevisende.

Det jeg først og fremst savner (det kommer muligens i senere episoder) er Jan Wiborgs epikrise, hadde saken blitt grundig etterforsket hadde den fremkommet. Det kunne si en noe om hans psykiske tilstand, hva brødre og andre slektninger sier mange år senere er nødvendigvis ikke fyldesgjørende. Og den epikrisen ble muligens innhentet når Asker og Bærum PD fikk i oppdrag å evaluere saken under Dørum, men innholdet i den vil ikke bli offentliggjort.

Når det gjelder den danske politietterforskningen så er den på omtrent samme nivå som en tilsvarende norsk sak hadde blitt behandlet rundt 1990, jeg skal ikke uttale meg om situasjonen i dag. Dansk politi var uvitende om at Wiborg var omstridt og slik jeg oppfattet familien hadde de av forståelige grunner ikke noe ønske om å skape blest om saken. Det skal ikke iverksettes etterforskning før det er sannsynlighetsovervekt for at det er begått noe straffbart, slik denne saken fremstilles så er de mistenkelige elementer ikke tilstrekkelige til å konstatere det.

- at vinduet knuses (så vidt jeg forstår en god stund) før han faller/blir dyttet ut av vinduet tyder etter mitt syn på at der ikke er en drapsmann i rommet, han burde da under normale omstendigheter stikke av fare for å bli tatt
- at Wiborg går naken rundt i rommet og setter seg naken i vindusposten i en lengre periode (noen minutter) kl. 0700 om morgenen før han gjør en "saltomontale" ut av vinduet tyder ikke på noen kamp eller at noen har vært ute etter å ta han, hvis der var en annen på rommet og der den annen skulle drepe Wiborg, er dette i så fall en temmelig irregulær oppførsel
- Wiborg er naken, klokken er ca. 0700, har drapsmannen kommet om morgenen får å ta livet av Wiborg og har Wiborg sluppet han inn på hotellrommet naken?
- spekulasjonene om hvorfor han valgte 3. etg. i stedet for 4. etg. forutsetter at han kl. 20.00 kvelden før hadde bestemt seg for å begå selvmord
- ekskrementene i vinduskarmen kan teoretisk stamme fra en annen person, men siden dette skal være en hitjob for å ta Wiborg av dage for hans kunnskap om Hurum, er det altså ikke vanlig at hitmen legger fra seg visittkortet på drapsstedet
- siden ekskrementene sannsynligvis stammer fra Wiborg kan dette si noe om hans psykiske tilstand og hvilken sinnstemning han var i umiddelbart før selvdrapet, uansett har politiet tolket det slik, en tolkning som fremstår som rimelig i mangel på noe annet mistenkelig
- at nøkkelkortet ikke var blant det beslaglagte er ikke merkelig, det tilhørte hotellet og siden det ble konkludert med selvdrap hadde ikke politiet behov for nøkkelkortet
- resepsjonistens forklaring om døren på gløtt var uklar, har han benyttet masterkeyen? Og har han lukket døren før han gikk?
- det er ikke noe poeng - slik det ble fremstilt i filmen - at døren var låst når den var lukket, disse dørene blir automatisk låst i forhold til utsiden når de blir lukket
- i det hele taler alle spekulasjonene rundt døren mot et drap, resepsjonisten ankom hotellrommet flere minutter etter selvdrapet/drapet, døren på gløtt mens han kom og døren stengt når politiet ankom, skal antyde at drapsmannen befant seg i rommet mens resepsjonisten gløttet inn, hvorfor skal en hitmann oppholde seg på åstedet flere minutter etter at oppdraget er utført
- Leif A. Lier hevdet at det skal utføres obduksjoner etter alle selvdrap. Leif A. Lier har aldri undertegnet en obduksjonsbegjæring og det han sier er feil. Det som står i Påtaleinstruksen er at obduksjon "i alminnelighet" skal finne ved selvdrap, men ofte begrenses dette til et likskue. I et tilfelle der en person har falt fra 3. etg. og likskuet avdekker omfattende hodeskader er dødsårsaken tilstrekkelig avklart for at en obduksjon - for å finne dødsårsaken - ikke er nødvendig. Noe annet gjelder selvsagt ruspåvirkning m.m. det vil kreve ytterligere undersøkelser. Nå har jeg referert norske regler, jeg kan ikke de danske.

