Author Topic: Bank of America om det neste tiåret: Mistet troen på globalisering?  (Read 271 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Står vi foran slutten på de siste tiårenes globalisering?
Bank of America (BofA) sier i en ny rapport at en av de dominante trendene for det neste tiåret vil bli "the end of globalization".
Banken bygger dette på at stadig flere land signaliserer at de siste tiårenes globalisering og overføring av styringsmakt til store internasjonale maktsentra (og tilhørende nedbryting av statlig kontroll i markedene) har medført "unsustainable social disruption".

BofA sier at denne globaliseringen har fått utvikle seg uten nødvendige kritiske konsekvensutredninger, slik at man har hatt en "largely unchecked globalization" siden omtrent 1981-2016, og at dette "is coming to an end".

Og hvorfor mener BofA at globaliseringen er i ferd med å knekke seg selv?
Jo, sier BofA, denne endringen vil komme til tross for at "globalization has meant lower consumer prices" (jfr. globalisme-prinsippet med å enten sende produksjonen til lavkostland og/eller importere lønnsdumpende arbeidstakere).
Konsekvensen for landene som har vært de mest aktive utøvere av globalisme har nemlig stadig tydeligere vist seg å bli "slower growth, precarious employment and social disruption". Altså i essens det Trump hevdet før valget i 2016.

Trumps "America First"-politikk er allerede i gang med å gjøre staten til et viktigere verktøy
BofA kan dermed tolkes til at flere land vil følge i USA/Trumps fotstpor, og begynne en mer proteksjonistisk/grenseforsvarende nasjonal politikk, med prioritering av egne ressurser og egen arbeidskraft. Og typisk kombinert med en egentlig keynesiansk motkonjunkturpolitikk (staten tar bevisste strategiske valg rundt hvor satsing skal settes inn for å få flere samfunnshjul i gang).

Amerikanerne har ennå ikke har skjønt at Trump er halvveis "sosialist"
Keynesiansk motkonjunkturpolitikk er jo klassisk kunnskap fra etterkrigstidens oppbygging av de nordiske sosialdemokratiene.
Men vi har i USA nå det morsomme fenomen at politisk uskolerte amerikanere ennå ikke har oppdaget at Trump egentlig driver en pussig blanding av
a) fri kapitalisme i hjemmemarkedene kombinert med
b) sterke sperreballonger mot altfor frie handlingsrom for billige utviklingsland (og Kina), men også
c) en sosialdemokratisk (eg. sosialistisk!) statlig stimuleringsøkonomi.

Murbyggingen mot Mexico er ikke noe veldig stort, men et typisk eksempel på dette. Trump har imidlertid flere større statlige satsinger i ermet som i praksis vil bety en stor statlig pengebruk og tilhørende sysselsetting, jfr. hans nylig proklamerte satsing på å bli herskeren over verdensrommet. Noe som uten tvil kan parallellføres til den statlige romfartssatsingen på 1960-tallet.

Hva vil mindre globalisme medføre?
BofA sier at landenes kommende massive overgang fra globalisme til mer "protectionist economic policies" vil i større grad sikre en mer kontrollerbar utvikling for f.eks. dyre/sjeldne metaller og eiendom basert på at: "Countries will develop explicit national industrial policies and boost spending on R&D to foster local innovation, protect nascent industries, and shield national champions from hostile foreign takeovers".

The Splinternet (som ikke må forveksles med "the Scatternet") blir sentralt i nytt teknologikappløp
BofA sier i sin rapport bl.a. at "New tech arms race will come to the fore between the U.S. and China, dubbed the “Splinternet.”
Hva menes med dette?

Begrepet Splinternet er ennå ikke særlig kjent her hjemme, og for å forstå hva som menes med begrepet kan vi sitere litt fra wiki:

"The splinternet (also referred to as cyber-balkanization, cyber-balkanisation, internet balkanization, or internet balkanisation) is a characterization of the Internet as splintering and dividing due to various factors, such as technology, commerce, politics, nationalism, religion, and interests. "Powerful forces are threatening to balkanise it", writes the Economist weekly, and it may soon splinter along geographic and commercial boundaries.[1] Countries such as China have erected what is termed a "Great Firewall", for political reasons, while other nations, such as the US and Australia, discuss plans to create a similar firewall to block child pornography or weapon-making instructions.
Clyde Wayne Crews, a researcher at the Cato Institute, first used the term in 2001 to describe his concept of "parallel Internets that would be run as distinct, private, and autonomous universes." Crews used the term in a positive sense, but more recent writers, like Scott Malcomson, a fellow in New America's International Security program, use the term pejoratively to describe a growing threat to the internet's status as a globe-spanning network of networks. As of 1st of November 2019, Russia has enacted the Independent Internet Law and arguably have started legaly balkanisation of the Internet.


BofA mener Kina vil vinne dette kappløpet
Dette skriver BofA nokså direkte i sin rapport, og at dette vil åpne for Beijings "national superiority in technology over the long term vis-a-vis Quantum Computing, Big Data, 5G, Artificial Intelligence, Electric Vehicles, Robotics, and Cybersecurity."


"Ubiquitous connectivity” som neste teknologigenerasjon vil drive fram ny opererbar innsikt
Ny datateknologi med "ubiquitous connectivity" (allestedsnærværende forbindelser) antas å kunne endre selve "samfunnsveven", jfr. teoriene om "The Internet of things" innbakt i omtrent alle nye fysiske produkter, en utvikling som kritiske krefter hevder vil skape en allestedsnærverende (omnipresent)  "Minority Report-style mass surveillance grid" (totalovervåking langt utenfor de industrielle motiv).

Så hva slags hovedinntrykk sitter man igjen med etter å ha lest BofAs analyse?
Er dette bare etterplapring av Trumps politikk (som har vist seg å gi suksess så langt, og kanskje frister til nettopp etterplapring?), eller snakker vi om reelle analyser begått av reelle fagfolk?
Først, det er ikke tvil om at man har innhentet faglige eksperter på de samfunns- og teknologiområder som kommenteres.
Dernest, det legges fram mye dokumentasjon på globalismens negative konsekvenser så langt, som jeg selvsagt ikke har plass til å drive med her.
Rapporten gir et overraskende tydelig bilde av hvordan globalismens nedbryting av gamle stabiliseringsmekanismer for både vareflyt, arbeidsflyt og kostnadskontroll har blitt tydeligere og tydeligere. 

Til slutt kan man kanskje også se BofAs rapport som en indirekte dokumentasjon av behovet for å snu Vestens problemer med masseimmigrasjon, da globalismen (jfr. EUs krav til fri flyt av arbeidskraft som et typisk eksempel), og tilsvarende behov for å begynne å utarbeide en fornuftsbasert/legitim plan for å holde de store og destabiliserende migrasjonene mellom kontinenter mer i sjakk.
« Last Edit: 30.12.2019, 12:58:17 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 823
 • Qui vivra verra
  • View Profile
BofA og Merrill Lynch opererer sammen, så her kan interesserte ta en titt inn på podcaster og andre kilder til hva disse samlede miljøene ellers tror om det neste tiåret, og også høre litt om hva som har preget det siste tiåret:

https://www.ml.com/the-merrill-lynch-perspectives-podcast/welcome-to-the-2020s.recent.html