Author Topic: Klimakritiske USA og Kina har landet første handelsavtale  (Read 209 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 823
  • Qui vivra verra
    • View Profile
COP25 avdekket at tungvektere som USA, Kina, India og Brasil ikke er villige til å gi seg over til selvskadingsøvelser av norsk type mht. å fortsette å forsyne diktatorer i den tredje verden med meningsløse "klimaerstatninger". De samme landene har jo også forlengst innsett den statsforvaltende galskap i de såkalte klimakvoter.

Derimot har Trump lenge arbeidet med å utjevne den voldsomme handelsfordelen/skjeve handelsbalansen Kina har hatt mot Vesten, og her da spesifikt mot USA. Tegn tyder på at denne prosessen kan få mer konkrete resultater enn besvergelsene i Madrid.USA og Kina enige om en avtale før helgen
USA og Kina landet fredag deler av en handelsavtale, den såkalte fase 1. I avtalen skal USA avstå fra den planlagte økningen av tollsatser per 15. desember, samt redusere satsene som ble innført i september fra 15 prosent til 7,5 prosent. Denne reduksjonen omfatter amerikansk import for om lag 112 milliarder dollar. De første tollsatsene som ble innført på import for rundt 200 milliarder dollar, består.

Som en konkret motytelse skal Kina øke sin import av amerikanske varer og tjenester. Innen 2021 skal Kina ha økt sin import fra USA med 200 milliarder dollar i forhold til importnivået i 2017. I 2017 kjøpte Kina amerikanske varer og tjenester for til sammen 186 milliarder dollar. Dette skal altså økes til 386 milliarder innen utgangen av 2021. En del av dette omfatter avvikling av handelshindringer som rammer amerikanske jordbruks- og fiskevarer sammen med en økning i kjøp av jordbruksvarer med 50 milliarder dollar i året.

Kinas økte import vil trolig for en stor del innebære en vridning i importen, og ikke redusert innenlandsk produksjon.
Avtalen omfatter også en rekke andre punkter og er fordelt på ni kapitler.
Blant annet omfatter avtalen bindende og etterprøvbare forpliktelser til å ta tak i praksisen med tvungen teknologioverføring. Kina har også gått med på å bidra til større åpenhet rundt administrative saksganger og at teknologioverføringer og lisensieringer skjer til markedsmessige vilkår.

På det finansielle området åpnes det mer opp for at amerikanske finansielle institusjoner kan konkurrere på mer like vilkår i Kina. Partene er også enige om å avstå fra konkurrerende devalueringer og fastsettelse av valutakurser, samt å innføre større grad av åpenhet og mekanismer for etterprøvbarhet. Avtalen omfatter også et system for å løse konflikter og uenigheter som kan oppstå under avtalen.

Med avtalen er risikoen for en eskalerende handelskrig dempet.
Noen kommentatorer trekker likevel frem at det kan ha vært forventninger om at tollsatsene skulle bli redusert mer. Norske kroner har imidlertid styrket seg med 0,5 prosent siden fredag morgen.
Skal se at Trumpen gjør litt nytte for Norge også her?

Det er jo ingen andre vestlige statsledere som har våget å ta kampen opp mot Kinas massive globale ekspansjon basert på skjulte statssubsidier i etableringsprosesser, lønnsdumping og brudd på de fleste vestlige arbeids- og næringslivsnormer og -standarder, osv.

 
« Last Edit: 16.12.2019, 16:16:32 by Telehiv »