Uansett er det nå 25 år senere utelukket at saken kan komme nærmere noen løsning med mindre det fremkommer helt nye opplysninger. Og de kommer ikke fra vitner eller politiet i Danmark, de må komme fra det miljø som eventuelt tok livet av Wiborg.
 
« Last Edit: 10.01.2020, 06:31:26 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #2 on: 10.01.2020, 06:58:09 »
I stedet for et PS skriver jeg heller et nytt innlegg. Jeg fant saken så pass engasjerende at jeg så del to og har lest meg litt opp. Hvis ikke det i de senere episoder fremkommer mer informasjon om Wiborg som person og hans problemer, er det i så fall en grov forsømmelse i den grad dette skal være en dokumentar.

Wiborg hadde i den aktuelle periode massive problemer. Han var uten arbeid og drev selskapet Euronor AS hvis eneste oppdrag var Hurumutredningen, et oppdrag han fikk av en gruppe privatpersoner som betalte 75.000,- for arbeidet. Etter at dette arbeidet var fullført fortsatte han på eget initiativ og uten noen oppdragsgivere å arbeide videre med saken og krevde over 600.000,- av Samferdselsdepartementet uten at verken departementet eller noen andre hadde engasjert han. Euronor AS ble slått konkurs med en stor underbalanse og Wiborg vedtok en bot for manglende regnskapsførsel etc. En av hans brødre hjalp han og oppfordret han til å søke arbeid noe han ikke gjorde da han synes besatt av Hurumsaken. Han levde til dels på sosialstønad, var depressiv og gikk på antidepressiva, men verken hans lege eller psykolog har notert noe om selvmordsfare.


Høsten 1993 hadde han ukentlig kontakt med den etterforsker på Asker og Bærum PK som hadde etterforsket konkurssaken, så vidt jeg forstår var kontakten ikke relatert til selve straffesaken, men nærmest som en slags sosial kontakt, der uttrykte han overfor politimannen selvmordstanker i en så alvorlig grad at politimannen skrev en egenrapport der det fremkommer:

Quote
«Han var etter min oppfatning inne i en svært alvorlig traumatisk situasjon og han ga klart uttrykk for at han ville ta sitt eget liv om han ikke fikk snarlig hjelp.»   

For ytterlig utdypning, les fra side 151:

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2000-2001/dok18-200001.pdf
« Last Edit: 10.01.2020, 07:18:46 by Emeritus »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #3 on: 10.01.2020, 23:19:32 »
Disse karakteristikkene av Wiborg er relativt lite interessante. Som regel er name calling en taktikk som benyttes av dem som ønsker at sannheten om en sak ikke skal frem i lyset. Så i stedet for å diskutere saken, blir man ved en diskusjon av karakteristikker ved personer. En tåkelegging med andre ord, akkurat som tåkeleggingen på Hurum.

Wiborg var jo ikke den eneste personen som ble "ryddet av veien". I programmet kommer det frem at alle som ikke er "lojale mot det som er bestemt", ikke får fornyet tillit. Men Wiborg kunne ikke sparkes eller settes på sidelinjen, da han drev sin etterforskning helt på egen initiativ og hadde vel egentlig gjort det til sitt livsverk. Derfor er det nok noen som har tenkt at han selv kunne bøte med livet. Resultatet av disse begivenhetene er at vi sitter igjen med en hovedflyplass som landet på sikt ikke er tjent med.

IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #4 on: 11.01.2020, 08:46:58 »
Sitat Translator:

Quote
Disse karakteristikkene av Wiborg er relativt lite interessante. Som regel er name calling en taktikk som benyttes av dem som ønsker at sannheten om en sak ikke skal frem i lyset. Så i stedet for å diskutere saken, blir man ved en diskusjon av karakteristikker ved personer. En tåkelegging med andre ord, akkurat som tåkeleggingen på Hurum.   

"Relativt lite interessante?" Spørsmålet jeg har vurdert er om Wiborg ble drept eller om han begikk selvdrap. I denne vurderingen er det førts og fremst to forhold som må belyses.

1. Var der faktiske omstendigheter på selve åstedet som tilsier at Wiborg ble dyttet ut av vinduet og ikke gjorde dette "for egen hånd?"
2. Hva vet en om Wiborgs mentale kondisjon i tiden før selvdrapet som kan si noe om hans tilbøyelighet til å ta sitt eget liv.

Så langt jeg har sett denne dokumentaren (skal jeg se resten må jeg melde meg inn i denne programleverandøren) er der ingenting mistenkelig ved omstendighetene på åstedet. Tvert i mot forsøker programskaperne å mistenkeliggjøre faktiske omstendigheter som mer taler for selvdrap enn det motsatte, eller der de ikke en gang har forstått faktum riktig. Det faktum at et VingCard hullkort hotellåssystem - som fortsatt var i bruk på 90 - tallet - låser døren automatisk fra gangen når døren lukkes er et eksempel på det siste. Mens programskaperne synes å mene at noen må ha låst døren fysisk etter at Wiborg gikk ut av vinduet og at dette skal være gjort av drapsmannen.

Det faktum at Wiborg gikk naken omkring inne på hotellrommet slik at to av naboene reagerte, satte seg naken i vinduskarmen og at der var ekskrementer i vinduskarmen taler ikke for at der var flere personer inne på rommet.

Den politietterforsker som skal vurdere en slik sak (om det er drap eller selvdrap) og som ikke innhenter opplysninger om den avdødes mentale helse og livssituasjon før dødsfallet begår en grov tjenesteforsømmelse. Det er nettopp det Smith kommisjonen gjorde, og når slike rapporter skal skrives er det umulig å gjøre det uten at det kan fremkomme "karakteristikker" av avdøde som leseren av rapporten vil oppfatte som negative. Og hvis den fintfølende Translator mener det er "name calling" å fastslå at Wiborgs liv synes å være preget av store personlige problemer der han ikke hadde inntekter men levde av sosialstønad og hjelp fra sin familie, at han hadde mistet kontakten med sin eneste sønn, at han var depressiv og ble medisinert for dette samt at han hadde gitt uttrykk for selvmordstanker, så bør ikke Translator involvere seg i slike spørsmål.

Nå tror jeg imidlertid ikke det er Translators fintfølenhet som først og fremst er problemet, men det forhold at det fremkommer fakta som entydig peker i retning av selvdrap og dermed svekker hypotesen om at det er Gro Harlem Brundtland og kretsen rundt henne som har bestilt dette selvmordet. Translator har jo en rekke ganger tidligere vist en fantastisk evne til aktivt å filtrere bort alle fakta som kan svekke mange av hans hemningsløse konspirasjonsteorier.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #5 on: 11.01.2020, 20:28:15 »
Du ser bare de "fakta" du vil se, Emeritus. Og namecallingen overfører du på meg også, ser jeg. Jaja, det er vel ikke annet å forvente fra den gården.

Her er noe av det som fremkommer i programmet rundt dødsfallet til Wiborg som du ikke kommenterer:

1. Den danske politimannen som var på åstedet sier at det var en kvinnes (som bodde i en naboleilighet) vitneutsagn som var avgjørende for at dødstallet ble vurdert som selvmord etter 20 minutters etterforskning. Dette var basert på at hun ikke hadde sett andre personer i hotellværelset enda hun selv sa at det ikke hadde vært mulig for henne å kunne se det fra der hun befant seg. Kvinnen selv sier i etterkant at hun synes politiet tok en vel rask beslutning.

2. Det knuste vinduet var i luftestilling da politiet ankom leiligheten. Ifølge vitnet falt han ut av et åpent vindu.

3. Blod og fingeravtrykk på åstedet ble ikke analysert.

4. Wiborgs kropp ble aldri obdusert.

5. Ifølge politirapporten, som altså konstaterte selvmord på 20 minutter, tok det en hel måned før den ble videre behandlet, stemplet og signert. Normal behandlingstid skulle vært en til to dager.

Derfor er det umulig i dag å finne ut om Wiborg f.eks. ble dopet på hotellrommet i København.

« Last Edit: 11.01.2020, 20:32:57 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #6 on: 11.01.2020, 21:31:55 »
Sitat Translator:

Quote
Du ser bare de "fakta" du vil se, Emeritus. Og namecallingen overfører du på meg også, ser jeg. Jaja, det er vel ikke annet å forvente fra den gården.

I stedet for å karakterisere mine innsigelser, la vi se hva dine innsigelser består av og hvordan de kunne ha opplyst saken.

Quote
1. Den danske politimannen som var på åstedet sier at det var en kvinnes (som bodde i en naboleilighet) vitneutsagn som var avgjørende for at dødstallet ble vurdert som selvmord etter 20 minutters etterforskning. Dette var basert på at hun ikke hadde sett andre personer i hotellværelset enda hun selv sa at det ikke hadde vært mulig for henne å kunne se det fra der hun befant seg. Kvinnen selv sier i etterkant at hun synes politiet tok en vel rask beslutning.


Denne uttalelsen gir jeg ikke fem øre for og er i direkte strid med hva den da unge, men nå erfarne politimannen som ble intervjuet i serien uttalte. Dette er 25 år siden og han som ble intervjuet forklarte hvordan de håndterte slike saker for 25 år siden. Jeg tør å påstå at den standarden ikke er det fnugg bedre enn dagens standard. Men det er en uttalelse fra en gammel purk som bl.a. har sett hvordan et sannsynlig mord på en åtte år gammel jente ble antatt å være selvmord;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lG3n9/varsleren-snakker-ut-for-foerste-gang-jeg-har-foelt-meg-som-en-kriminell


2. Det knuste vinduet var i luftestilling da politiet ankom leiligheten. Ifølge vitnet falt han ut av et åpent vindu.

Og hva så? Hva greier du å trekke ut av det

3. Blod og fingeravtrykk på åstedet ble ikke analysert.

Verken blod eller fingeravtrykk ble viet noen oppmerksomhet fordi politiet anså det som et selvdrap, noe Københavnpolitiet opplever hele tiden og der de benytter sine resurser der det er behov for det. At disse analysene ikke ble gjennomført er ikke noe bevis for noe som helst. Med mindre du tror at Gro Harlem Brundtland og kretsen rundt henne ringte Københavnpolitiet og ba de å slurve under etterforskningen rundt et dødsfall som ville se ut som et selvmord og som ville finne sted på ett eller annet hotell, en konspirasjonsteori som sannsynligvis er salgbar overfor Translator.

Quote
4. Wiborgs kropp ble aldri obdusert.

Det har jeg allerede kommentert. Jeg har personlig henlagt en rekke selvmord som "intet straffbart forhold" uten obduksjon. Ved tvil har jeg har latt likskuet være retningsgivende;

Quote
Hopp til søk
Likskue, sjeldnere også kalt liksyn, er en undersøkelse som en lege gjennomfører ved ytre eksiminasjon og enkle undersøkelser av en avdød for å avklare dødsårsak og kunne skrive ut en dødsattest. Et enklere likskue kan dermed gjennomføres av en lege uten spesialkompetanse i rettsmedisin eller patologi. I juridisk forstand gjennomføres et likskue der det er grunn til å anta at noe staffbart kan være årsak til dødsfallet, jf. straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 228. I påtaleinstruksen § 13-4 heter det at sakkyndig likundersøkelse, obduksjon, bør gjennomføres, fortrinnsvis ved et rettsmedisinsk institutt, når likskue ikke ansees tilstrekkelig. I enkelte tilfeller gjennomføres også slik undersøkelse ved patologisk avdeling ved et større sykehus.
I Storbritannia og USA har likskuet tradisjonelt blitt ledet av en coroner.

Leif "Leppa" Lier som uttalte seg i TV - serien har ikke peiling på hva han snakker om, folk tror han var politisjef i Norge, han var en helt alminnelig storkjeftet purk med gode kontakter i VG - redaksjonen.

5. Ifølge politirapporten, som altså konstaterte selvmord på 20 minutter, tok det en hel måned før den ble videre behandlet, stemplet og signert. Normal behandlingstid skulle vært en til to dager.

Hvor i all verden har du dette fra og hva slags konspirasjoner greier du å trekke ut av det? Du fremstiller det som en slags saksbehandlingsfeil at rett person ikke har undertegnet et dokument han neppe en gang har giddet å lese først etter en måned, og dette i juni måned? Jeg har vært på en rekke politistasjoner og kammer i Danmark. Og det jeg først og fremst reagerte på var at de hadde ølautomater i gangen, og at når vi puritanerne fra Stavanger sa nei takk til en morgenbayer ble vi mistrodd og omtalt som fjellaper.

Sitat Trabslator:

Quote
Derfor er det umulig i dag å finne ut om Wiborg f.eks. ble dopet på hotellrommet i København. 

Både og. Jeg er usikker på om Wiborg ble kremert eller begravet. Hvis han er begravet er det fortsatt mulig å analysere levningene, men umulig å finne ut om han dopet seg selv eller ble dopet. Her tar jeg ett forbehold. Hvis det blir funnet stoffer i levningene som ikke kan ha sammenheng med de psykopharma Wiborg tok frivillig etter anvisning fra legen og som allerede er notert i hans epikrise, men det finnes rene giftstoffer som kun kan ha drapsfunksjon så er det faktisk mulig å finne ut av i dag.

Jeg foreslår at du sender en e-post til Hallgrim Berg og ber han initiere og iverksette en gravåpning og deretter grundig analyse av Wiborgs jordiske levninger. Det vil sikkert hans brødre og andre pårørende sette stor pris på. 
« Last Edit: 11.01.2020, 21:35:15 by Emeritus »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #7 on: 14.01.2020, 00:06:51 »
I del 3 får vi høre om Wiborgs sønn, Daniel, og det vanskelige forholdet til hans franske mor. Mens Daniel ennå er liten, rømmer moren og tar sønnen med seg ut av Norge. Wiborg leter etter ham sammen med venner, først i Frankrike, deretter i England, der han til slutt finner ham, kidnapper ham hjem til Norge, vinner foreldreretten, men moren kommer etter og kidnapper sønnen foran nesen på norsk politi som skal passe på ham. Daniel blir forsidestoff i avisene etter å ha blitt kidnappet tre ganger! Etter dette ser ikke Wiborg sønnen sin igjen. Jeg må si at jeg visste ingenting om denne ulykkelige historien.

Så viser det seg at Daniel som voksen har gitt et intervju til norsk tv i 2014, og nå blir det interessant: Daniel forteller at han ikke hadde noen avtale om å treffe faren i København i 1994, noe visstnok også blir bekreftet av hennes mor (det fortelles også at de har vært på åstedet og spurt etter vitnet som så han falle ut av vinduet). Wiborg hadde nemlig sagt til sine venner i Norge at han skulle til København for å treffe sønnen sin, de beskriver ham som henrykt over endelig å få treffe ham, og at han reiste i hui og hast.

Dette gir tre muligheter:

a. Wiborg løy til vennene sine om at han reiste til København for å treffe sønnen.
b. Sønnen løy om at han ikke hadde noen avtale om å treffe Wiborg i København.
c. Noen andre narret Wiborg til å reise til København ved å bruke sønnen som påskudd.

Resepsjonisten på hotellet forteller at han så en sekk av type Fjellreven på rommet til Wiborg med noen håndskrevne papirer i. Det blir antatt at dette kunne være et forsoningsbrev til moren som han ville be Daniel ta med seg. Men det ble ikke overlevert noen slik sekk til de pårørende i Norge, hvilket styrker antagelsen om mulighet c. Det fortelles også at da Daniel ber om å få innsyn i politiarbeidet omkring dødsfallet til sin far, får han blankt avslag, både i Danmark og i Norge.

« Last Edit: 14.01.2020, 00:10:52 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #8 on: 14.01.2020, 10:54:11 »
Den som er interessert i Hurum/Gardemoen spørsmålet generelt og Wiborg saken spesielt bør ikke kaste bort tid på denne TV - serien men heller lese Smith Kommisjonens rapport. Den er på 350 sider og omtaler bl.a. de spørsmål som overrasker Translator og parkerer for øvrig denne påstanden om at Wiborg ikke hadde anledning til å møte sin sønn. Kommisjonen går grundig inn på Wiborgs arbeid og hans person, herunder hvilke ytterligere undersøkelser som ble gjort av selvdrapet i ettertid. For at Kommisjonen skulle få tilgang til absolutt alt materiale ble det fattet et særskilt vedtak i Statsråd der opplysninger som ellers av ulike grunner var undergitt taushetsplikt, skulle frigis for Kommisjonens medlemmer. Jeg har riktignok bare sett to av episodene i denne fiction serien, men de synes å ha dratt noen fakta opp etter håret, mens andre fakta, og det fakta av objektiv og etterprøvbar karakter, aktivt blir underslått. Det blir muligens god TV av det, men som opplysningsprogram er det slett. Ikke ta mitt ord for det, gå til kildene.

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2000-2001/dok18-200001.pdf

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #9 on: 14.01.2020, 18:16:13 »
Takk for at du delte dette dokumentet, Emeritus. Jeg har lest kjapt igjennom kapitlet om Wiborg, og ser hva de konkluderer med. Slike undersøkelser har gjerne en tendens til å holde med oppdragsgiveren, i dette tilfellet den norske stat, og alle beskrivelser fra vitner som har hatt med Wiborg å gjøre er tolket av dem som har skrevet rapporten. Da synes jeg dagsaktuelle og direkte intervjuer med de involverte har minst like stor verdi.

Hvorvidt Wiborg skulle til København i den tro at han skulle treffe sin sønn blir et sentralt punkt, som jeg påpekte i mitt forrige innlegg. Ingen andre begrunnelser trekkes frem i programmet, og derfor er det ingen grunn til å forvente at han skulle hatt med seg en dokumentkoffert for å treffe en utenlandsk ekspert, slik rapporten spekulerer i. Men det ER sannsynlig at han hadde med seg noen håndskrevne ark til sønnens mor liggende i en ryggsekk, slik det blir fortalt av hotellresepsjonisten eller nattevakten i programmet. Dette er, etter hva jeg kan se, overhodet ikke nevnt i den norske rapporten.

Jeg synes også det er påfallende at Wiborgs sønn ikke får innsyn i politiarbeidet, når han selv ber om det. Særlig når rapporten avslutter med at nå skal Wiborgs familie få fred.

Synes du bør få med deg del 3 også. Det er ikke bortkastet tid.
« Last Edit: 14.01.2020, 18:41:17 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #10 on: 17.01.2020, 00:12:32 »
Den som er interessert i Hurum/Gardemoen spørsmålet generelt og Wiborg saken spesielt bør ikke kaste bort tid på denne TV - serien men heller lese Smith Kommisjonens rapport.

I del 4 er det nettopp denne rapporten som gås i sømmene. Programmet har fått en norsk etterforsker til å sammenligne opplysningene i rapporten med egne observasjoner på stedet. For det første er vinduet dobbelt så stort og høyden opp til vinduet 10 meter, ikke 13 meter som oppgitt i rapporten. Videre har man rekonstruert fallet fra ulike høyder og diskutert hvordan han må ha falt i forhold til bilder av blod på åstedet. Han må ha falt bakover i en slags vridd salto som gjorde at han landet med hodet 30 cm fra veggen. Dette tyder på at Wiborg ble dyttet ut eller han falt ved et uhell. Man har også snakket med nattevakten som sier at han ble spurt flere ganger av dansk politi (som handlet på oppdrag fra Smith-kommisjonen) om han var HELT sikker på at døren var åpen, ikke låst, slik det står i politiets rapport. Samme sak var det med vinduet; ifølge nattvakten var vinduet helt åpent, men politiet mente det sto i luftestilling.

Så har man laget en modell av vinduet med tilsvarende glass og forsøkt å knuse det. Umulig med hender eller føtter, de prøvde også med stolbein, strykejern og hammer som bare lagde merker i glasset. Selv med en spiss hammer kunne man ikke knuse vinduet på den måten som fremgår på bildene.

Så kommer en interessant sak: I 1996 hadde TV2 en reportasje som konkluderte med at ingen andre enn Wiborg hadde vært på værelset, og begrunnet det med at hotellets nøkkelsystem registrerte alle åpninger av dører på hotellet kun viste at Wiborg hadde åpnet døren. Problemet var bare at dette nøkkelsystemet tilhører et annet hotell med et lignende navn i samme område av København. Det riktige hotellet hadde ikke et slikt nøkkelsystem. Her kunne man trodd at TV2 hadde gjort en tabbe. Men i reportasjen er reporteren filmet foran det RIKTIGE hotellet, hvilket tyder på at TV2 visste hva de gjorde! Og med denne reportasjen ble den gryende gjenopptagelsen av saken skrinlagt, fortelles det.

Programmet diskuterer også om det danske politiets kun 20 minutters etterforskning av "et mistenkelig dødsfall" kunne skjedd i Norge. Dette vet kanskje du noe om Emeritus, jeg tenker da på juridiske spissfindigheter mellom norsk og dansk politietterforskning.

Alt i alt underbygger programmet inntrykket av at Smith-kommisjonen har konkludert på forhånd med at Wiborgs dødsfall var selvmord eller en ulykke, og ensidig underbygger med fakta (og faktafeil!) samtidig som den begår et karakterdrap på Wiborg som person. Alt for å komme til den "riktige" konklusjonen. Et bestillingsverk, med andre ord.   
« Last Edit: 17.01.2020, 00:23:05 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 602
  • View Profile
Re: Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« Reply #11 on: 24.01.2020, 00:18:54 »
Da har jeg sett de to siste episodene i denne serien, og litt skuffende må jeg konkludere med at man ikke ser ut til å ha kommet over noen spor som kan si hva som skjedde med Jan Wiborg, dvs. om han begikk selvmord, falt ved en ulykke eller ble drept. Men det er mye som tyder på at norske myndigheter har noe å svare for her, særlig fordi man har gått så langt i å forsøke å renvaske seg selv og at ingen andre skulle finne ut noe om Wiborg. Blant annet med Smith-rapporten. La meg derfor oppsummere:

1. Uttalelsene fra GHB i programmet og det jeg leste i hennes selvbiografi "Dramatiske år" tyder på at hun var villig til å gå svært langt for at "det gale valget av Hurum skulle omgjøres". Antagelig hadde hun ikke klart å få til et nytt vedtak i Stortinget uten at det var skapt tvil om forholdene på Hurum, nemlig tåkemålingene. I det siste programmet kom det frem at et av måleapparatene fra Hurum ble flyttet til Fornebu, og at det der målte halvparten så god sikt som man kunne måle på andre måter, og at ingeniørene der hadde store problemer med å kalibrere apparatet.

2. Om Wiborg ble lokket til København, eller om noen (han selv?) løy om at han skulle dit for å treffe sin sønn, kan vi ikke vite sikkert. Men de merkelige omstendighetene ved undersøkelsene av rommet (det knuste vinduet med dobbelt glass som måtte knuses med spesialutstyr, sekken med håndskrevne papirark som aldri ble levert inn) tyder på at noen har vært på rommet sammen med Wiborg. De var der muligens ikke for å drepe, men kanskje gjøre en avtale/presse Wiborg, men kom tilsynelatende ingen vei. Derfor kan det tenkes at Wiborg falt (selvmord eller ulykke) ut av vinduet etterpå på grunn av den tilstand han befant seg i. Dette kan forklare at vinduet ble knust en time tidligere. Et vitne skal også ha sagt at hun så Wiborg på vei inn på hotellet ifølge med to andre menn. 

3. Det som også tyder på at noen har visst eller trodd at det hadde skjedd ting i København som for enhver pris ikke måtte avsløres, er den elendige etterforskningen av dansk politi som konkluderte med selvmord etter 20 min. I det siste programmet får vi også utsagn fra den andre politimannen som var til stede. Han var da ung aspirant, men sier i dag at etterforskningen var ufullstendig, og at han ikke er sikker på at det var selvmord. Videre har vi Smith-kommisjonens rapport som går svært langt i å begå karakterdrap på Wiborg, inneholder delvis gale og misvisende opplysninger og forsøker å lukke saken. Og dessuten den merkelige TV2-reportasjen der journalisten åpenbart visste at han rapporterte fra feil hotell og at han følgelig var med på en dekkoperasjon. Den reportasjen var da også avgjørende for at Wiborg-saken ikke ble gjenopptatt i 1997.

Altså: Tåkemålingene var manipulerte og førte til at Hurum ble vraket. Wiborg ble sett på som en trussel siden han etterforsket disse målingene, så han ble forfulgt og presset, men dødsfallet i København kan ha vært selvmord/ulykke. Fordi norske myndigheter på en eller annen måte var involvert i det som skjedde på hotellrommet, var politietterforskningen elendig, og interessen for å oppklare saken i ettertid minimal. Hvorfor går man ellers så langt som å lage falske tv-reportasjer når man har ingenting å skjule? Journalisten som hadde stilt seg opp foran det riktige hotellet, Stein Kåre Kristiansen (for øvrig sønn av tidligere Krf-leder Kåre Kristiansen), ville ikke la seg intervjue i programmet, men han har gjort det her:

Quote
– Ja, det er riktig, det hadde jeg glemt, sa Kristiansen, som heller ikke husket hvorfor han hadde såkalt stand up av seg selv utenfor hotellet der Wiborg bodde, mens resten av reportasjen ble laget på et hotell noen kvartaler unna.

Hallgrim Berg sier han reagerte på at det hastet så voldsomt for TV 2 å lage saken.

- Jeg har med en viss stigende undring lurt på hvorfor det var så om å gjøre å lage en sak på det den gangen, og at det hastet så fælt at man ikke hadde tid til å forhåndskonsultere hverken meg eller andre. Det gikk så veldig fort, TV 2 dro opp og ned på samme dag. Det synes jeg var underlig den gangen. Og jeg undrer meg enda mer i dag på hvorfor det var slik hast, sier Hallgrim Berg til ABC Nyheter

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/08/29/206917/gardermoen-varslerens-sonn-sjokkert-over-tv-2-fusket

Når folk ikke husker noe ved sitt arbeid, som de vanligvis blir betalt for å huske (Kristiansen var en dreven politisk kommentator i TV2 inntil for noen år siden), så er det god grunn til å stille spørsmålstegn ved troverdigheten.
« Last Edit: 24.01.2020, 00:57:37 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.